مردم شرافتمند، وکلای دادگستری را تنها نگذارید، شماره ۲
وکلای دادگستری

هم‌میهنان دو روز پیش ما هم مانند بسیاری از ایرانیان، از خانواده‌های فکری و سیاسی گوناگون آرزو کردیم که بتوانیم در برابر تجاوز آشکار نظام جمهوری اسلامی برای آزار وکلای بیمار و اسیر در زندانهای قرون وسطایی آنان یکپارچه اعتراض کنیم.

عمال حکومت، وحشت‌زده از بروز اراده‌ی عدالت خواهانه شما موانع گوناگون تراشیدند. علیرغم این تهدیدات آنها که در تهران و شهرستانها به چنگ لباس‌شخصی‌ها و مامورین دستگاههای گوناگون و گسترده سرکوب نیافتادند توانستند در برابر «دادستانی انقلاب» گرد هم‌ آیند.

تیراندازی هوایی، حمله با گاز فلفل، ضرب و جرح و بازداشت صدها نفر در محل گردهم‌آیی، یا در نقاط گوناگون شهر تهران و زندانی کردن آنان به قصد ایجاد ترس و تفرقه خوشبختانه تاکنون تأثیری نداشته است.

ایستادگی، هم‌آهنگی، همبستگی و رفتار خردمندانه دستگیرشدگان که بلافاصله به اعتصاب غذا پیوستند و حمایت مردم موجبات آزادی سریع آنان را فراهم آورد. اِعمال خشونت‌های ضدانسانی در برابر رفتار مدنی و قانونی شرکت‌کنندگان در این اجتماع نشان‌دهنده‌‌ی ضعف عمیق و آسیب‌پذیری آشکار حاکمیت در برابر بروز اراده مردم به هر شکل و یا هر درخواستی است.

عمال حاکمیت برای پرهیز از گسترش سرکوب عریان، آنهم در روزی که «خانم اشتون» مسئول سیاست خارجی اروپا مشغول گره‌گشایی از بسته‌ی صدمیلیارد دلاری است، مجروحین، مصدومین و بازداشت‌شدگانی ‌که خودسرانه در توقیف بوده‌اند را فعلاً آزاد کرد، بدون آنکه به خواسته‌های اصلی، یعنی تأمین خدمات درمانی فوری برای نجات وکلای بیمار و اسیر اقدامی به‌عمل آورد.

حاکمیت عقب‌نشینی نکرد، زخم‌خورده به‌دنبال تفرقه و وقت‌گذرانی است تا کینه‌‌ورزی ظالمانه‌اش را در برابر دادخواهی انسانی شما بازهم به نمایش بگذارد.

این حاکمیت به درستی می‌داند که کوچکترین عقب‌نشینی اتحاد ملی را برای نجات همه‌ی زندانیان سیاسی شکل می‌دهد.

امروز پایداری یکپارچه شما و گسترش کمی و کیفی این مقاومت مدنی بروز اراده ملی را در چشم‌انداز قرار داده است. این پایه‌ی اعمال حاکمیت ملی است.

آی مردم شرافتمند!

وکلا را تنها نگذارید.

شهین هیرمن‌پور (وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای پاریس)

عزیز ماملی (وکیل پایه یک دادگستری)

هوشنگ عیسی بیگلو (وکیل پایه یک دادگستری)

محمد رضا روحانی (وکیل پایه یک دادگستری)

حسین کاظم‌زاده افشار

 

  ۱۹ اسفند ۱۳۹۲

 

 

منبع:پژواک ایران


وکلای دادگستری

فهرست مطالب وکلای دادگستری در سایت پژواک ایران 

*به تعلیق وکالت نسرین ستوده پایان دهید؛ مردم شرافتمند وكلاى دادگسترى را تنها نگذاريد (۱۴)  [2015 Mar] 
*مردم شرافتمند وکلای دادگستری را تنها نگذارید (۱۳)  [2015 Mar] 
*مردم شرافتمند وکلای دادگشتری را تنها نگذارید (۱۲) به بهانه سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری [2015 Feb] 
*مردم شرافتمند وکلای دادگستری را تنها نگذارید (۱۱)  [2015 Jan] 
*مردم شرافتمند وکلای دادگستری را تنها نگذارید (۱۰) [2015 Jan] 
*مردم شرافتمند وکلای دادگستری را تنها نگذارید- (۹) [2014 Nov] 
* مردم شرافتمند وكلاى دادگسترى را تنها نگذاريد- ٨ بيداد عليه همكار دلير ما نسرين ستوده [2014 Oct] 
*مردم شرافتمند وكلاى دادگسترى را تنها نگذاريد - شماره ٧  [2014 Sep] 
*آرزوهای حقوقی هوشنگ عیسی بیگلو [2014 Aug] 
*مردم شرافتمند وكلای دادگستری را تنها نگذاريد. شماره ۶  [2014 Aug] 
*مردم شرافتمند وكلا را تنها نگذاريد شماره ۵ [2014 Apr] 
*مردم شرافتمند وكلاى دادگسترى را تنها نگذاريد- شماره ۴ [2014 Apr] 
*مردم شرافتمند وكلاى دادگسترى را تنها نگذاريد، شماره ٣  [2014 Apr] 
*مردم شرافتمند، وکلای دادگستری را تنها نگذارید، شماره ۲ [2014 Mar] 
*مردم شرافتمند وکلای دادگستری را تنها نگذارید، شماره ۱ [2014 Mar]