فروریختن انسانیت
همایون کاویانی

آنکه حقیقت را  نمیداند فقط بیشعور است اما آنکه حقیقت را میداند و آنرا دروغ مینامد تبهکار است .

برای عزیزان  عباس ، مادر صونا، منوچهر، زهرا و سپهر

 سلام عزیزان

 نامه دیکته شده به  پروین را خواندم و متاسف شدم برای این همه ریاکاری و دجالیت ولی متاسفانه  دوران ما پر شده از تبهکاران و دجالان که اکنون مدل به مدل به روز میشوند و  صف آنها در هر جایی و بهر نامی میتواند باشد.

اکنون هم عافیت طلبان و نان مفت خورها میتوانند اعلامیه بنویسند و تومار وامضا جمع کنند ، تهمت بزنند ، مزدور بسازند.

 این تهمت ها تنها  عمق دستگاه فکری و آلوده شما را نشان میدهد، فروریختن انسانیت خودتان را ببیند و شرم کنید از این همه بی حرمتی به کسی که همه او را میشناسید .

 عباس جان  ، مادر صونا، منوچهر، زهرا و سپهر عزیز

 سالها در کنار شما ها بوده ام و اکنون نیز مرا در کنار خود بدانید.     

   کاش معنای سياست اين بود
که قفس ها را در آن حبس کنيم
تا نفس ها آزاد شوند
کسی از راه قفس نان نخورد
و کبوتر نفروشد به کسی

همایون کاویانی  ۲۳ دسامبر ۲۰۱۵  ... 

منبع:پژواک ایران