در دفاع از انسانيت
رضا رشیدی

در دفاع از انسانيت

دوست عزیزم عباس رحیمی این روزها در جدال با مرگ و زندگی است

عباس سال‌های دهه ۶۰ را در زندان‌های جمهوری اسلامی گذراند. هم بندی‌هایش همواره از او به نیکی یاد می کنند. دو برادر و دو خواهر و خواهرزاده‌اش در همان سال‌های سیاه دهه ۶۰ اعدام شدند. عباس دو خصلت ویژه دارد بسیار بذله گو است و نزد زندانیان سیاسی خوش نام و از آن مهمتر انسانی مبارز که همواره ورد زبانش است:‌ جمهوری اسلامی دشمن درجه یک ماست و هر وقت که می بینمش می گوید باید متحد بشویم. این روزها عباس به دلیل شکایت خود و پسرش از فرقه مجاهد به دلیل اسیر گرفتن همسرش از سوی مجاهدین، متهم به عامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شده است، زهی بیشرمی ، اگر بی پرنسیبی را حد و مرزی نباشد فرقه مجاهد در رأس آن است . این اتهام روی دیگر سکه از سیاست جمهوری اسلامی است که همواره سعی دارد از مبارزین علیه ظلم چهره منفی بسازد. با اتهام زدن به عباس از طرف فرقه رجوی و مجاهد، نه تنها عباس خوشنام تر می شود بلکه عمق نفرت از دروغ پراکنی های آنان در وجود دوست داران عباس بیشتر شعله می‌کشد.

درود بر عباس

۲۲ دسامبر ۲۰۱۵»

منبع:پژواک ایران