بیاد یارمان عباس رحیمی
احمد شهبازی

 
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت دوست و یار 30 ساله مان را  به كليه دوستان وخانواده صبور عباس تسلیت عرض میکنم 
هرچند كه تاب فراق و هجران سخت و دشوار است، ليكن تقدير الهي را جز صبر و بردباري چاره اي نيست.
تمام دروغها و صحنه سازیهای وتوهین وبی احترامی که به عباس شد هیچوقت پنها ن نمی ماند  و از قدیم گفته اند هیچ بار کجی به منزل نخواهد رسید... اگر چه هم اکنون هم زمستان رفته و رو سیاهی برای ذغال مانده است.
یادش گرامی و روانش شاد
احمد شهبازی
یکشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۴    

 

 

منبع:پژواک ایران