PEZHVAKEIRAN.COM نوتزاریسم اوراسیا و حکومت اسلامی در ایران (۹)
 

نوتزاریسم اوراسیا و حکومت اسلامی در ایران (۹)
کارل لیبکنشت

این نوشتارِ پژوهشی که‌ برای نخستین بار به پروژه‌ی روند شکل‌گیری قطب اروپا – آسیا می‌پردازد. نوتزاریسم رؤیای «امپراتوری» دیرینه‌ای که پیوسته پس از فروپاشی آغاز سوسیالیسم شورایی، جنگ سرد و فروپاشی بلوک «سوسیالیسم دولتی»، اکنون، قطبی در برابر دیگری قطب جهانی سرمایه‌ جاری بوده است، محور تز اوراسیا می‌باشد. این قطب به ویژه با ظهور پوتین در نیمه نیمه دوم سال 2000، به بازسازی خود پرداخته است، در حالی که با دوران بوریس یلتسین، در کشورهای بلوک شرق، با شوک درمانی مکتب فریدمن، نولیبرالیسم اقتصادی حاکم گردید، نوتزاریسم، این بار با شعار ضد لیبرالیستی، و ضد سوسیالیستی پرچمی ایدئولوژیک برافراشته است. زون اقتصادی – سیاسی، گسترده در دو قاره‌ی ‌اروپا و آسیا، در حال سامان‌دهی پرچم ایدئولوژیکی است تا زیر قدرت اتمی روسیه نوتزاری، قطب‌ اقتصادی،‌ سیاسی و نظامی ویرانگری را این بار در رقابت با قطب دیگر سرمایه‌داری جهانی ادامه دهد. تز اوراسیا، به رهبری شناخته‌‌ترین تئورسین و ایدئولوگ آن، آلکساندر دوگین،  عوام فریبانه برآن است تا خرده حکومت‌‌های منطقه‌ای سرمایه جهانی دو قاره را  زیر شعار «علیه» کاپیتالیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم، متحد گرداند و اشتراکات مذاهب و باورهای دینی یهودیت، ‌مسیحیت،‌ اسلام،‌ بودائیسم و ... را زیر نام تئوری سیاسی چهارم[[1]]، گرد آورد و با نقب زدن به دخمه‌های «بنیادگرایی» ضد زندگی، و با بمب‌های اسلام ناب در کنار ولایت فقیه و سپاه، کره شمالی دیگری در حوزه روس مسلح سازد و پروژه مافیایی- سیاسی خویش را در این بازار اقتصاد آزاد جهانی به پیش برد. در بخش‌‌های پیشین این نوشتار، کارگزاران سیاسی، نظامی و دست آموزان و عوامل اوراسیا و دوگین را از جمله مهدی سنایی، سید حسن عباسی، ازغدی، شمقدری، محقق داماد، سید حسین نصر، ... که همگی تمامی آموزش‌های استاد مافیای کرملین،با زبان ایرانی- اسلامی، واگویه می‌کنند. استاد حسین نصر، از رهبران رداپوش طریقت مریمیه‌ که فریتهوف شوان بنیان نهاد، و با مرگ شوان (۱۹۹۸) رهبری آن به مارتین لینگز - مرگ ۲۰۰۵) رسید می‌باشد.[[2]] ، رهبر فرقه «طریقه شاذلیه مریمیه»، و فرزند خلف وی، ولی رضا، نویسنده کتاب «نوزایی شیعه» و استاد روابط بین الملل دانشکده عالی «چفلتچر» در دانشگاه تافتس است که به عنوان مشاور «باراک اوباما» رایست جمهوری آمریکا، در امور خاورمیانه برگزیده شد، از جمله  بازیگران این بلوک بندی اند.   [1]The Fourth Political Teory

[2] Frithjof Schuon ('Isa Nur al-Din), 18 juni 19075 maj 1998 مرتجع مذهبی که او را فیلسوف مذهبی، ‌می‌نامند در سوئیس  زاده شد و فرقه‌ای به نام«طریقه شاذلیه مریمیه» برپا کرد و حسین نصر  دستیار وی گردید. در برخی کشورها از  جمله سوید و نروژ و ایران به عضوگیری پرداخت. افکار  فریتهوف شوآن، در کشورهای اروپایی   و اسکاندیناوی، به وسیله Kurt Almqvist, Tage Lindbom  (Ashk Dahlén، اشک دالن، از پیروان پیشین سروش و کنونی سیدحسن نصر) ترجمه و پخش می‌شود.

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Frithjof_Schuon).  

اين مطلب در فرمت PDF ثبت شده است و با برنامه‌ي Acrobat Reader باز مي‌شود.
براي خواندن آن اينجا را کليک کنيد

منبع:پژواک ایران