نگاهی به نگاه عالیجناب گنجی
رحمان علی کرمی

جنایت ضد بشری که در اشرف به وقوع پیوست چنان شنیع و ضد بشری بود که تقریبا تمامی جریانات وشخصیت های  مجبور به موضع گیری شدند تا مرزبندی خود را با جانیان وقاتلان فرزندان ایران زمین روشنتر سازند در این میان روشنفکر نمایانی بودند که با مواضع دوگانه سعی در تخفیف جرم جانیان نمودند از آن جمله  عالیجناب اکبر گنجی که در سایت آیت الله بی بی سی بعنوان روزنامه نگار وپژوهشگر قلم فرسایی نمودند ایشان رژیم ومجاهدین رادر کنار یکدیگر قرار داده و تمامی جنایات رژیم را با مجاهدین تقسیم نموده تا نشان دهد که مساوات را رعایت کرده است
عالیجناب فرموده اند " گویی نمی‌توان به طور همزمان قتل عام جنایتکارانه تابستان ۱۳۶۷ را به عنوان «جنایت علیه بشریت» محکوم کرد و در عین حال توسل به روش‌های تروریستی از سوی آن سازمان را هم رد نمود و تاکید کرد که آن اقدامات تروریستی نه تنها دموکراسی را کاملاً به حاشیه راند، بلکه بهانه‌ای برای سرکوب همه جانبه به دست رژیم داد
عالیجناب که خود در ارتباط نزدیک با جلاد اوین بود بهتر از همه میداند که لاجوردی همیشه منتظر اذن خمینی بود تا با انداختن یک نارنجک در هر سلول از شر منافقین تروریست خلاص شوند. زندانیان که از قتل عام ها جان بدر بردند می دانند که رژیم چگونه از قبل تدارک قتل عام ها را می داد درهر صورت با عملیات فروغ جاویدان یا بدون عملیات رژیم عالیجناب گنجی دست به این قتل عام می زد. باید از اشان پرسید مگر در سال  ۶۷ در رژیم شما دمکراسی وجود داشت که کاملا به حاشیه رانده شود
پهلوان اکبر در جای.جای گفتارشان چنان واژه تروریست را در ارتباط با مجاهدین بکار می برند تو گویی آرزو می کرد در کنار نیروهای مالکی می بود تا مانند دهه شصت به حساب منافقین بدتر از کفار میرسید
پهلوان عالیجناب در جای دیگر با منطق احمدی نژادی سخن می راند و می گوید "لحظه‌ای فکر کنید که در آمریکا (یا فرانسه) چند هزار کانادایی (یا آلمانی) آموزش دیده نظامی مستقر شده‌اند که می‌خواهند علیه رژیم موجود در کشور خودشان اقدام کنند. آیا دولت آمریکا یا دولت فرانسه به کانادایی‌ها یا آلمانی‌ها چنین اجازه‌ای می‌دهد؟ آیا دولت امریکا به زاپاتیستاهای مکزیک اجازه می‌دهد تا علیه دولت آن کشور در خاک آمریکا برای خود پایگاه نظامی درست کند؟ 
شاید ایشان فکر می کنند در امریکا و اروپا مانند ایران دیکتاتوری برقرار است ویا بر عکس در ایران مانند دول غرب و امریکا دمکراسی حاکم که چنین افاضاتی می فرمایند
و یا در جایی دیگر برای این تروریست ها نگرانند و میگویند     
اعضای سازمان مجاهدین در شرایط بدی قرار دارند. مدافعان حقوق بشر باید فشار وارد آورند تا آن‌ها به جای امنی چون اروپا و آمریکا و کانادا منتقل شوند. این فشار بیش از آنکه معطوف به دول غربی باشد، باید به رهبری سازمان معطوف شود که از اعضای خود به عنوان گوشت قربانی استفاده می‌کند
تو گویی رهبری مجاهدین می توانند نیروهایش را به هر نقطه از اروپا یا امریکا اعزام نماید
ایشان معتقدند منطق تعقیب منافع ملی است که عامل فشار برساکنان اشرف شده است .آیا منافع ملی منافع یک فرد یا یک حزب سیاسیت یا کل یک کشور آیا منافع خامنه ای که به مالکی
دیکته شده منافع ملی عراق محسوب می گردد
من به عنوان یک فرد مستقل معتقد هستم با هر انتقاد وارد یا ناوارد که به مجاهدین خلق می توان داشت این جنایت هولناک را خارج از مواضع درست یا نا درست مجاهدین باید بصورت مستقل و بعنوان یک جنایت علیه بشریت محکوم کرد در غیر این صورت جرم قاتلان و جانیان را کاهش داده ایم 
با درود به روان پاک شهدای اشرف
رحمان علی کرمی 

منبع:پژواک ایران