شما خاموش شدن من را نخواهید دید، اعتراض به تهمت های بی اساس
عبدالرضا رستمی

به دست اندرکاران سایت آفتابکاران

شما در مطلبی بر علیه من مدعی همکاری من با وزارت اطلاعات رژیم ایران شده اید، لینک زیر:

http://www.aftabkaran.com/maghale.php?id=4713

چنانچه شما یا نویسندگان این مقاله که بدلیل فرهنگ شناخته شده کسی جز مسئولین سازمان مجاهدین به رهبری مریم رجوی نیستند نگران فعالیتهای وزارت اطلاعات ایران در آلمان و اروپا هستید، بسادگی میتوانستید دلایل و اسناد خود را به سازمانهای امنیتی این کشور ارائه دهید، مطمئنا بسیار از شما تشکر میکردند. مثلا میزان و طُرق ارسال پول از طرف من به کسانیکه که برعلیه سازمان مجاهدین مطلب مینویسند یا نام افرادی که من بطور غیر قانونی از آلبانی خارج کرده ام.

مرجع رسیدگی به چنین پرونده ای اداره ی پلیس و سازمان امنیت آلمان است و نه سایت شما، مگر اینکه هیچ سندی نداشته و ندارید و تنها نویسندگان آن خواستار بستن دهان من و جداشدگان هستند که چنین روزی را نخواهید دید.

 این اتهامات واهی بدون ارائه ی یک سند و بنام سایتی که وجود خارجی ندارد (سایت ایران آزاد – آلبانی) بر طبق قوانین کشور آلمان دروغ، تخریب چهره و شخصیت و تلاش برای خراب کردن اعتبار و شخصیت افراد و اتهامات بی پایه و اساس بوده و قابل پیگیرد قانونی می باشد.

از  شما خواسته می شود اطلاعات زیر را تا تاریخ 15.5.2015 به ایمیل شخصی من ارسال کنید:

rostami.abdolreza@yahoo.de

 

1. نام نویسنده ی این مقاله کیست؟ لطفا نام و نام خانوادگی بعلاوه ایمیل شخصی وی را ارسال کنید.

2. نام وکیل سایت آفتابکاران که انتشار دهنده ی این اتهام واهی است را لطفا ارسال کنید.

 

عبدالرضا رستمی

آلمان 4.5.2015

...................................................

این نامه اعتراضی به ایمیل سایت آفتابکاران ارسال شد.

aftabkaran@ymail.com

منبع:پژواک ایران