ظریف الدوله ی زیرک !
شادی سابجی

1    ظریف الدوله ی زیرک ! شنیدستم به دیروزان،

2    نُطَق کردی، نُطَق کردی، نُطَق های وَزَغ واره چنان کردی،

3    و از لالی برون گشتی، دو سال و نیم می باشد،

4    و یا شاید سه سال و ذره ایی باشد که آن کُرسی سابق را ،

5    که آن کرسی سابق را به زیر آن نشیمن گاه ِ والایت نمیداری !

 

6    ظریف السلطنه، احمق ! کجا بودی به روز  ِ قتل ِ نیکاها به پشتِ بام  ِ بلورا کشاورزان ؟

7    زبان در مقعد ِ سرخ و زَرافشان ات گره می خورد و لالی را بلد بودی،

8    و لالی را فقط از تو، به روز  ِ قتل ِ اَسراها و مهساها فقط دیدیم !

 9    و ناگاهان به جنگ ِ جُودها و آن فینیقی ها دوباره ناگهان از لانه بیرون شد بلاغتها،

 

10    و بس خوش می دویدی روی طبل ِ حضرت ِ آقا، و رقاصی به دستان و کمر کردی ؟

11    فریب الدوله ی خائن ! به ظهر  ِ قتل آرمیتا، نُت ِ آن صد نُطَق هایت نمی آمد ؟

12    جوات ِ ماله کش در چشم  ِ تاریخی ! حقیرا ! ای خفیفا ! روبَه مُلّا و آقایی !

13    ملیجک جان  ِ آن دربار ِ ناصر شاه قاجاری، بسا والاتر از این پرفسور باشد !

14    به خوبی یاد ِ این دوشیزه ی تاریخ می ماند، که گفتی پرفسور هستی،

15    بله با صد بلاغت ها، تو گفتی پرفسور، بهر حقوق ِ این بشر هستی،

 

16    کجا بودی به صبح ِ قتل ِ آن نُه ساله ی کودک به شهر  ِ "ایذه- کوهستان" ؟

17    چرا نُطقی نمی کردی به آن جنبش، برای زندگی ، آزادی زن های ایرانی؟

18    گلویت مملو از سرب ِ هوا وُ آن خوراک ِ گاوهای بیت ِ آقا باد !

19    بله ای پرفسور ! ماله کش اعظم ! تو عُظمای علیلان را خدای دهر می دانی !

20     و راه ِ چاپلوسی را بِه از، این راه تهران تا یکی چالوس می دانی !

 

21    بله ای پرفسور ! ماله کش اعظم ! بله، دار  ِ سکوت ات کَر چنان می کرد

22    اما، گوش های خوب ِ آن ایرانه خانم را که زخمین و زغالی بود می دیدی؟!

23    الا ماله کش  ِ اعظم ! تو ملعون چه منفوری، به سطر  ِشعر  ِتبعیدی " اکنونشاعران"حالا،

24    و گر یک جُو از این وجدان  ِتاریخی، به اصطبل  ِوجودت نیز می داری،

25    بلوچستان برو، بر قبر ِ  ِ آن "هستی نارویی"! بزن صد ماله های چوبک و آهن به سر باری !

 

26    بگو من آمدم، هستی ! زیارت، قبر  ِ تو هستی ! تو کودک واره ی هفت ساله ایی هستی !

27    ظریف ام من ! ظریف ِ صد ریاکاری، ظریفانه که می مالم مفاهیم  ِکلیدی را به صد باری،

28    فریب ام من، فریب ِ آن فریب ِ بس ظریفانه، ظریفم من ظریف ِ بس فریبانه،

29    ظریف السلطنه با صد بلاغت ها فصاحتها ! فریب ِ روبَه جمهوری  ِ کشتار  ِ انسانها !

 

30    و نقدی هم اگر بر جُودهای پرخشونت واره می داری کنون حالا،  به چِلُم روزی این جنگی ،

31    بزن اول یکی آن یک جوال ِ نقد خود، بر مقعد ِ آن آیت الاشرار  ِ بیتُ الخون، بله حالا !

32    که استعمار  ِ این جمهور و جمهوریک ِ اسلام و قرآنی، که زالو گشته خون  ِ این جوانان، "ها !"،

33    بسا بدتر بود از آن یکی جُودان، که بر خاک ِفلسطینی زده چنگی و نوش ِ جان کُند آبی به دریاها !  

34    ظریف الدوله ی حیلک ! کمی چسب و کمی ماسه بریزی در دهان خود، و یا آن مقعد ِ آقا !

 

35     و شاه  ِ بیت این شعر است اکنون خاتمه یابد بسا حالا، بسا فردا و فرداها :  

36    صدای وَحّی  ِمردم می رسد از خاک ِ ایران، "ها !" ! و روز ِ آن جزا نزدیک و نزدیک است بر مُلا و مُلاها !

 

 

فرانسه، حومه ی اندیشه ورزی برای ایرانه خانم ، در سایه سار دریاچه

17نوامبر و 19 نوامبر 2023 برابر با 26 و 28 آبان ماه 1402

 

منبع:پژواک ایران


شادی سابجی

فهرست مطالب شادی سابجی در سایت پژواک ایران 

*ظریف الدوله ی زیرک !  [2023 Nov] 
*شهید ِ مُو و گیسوان [2023 Nov] 
*به یاد نیمی از آن جمجمه بودم  [2023 Oct] 
*الا ای همسر ِسابق !  [2023 Aug] 
*و زائر شو به قبرِ آن شجاع ِ سربداری که . . . [2023 Aug] 
*الا یا ایّها الخندان !  [2022 Jun] 
*اردی جان، موفقِ پولبر ! کولبری بلدی عزیز؟ [2022 May] 
*تو اسماعیل نوزایی ایرانی [2022 May] 
*زورق بان ادبی و دلشوره ایی تاریخی برای تکرار تراژدی [2022 Apr] 
*گُلا! مویت مجعد بود [2021 Dec] 
*گفتا شراب خواری؟  [2021 Dec] 
*به دو پستان بریده ی پروانه سوگند [2021 Nov] 
*تفنگچی ! پیر پر امیدمان که درگذشت [2021 Oct] 
*خون شویِ خندان رو  [2021 Mar] 
*سهیلا ای انارت مست [2020 Dec] 
*کایلی بخند ای زنِ زیبا  [2020 Nov] 
*میمونِ مُطرّب باز در مِلکی دو هکتاری [2020 Aug] 
*الا ربّنا آتنا دائمی !  [2020 Jun] 
*الا تهرانِ لرزش ها  [2020 May] 
*الا نیلوفرک! نیلوفر جانت سلامت باد ! [2020 Mar] 
*گورکنِ گورِ خویش است [2019 Nov] 
*الا ای شمس آگاهی ؟ از این زن های ‏زندانی ؟ [2019 Oct] 
*الا بوکوحلال مهربان، آیا کجا ‏هستید ؟ [2019 Apr] 
*الا ای شمسِ تبریزی که اسماعیل ‏ها، بخشی است  [2019 Feb] 
*سردارِ لَشَن ! خیبرِ قاسم  [2019 Jan] 
*نامش جمال بود همه ایران و عشق بود [2018 Oct] 
*سَربکش به سرکشی ! که رقصِ شهره ها... [2018 Jul] 
*باران می بارد بر هر سه ثلثِ ثلاثه‌ی وطن [2018 Jun] 
*در خیکمان چپاندند [2018 May] 
*گلرخ بگو اغما  [2018 Apr] 
*خون را به چشم، سرمه ی بیداد کرده ام [2018 Feb] 
*کرکس براندازم ‏  [2018 Jan] 
* هفتاد تار و پودِ وطن دریغ شد !‏ [2017 Oct] 
*خنیای سُرخینِ تخلیه [2017 Sep] 
*شیر بر زمین افتاد  [2017 Jul] 
*صدای گریه اش از زیرِ خاکِ احمد آباد است [2017 Jul] 
*نگران گسل های تهران ام  [2017 May] 
*وقتي رديف و قافيه ام شعري [2016 Aug] 
*عمو که مرد  [2016 May] 
*اين روزها بي چتر مانده ام  [2016 May] 
*به هیچ کس مگو ولی نظاره کن [2016 Mar] 
*سقوط در ابتذال زنان ایرانی کاندیدای مجلس شورا [2016 Feb] 
*چمدانی گریخته از وطنی گَس، مملوِ حسرتِ عشق [2016 Feb] 
*شمعی برافروزانده آنک آن پرستو [2015 Nov] 
*سایه ها افتاده بر سرهای گل ها [2015 Nov] 
*جمهوری جهل و جنون  [2015 Oct] 
*ماندگار بی "بی نیاز"- یادداشتی در وداع فتح الله بی نیاز [2015 Oct] 
*تفنگچی و پیرِ پرامید [2015 Sep] 
* «خوابمان نبرد!» يادداشتي بر فيلم «خوابم مي آيد» [2015 Sep] 
*طرح فراخوان ادبی جهت شرکت در برنامه ی *زورقِ ادبیاتِ ایران در آب های دور* [2015 Sep] 
*و ساحل بي قرارش بود  [2015 Sep] 
*پناهجو  [2015 Sep] 
*تولد است  [2015 Aug] 
*آن سوی پرچین [2015 Aug] 
*حسب حالي بنوشتي و شد ايامي چند ! يادداشتي بر کتاب سرگذشت يک سفر نوشته ي محمد جعفري  [2015 Aug] 
*چيزي بگو چيزي نگو لاله ي مرداد سرب نوش [2015 Aug] 
*از دارِ انسان شد این زنگ قنادی [2015 Jul] 
*چه باید کرد اما آن دو صد اسبان ایلامی گرفتارند؟ [2015 Jun] 
*و تبردارِ شهرِ زور به بدرقه آمد! [2015 May] 
*نگرانم گلِ نرگس [2015 May] 
*باستیل و اوین  [2015 Apr] 
*او، او،ما  [2015 Mar] 
*داس [2015 Mar] 
*سيبي دونيم  [2015 Mar] 
*بهمن ديگري در راه است! [2015 Mar] 
*تشنه، تشنه  [2015 Mar] 
*سرو قاهره [2015 Feb] 
*اين روزها زنده ها  [2015 Feb] 
*سبد سبد [2015 Feb] 
*سنجابِ بي کاج [2015 Feb] 
*جنونِ انار، آنِ انار، بسم رب ال انار [2015 Feb] 
*گلِ نسرین، رسالتِ خیزش [2015 Feb] 
*بابک و بُهت دریا  [2015 Feb] 
*مرگِ مترسک  [2014 Dec] 
*کربلا همين اوين است و تپه هاش [2014 Dec] 
*نرگس اي گل فرياد  [2014 Dec] 
*گيسوکمندِ کوباني [2014 Dec] 
*جوي خون مي رود پاي درختِ کهنسالِ پير [2014 Dec] 
*سگِ هار [2014 Dec] 
*کبوتر بچه گانِ قفس  [2014 Dec] 
*عزت ما را به خاطر نياور [2014 Dec] 
*بس است اين ميمون هوا کردن ها  [2014 Nov] 
*آخرين درخواست [2014 Nov] 
*زندانشهر  [2014 Nov] 
*ديوارِ بلندِ آجرسياه  [2014 Nov] 
*تاکسي خبر کن تا کسي نيامده  [2014 Nov] 
*به کجا مي تُرانيد [2014 Oct] 
*آه پرستو! [2014 Oct] 
*آه ای زباله ی تزویر [2014 Oct]