از پس‌لرزه سرد انتصابات
شهلا شفیق

اين بار، نمايش بی قدرتی رای دهندگان چه تاثيری بر جنبش های مدنی در حال رشد، اين تنها ميدان نمايش قدرت مردم، خواهد داشت؟ آيا از فضای یأسی که در پی دارد زيان خواهند ديد؟ يا به عکس، چشم از بالا برخواهند گرفت و با سلاح قدرتمند همبستگی، هيولای در حال احتضار رژيم اسلامی را به چالش خواهند کشيد؟
 
تبِ سبز انتصابات پر رنگ و ريای جمهوری اسلامی، لرزی سرد در پی داشت. دروغ بزرگ يک بار ديگر در فضا طنين انداخت. آنقدر بزرگ که بايد و شايد. دروغی گوبلزی چنان که معهود حکومت توتاليتر است . اکنون مفسران و نظريه پردازانی که کارشناسانه از اعجاز انتخابات سخن می گفتند، پايان تهوع آور اين نمايش را چگونه تفسير خواهند کرد؟
می دانم که کلمه کم نخواهند آورد. در زبان ما ابهام و ايهام چنان جايی دارد که می شود بی هيچ پروايی تفسيرهای ضد و نقيض را با هم آشتی داد. اگر جمهوری اسلامی که اسلاميتش يکسره نافی جمهوريت آن است، توانست ۹۸ درصد رای بياورد. اگر پس از ۲۰ سال تجربه، بن بست اصلاح طلبی اسلام گرا ، پرچم سبز اصلاح طلبی اصول گرا توانست تنور انتخابات را گرم کند و بر مشروعيت نظام مهر تأييد زند، چرا بار ديگر نتوان در بارۀ درس‌های انتخابات زبان‌بازی و قلم فرسايی کرد؟
بی شک می توان چنين کرد. اما آيا مرهمی بر زخم های انبوه ميليونی رای دهندگان خواهد بود که در آرزوی پرواز، غافل از قفس، چنين سر به ميله ها کوفتند؟ آيا پاسخ نسلی را خواهد داد که با کوله باری خالی از حافظۀ تاريخی که پشتوانه خرد جمعی است چنين شادمانانه و پای کوبان در نمايش حاکمان، نقش سياهی لشگر را به عهده گرفت؟
اما نمايش مدرنی که هنرمندانی چند برای موفقيتش سنگ تمام گذاشتند، عاقبت چنان که شايسته حکومتی چنين است به تعزيه ای غم انگيز بدل شد.
اينک پرده فرو افتاد، اما بازی همچنان ادامه دارد. مناظره های منتخبان شورای نگهبان، ابعاد گستردۀ تباهکاری های نظام مافيايی را پيش چشمهای همگان گسترده و در همان حال وخامت وضعيت رژيم اسلامی را از ورای جنگ قدرت در درون آشکار کرده است. نتيجۀ قاطع انتخابات اسلامی را همين پديده توضيح می دهد. فراگيری شعار تغيير، گامی عقب نشينی را چنان خطرناک کرده که حتی کانديداهای انتصابی نيز به عناصر نامطلوب نظام بدل شده اند. پس بازی حذف متحدان پيشين، که از نخستين روز حيات رژيم در کار بود، بار ديگر تکرار شد. چرخ های نظام که در چرخش خود بازرگان ها و بنی صدرها و منتظری ها را به بيرون راند، همچنان در گردش اند و هر بار بازی خوردگانی در بالا و پايين بر جای می گذارند.
اما اين بار، نمايش بی قدرتی رای دهندگان چه تاثيری بر جنبش های مدنی در حال رشد، اين تنها ميدان نمايش قدرت مردم، خواهد داشت؟ آيا از فضای یأسی که در پی دارد زيان خواهند ديد؟ يا به عکس، چشم از بالا برخواهند گرفت و با سلاح قدرتمند همبستگی، هيولای در حال احتضار رژيم اسلامی را به چالش خواهند کشيد؟
آری! در برابر منطق زور که زبان حاکميت توتاليتر است تنها قدرت جمعی پاسخگوست. اما اين قدرت تنها زمانی به بار می نشيند که از خرد مايه گيرد .
بازی در بساط حاکميت تمام خواه، به نام دمکراسی ، چنانکه کروبی ها بدان اذعان می کنند به تائيد حاکميت انجاميد. اميد که حق خواهانی که با هزار آرزو در اين بازی شرکت کردند از نا اميدی های خود توشه راه مبارزه سازند که بی شک هموار نيست اما به آزادی می گشايد. آن آزادی که دهه ها پيش عارف گفت که با قباله جنت تاخت نمی زندش و ديروز سيمين بهبهانی در پيام غمگنانه اش از آن سرود .پيامی که دهها صدای ديگر را آواز می داد که در ميانه شور ميرحسينی چه تنها می نمودند.
گرامی بانوی مهر و خرد ! چه زود صدای تو چون پژواک حقيقت در فضای خالی از هياهوی طبل های کارناوال انتصابات پيچيد. باشد تا هزاران هزار ندای حق خواه را گوش انداز کند ، باشد تا آه های حسرت را وا گذاريم و گوش جان به نوای آزادی بسپاريم.

شهلا شفيق
۲۳ خرداد ۱۳۸۸
۱۴ ژوئن ۲۰۰۹

منبع:پژواک ایران


شهلا شفیق

فهرست مطالب شهلا شفیق در سایت پژواک ایران 

*ايران کرونا زده و سلاح هزل [2020 Apr] 
* زنان آتش به جان ايران چه فرياد می زنند ؟  [2019 Oct] 
*دهه شصت، کشتار مخالفان و پروپاگاندای جمهوری اسلامی: جای قربانی و جلاد عوض می‌شود [2019 Aug] 
*تابستان سياه ٦٧: سکوت‌ها چه می گويند؟  [2019 Aug] 
*همه نام های بهمن  [2019 Apr] 
*ملاقات ایرانی سیمون دوبووآر [2019 Feb] 
* مسئله دختران خیابان انقلاب فراتر از «سبک زندگی» است [2019 Jan] 
*آنچه ديدم و آنچه نديدم ‏  [2018 Jun] 
*ايرانيان و دونالد ترامپ [2018 Jan] 
*اعتراضات اخیر در ایران نشانِ قطع امید از امکان اصلاحات در این نظام است  [2018 Jan] 
*فکرو ذکر بنیادگرایان مذهبی، بدن زنان است [2016 Nov] 
*تعرضات جنسی در کلن: نقطه های تاريک [2016 Jan] 
*چرا کالای پیشنهادی اسلامگرایان برای برخی از جوانان جذابیت دارد؟ [2015 Feb] 
*نقش بر خون [2015 Jan] 
*حجاب ، دروغ و آزادی های يواشکی [2014 Jun] 
*برهنگی گلشيفته  [2012 Jan] 
*ماجرای استراس کان و رابطه‌ی قدرت و سکس [2011 May] 
* قبای دفاع از خلق فلسطين و دم خروس يهودی ستيزی !  [2011 May] 
*فمينيسم اسلامی، ابداع غرب، گفت‌وگوی هفته‌نامه چارلی هبدو فرانسه با شهلا شفيق [2011 May] 
*مبارزه برای حقوق زنان، اهرمی پايه ای برای رسیدن به دموکراسی بوده و خواهد بود  [2011 Mar] 
*سخنی از عشق که می ماند [2011 Jan] 
*انقلاب 1357تا چه شد که در مستی ...  [2010 Feb] 
* از ميرزاده عشقی تا مجيد توکلی ها [2009 Dec] 
*ما ، احسان و کردستان و ... [2009 Nov] 
*اشک های نازک افشار ، بُهت کلوتيد ريس و ملال رنجبار زيد آبادی [2009 Aug] 
*جهاد "توبه" و جنبش های مدنی [2009 Aug] 
*جنبش اعتراضی و زنان [2009 Jul] 
*امروز [2009 Jun] 
*از پس‌لرزه سرد انتصابات [2009 Jun] 
*از تب سبز انتخابات اسلامی ! [2009 Jun] 
*از سرخی گلهای حجاب زهرا رهنورد [2009 May] 
*زهر بهر کدام دشمن و مهره بهر کدام دوست؟ [2008 Mar] 
*بر ما چه می‌رود؟  [2008 Feb]