آش کشک خاله مریم وپاسخی کوتاه به بیست و چند مقاله! بخش اول
اسماعیل وفا یغمایی

   آتش بس کوتاه مدت
بگذار من تنها باشم
اما در کنارحقیقت
 
قبل ازششمین کشتار وحشیانه ساکنان لیبرتی توپخانه قلمی و نظری رهبر عقیدتی و عیال مدتی خاموش بود، و بجز ایرج مصداقی که هدف دائمی حضرات است راجع به بقیه سکوت کرده بودند.
این کمی عجیب بود ولی بزودی آتش بس بپایان رسید.
علت آتش بس موقت اجباری برای من روشن بود. در این جدال و چالش میان عده ای شخصیتهای منفرد و بی امکان ولی راست پندار و اهل درد، و دم و دستگاه رهبر عقیدتی و عیال بازنده آنها بودند. خودشان بهتر میتوانند توضیح بدهند. دو سه سال قبل من نوشته بودم شما موفق نمیشوید زیرا «حق با ماست ».
 
علت پایان آتش بس
 
علت آتش بس این است و جز این نیست. زیاد توضیح نمیدهم خودتان روی نکات زیر منصفانه فکر کنید.
 
* ششمین کشتار وحشیانه ساکنان لیبرتی بفرمان خامنه ای و زد و بندهای پشت پرده قرار داد اتمی،و... به وحشیانه ترین و بیرحمانه ترین شکل صورت گرفت.
 
* بیست و چند مجاهد بی پناه بی سلاح مظلوم در زیر شلیک موشکهای کاتیوشا تکه پاره شدند و 200 نفر مجروح گردیدند.
 
* این کشتار وحشیانه بر خلاف قبلی ها موجی بسیار وسیع از اعترض راخارج و حتی در داخل ایران و در بین شخصیتهای سیاسی برانگیخت که تا کنون سابقه نداشت.
 
تا اینجای قضیه هیچ اشکالی ندارد و نداشت. اعتراضات و نفرت از کشتارها را سالهاست رهبران به جیب مبارک ریخته اند و انعکاس مطبوعاتی خورده و پس داده و مشروعیت کسب نموده اند.
 
و اما امای قضیه
 
و اما امای قضیه !امای بسیار مهم قضیه این بود که :
این بار بجز گستردگی دامنه خشم و نفرت از خامنه ای پلید و رژیم کشتارگرش که به جمعی انسان بیدفاع و اسیر شلیک کرده بود ترکشهای این انفجار خشم ،دامان سرکار رهبر در اختفا و بانوی معظم خارجه نشین او را گرفت. بسیاری از معترضان و مقاله نویسان هریک با زبان و بیان خود یا سازمان و گروه خود سئوال کردند یا به این سئوال نزدیک شدند.
سئوال این بود؟؟.
 
چرا و هزار بار چرا؟ رهبرانی که خود سالهاست در اختفا هستند و یا در فرنگستان در کمال امنیت و شکوه روزگار میگذرانند واینهمه امکانات مالی و بین المللی دارند برای جابجائی این انسانها کاری نمی کنند؟چرا حتی یکبار با روشنی و صراحت و بدون ابهام و محکوم کردن این و آن به این مسئله نزدیک نمیشوند که ماندن در لیبرتی معنائی جز کشتار در پی کشتار ندارد و باید تمام امکانات را برای نجات این افراد از آن جهنم مرگ و کمبود امکانان و بیماری به کار گرفت؟
در دو پیام کسانی که خود را رهبر مقاومت ایران میدانند آنچه که نیست اشاره ای به جابجائی است و آنچه که هست تاکید برماندن در لیبرتی وو ارتش و نبرد و مقاومت در آن جهنم مرگ است و طبعا کشتارهای هفتم و هشتم و ... . دردو پیام این را به روشنی در این لینکها ببینید
 
 
در این فضا و در حالیکه رهبر و خاتون بزرگ«برزیگران دشت خون» در پی خوشه چینی از این گندمزار خونین بودند صدای اعتراض کسانی که علیه جنایت خامنه ای به اعتراض برخاسته بودند به این مرز رسید که کسی و کسانی که این افراد را در لیبرتی میخکوب کرده و این همه امکانات را برای جابجائی این انسانهای بارها خرد شده در زیر بمب و موشک بکار نمی گیرند مسئولند. این مرز مرزی واقعی است! کاملا واقعی و برای کسانی که بدون حب و بغض مسائل را مینگرند قابل درک.
 
این نقطه برای رهبران نقطه ای بسیار ناهنجار و هول است اکنون نه فقط پتک خونین بل سندانی که زمینه را سالهاست با توجیهات انقلابی ! آماده کرده است در زیر نور افکن قرار میگیرند و استراتژی ناگفته ای را که در ذهن و ضمیر آنان وجود دارد یعنی ایستادگی، البته ایستادگی اعضا در زیر باران مرگ و امکان دادن برای خرید زمان و در این مسیر شاید پیروزی رهبران آشکار میسازد پس...
 
شیپورها نواخته میشود
 
پس شیپورها نواخته میشود و بنظر من دو مولفه در دستور قرار میگیرد
 
«ایجاد بحران» و به هم ریختن فضا و اذهان هواداران ودوستداران را از تبعات سیاسی، عاطفی و احساسی واقعی این کشتار متوجه دشمنان خیالی کردن
 
«سندان مبارک» را که در مخفیگاه مشغول شمارش کشتگان وادی محبت وغرق در عوالم انقلابی – لاهوتی در نوک پیکان تکامل و جنون است از زیر نور افکن بدر بردن
 
دیگ آش کشک خاله مریم ببار گذاشته میشود
 
پس دیگ آش کشک خاله مریم ببار گذاشته ممیشود
 
دیگ آش کشک خاله مریم ببار گذاشته میشود و آشپزان گمنام و نامدار شروع به ریختن مواد لازم در این دیگ میکنند.جعفری سیاوش ، فلفل پرویز،تلخون حسین آقا،ترتیزک حسنی و... دهها آشپز مینویسند و مینویسند و دیگ مبارک به قل وقل در می آید و بوی تعفنش مشام راهبران را مینوازد .در پایان این نوشتار بخشی از این مقالات را میبینید. نیازی به خواندن تمامی آنها نیست من خوانده ام و میتوانم بگویم نخ نبات و خط اصلی تمام این نوشته ها چیزی جز بدر بردن سندان از زیر تیغ داوری و انداختن کار کردهای او به گردن دیگران و سازمانهای مربوطه ای که اسنادشان نشان میدهد کوشش خود را در این زمینه کرده اند نیست. نخست به این مقاله و اسناد متقن آن نگاهی بیندازید
 
 
تمام تلاش آشپزان آشپزخانه مبارکه بر این است که تمام گناه کشتار را به گردن امثال من وما انداخته و رهبر و عیال را از زیر نور افکن بدر ببرند بنابراین با قدرت تمام و فحاشی و هتاکی ستایش آنگیز تمام نیروی خود را در این مسیر و برای به دست آوردن نتایج زیر بکار میگیرند
 
یکم : مطلقا و مطلقا هیچ گناهی، خطائی ، مسامحه ای متوجه رهبر عقیدتی و بانو نیست. آنان بی خطایند و کارشان محکوم کردن جنایت در فاصله سه چهار هزار کیلومتری و یا در محل اختفا است و بس و انگیزه دادن به ساکنان لیبرتی برای مبارزات بعد و طبعا برانگیختن خشم جلادن حاکم بر ایران...
دوم :مطلقا و مطلقا تمام گناه متوجه یونامی و مزدوران و مخالفان و منتقدان و... است. گناه متوجه روحانی و قصیم و عاطفه اقبال و یغمائی و مصداقی و همنشین و جمالی ودهها نفر دیگری است که تصاویر شان با تصاویر کسانی که کار و بارشان ربطی به انان ندارد مخلوط شده است تا همه اطلاعاتی معرفی شوند و خیال رهبر عدالتخواه راحت باشد.
سوم: چنانکه از پیام بر می آید لیبرتی باید بماند و میماند و دژ نبرد برای سرنگونی است و البته جائی که توسط مخالفان گرا داده میشود!! تا کشتار بعدی تکرار شود.
 
شیر بزدلی که نیروی کفتارها را برای مبارزه با منتقدانش بسیج میکند

در این مسیر پر انحطاط ،بفرمان شیر بزدلی که نیروی لاشه خواران را برای مبارزه با منتقدانش بسیج کرده است با انواع تصاویر و فتوشاپها و.فحاشیها.. کوشش شده است همه مخالفان را در یک قابلمه مخلوط و میکس کرده و خیال خود را راحت کنند.
کسانی که این مقالات رابا نام و نشان نوشته اند شماری از شناخته شدگانشان بطور جدی از اسوه های شرف و اخلاق و شجاعتند و به همین دلیل وبه دلیل هم حال و هوائی و همجنسی با رهبران خود از هیچ چیز فرو گذار نکرده اند. آوردن آنچه در باره دیگران نوشته شده شاید احساسات آنها را جریحه دار کند ولی من بخشهائی از آنچه را در باره من نوشته اند در اینجا می آورم
 
اسماعیل وفا یغمایی ۸ نوامبر: شاعر مزبله نشین درباری که ازطریق برادرش به انجمن نجات وصل شده و از آنزمان حرفهای این نجاست ها را نشخوار میکند در مقام قاضی القضات و تفتیش گر عقاید مجاهدین به سبک بازجویان ولایی و سنگ دلی یک پاسدار که خودش نیز به آن اعتراف دارد و لی خمینی گونه آن را از سر رقت قلب میداند، رهبری مجاهدین را مورد سوال قرار داده و مینویسد :‌« ممکن است در نوشته من سخت دلی احساس شود ولی من این را در چنگال درد و رقت قلب مینویسم و به این ایمان دارم.....«اگر رهبران نظرشان این است باید عاشورای دیگری درست شود و همه میمانند تا کشته شوند بروشنی این را بگوئید. بعد از آن طبعا ما این چنین که تاکنون نوشته ایم نخواهیم نوشت و خیال همه راحت خواهد شد که یک عده به اذن رهبران میخواهند بمیرند و انتخابشان است. ......مسئولیت فردی رهبری مجاهدین در این کشتار کتمان ناپذیر است.». یکی نیست از هرزه ای که پیرانه سر حتی از یک حرف شاملو برای هرزگیهایش محمل درست میکند و همه چیز را به گند وجودش میآلاید سوال کند به تو چه مربوط که مجاهدین میخواهند چکار بکنند؟ تو اول جواب بده که تو ازجانب کدام شیطان و دادستان انقلاب اسلامی این سوال را مطرح میکنی ؟
او در جای دیگری مینویسد :‌ « راستی که از این نسل چه بجا گذاشتید و با آخرین بقایای این نسل چه میکنید شما آخوندهای غالب و شما آخوندهای مغلوب….» آخوندهای غالب و مغلوب همان ترم ارتجاع غالب و مغلوب است که اولین بار در سال
۷۰ بوسیله مزدور وزارت اطلاعات شمس حائری که چند سال قبل فوت کرد استفاده میشد و کتابی هم به همین نام نوشته بود. پس از ۲۶ سال حالا شاعر مزبله نشین آن را با عوض کردن برخی کلمات بکارمیگیرد .پایان نقل قول از سیاوش جعفری
**
می خواهم به جناب جعفری با زبان و بیانی مشابه اما به حق! عرض کنم و امیدوارم ایشان نیابت بقیه قلمزنان همراه را برعهده گرفته پیام مرا به بقیه برساند.
عزیز د ل رهبر
* احتمالا وابستگان به انجمن نجات کسانی هستند که یا سابقا به ایران سفر نموده و حتی با سعید امامی چای و قهوه خورده اند و بعد به خارجه برگشته در صف هواداران مقاومت قلم میزنند و نیز نمونه ای که از فرط خشم انقلابی خاتونی مرتبط با وزارت اطلاعات رامدتها شیر دلانه سپوخته است و نشان داده است بین انقلاب و ارتجاع هیچ سازشی وجود ندارد. بیشتر را میتوانی از بزرگان بپرسی یا اگر خود تو از بزرگانی حتما با خبری.
*.از تحلیل تو که بگذرم مزبله نشین و لجنزار نشین و مرداب نشین کسی است که در میان دلارهای نفتی میزید،
*هرزه کسی است که از جوانسری تا پیرانه سر هرزگیهای سیاسی و شخصی اش و ضعفهای اخلاقی توجیه شده اش جهانی منجمله وجدان ترابه هرزگی آلوده آنچنان که قدرت فهم را از تو سلب کرده و ترا که شاید روزگاری مجاهدی پاکیزه بوده ای تبدیل به توله سگی مضحک برای پارس نمودن بر در سرای خود نموده است
*پاسدار ولائی آن الدنگهائی هستند که در جلسه شورا شاملو را بدتر از پاسدار خواندند و بعد نامش را چماق سرکوب میکنندو به مرضیه بزرگ توهین کردند.

*خمینی گونه آن پلیدی است که پیروان مرام و راه محمد حنیف، نسلی بیزار از ولایت فقیه و سرافراز و فداکارو میهن دوست را به مسلخ مکتب فاسد و منحط رهبری عقیدتی ( ولایت فقیهی دیگر)رهنمون شد و هیچ چیز از مکتب و مرام بنیادگذارن رشید و شجاع و میهن پرست و شریف، با تمام نقاط قوت وضعفشان باقی نگذاشت( و یک سازمان سیاسی و مبارز را بخاطر پوشاندن اشتباهات و هوای نفسی ضعیف و منحط، پشت قباله ازدواجی نفرین شده و منحوس کرد که نتایجش رادر به انحطاط کشاندن فردی ، سیاسی و ایدئولوژیک بسیار کسان شاهدیم.) بنیانگذاری چون محمد حنیف که اگر در دادگاه می پذیرفت مجاهدین از عراق کمک دریافت کرده اند حکم اعدامش تبدیل به ابد میشد و او نپذیرفت واعدام شد چون نمیخواست لکه حمایت اجنبی بر دامان سازمان مجاهدین بیفتد، و این یک با فرار در پی فرار در نهایت تمامیت سازمان مجاهدین را در کام عراق که سایه صدام (که بر سر مردم ایران و نه رژیمش گلوله و بمب میریخت) بر آن حاکم بود در افکند و هنوز هم بر آن اصرار دارد.
براستی تفاوتها از کجا تا به کجاست. محمد حنیف بنیانگذاری رشید و شریف بود که در دادگاه تمام مسئولیتها را ، از جمله مسئولیتهائی مثل عملیات ناموفق ربودن شهرام پهلوی را پذیرفت و خود سینه به گلوله ها سپرد و بقیه را از مرگ رهاند و تا ضعف نشان دادن وحید افراخته در سال پنجاه و چهار، ساواک شاه نمی دانست که علی اکبر نبوی نوری از مسئولین این عملیات بوده و او را آزاد کرده بود و این یک خود چهارده سال است در اختفاست وبقیه را به تلف شدن فرمان میدهد و دائم پس از هر کشتار فریاد مقاومت سر میدهدو هرکه را اعتراض میکند خائن و مزدور میداند براستی که فاصله ها تا کجاست؟. و براستی چه کسی با اشتباهاتش بیشترین خدمت را به ملایان جنایتکار و خونخوار حاکم بر ایران کرد من و ما یا آنکه بزرگترین و نیرومندترین سازمان سیاسی و مبارزاتی سالهای پنجاه و هفت تا شصت را که میراث و مورد اقبال یک ملت بود میراث شخصی خود کرد وبا اشتباهاتش یکسره به کام نابودی و انحطاط و فساد انداخت و آیا جرمی بزرگتر و شنیع تر از این هست؟
*وسرانجام آنکه از جانب دادستان انقلاب اسلامی صحبت میکند وجدان فاسد توست من تنها از جانب یک درد که قربانی شدن بیهودهانسانها را بر نمی تابد صحبت میکنم و تاکید موکد میکنم مسئولیت و مسامحه و توجیه سیاسی رهبر عقیدتی در این کشتار که منجمله بارش به گردن دادستان پلید جمهوری اسلامی است تا هنگامی که دلیل سیاسی و موجه و قابل فهم برای کار خود ابراز نکندهمچنان روی میز است.تاکید میکنم تا ساکنان لیبرتی در لیبرتی هستند در معرض کشتارهای بیرحمانه رژیم خامنه ای هستند و اگر جابجا شوند آخوندها نمی توانند دست به کشتار بزنند . ایا فهم این مشکل است؟.

لاشخوران مستعار و مورد استفاده این آش کشک
عده ای هم که با نام مستعار به میدان آمده اندبا خیال راحت گوی سبقت را در تهمت و دشنام از افراد حقیقی ربوده اند و نهایتا چنان آش کشکی از تهمت و دروغ وقاحت و دشنام تهیه دیده اند که بنظر من به دلیل غلظت و کثرت مواد مورد استفاده قابل بلع از راه گلو برای هیچکس حتی سازندگانش نیست و همان به و پیشنهاد میکنم که با تنقیه ای بزرگ و شایسته، تمامی این آش کشک ایدئولوژیک - سیاسی - توحیدی را به مقاعد مستطاب و مطهر و مقدس آشپزان دریده و نیز رئیس آشپزخانه و اهلبیت با زمزمه و من الله توفیق و علیه تکلان تزریق نمایند تا مرغوبیت آن قابل حس گردد و مزاجشان را برای نوشتن و ریستن مقالات بعدی لینت دهد .

نکته ای در مورد توهین های مکرر به آقایان روحانی و قصیم
. در این دشنام بازار آقایان روحانی و قصیم سهمی خاص دارند.نظر شخصی من این است بطور خاص و با شناختی که حضرات از عواطف و احساسات انسانی دو عضو سابق شورا آقایان کریم قصیم و محمد رضا روحانی دارند با توهین و تهمت و دشنام و بخصوص تهمت رهبر نشان و وقیحانه «مزدوری جمهوری فاسد ارتجاع» دائما این دو انسان را که بخصوص از نظر انسانی دارای احساساتی رقیق و لطیف اند ، به تنشهای ناخواسته عصبی دچار نموده و کسانی را که بیش از چهل سال است رنج مبارزه و آزادیخواهی را بر دوش و دل دارند از صحنه حذف کنند.
با عرض معذرت از این دو مرد شریف و بزرگوار که میدانم هردو از انرژی نیرومندی ناشی ازانساندوستی و آزادیخواهی برخوردارندمیخواهم به این مساله توجه کنند و بدانند این همه توهین و تهمت و دشنام و فتوشاپهای وقیحانه فقط و فقط از فرهنگ منحط خمینی نشان چرا ردیف شده است ، باید بدانند این همه از فرهنگ و اخلاق وجود فاسد کسی در می آید که سی و چهار سال است بجای قبول خطاهای هولناک خود ، بر چار راه سیاست و دروغ ،آزادی ملت بزرگ و شریف ایران را با محملهای مختلف به گدائی نشسته و بر در برجسته ترین شیوخ و شاهان و رهبران مستبد منطقه حلقه سئوال و درخواست کوبیده و از آنان زر و زورو امکان طلب کرده است ودر حالیکه خود مصداق کامل تواب و مزدور و بریده و واداه سیاسی است اما دیگران را دائما و افسار گسیخته به این ها متهم میکند.

فارغ از این و در پایان تاکید میکنم
بگذارید بجای بیست و چهار مقاله دو هزار و چهارصد مقاله بنویسند اما
جدال و چالش تنها و تنها بر سر این است و بس. به بیراهه نرویم. خشمگین نشویم. ناراحت نشویم.
تمام این عکس العملها نشان این است که نورافکن این بار درست تنظیم شده و کسان در سوراخ خزیده ای که با تجارت خون جمعی کثیر از انسانهای بیگناه بند و بساط خود را برپا نگهداشته و در سایه هذیان- رویاهای خود آرمیده اند به خشم آمده اند چرا که نور افکنها هم بر چهره جنایتکار و همیشه در روشنائی خامنه ای میزان است و هم بر سوراخهای موشان به سوراخ فرو رفته ای که حاضر به پاسخگوئی نیستند و تنها و تنهابا دشنام و توهین به میدان میایند. حرف ما این است
 
*خامنه ای و تمام کشتارگران مجاهدین و تمام کسانی که حلقه مزدوری این حکومت فاسد را بگوش دارند جنایتکارند و سرانجام در روز موعود باید پاسخگوی مردم ایران باشند
 
**رهبران عقیدتی و مسئولان مربوطه باید به روشنی بگویند که استراتژیشان که از تابستان شصت و هفت در ابهام فرو رفت و تا هم اکنون نیز در ابهام است برای برجای ماندن یا نماندن لیبرتی بعنوان دژ انقلاب و سرنگونی چیست ؟چگونه میخواهند به جز زمان خریدن برای خود از لیبرتی ودو هزار و چند صد انسان بی سلاح رژیم پلید ملایان را سرنگون کنند.
 
***و سخن آخر کسانی که مجاهدین را در کشتارگاه لیبرتی نگهداشته اند و برای جابجائی آنها اقدام نمی کنند مسئولند و شانه به شانه شیخ پلید خامنه ای ایستاده اند. در این شک نکنید.نورافکنها روشن است. میتوان دید و مطمئن باشید در آینده قدرت روشنائی و نیز بینائی بیشتر خواهد شد.
یازدهم نوامبر 2015 میلادی
 
-----------------------------------

مجموعه24نوشته از مجموع نوشته هاینان و نمک خوردگان رهبران عقیدتی
24اشک خوشحالی تمساحان دربار ولایت فقیهi علیرضا تبریزی!
23کمپ لیبرتی و صف بندی دوستان و دشمنان خلق و انقلاب سیاوش جعفری -
22 گرا دادن همزمان به وزارت اطلاعات وسپاه تروریستی قدس جهت کشتار مجاهدین .بهروز شهریاری
21كمپ ليبرتي و قورباغه اي كه وكيل جنايت مٌلاها شده پرواز پرستوها!
20 سخن هفته؛سوزن گیرکرده در گرامافون هیمه آوران تنور ولایت-
19جعل مطلق در پرونده اشرف و لیبرتی پرویز خزائی!
18خطاب به"بی شرفهایی" که دست در خون مجاهدین دارندحسین فرشید
*لیبرتی نور افشانی میکند سیاوش جعفری
17زگيل هاي بي خاصيتجواد پوینده !
16البطّاط عراقي ، البطّاط ايرانالبطاط ایرانی ي
15 مومن های مسجد ندیده و قافله ی حقوق بشری حمید رضا بهرامی
14حقيقتي كه نمي‌توان پوشاند«سعيد جمالي يك پاسدارولايت»حسین زندگی
13خود فروختگان به وزارت و پس خوری انجمن نجاست محمد اقبال
12واكاواي گفتار وكيلي كه ” هرگز مفت حرف نزده است. محمود پهلوان
11 جام زهر اتمی و خونبهای آن عارف شیرازی
10*:درد دلی با سعید جان... ميرزا ريز بين
9*حمله موشكي به ليبرتي وعمله هاي برون مرزی... حسن حبیبیي
8رزمگاه " لیبرتی" کانون مبارزه چرا؟...هادی محسنی
7کارزار جهانی آقای رئیس دانا در حمله موشکی به لیبرتی ...حسن افتخاری
6”جنايتكاران“ و ”خيانتكاران ...علیرضا مولانا“
رزیگران فروتن آزادی ، رژیم ومماشات، کفتارها وکرکس ها... مرتضی نامور
4تضمین ازادی و دموکراسی در ایران فردا.... امیر کارگر
3-مجاهدان بخون غلطیده و زاغان پلشت... حسین یعقوبی
2-عقابان سر افراز میهن و کرکسان در انتظار . پرویز خزائی
1- جنایت علیه لیبرتی و میرزا بنویسهای دهان گشاد ... لیلا جدیدی
 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

اسماعیل وفا یغمایی

فهرست مطالب اسماعیل وفا یغمایی در سایت پژواک ایران 

*عاشقانه های بی تاریخ. شماره های بیست و یکم تا سی ام
* بپاس پیدا شدن چند خمره شراب از عهد ساسانی
*ساقي نامه
*خلقی ست به تجربت کمر بر بسته ... پس از انتخابات
*غزل. مفهوم مردم. از دفترغزلها.
* غزلهای بی تاریخ
*نوعی استراتژی! شکلی از زندگی
*خدا فروشان
*تجربه
*درخت باران گسار! سلام! آمد بهار!
*آمده نو بهار ومن باز گل بهاره ام. شعرهای بهاری
*سروچون قامت تو قامت رعنا ننمود*
*ای تازه فقیه سخت دیر آمده ای
*به پیشواز نوروز برویم غزل بهاری
*نعلیات. چند رباعی
*ترانه من بازخواهم گشت(آواز شیپورها)
*قصیده سفر
*سمبل رحمت
*نوئل و پایان سال میلادی خوش.عاشقانه زمستانی
*پولاد و فرهنگ
*زنده باد ما!
*دعا
*سر ميزند دوباره خورشيد مهرباني
*از رباعی‌ها
*سه عاشقانه
*به بهانه تولد هفتمین امام شیعیان موسی ابن جعفر
* آنان که تنها نگران خود بودند
*درود بر مردم!زنده باد کورش
*روضه خوانهای قدیم و جدید و بشارت زنده بودن شیر!
*السلام علیک ومع السلامه یا ابا عبدالله
*کسی جان خود را نمی بوید
*بخوان كه ابر سيه پاره پاره خواهد شد
*با همگان.....(مانیفست)
*کتیبه ای بر دیوار تاریکترین شب
*سلسله امویان و سیمای واقعی معاویه و یزید بخش دوم
*آیا متناقض نمیشوید؟
*هیچ ایم ما شاعران!
*سلسله امویان و سیمای واقعی یزید و معاویه
*تمامیت ارضی !
*به خاطره شاپور بختیار
*کلمه بی معنای انسانیت
*جهنم همین جاست باور کنیم
*خمینی مرد ! خمینی زنده است
*معنای واقعی دیوث را ازمردم بپرسید
*عاشقانه در ماهور. برای ایران. برای تمام مردم ایران.
*سر ميزند دوباره خورشيد مهرباني
*قـصـیده شـهرها
*یادداشتی برای یک هموطن آذری
*از مادر خویشتن الی مادر خاک
*تغییر قبله خواهم داد!
*در ستایش حجاب
*گرامی باد روز کارگر.پتک اهنکوب محرومان شود عمامه کوب
* خطابه متناقض و مغموم اول ماه مه
*در باره سفر یا دزدیدن صبری حسن پور در ترکیه و دو گزارش
*شهیدانیم ما
*شهادت اعضای مرکزیت مجاهدین ، چند نکته و یک سئوال
*مرگ تبعیدی
*پیش از آزادی
*جهان آفرین، شیطان و خدا
*رباعی‌های نوروزی
*بهارانه خزانی
*نوروزی دیگر
*جشن چهارشنبه سوری خجسته باد. سرود آتش مقدس باستانی
*شكوه يك خاطره در ستايش دكتر محمد مصدق
*تمثيل حكيم اصفهانى ماجراى مرد بقال و حكايت انتخابات ملايان
*امامزاده
*در ستایش ارتداد
*به به از آفتاب عالمتاب
*شاه شاه و خمینی خمینی است
*درود بر گلنسا! سلام بر داش ابرام!
*مرگ. بخش چهارم رساله تائودا
*ای مقصد حقیقت. در بدرقه عباس محمدرحیمی
*در سفر عباس رحیمی. جانی بی جسد و نه جسدی بی جان
*سقوط و یادداشتی برای علی خراشادی
*نوشته سقوط و تعدادی سئوال از نویسنده
*میزند سر از البرز، آفتاب آزادي
*مسیح وهمه چیز فقط روی کاغذ.
*نوئل و پایان سال میلادی خوش.عاشقانه زمستانی
*به هیچ وجه تعجب نکنید
*آخر سال و کمی مغز تکانی! که غم انگیزید !
*غزل های یلدا
*سر بالین فقیهی بیدار
*غزل.یکشب اگر...
* شعری به یاد و برای یاران دلاوردانشگاه
* قصیده کوچه باغی
*حرفهای درست و دوربینی ستایش انگیز رئیس جمهور مقاومت !
*ظهور دوباره ضعفر جنی
* زمزمه ای بر گور ساعدی. ترانه های مرگ
* چكامه برای کشتگان راه آزادی شهیدان قتلهای زنجیره ای
*خدافروشان
* کلاه از سر بر میگیرم
*آزادی ئی میخواهم که بنوشمش
*آش کشک خاله مریم وپاسخی کوتاه به بیست و چند مقاله! بخش اول
* با ناخدا
* ملت! ملت! همیشه سردار
* تمام ماجرا. یک مقاله، یک سند و چند لینک
*در ضرورت دشنام دادن و یک شعر؛ بیشرفم بیشرفم بیشرف
*عاشقانه در ماهور. برای ایران. برای تمام مردم ایران
*باز هم کشتار و نقش آفرینی تیغه های قیچی جنایت
*موقعیت امام حسین از مبارزه اش با یزید سرچشمه نمیگیرد بلکه در پایه ناشی ازامامت اوست
* منظومه کاروان.در سوگ شهیدان اشرف
*یاداشتی کوتاه بر یک مقاله؛
* العشق اکبر
* دو غزل پائیزی
*موسیقی و آواز در دیدگاه اسلام. پیامبر وامامان شیعه
*زمزمه‌ای با «مرضیه»، در پنجمین سالگرد سفر آن عزیز
* سرود مهرگانى
*کعبه منو حاجی
*سفر تلخ بی بازگشت کعبه
*خزانی
*هنوز هجوم ادامه دارد
*سرود مهرگانى
*و خویشتن را بنگر.....
*خدا و انسان(غزل) ا
*از زمزمه‌های ولگردی پیر که ترانه هم می‌سرود
*شاعر رسمی شعرهایش را میخواند
* چه بر جای مانده است؟
*هیچ ایم ما شاعران!
* چهار رباعی
*العشق اکبر. غزل
*آخرين ترانه‌ي دو زناكار
*غزل.در کوخ تنفروشان
*در جواب یک رفیق سابق لر
* امامزاده
*قصیده تلخ معرفت
*آخوندها! آخوندها
*کتیبه ای بر دیوار تاریکترین شب
*آدمی بسیارست
*حجر الاحمر(سنگ سرخ)
*شاملو شاعری جهانی - گفتگوی با اسماعیل وفا یغمائی
*دو مرثیه
* کرد را میکشند اما کرد زنده است
*تبريك حافظ به مناسبت فرا رسيدن عيد فطر و سخنى چند از هنوز هم تنهائى حافظ
*پایان ماه رمضان بر روزه داران و روزه خواران مبارک باد
*اسلام دموکراتیک مطلقا وجود ندارد
*عریضه شماره دوم ب. فراهانی و چند نکته
*نگاهی به زندگی و روزگار ابوالحسن يغما جندقی
*غزلی از گذشته ها در سال 1349و ماه رمضانی در هفده سالگی
*فقط دوازده خط و نیم .شماره19. در باره «تیمور نبی» پیغمبر اخیر الظهور در تاجیکستان و رعایت انصاف
* بیزارتر از داعشیان....
*دو ملودی
* کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من
*در رد ارتباط تاریخساز«حاجیه فاطمه اره» باوزیر مقتول قائم مقام فراهانی
* غزل رمضان
* فقط دوازده خط و نیم .شماره18. «پدودینی» ممنوع است!
*با تمام رهبران
* کتیبه ای بر دیوار تاریکترین شب
* من هم استحقاق دعوت به ویلپنت را داشتم
*اگر پرچم آزادى...
*نعلیات
*جنبش! پانزده خرداد و بلاهت ما
* غزل. خدای عاشقان
*خدا و انسان(غزل)
* فقط دوازده خط و نیم .شمارها 15 چرا خدا را باور داریم؟
* در ستایش تاختن
*ساقي نامه
*سه عاشقانه
*اگر عشق گناه است
*دو سر قافان
*تقطیر و تغلیظ یک گنداب در یک قطره
*آینه‌ها (۲)
*آینه
* غزل فراچکیدن
* نگاهی به هستی شناسی مولاناجلال الدین محمد بلخی
* زیباترین جنگاور جهان
* ابوسعید ابی الخیر عارف انساندوست
* قـصـیده شـهرها از مجموعه چهار فصل در طبیعت سوم
*غزل
* عاشقانه در ماهور
*شش عاشقانه
*فقط دوازده خط و نیم و گاهی بیشترک. شماره 14. لطفا از الله و پیامبر بزرگوارش بپرسیم
*عاشقانه. چو گسیو میگشائی
*فقط دوازده خط و نیم .شماره ۱۳ اسلام دموکراتیک مطلقا وجود ندارد
*فقط دوازده خط و نیم .شماره12تئوری آیه الله وحید و زیر سئوال رفتن قران
*فقط دوازده خط و نیم .شماره11 بزرگترین شاهکار آخوندها
*فقط دوازده خط و نیم .شماره 10.و جناب آقای مقلب القلوب والابصار
*نوروزی دیگر
*فقط دوازده خط و نیم .شماره 9نوروز پیروز شکست ناپذیر
*فقط دوازده خط و نیم .شماره 8 مهیب تر از مبارزه مسلحانه نبرد فلسفی است
*فقط دوازده خط و نیم. شماره ۶ و ۷ ؛ سرگذشت الله بخش‌های یک و دو
*غزل جهانخدائی
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس .کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت چهاردهم)
*در باره رابطه حضرت حدث اصغر با جناب شقیقه
*فقط دوازده خط و نیم .اگر شیطان خدا بود؟. شماره 5
*فقط دوازده خط و نیم در باره اعتقاد شماره 4
*تماشا کنید!با داعش تاریخ تکرار میشود و ما می توانیم بدانیم
*فقط دوازده خط و نیم (1)روز جهانی زن ربطی به رقیه و سکینه و فاطمه و... ندارد
*هشت مارس وسه غزل در ستایش زنان ایران
*هشت مارس .ماجرای سرودن ،سرود کاوه میهن، سرود زن و یادی از مرضیه
*ترا دوست دارم ای محبوب
*تو زیبائی ای میهن من
*آغاز و پایان جهان
* خدائی تازه خواهد زد هستی
*میزند سر از البرز آفتاب آزادی
*به به از آفتاب عالمتاب
*لبان تلخ تو
*کمی هم لبخند و ارامش و یک ترانه. حاجی خیلی پیدا میشه تو دنیا
*مثنوی گربه نامه.
*آقایان! چند مترش باقی مانده. دقت کنید.
*ماجرای پیرمردی 120 ساله که قبل از پدرش متولد شده است
*چی بودیم؟ چی شدیم!! چی میشیم؟عکسی از مرحوم ملک عبدالله در دانشگاه نور
* یاداشت اسماعیل وفا یغمائی و اطلاعیه جدید کمیسیون شورای ملی مقاومت در مورد فرا خواندن به اقامه دعوا
*یادداشتی برای دوستان
*با من بیائین. از مجموعه شعرها و نوشته های خانه خانم مکنزی شماره 3
*دیباچه و در باره بلیندا مکنزی
*می توانیم فرض کنیم کمپ لیبرتی جابجا شده است !
*بعدا بیشتر توضیح خواهم داد شماره 2
*دایناسورها
*سفر تلخ بی بازگشت کعبه
*ضریح
*مرگ بر مصداقی اما زنده باد مصداقی
*عاشقانه زمستانی
*بیاد هوشنگ عیسی بیگلو . در نیستی شناورم و کیف میکنم
*چه مقتدرند مردگان از مجموعه منتشر نشده آتشکده)
* مسیح را تعریف کنید انشاءسال 2013 میلادی
* غزل های یلدا
*منظومه نيايش نوئل
*امامت ملت و نه هیچ امام دیگر
*غزل در ستایش ترکان ودرذم تجزیه طلبی!
* بهانه زیستن.غزلیات بی تاریخ
*شعری به یاد و برای یاران دلاوردانشگاه
*قصیده یائیه در سرنوشت فقیه و ولایتش
*پیش از آزادی
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس .کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت چهاردهم)
* ز بهر ما زخدا دشنه ای بر آوردند
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت سیزدهم)
*بعد از این شبانه ها
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام (قسمت دوازدهم)
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت یازدهم)
*عاشقانه
*در برکشیدن شمشیر مینائی علیه همنشین بهار
*لبان تلخ تو
*عاشورای ایرانی و نگاهی به برخی چشم اندازها
*درستايش رسالت
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا ( قسمت دهم )
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت نهم )
*شهر من باز به گل بشکفی و روح بهار
*الا یا ایها الساقی
* قصیده چاووشیه نونیه جمهوریه اسلامیه
*مزموزما جهانست با آیه های روشن
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا(قسمت هشتم)
*غزل تازه. هوای تازه کجاست
*مرگ تبعیدی
*درکارگاه صبح
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت هفتم)
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت ششم )
*در این هوا که منم
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت پنجم)
*اى آزادى
*در ژرفا! بیاد محسن امیر اصلانی
*سرود مهرگانى
*خــزانی
*قـصـیده شـهرها - از مجموعه چهار فصل در طبیعت سوم
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت چهارم)
*لبان تلخ تو
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت سوم)
*كي مهر خرد از دل شبگير برآيد
*با داعشیان
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس کوششی برای تماشای روزگار و سرگذشت حقیقی و زمینی امام رضا (قسمت دوم)
*چاووشی قصیده چاووشیه نونیه جمهوریه اسلامیه
*نیایش
*«خارجه نشین!»
*سیمای تاریخی و حقیقی یک قدیس. اسماعیل وفا یغمائی(قسمت اول)
*مرثیه
*بیزار تر از داعشیان....
*تائودا، پرنده کوچک و ببر مهربان.قسمت های اول تا چهارم
*آینه
*الا یا ایها الساقی
*چند سفارش به نویسندگان فرامایه
*ملت! ملت! همیشه سردار
*عاشقانه
*غثیان (استفراغ)
*واق واق سگان به زیر مهتاب جلیل
* تبريك حافظ به مناسبت فرا رسيدن عيدفطر و سخنى چند از هنوز هم تنهائى حافظ
*هانا آرنت هم اطلاعاتی بوده است
*سؤال
*با ناخدا
*اندر گسسته شدن بند دهان و بند تنبان
*دعا
*در ارتباط «زنده یادگودرزی» با «شادروان شقایقی»
*شاید آینه ای لازم باشد
*در ستایش ارتداد
*تاملاتى آزاد، ناكافى،ساده وپراكنده در باره مذهب و لامذهبى
*میخ محکم اسلام عزیز و واگذاری آن به مردم
*سبیل هم سبیل مقاومت!
*زنده باد شکاف!
*با مشکل پیامبران چه باید کرد
*کاردها می‌گریند
*.شباهتها. عاطفه اقبال. مسیح علینژاد
*کی بود کی بود من نبودم
*یک شب اگر
*با مشکل پیامبران چه باید کرد
*جنبش!پانزده خرداد و بلاهت ما
*در قلب مردم
*بخوان كه ابر سيه پاره پاره خواهد شد
*چرا حیرت میکنیم! باور کنیم!
*خوشاسپیده دم سرخ
*بازنویسی و خوانشی تازه از ترانه قدیمی یکی یه پوله خروس. زنده یاد جواد بدیع زاده
*با گوش‌های کر
*«بوي جوي موليانم آرزوست»
*غزل یک شب اگر...
*ساقی نامه
*برای شما متاسف و غمگینم
*عشق
*خطابه متناقض ومغموم ومه آلود اول ماه مه
*سرود انترناسیونال سرودی که همیشه پاکیزه است
*باز هم لیبرتی و باز هم جان ساکنان لیبرتی
*طعم روشنائی
*تجربه
*یادنامه بیستمین سالگرد سفرکمال رفعت صفائی(ک. صبحگاهان). شماره 1
*هوای تازه کجاست
*وقتی همه چیز فراموش میشود
*گوی مقدس
*قصیده سنگشار
*چه انتظار ؟بهاري نميرسد از راه
*نوروز من توئی
*بسوی بهار
*خوابم به گل نشست و بهار آمدم به خواب
*هوا شكفت و به جان جهان شراب چكيد
*بهار عبا پوش
*نوروزتان خوش باد
*سرود نوروزی آتش مقدس باستانی
*به پیشواز بهار؛ غزل‌های بهاری شماره شش تا ده
*آنکه عالم همه مست است ز رنگ وی و بویش
*در خلوت زاهدان اثنی عشری
*عاشقانه عریان بهاری
*غزل بهاری شماره یک
*ترس سیاسی
*آواز کولی‌ها
*بازخوانی پنج نوشته به مناسبت سرکوب مجدد درویشان ایران توسط ارتجاع حاکم
*مکاشفه
*پنج غزل عاشقانه. پیشکش به اهل دل و عشق
*خدائی تازه خواهد زاد، هستی
*درباره مقوله امام وامامت وامامواره ها درتشيع!
*اگر روزی واقعا انقلاب شد
*عاشقانه در ماهور. برای ایران. برای تمام مردم ایران
*آلترناتیوی که از دفاع درست و توضیح عاجز است
*هوای تازه کجاست
*کتیبه ای بر دیوار تاریک ترین شب
*میتوانیم فرض کنیم کمپ لیبرتی جابجا شده است !
*اجلاس دو روزه شورا ی ملی مقاومت و دو کلمه از مادرعروس
* در بدرقه رضا مرزبان
*زیرا باد می‌وزد
*نگران مباش!
*اگر مرگ نبود
*پنج مکاشفه
*برای مزید اطلاع و شناخت؛ شاهکار هنری جدید گروه «فنان ابو محمد»
*عاقبت نيم شبي مست زره مي‌آئي.از دفتر غزلها
*مسیح را تعریف کنید انشاءسال 2013 میلادی
*تسلیتی تکراری و بیفایده! و یا تبریک
*در دفاع از قهرمانان در زنجیر ویکی دو نکته در مورد ایرج مصداقی
*سه سروده .طعم روشنائی
*نيايش نوئل
*مژده! سر زد از البرز، آفتاب آزادي
*غزل های یلدا
*آواز شیپورها( من باز خواهم گشت)
*و حدیث پیرامونیان هفت حصار
*پایان اعتصاب غذا. تبریک عام، و تبریک خاص! به آقایان قصیم و روحانی !
*نگاهی به هستی شناسی مولاناجلال الدین محمد بلخی
*ابراز نگرانی
*غزل.
*معجزه! و شرمنده از بی ایمانی خود
*دعا
*هنوز سرودتان را مى خوانم
*سه گفتگو در باره شانزده آذر اسماعیل وفا یغمائی. م. ساقی
*در ستایش تاختن
*هفت حصار
*یک درخواست و یک جواب و نظر شادروان استاد معین
*درخواست از دوستان
*واژگونانیم برچنگک به قصابان بگو
*اعتصاب غذا خبر جدید
*دیریست، دریغا
*بیماران عقیدتی
*محبت نیست جز در ده نشینان!
*اما باران خواهد بارید
*لطفا در باره امام حسین دهانتان را ببندید
*غزل.در کوخ تنفروشان
*ای تازه فقیه سخت دیر آمده ای
*آخرین دیدار و گفتگو با مرضیه
*چند شعر در زندگی و مرگ ابراهیم آل اسحاق
*ساختار ، واشاره ای به ماجرای سعید جمالی
*و دیریست، دریغا؛ درنظاره چهلمین روز اعتصاب غذا
*اگر مرگ نبود
*سخنرانی در مقابل کشتزاری که گاوها در آن میچرند
*سر بالین فقیهی بیدار؛ نگاهی گذرا به برخی سایه روشن های زندگی آیه الله منتظری
*در خیل خائنان
*آتش تاریک
*یاداشتی در باره درد نامه استاد حمید رضا طاهر زاده!
*اگر پرچم آزادی...
*پیش از آنکه کشتار ششم انجام گیرد
*نگذاریم یعنی نگذارید بچه های اشرف کشته شوند
*منظومه کاروان- در سوگ شهیدان اشرف
*من این سوگ بزرگ را هرگز نمی‌توانم هضم کنم
*از زورخانه خواجه خضر تا زورخانه سیاست وچرخ قجری یاداشتی بر یاداشت آقای جلال گنجه ای
*عق ام گرفته است (برای ایرج مصداقی)
*باز هم تهدید
*در معنا و مفهوم بند از بند جدا کردن
*الا یا ایها الساقی
*باور کنید اعضا و هواداران مجاهدین گوسفند نیستند
*نگذاریم یعنی نگذارید بچه های اشرف کشته شوند
*اى آزادى…
*دوستان سابق! بخود آئید
*با اسلام عزیز چه باید کرد و چه نباید کرد
*مراد علی و مرید علی تاملی در پدیده مراد علیگری ومرید علیگری در سیاست
*به یاد شهید راه آزادی علی امیر کبیر یغمایی
*من باب اطلاع..برهای تازه باغ!
*پاسخ به دو سئوال و وقتی ته قضیه بالا می‌آید
*تداعی ها طرحی از سیمای یک مجاهد و یادی از مهدی افتخاری
*باز خوانی یک نامه(پاسخ نامه اول خانم اکرم حبیب خانی) و درنگی بر برخی نکات
*اطلاعیه. ممنوعیت پخش آثار من از رسانه های مجاهدین و شورا ورسانه های وابسته
*نامه خانم اكرم حبيب‌خاني به كميسر عالي حقوق بشر
*توضیحی بر یک یاداشت دیگر
*پنج نامه
*یک نامه و مشتی خاطره. اسماعیل وفا یغمائی
*یا اکرم حبیب خانی زنده است؟ ۲
*آیا اکرم حبیب خانی زنده است؟ ۱
*چاووشی
*دردناک، مضحک، خطرناک
*تو پایدار بمان ای تمامت ایران
*معنای کلام هستی
*واقعیت تاریخ ایران و دیدگاههای آقای بنی طرف
*آیا می شود حرف زد؟
*
*مسیح را تعریف کنید
*به پایان میرسد ای دوست هستی
*شانزده آذر: چهار گفتگو در باره جنبش دانشجوئی
*عاشورای ایرانی و نگاهی به برخی چشم اندازها
*بن بست تن شکست و فراخای جان رسید
*در درگذشت احمد قابل
*از زمزمه های ولگردی پیر که ترانه هم میسرود
*رباعیات؛ ای تازه فقیه سخت دیر آمده ای
*اگر مرگ نبود
*جماع الوداع ووداع الجماع
*پیش از آنکه ساکنان اشرف کشتار شوند به یاریشان برخیزیم
*نگذاریم یعنی نگذارید بچه های اشرف کشته شوند
*حقیقت ساده
*تخم اشتباه
*سخنرانی در مقابل کشتزاری که گاوها در آن میچرند
* در رازهای پیروزی و دوام مقام معظم بی زوال ولایت
*باور، تناقض و یک مسئله هندسی
*با تمام رهبران
*فرمانده فتح الله.در بدرقه مجاهد قهرمان فرمانده و چریک ارتجاع سوز مجاهد مهدی افتخاری
*چهار خرداد
*توجه به چند نکته ساده
*منظومه کاروان
*به بهانه سخنان دکتر هزار خانی و سخنی با خانم رجوی
*ننگ و نفرت بر قاتلان فرزندان مجاهد و مبارز مردم ایران
*تاملاتی ساده و پراکنده در باره مذهب و لامذهبی
*گفتگوی م. ساقی، با اسماعیل وفا یغمائی( قسمت چهارم)
*شانزده آذر: گفتگوی م. ساقی، با اسماعیل وفا یغمائی(3)
*شانزده آذر، گفتگوی م. ساقی با اسماعیل وفا یغمائی(2)
*شانزده آذر، گفتگوی م. ساقی، با اسماعیل وفا یغمائی
*یادداشتی بر یادداشت همنشین بهار
*من باب اطلاع
*مرگ می آید که ما را نو کند
*مگر راهی جز مردن؟
*آی ابراهیم....
*ابراهیم آل اسحاق به معبود پیوست
*فرهاد هم به خواب شیرین رفت
*خاتون (به یاد مرضیه)
*غزل در خاکسپاری مرضیه بی مرگ
*در بدرقه بانوی بزرگ تبعیدیان و پناهندگان سیاسی، مادر کوشالی
*خداینامک (بخش نخست) تاملاتی پراکنده در باره مفهوم خدا
* سفرت خوش ستار!
*تجربه
*موجودات فضائی و نظرات پرفسور هاوکینگ بنده!
*ماجرای نقاب و برقع و صدور کثافات مکتبی
*در شانزدهمین سالگرد سفر کمال رفعت صفایی
*«درس شناخت» ، «همبستگی ملی» و اهالی «آواتار»!
*چند خاطره ومن بلوچها را دوست دارم
*بکوشیم! واگر نه بفکر «تعدادی رهبر» باشیم
*مقداری توضیح واضحات...
*یا زلزلت الزلزال!، یا اخرجت الاثقال!
*سر بالین فقیهی بیدار
*یاداشت و توضیحی کوتاه
*ملایان بر لب باغچه نعنا!
*دواسلام متضاد! یا مسلمانان متضاد؟
*هفت شعر تازه
*در رهائی از میان فک تمساح وپس از آن
*پایان ماه رمضان بر روزه داران و روزه خواران مبارک باشد
*در زیر قناره های قصابان
*در چگونگی انواع ایستادن و نشستن و خوابیدن
*کودتای پاسداران و ایرانی تحت حاکمیت نظامیان؟!
*کجا ایستاده ایم؟
*قبل و بعد از اعتصاب غذا و برخی نکات
*عاشورای ایرانی و نگاهی به برخی چشم اندازها
*از سه شنبه تا شنبه و نگاهی به حدیث خونین شهر اشرف (بخش دوم)
*از سه شنبه تا شنبه و نگاهی به حدیث خونین شهر اشرف
*دو شعر برای شهیدان اشرف
*قصیده میر حسینیه موسویه
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر-گفتگوهای سری دوم - قسمت دهم
*رهبران کجایید
*این یه انقلابه
*نه ! «ندا» نمرده است
*بپاس حرمت و شرف ملت ایران
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر- قسمت ششم (ادامه زنان)
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر- قسمت پنجم زنان
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر- قسمت چهارم
*اگر روزي واقعا انقلاب شد
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر (۳)
*گفتگو با اسماعیل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر (۲)
*گفتگو با اسماییل وفایغمایی، شاعر ، نویسنده و پژوهشگر (۱)
*در مقدارکی تامل کردن در عمق قضایا و توجه به سر کلفت قضیه!
*ماجرای سخنرانی خاتمی و داستان کربلائی اسلام و آغوش باز ایران
*در باره آخوندها آخوندی قضاوت نکنیم
*گفتگو با اسماعیل وفا یغمایی در موضوع مذهب، حکومت مذهبی، قدیسان و....
*شاه ، شاه! و خمینی، خمینی است!
*آی آدمها