فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !
بهروز ستوده

ناروا خواهد بود اگر از فرقه ی دربسته ای که رهبران آن برای دست یافتن به قدرت سیاسی در ایران و برپا کردن نظامی که تفاوت چندانی با رژیم تمامیت خواه کنونی حاکم برایران ندارد ، به هرکارغیراخلاقی دست میزند و به خدمت هر قدرت خارجی در میاید ، بعنوان یک سازمان سیاسی یاد شود . فرقه دربسته ای که هنوزنام "سازمان مجاهدین خلق ایران" را یدک میکشد و بیشتر به باندهای مافیائی بیت رهبری خامنه ای شباهت دارد تا آن سازمان سیاسی که در اواخر دهه 1340 خورشیدی توسط تعدادی از جوانان ملی – مذهبی ایران  با نام "سازمان مجاهدین خلق ایران" و با هدف مبارزه با دیکتاتوری رژیم شاه تشکیل شد ، پس رهبران این فرقه بیهوده تلاش میکنند که زشت کاری های خود را در زیرنام "مجاهدین خلق" پنهان نمایند . واژه مجاهدین خلقی که فرقه رجوی امروزه برای عوامفریبی از آن استفاده میکند همانقدر اصالت دارد که واژه جمهوری اسلامی .

کشف یک پایگاه هسته ای دیگر در 70 کیلومتری تهران و در نزدیکی شهر دماوند ، خبری است که روز پنجشنبه 20 تیرماه ، چند خبرگزاری معتبر جهانی به نقل از فرقه رجوی به سراسرجهان مخابره کرده اند ! فرقه مسعود رجوی ادعا میکند که طی یکسال گذشته از پنجاه منبع اطلاعاتی خود درایران ، به اسناد و مدارکی دست پیدا کرده است که گویا بموجب این اسناد ، رژیم جمهوری اسلامی از سال 2006 ، اقدام به حفر 30 تونل و 30 انبار در زیر کوهی نزدیک شهر دماوند نموده است و شخص حسن روحانی مذاکره کننده پیشین پرونده اتمی ایران که بتازگی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده ، دراین پروژه نقش اساسی داشته است ! شگفتا که منابع اطلاعاتی فرقه رجوی ، خبری به این مهمی و این کشف بزرگ را چرا چند هفته قبل و پیش از "انتخابات" در اختیار خبرگزاری ها نگذاشته است ؟!

درپنهانکاری فعالیت های هسته ای رژیم جمهوری اسلامی و اینکه فعالیت های مشکوک حکومت اسلامی  ، تمام کشورهای منطقه و جهان را نسبت صلح آمیزبودن اقدامات این رژیم درزمینه انرژی هسته ای بدگمان ساخته ، تا جائی که تحریم های کمرشکن و خطر حمله نظامی را بر کشور و مردم ایران تحمیل نموده است ، جای هیچ تردیدی نیست ، اما آنچه که در این میان سئوال برانگیز است مواضع و خبرسازیهای پاره ای ازگروههای به اصطلاح سیاسی و از جمله فرقه قدرت طلب و فرصت طلب مسعود رجوی است که در قالب مبارزه با جمهوری اسلامی ، دانسته یا نادانسته به بقا و استمرار حکومت ضدمردمی جمهوری اسلامی کمک مینمایند ، و یک نمونه مشخص آن همین خبر سازی فرقه رجوی است در مورد فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی ، آنهم در شرایطی که تمام دنیا و از جمله نیروهای سیاسی ایران و شخصیت های دلسوز و صلح دوست ایران و جهان ، درصدد یافتن راهی برای خروج از بحرانی هستند که دارودسته های مافیائی بیت رهبری خامنه ای بر کشور و مردم ایران تحمیل کرده اند . و اکنون که با انتخاب آقای حسن روحانی بعنوان رئیس جمهور جدید  و در حال و هوائی که روزنه ای از امید برای حل و فصل صلح آمیز بحران هسته ای ، در میان مردم ایران و تمامی صلح دوستان جهان بوجود آمده است چرا برخی از گروههای اپوزیسیون جمهوری اسلامی و از جمله فرقه مسعود رجوی ، مایل نیستند که این بحران حل شود ؟

در یک تصویر جهانی از بحران هسته ای ایجاد شده توسط دارودسته بیت رهبری جمهوری اسلامی ، بدون اینکه بخواهیم وارد جزئیات این بحران گردیم ، بطور کلی  سه جریان خواهان ادامه این بحران و حتی کشاندن این بحران به جنگ و حمله نظامی به ایران هستند :

1 – در سطح قدرتهای اروپائی و امریکائی و روسیه و چین – کارتل ها و صاحبان صنایع و تجهیزات جنگی و کمپانی های غارتگر نفتی که لابی های آنان درتمام نهادهای حکومتی این کشورها فعال اند تلاش میورزند که سیاست های این دولت ها در مسیری حرکت کند که نگذارند کانون های بحران در خاورمیانه خاموش گردند ، چرا که منافع میلیاردها دلاری آنان که از راه فروش اسلحه و تجهیزات نظامی به کشورهای خاورمیانه تأمین میگردد بواسطه فعال ماندن این کانون های بحران است . اینان خواهان ادامه بحران اتمی ایران اند حتی اگراین بحران به جنگی خانمانسوز منتهی گردد که در آن جنگ ملیون ها زن و مرد و کودک بی گناه کشته شوند و شهرها و آبادی های زیادی با خاک یکسان گردد .

2 – در سطح کشورهای خاورمیانه :

دو رژیم افراطی اسرائیل و جمهوری اسلامی با ریشه های ایدئولوژی تمامیت خواه مذهبی ، خواهان ادامه بحران اتمی ایران هستند ، زیرا هردو رژیم از بحران و خطر جنگ و مقابله با دشمن ، مشروعیت گرفته و سیاست های تجاوزکارانه و جنگ افروزانه  خود را در منطقه توجیه مینمایند ، بیت رهبری خامنه ای درایران و جناح های راست افراطی حاکم براسرائیل گرچه هردو بر طبل جنگ میکوبند و یکدیگررا به نابودی تهدید میکنند ولی در حقیقت این دو رژیم به تغذیه یکدیگراشتغال دارند و حیات هریک از آنان به حیات دیگری بستگی دارد . این واقعیت را هفته گذشته ، یک تحلیل گر جوان اسرائیلی بنام شالوآنر در مقاله ای با عنوان "مرگ برکدام رژیم" که در روزنامه اسرائیلی "ها آرتص" بچاپ رسیده است و کیهان لندن نیز بخش هائی از این مقاله را درج کرده ، بدرستی بیان نموده است .

این نویسنده جوان اسرائیلی از جمله چنین مینویسد : «ايران به شدت نیازمند اسرائيل است و در صورت نبود موجوديت اسرائيل، سران ايران می بايست چنين کشوری را خلق می کردند ، چرا که وجود اسرائيل مانند هوا برای تنفس ايران ، يک ضرورت است و ادامه بقای رژيم ايران تنها به خاطر وجود اسرائيل امکان پذير بوده و از اين بابت ، جمهوری اسلامی ايران بايد قدردان اسرائيل باشد... هيچ چيزی به قدرت وجود يک دشمن بيرونی برای ساکت کردن تنش های داخلی مؤثرتر نيست ، چه بسا فیلسوف معروف "نیچه" که روزگاری نوشته بود که "انتخاب اينکه چه کسی را برای دشمن برگزينيم حتی اهميت بیشتری از انتخاب گزينش دوست دارد"، لذا بر اساس اين نوشته نيچه ، ايران در انتخاب دشمن خود بسيارموفق بوده است »

«بنيامين نتانياهو نخست وزير اسرائيل و اهود باراک وزير دفاع اين کشور در راستای منافع خامنه ای و احمدی نژاد کار می کنند ، آنها نقاب مهاجم بر چهره زده اند که اتفاقاً همین تهدید ها به رهبران ایران کمک میکند که از اسرائیل مشروعیت زدائی کنند و این کشور را "غده سرطانی" بخوانند  ودر عین حال لفاظی های ضد اسرائيلی سران ايران به حکومت ظالمانه آيت الله های ايران امکان می دهد که افکار عمومی ايران را از معضلات حقيقی آن کشور منحرف کند ، از معضلات اقتصادی مانند گرانی های غير قابل تحمل گرفته تا سرکوب های سياسی و کشتار تظاهرکنندگان و نبود آزادی و سنگسار کردن زنان».

شالوآنر نویسنده جوان اسرائیلی  دربخش دیگری از مقاله خود مینویسد : «اما اسرائيل نيز شدیداً به ايران نيازمند است و اگر حاکميت کنونی ايران وجود نمی داشت ، اسرائيل می بايست که چنين دشمنی را برای خود خلق می کرد و لذا اسرائيل هم بايد قدردان وجود جمهوری اسلامی ايران باشد زيرا نفرت کور و ارعاب ، هميشه ابزار کارسازی دربقای حکومت ها بوده است و این امر بويژه دولت های دست راستی اسرائيلی را ياری داده است ، و نواختن پرطنين نتانياهو بر طبل لفاظی ها عليه ايران ، افکار عمومی اسرائيلی را از معضلات کشور منحرف می کند ، از مشکلات اقتصادی و گرانی های شديد گرفته تا خدمات دولتی و عمومی که در آستانه اضمحلال است و تا سرمايه گذاری های کلان دولتی در آبادی نشين های يهودی و ترجيح دادن مذهبيون افراطی بر ساير اقشار کشور».

این نویسنده اسرائیلی چه خوب موقعیت هردو رژیم را بررسی کرده و نشان داده است که هم بیت رهبری خامنه ای در ایران و هم دولت دست راستی نتانیاهو در اسرائیل هردو خواهان ادامه بحران انرژی هسته ایران میباشند و پروائی نخواهند داشت که این بحران  حتی به جنگ کشیده شود ، و فراموش نکنیم که خمینی به هنگام درگرفتن جنگ ایران وعراق گفت :"جنگ نعمت است و کسانی که مخالف جنگ اند نمی فهمند" !

3 – در سطح گروهها و جریان های سیاسی در ایران .

موافقان ادامه بحران انرژی هسته ای ایران در سطح گروههای اپوزیسیون جمهوری اسلامی ، به دو دسته بزرگ تقسیم میشوند : 1 – دسته اول گروههای ازقبیل فرقه رجوی و برخی از گروههای قومی که دل و دین را به  حمله نظامی اسرائیل و قدرتهای خارجی به ایران بسته اند وامیدوارند که با حمایت قدرت های خارجی ، اگرنه برتمام ایران لااقل در گوشه ای از آن حکومت خود مختار و طایفه ای خود را تشکیل دهند . این دسته از گروههای اپوزیسیون جمهوری اسلامی همانند دارو دسته های درون حکومت اسلامی که منافع شان در ادامه بحران هسته ای و جنگ احتمالی است با هرگونه عقب نشینی و سازش رژیم با آژانس بین المللی نظارت بر فعالیت های هسته ای مخالف اند کما اینکه هرگاه خبر از پیشرفت جزئی در مذاکرات هسته بگوش میرسد ، فرقه حسین شریعتمداری موفق به کشف "توطئه" جدیدی علیه انقلاب مقدس اسلامی ، وفرقه مسعود رجوی نیز موفق به کشف تونل و انبار جدیدی در زیر کوههای ایران میگردند ! 2 – دسته دوم گروههائی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی ، گرچه با حمله نظامی قدرت های خارجی به ایران مخالف اند ولی از دیدگاه دیگری با حل و فصل بحران هسته ای و بطور کلی با عقب نشینی رژیم و تغییر فضای سیاسی ایران مخالف و آنرا بمثابه توطئه جمهوری اسلامی برای به تعویق انداختن "انقلاب قهر آمیز توده ها" ارزیابی میکنند ! حکایت این دسته از اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز بی شباهت به منتظران ظهورامام مهدی نیست که خواهان خرابی هرچه بیشتر و رواج فساد وتباهی هرچه بیشتراند تا مقدمات ظهور حضرت(بخوانید قیام مسلحانه توده ها) فراهم شود!

سخن آخر- فاجعه از آنجا آغاز میگردد که اخلاق در پای سیاست و قدرت قربانی گردد . خمینی و خامنه ای مصداق های هستند که نه تنها اخلاق که دین خود را در پای قدرت مطلقه خویش قربانی کردند ،  گاندی و ماندلا  که این روزها در بستر بیماری است و ملیون ها انسان در سرتاسر گیتی برای سلامتی اش دعا میکنند دو نمونه ای هستند که اخلاق را در پای قدرت قربانی نکردند و سمبلی شدند برای بشریت متمدن و کنشگران سیاسی و اجتماعی اخلاق مدار. با این توضیح  مشخص میگردد که فرقه مسعود رجوی  و گروههای مشابهی که برای چنگ اندازی به گردونه قدرت ، تمامی پرده های اخلاق در سیاست را دریده اند در مکتب چه کسانی درس "سیاست واخلاق" آموخته اند ؟ در مکتب خمینی وخامنه ای یا در مکتب گاندی و ماندلا ؟ خمینی و خامنه ای خودکامه و جنایتکار، لااقل قبل از به قدرت رسیدن وطن فروشی نکردند ، شما که امروز بی پروا و بدون شرم وطن فروشی  میکنید اگر فردا بقدرت برسید چه خواهید کرد ؟

21 تیرماه 1392

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*نویدافکاری درکنارتختی «جهان پهلوانِ» مردم ایران شد.  [2020 Sep] 
*در تدارک مرگ و تعیین جانشین خامنه‌ای [2020 Jun] 
*داس مرگِ ناموس‌پرستی و زن‌ستیزی حکومت اسلامی بر گردن زنان و دختران ایران [2020 May] 
* نه به خودکشی خواسته، نه به جمهوری اسلامی، آری به زندگی شرافتمندانه [2020 May] 
*چرا ویروس حکومت آخوندی خطرناک‌تر و کُشنده‌تر از ویروس کروناست؟  [2020 Apr] 
* پیام شیرزن زندانی فاطمه سپهری و یارانش: «نه به عفو رهبر، نه جمهوری اسلامی» [2020 Apr] 
*«نه به جمهوری اسلامی» آغازی بر پایان آن «آری» [2020 Mar] 
*دربهشت زهرا چه دیدم؟! (یک نامه )  [2020 Mar] 
*بااین همه دردورنج، عمونوروزدرتک تک خانه های ایرانیان حضوردارد [2020 Mar] 
*شرکت در «انتخابات» حمایت از داعش شیعه و تأییدجنگ وکشتار مردم درایران وخاورمیانه است. [2020 Feb] 
* مٌهر«نتخابات» لکه ننگی خواهد شد برپیشانی صاحب شناسنامه [2020 Feb] 
*خامنه‌ای در نماز جمعه: مرگ قاسم سلیمانی "یوم الله" است! کشتار مسافران هواپیما هیچ است!  [2020 Jan] 
*سیدعلی ضحاک فریاد دانشجویان را بشنود «خونی که دررَگ ماست خوراک رهبرما ست»  [2020 Jan] 
*آقای محمود دولت آبادی درمرگ قاسم سلیمانی سوگواراست؟! [2020 Jan] 
*آقای محمود دولت آبادی درمرگ قاسم سلیمانی سوگواراست؟! [2020 Jan] 
*غنایم گیری بسیجی ها وسپاهی ها از دستگیرشدگان! نامه یک دستگیرشده.  [2019 Dec] 
*انقلابِ مردم عراق علیه انقلابِ اسلامی ایران [2019 Dec] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم. [2019 Nov] 
*لحظه‌ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم [2019 Nov] 
*بایکوت بنزین میتواند جنبش مدنی میلیونی برپا کند [2019 Nov] 
*دخالت جمهوری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و رشد احساسات ضد ایرانی در میان اعراب [2019 Nov] 
*اقوس مرگ صدورانقلاب و شیعه گستری جمهوری اسلامی در عراق به صدا درآمده است [2019 Oct] 
*«همه با هم» وعلت مخالفت فرقه گرایان اپوزیسیون با آن [2019 Sep] 
*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]