PEZHVAKEIRAN.COM نئوتزاریسم اوراسیا و حکومت اسلامی در ایران (۵)
 

نئوتزاریسم اوراسیا و حکومت اسلامی در ایران (۵)
کارل لیبکنشت

این نوشتارِ پژوهشی برای نخستین بار به پروژه‌ی روند شکل‌گیری نئوتزاریسم سرمایه‌ در قطب اروپا – آسیا می‌پردازد. نئوتزاریسم رؤیای «امپراتوری» دیرینه‌ای که پیوسته پس از فروپاشی آغاز سوسیالیسم شورایی، جنگ سرد و فروپاشی بلوک «سوسیالیسم دولتی»، جاری بوده است اکنون، به‌گونه‌ی قطبی در برابر دیگری قطب جهانی سرمایه‌ ، با محور تز اوراسیا جهت گرفته است. این قطب به ویژه با ظهور پوتین، در نیمه نیمه دوم سال 2000، به بازسازی خود پرداخته است، در حالی که در برهه‌ی رهبری بوریس یلتیسن، در کشورهای بلوک شرق، با شوک درمانی مکتب فریدمن، نولیبرالیسم اقتصادی حاکم گردید، نوتزاریسم، این بار با شعار »ضد لیبرالیستی»، «ضدکاپیتالیستی» و «ضد سوسیالیستی»، پرچمی ایدئولوژیک برافراشته است. زون اقتصادی –سیاسی،  گسترده در دوقاره، ‌اروپا و آسیا، در حال سامان‌دهی پرچم ایدئولوژیکی است تا زیر قدرت اتمی روسیه نوتزاری، قطب‌ اقتصادی،‌ سیاسی و نظامی ویرانگری را این بار در رقابت با قطب دیگر سرمایه‌داری ادامه دهد. تز اوراسیا، به رهبری عمده‌ترین تئورسین و ایدئولوگ آن، آلکساندر دوگین،  عوام فریبانه برآن است تا خرده حکومت‌‌های منطقه‌ای سرمایه جهانی دو قاره را  زیر شغار «علیه» کاپیتالیسم، لیبرالیسم وسوسیالیسم، متحد گرداند و اشتراکات مذاهب و باورهای دینی یهودیت، ‌مسیحیت،‌ اسلام،‌ بودائیسم و ...  را زیر نام تئوری سیاسی چهارم[1]، گرد آورد و با نقب زدن به دخمه‌های «عرفانیسم» بازدارنده  انسان، و با بمب های اسلام ناب در کنار ولایت فقیه و سپاه، کره شمالی دیگری در زون اقتصادی سیاسی فدراسیون روسیه، مسلح سازد و پروژه مافیایی- سیاسی خویش را در این بازار جهانی به پیش برد. در نوشته‌های پیشین، کارگزاران، دست آموزان و عوامل اوراسیا و دوگین را از جمله مهدی سنایی، سید حسن عباسی، ازغدی، شمقدری، محقق داماد، سید حسین نصر[2]، ... که همگی تمامی آموزش‌های استاد مافیای کرملین، با زبان ایرانی- اسلامی، واگویه می‌کنند. استاد حسین نصر، فری شوف[3]، رهبر فرقه «طریقه شاذلیه مریمیه»، و فزند خلف وی، ولی رضا، نوی‌سنده کتاب «نوزای‌ی شی‌عه» و استاد روابط بی‌ن الملل دانشکده عالی چفلتچر در دانشگاه تافتس است که به عنوان مشاور باراک اوباما در امور خاورمیانه برگزیده شد، و پایی در ایران و پایی در کریدورهای  کاخ سفید دارد،  از جمله  بازیگران این دسیسه اند...   [1]The Fourth Political Teory

[2] http://www.youtube.com/watch?v=gNAk_UZtZ6I

اعتراف سید حسن نصر، رابطه وی با ساواک، پرویز ثابتی و برپا سازی حسینیه ارشاد، همراه با شریعتی، مطهری و شاهچراغی.

[3] Frithjof Schuon ('Isa Nur al-Din), 18 juni 19075 maj 1998

 مرتجع مذهبی که او را فیلسوف مذهبی، ‌می‌نامند در سوئیس  زاده شد و فرقه‌ای به نام«طریقه شاذلیه مریمیه» برپا کرد و حسین نصر دستیار وی گردید. در برخی کشورها از  جمله سوید و انروژ و ایران به عضوگیری پرداخت. افکار فری شوف در کشورهای اروپایی واسکاندیناوی، به وسیله Kurt Almqvist, Tage Lindbom وAshk Dahlén.  ترجمه و پخش می‌شود(http://sv.wikipedia.org/wiki/Frithjof_Schuon).

اين مطلب در فرمت PDF ثبت شده است و با برنامه‌ي Acrobat Reader باز مي‌شود.
براي خواندن آن اينجا را کليک کنيد

منبع:پژواک ایران