شعبده بازیهای محمود احمدی نژاد با محمد مرسی در قاهره
مسعود فروزش‌ راد

محمود احمدی نژاد که امروز برای شرکت دراجلاس  سران سازمان همکاری کشور های اسلامی وارد  قاهره شد در خواست بازدید از میدان “ التحریر”را نمود ، در ضمن  بنا بر گزارش خبرگزاریها احمدی نژاد صبح روز چهارشنبه از اهرام ثلاثه مصر و مجسمه ابوالهول بازدید خواهد کرد که جزو مطرح ترین آثار باستانی دنیا است و سپس راهی محل اجلاس سران عضو سازمان همکاری اسلامی می شود تا در مراسم افتتاحیه این اجلاس شرکت کند .

آقای احمدی نژاد مگر  شما و داردسته تان که اکنون میخواهید از این آثار باستانی دیدار نمایید از همان روزهای به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی با چکش و کلنگ و تبر و هر ابزاری که به دست داشتید آثار با  ارزش باستانی ایران نظیر تخت جمشید راخراب نکردید؟ غارت  نکردید؟مگرشما هم اکنون مشغول خراب  کردن و به زیر آب بردن پاسارگاد نیستید؟ مگر این همه باستان شناسان در ایران از حکومت شما در خواست کمک نکردند؟ آیا تا کنون شده شما و دار و دسته تان سری به این آثار گرانبهای باستانی ایران بزنید؟ اگر روزی همین برادر دینی شما آقای مرسی به ایران سفر کرد و مانند شما خواست ازآثار باستانی ایران بازدید به عمل آورد این همه خرابی را که خود به وجود آورده اید   چگونه توجیه خواهید کرد؟ در ضمن مگر شما و یارانتان مجسمه ها و قبر های فرأعنه را جزئی ازطاقوت نمی بینید و همیشه در صدد خراب کردن این آثار طاقوتی نبودید ؟ مگر مجسمه سازی در دین اسلام ممنوع  نیست؟ و شما مگراز همان اول روی کار آمدن آرامگاه ها را خراب نکردید ؟ و هم اکنون هم در ایران دست از این خراب کردن ها بر نمیدارید. منظورتان از بازدید اهرام ثلاثه چیست ؟ مگر نمیدانید در درون آنها قبر ده ها نفر از فرأعنه مصر نهفته است ؟ آیا اگر این اهرام در ایران بود در صدد خراب کردن آن بر نمیامدید؟ منظور از بازدید مجسمه ابوالهول چیست؟ میدانم که شما حتی ابولهول را هم نمیشناسید زیرا دانش شما آنقدر نیست که قادر باشید این ارزش های باستانی را بشناسید. شاید هم آقای مرسی برای جمع آوری پول به جهت رونق دادن توریسم از شما کمک به خواهد که در اینصورت میدانم شما بخشش از جیب خالی‌ ملت ایران را به وی دریغ نخواهید کرد .شما حتی این ضرب المثل را نمیدانید و یا شاید هم صرف نمیکند که بدانید  “چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است” .حال ما شاهد این هستیم که این دیدار آنقدر برای شما و برادرانتان مهم است که قبل از گشایش کنفرانس  ترجیح داده اید که  اول زیارتی ازقبر فرأعنه مصر کرده و پس از دعای سرقبرو بجا آوردن مراسم دینی به کنفرانس وارد شوید تا به سران اسلامی ندا دهید که ایران زیر سلطه شما و ملت شهید پرور آنقدر دارای فرهنگ عالی‌ هستند که حتی به طاقوت هم احترام میگذارند.

خواندگان عزیز حال به این خبر ذیل توجه نماید :

سه شنبه 17 بهمن 1391

 درخواست احمدی نژاد برای بازدید از میدان التحریر/ قاهره: بررسی می کنیم

یک روزنامه مصری نوشت درخواست مطرح شده از سوی دفتر ریاست جمهوری ایران برای بازدید محمود احمدی نژاد از میدان التحریر قاهره در حال بررسی است.

به گزارش مهر به نقل از روزنامه الیوم السابع، مقامات امنیتی مصر در حال بررسی درخواست ارائه شده از سوی دفتر ریاست جمهوری ایران در زمینه بازدید "محمود احمدی نژاد" از میدان التحریر قاهره در حاشیه حضور وی در اجلاس سران اسلامی هستند.
این روزنامه نوشت دفتر ریاست جمهوری ایران اخیرا از قاهره درخواست کرده بود مقدمات بازدید احمدی نژاد از میدان التحریر قاهره در یکی از روزهای سه شنبه و یا چهارشنبه فراهم شود.
مقامات مصری هنوز پاسخی به این درخواست نداده اند و در انتظار پاسخ مثبت دستگاههای امنیتی مصر در زمینه تامین امنیت بازدید احمدی نژاد از میدان التحریر هستند

وقتی‌ چنین خبری را خواندم یاد مطالبی افتادم که نزدیک بود از خنده روده بر شوم. آخر یکی‌ به این رئیس جمهور انتخابی رهبر فقیه بگوید: منظور از چنین دیداری چیست؟

آقای رئیس جمهور شاید ندانی که اکنون میدان التحریر مرکزتجمع مخالفین قوانین اسلامی است . تو از این بازدید چه میخواهی  ؟ برای چه کسانی آنهم به زبان فارسی‌ میخواهی صحبت کنی‌ زیرا میدانم آشنایی چندانی به زبان عربی‌ نداری ؟ شاید انتظار داری آقای مرسی هم مانند خودت اول عوامل حزب اللاأهی را  طبق معمول با باج دادن به آنان  اول در آنجا جمع کند تا از شما پیشواز و حمایت نمایند ، که این کار را پرزیدنت  مرسی  اسلامی هم میداند که از میان به دربردن  و متفرق کردن این جماعت مخالف امری محال است زیردرشرایط کنونی مجبور  شده پیشنهاد  مذاکره به آنان را دهد و برایش این امری محال خواهد بود،  پس میماند اینکه شما آقای محمود احمدی نژاد هد فتان در کل باز دید و سخن پراکنی برای اپوزیسیون و یا مخالفین مرسی می‌باشد ، که اگر واقعا چنین قصدی دارید چرا هیچگاه قصد دیداربا ازاپوزیسیون های  ایران را که بسیاری از آنها قصد برندازی ندارند نیستید؟ لازم به بر شماری طرفدارن رفرم و رفرمیستها ی خواهان  بقای  جمهور اسلامی نیست ، شما خود میدانید که بیشتر سران این اپوزیسیونهای  فقط طرفداران رفرم  ، خواهان این نیستند که جمهوری اسلامی نابود گردد  و از شما تقاضا دارند به آنها هم کمی‌ فرصت دهید تا از جمهوری خواهان اسلامی مانند  شما دفاع کرده وسر آخر در خدمت شما آقای محمود احمدی نژاد ویارانتان  قرار گیرند تا بتوانند مانند  شما هر چه بیشتر از منافع سرمایه داران دفاع نمایند .

من نمیدانم شما آقای رئیس جمهور چرا نمیخواهید درک کنید هم اکنون بخش بزرگی‌ از اوپوزیسیون خارج و داخل کشور همان هد فی‌ را دارد که شما دنبال می‌کنید یعنی‌ طرفدار آزادی بیان همراه با سانسور است ، طرفدار حق و حقوق زحمتکشان با هژمونی سرمایه داری است و مانند شما اعتقاد به آزادی هر چه بیشتر برای سرکوب کارگران دارد ، چرا شما نظری  نمی اندازید به  سایت های آنان ، مگر شما کورید که طرفداران خود را در میان اپوزیسیون  نمی بینید و میخواهید از میدان التحریر بازدید نمایید که با گوجه فرنگی گندیده و تخم مرغ  و امثالهم روبرو شوید ؟ من واقعا پیشنهاد می‌کنم ازبازدید میدان التحریرقاهره صرف نموده و هم خود را بگذارید به پیوستن به اوپوزیسیون ایرانی مخصوصا خارج کشور طرفدار بقای جمهوری اسلامی که در اینصورت حتما بدانید که رهبر فقیه عالیقدر از شما سپاسگذار خواهد شد .

آیا این برای شما جالب نیست که در میان بخشی به اصطلاح اپوزیسیون چپ هم همیشه طرف دار داشتید؟ دگراز این بهتر چه میخواهید؟

مگر نه اینکه شما طرفدار سانسور هستید و در عین حال از آزادی بیان دفاع می‌کنید  ؟ خب این بخش از اپوزیسیون هم ازهم اکنون روش شما را در پیش گرفته .نگاهی بیندازید به سایتهای خبری و گروهی و سازمانی خارج کشور آنگاه درمیابید که بسیاری از آنان هم غیر مستقیم به به روش  شما عمل کرده و از درج مطالبی که به ضررشان تمام میشود خوداری نموده و در عین حال شعار آزادی بیان و مخالف با سانسور را در پیش گرفته اند .حتی  بعضی‌ از آنان وابستگی کامل به اتحاد چپی‌ که در حال تشکیل شدن به نفع شما است داشته و از همکاران و جیره خواران 

چنین گروه ها هستند و دائما شعار مستقل بودن میدهند.

من به شما قول صد در صد میدهم که طبق معمول این مقاله را هم مانند دیگر مقالات من سانسور کرده و کاملا به آنچه که شما میخواهید و در تمام دوران خدمتتان  انجام داده اید عمل کرده و هدفشان در آینده جز همکاری و در خدمت  شما بودن نیست.

من از این سایتها نام نمیبرم زیرا هر کس خود باید به این حقیقت برسد که امثال شما با آنان کوچکترین فرقی‌ ندارید. همان طور که در ایران یک مشت گوسفند به نام انسان از شما جانبداری میکنند بدانید در اینجا هم طرفدارنی از این نوع بسیار دارید.

آنان محافظه کاری را به جایی‌ رسانده ا‌ند که مبادا روزی مورد غضب شما قرار گرفته و نتوانند در آینده در زیر سایه شما و رهبر احمقتان قرار گرفته و به نوایی برساند. مگر شما اکنون در ایران مشغول دستگیری و به زندان انداختن روزنامه نگاران نیستید؟ مگر هر روز در چاپخانه  ها را مهروموم نمیکنید؟ ازادیخواهان را به بند نمیکشید و به شکنجه گاه ها نمیفرستید تا به کام  مرگ افتند؟ پس هدفتان از دیدار مخالفین آقای مرسی چیست ؟ مگر نمیدانید آنان از به کار بستن قوانین اسلامی به ستوه آمده و میخواهند از شر چنین قوانین غیر انسانی رها شوند؟

بنابرین من به شما پیشنهاد می‌کنم دست از سر اپوزیسیون مصر برداشته و بپیوندید به اپوزیسیون های داخل و خارج  کشور که دائما سنگ رفرم را به سینه میزنند و خواهان ماندگاری نظام جمهوری اسلامی هستند با قدری رفرم در قوانین شما که دست آنان را برای خالی‌ کردن کیسه ملت بازگذارده  و پست کوچکی هم از همین دولت شما به آنان برسد .

شما باید فقط از سرنگونی خواهان بترسید زیرا آنان هستند که بالاخره با کمک و همکاری طبقه زحمتکش روزی جل و پلاس شما را از کره زمین بیرون ریخته و با نابودی شما و با سالها تلاش بتوانند این خرابی ها را که به وجود آورده اید جبران نمایند. 

مسعود فروزش راد

 

 

 

منبع:پژواک ایران