به بهانه روز زن
زهرا شمس یداللهی

مادر!

به یاد دارم،  

شبی در گوش تو زمزمه کردم:

 بلبل خوشخوان من!

پیام آور سپیده!

زمزمه گر نوای آزادی!

 

تو باد صبایی

غنچه را شکوفا می کنی.

تو گل سرخی، لاله ای

بوی خوش می پراکنی. 

تو اوج و بلندی دنیایی

امید می آفرینی.

 

به تاب چون خورشید!

به تاب چون ماه!

زندگی را

دوباره چراغان کن!

به من زندگی ببخش!

چنان چون مادر زمین.

 

اینک

ترانه ی خاطره ها را می شنوم.

به یاد می آورم

آن دخترک سیه چرده را،

شادی در چشمانش خانه داشت

آفتاب از نگاهش می تراوید

با پیراهنی به رنگ زندگی

و لبی خندان چون گل

در حیاط خاطره ها می دوید.

 

پوست خشک

جیرجیرک های پوست انداخته را

با جسارتی بچگانه

از روی درخت بر می داشت.

به دنبال تاووس ها

با پرهای رنگین کمانی، می دوید.

خرامیدن با شکوه تذرو ها را

با چشمان کنجکاو بچه گانه

دنبال می کرد.

 

در خانه

بوی خوش نان تازه

چون عطر اقاقیا پیچیده بود.

 

در آن سوی حیاط  

زنان با چارقدهای سپید

و گونه هایی به سرخی آتش

دور تنوری نشسته

نان های لواش داغ را

 از تنور بیرون آورده

 در کناری

 روی هم می چیدند.

 

 کلاغ بی نوا برای خوردن صابون

به حاشیه حوض نزدیک می شد،

دخترک به سوی او می دوید

و او را فراری می داد.

 

در گوشه ای دیگر

بساط شله زرد پزی برپا بود.

بوی زندگی

عطر دارچین و زعفران

در هوا می پیچید.

کاسه های چینی رنگارنگ

یکی پس از دیگری

پر می شدند و

به دست نیازمندان می رسید.  

 

اما امروز

در رویاهای دخترک

جای تو خالی است.

 

تو بلبل خوشخوان

پیام آور سپیده

تو باد صبا

شکوفنده ی غنچه دل

تو که پیراهن گل گلی ات

عطر گذشته ها را

در روزنه های خاطر می نشاند.

تو که بذر امید در دل می کاشتی و

صدایت نوای زندگی بود.

 

امروز دیگر تو نیستی،

صدایم نمی کنی.

 

اما زنان دیگری هستند

که در سرای هستی

جاودانه

چون رودی جاری هستند.

با لالایی نسیم

ترانه ی خاطره می سرایند.

شجاعت را

در رگ ها جاری می کنند

شیرزنانی که

گشاینده ی دروازه ی رهایی

پیام آور آزادی هستند،

زنان ایرانی!

 

زهرا شمس – ۸ مارس ۲۰۲۰

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب زهرا شمس یداللهی در سایت پژواک ایران 

*سرباز بسیجی  [2022 Jan] 
*برای مبارزان راه آزادی  [2021 May] 
*از ما نیست که بر ماست! [2021 Jan] 
* به بهانه روز بزرگداشت حافظ ۲۰ مهر کنتس آنا دونوای، عاشق شیراز، حافظ و سعدی [2020 Oct] 
* آوای تو، آوای نی  [2020 Oct] 
*بر پا خیز و پای در راه بگذار: ادیت توماس ترجمه: زهرا شمس  [2020 Sep] 
*حافظ، گل و غنچه [2020 Jun] 
*ای داد، ای فریاد، به دادمان برسید!  [2020 May] 
*جهان کرونا زده  [2020 Apr] 
*دزدی ادبی !؟ [2020 Mar] 
*به بهانه روز زن [2020 Mar] 
*عارف قزوینی خنیاگر آزادی  [2020 Feb] 
*دیوار سکوت  [2020 Jan] 
*شیر ایران زمین  [2019 Dec] 
*کابوس  [2019 Dec] 
* اژدها [2019 Nov] 
*تابوی ساحر  [2019 Oct] 
*نگین چشم  [2019 Aug] 
* فشرده ای ازقسمتی از سخنرانی افتتاحیه کنگره صلح توسط ویکتور هوگو- پاریس، اوت ۱۸۴۹  [2019 May] 
*بداختری شماره ۱۳‏  [2019 Mar] 
*زایمان [2019 Mar] 
*دختران انقلاب بی بی مریم‌های روزگار ما [2018 Nov] 
*پژواک نام حافظ در اروپا [2018 Oct] 
*آرزو  [2018 Sep] 
*‏ نغمه ی خاموشان  [2018 Aug] 
*خنیاگران ایرانی پیام آوران فقر و تنگدستی  [2018 Mar] 
*همدلی [2018 Jan] 
*بهبود ایمنی مدارس در برابر زلزله [2016 Nov]