كارت نوروزی به زندان اوين
مجید نفیسی

 

آهان! همان را مي خواهم:

يك كارتِ ساده‌ی نوروزی

با حاشيه‌ی زرين و دالگوش،

نقشي از يك گل نرگس،

بوی بيسكويت گرجی

و "خجسته باد بهاران!"


امروز اين را از تبعيد

به اوينِ خونين می فرستم

براي دلبندی دربند

كه در زمان دستگيری

با دوستان به كوه رفته بود

تا آوازهای نوروزی بخواند.


نوروز خواهد آمد

از قله‌ی سپيدِ دماوند

تا تنگنای زندان و تبعيد

و هيچ فتوايی نمی‌تواند

روزِ آمدنش را

به عقب اندازد.

 

مجید نفیسی

۴ مارس ۲۰۰۹

http://iroon.com/irtn/blog/10454/

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی