نه به رجوی نه به رژیم
عبدالرضا رستمی

خدمت دوستان عزیز
چندی پیش یکی از دوستان فیس بوکی از من درخواست امضای نامه ای کرد که برایم تعجب آور بود. و بخودم و ارتباطاتم شک کردم که چه شده که سوتفاهم پیش آمده بهمین دلیل تمام لیست دوستانم در فیس بوک را پاک کردم تا مجددا در رابطه با موضعم رفع ابهام بکنم
بعد مخلص هر کسی هستم که در اینرابطه با من وحدت نظر دارد.
من بمدت 32 سال بطور حرفه ای عضو سازمان مجاهدین بودم. برخلاف یکعده که بزور یا با کلک و حقه های سازمان به درون سازماان کشیده شده و گیر کرده اند من با خلوص نیت و با اراده ی خودم چه از ایران و چه از اروپا با تمام امکانات رفاهی که داشتم دل کندم و مجاهد شدم.
انگیزه ی من از اول تا آخر آزاد کردن مردمم و کشور از زیر یوغ آخوندهای حاکم بر ایران بوده و هست.
وقتی دیدم که سازمان مجاهدین و مشخصا شخص رجوی و آخوندها در نظر و در عمل هیچ فرقی با هم ندارند تصمیم به فرار گرفتم با همان قاطعیت و با هم شجاعتی که از زیر حاکمیت آخوندها از ایران فرار کردم از عراق و قرارگاه اشرف هم فرار کردم و خودم را به اروپا رساندم.
دوستان عزیز
اینکه رجوی بزرگترین سازمان و تشکل اپوزیسیون این رژیم را بدلیل خیانتهایش و در خدمت به آخوندها نابود کرد دلیلی نمیشود که آخوندها خوب شده اند. مردم ایران و بخصوص جوانهای این مرز بوم در قیام سال 1388 با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه و پاره کردن عکس خامنه ای و خمینی به همه جهانیان گفتند که چه میخواهند.
ضدیت من با رژیم آخوندی قبل از ورودم به سازمان بوده و هیچ ربطی به رجوی و سازمانش نداشته و ندارد. لذا خروجم از سازمان هم هیچ تاثیری بر مخالفتم با تمامیت این رژیم نداشته و ندارد.
دوستان, من کسی نیستم که استفراغ خشک شده ی 35 سال گذشته ی خودم را بخورم. تضاد مردم ایران همچنان رژیم آخوندیست.
برخلاف بعضیها من فکر نمیکنم که عمرم به تباهی رفته, عمر من و شما هر جایی که بودیم طی میشد (فکر میکنید اگر در تیم رئال مادرید بودیم جوان میماندیم), سرنوشت و شرایط اینطور برای ما رقم خورده که در سازمان مجاهدین طی شود و شد.من شخصا افتخار میکنم که که عمرم بیهوده تلف نشده بلکه صرف شناخت رجوی شد.
مردم ایران خمینی را نشناخت و از چاله ی شاه به چاه خمینی و آخوندها افتاد و تا به امروز 35 سال بهای آنرا پرداخته و میپردازد. ولی بدلیل همین تجربه ی ما و همین افشاگریهای ما آینده هر طور که بشود و بچرخد بدست رجوی و امثال رجوی نخواهد افتاد و بیمه است.
بشرط اینکه از ضدیت با رجوی خودمان و تجربه مان را در کفه ی ترازوی رژیم آخوندی نگذاریم که بنظر من در این شرایط عمرمان به تباهی رفته و خواهد رفت.

عبدالرضا رستمی
2 فوریه 2015 آلمان

منبع:پژواک ایران