PEZHVAKEIRAN.COM وقتیکه ارتجاع غالب و مغلوب همداستان می شوند
 

وقتیکه ارتجاع غالب و مغلوب همداستان می شوند
جمال عظیمی

حدود یک سال و نیم از بازداشت حمید نوری به اتهام شرکت در کشتار زندانیانِ سیاسیِ زندان «گوهر دشت» با ارائه شکایت نامه ایرج مصداقی، می گذرد.

ایرج مصداقی که خود زندانی این زندان و شاهد سبعیت این دادیار بی رحم بوده است در سال ۲۰۰۴ میلادی یعنی درست ۱۷سال پیش در کتاب «نه زیستن نه مرگ» چهره این جنایتکار را که با نام مستعار حمید عباسی، شناخته می شد، افشا کرده و با بیان نام واقعی وی (حمید نوری)نقاب از چهره او برداشته است.

اکنون در آستانه بر گزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات وی توسط دادگاه استکهلم قرار داریم. این دادگاه در ۱۰ آگوست ۲۰۲۱شروع به کار خواهد کرد و چنانکه گفته می شود ،حدود یکسال طول خواهد کشید.

در این دادخواهی ده ها تن از بازماندگان آن کشتار و خانواده های قربانیان بعنوان «شاهد و شاکی»حضور خواهند داشت.

بدون شک تاریخ و مردم ایران بی پرنسیپی رجوی در مقابلِ تلاش مستمر دادخواهان و امدادرسانی به رژیم تبهکار را فراموش نمی کنند. در درست در زمانی این جنایتکار در مقابل عدالت قرار خواهدگرفت، باند تبهکار رجوی بطور ناباورانه ای با ارتجاع غالب مماس شده تا بر اساس ماهیت پلید و تمامیت خواه خود، همه فداکاری ها و تلاش های ایرج مصداقی را در به دام انداختن این جنایت کار و سپردن وی به دست عدالت به سود خود مصادره کنند و با تهمت، دروغ و شانتاژ وی را در این دادگاه چنانکه خود گفته اند بی اعتبار  سازند و به زعم خود از او و دیگر دست‌اندرکاران پرونده خلع ید کنند. 

وظیفه‌ی همه‌ی دادخواهان در این برهه‌ی حساس، برملا کردن توطئه‌ی رجوی در همدستی‌اش با جانیان است. 

منبع:پژواک ایران