بر پا خیز و پای در راه بگذار: ادیت توماس ترجمه: زهرا شمس
زهرا شمس یداللهی

ترجمه: زهرا شمس

 
بر پا خیز و پای در راه بگذار 
 
مردگان، انسان های لب فروبسته،
مردم گرسنه، مردم زندانی، 
با سنگینی سنگی که بر روی سر و بر روی قلب دارید;  
مردمان متروی هر روزه 
با کفش های چوبین پر طنین 
و کتابی که می خوانید 
مانند کسی که از یک پنجره باز در یک روز بهاری می گریزد .
 
 
مردم فرانسه، مردم رومانی، 
مردم بلغارستان، مردم یونان، 
مردم صربستان، و تو ای مردم آلمان، 
کی وقت آن خواهد رسید؟
 
 
آیا آزادی دیگر نامی بیش نیست؟  
او که هر بامداد زیبا تر بود،  
مانند زنی که دوستش داریم 
و هر بامداد جوانتر می نمود.
 
 
 آزادی که کاخ ها را فرو می پاشید  
و داس ها را بلند می کرد 
و باعدالت دروغین مبارزه می کرد، 
آیا آزادی دیگر برای تو در این بامداد نامی بیش                نیست؟                                                                      
 
مردمِ در زیر آوار سنگین سکوت
مردم لب فرو بسته
مردم شکسته اندام، 
با بدن های لرزان در زیر چکمه ها
که دور می شوید در پیاده رو، 
معجزه جز از شما بر نخواهد آمد
و هیچ کس دیگری جز شما همانند لازار* بر گورش نخواهد گفت: «بر پا خیز و پای در راه بگذار»... 
*لازار یکی از همراهان حضرت مسیح بود که به فرمان او از قبر زنده بیرون آمد.
 
ادیت توماس رمان نویس، آرشیویست، تاریخ نگار و روزنامه نگار فرانسوی است که در ۱۹۰۹در مون روژ به دنیا آمد و در سال ۱۹۷۰ در پاریس از دنیا رفت .او  در دوره جنگ جهانی دوم به «مقاومت» می پیوندد و یکی از شخصیت های فعال دوران مقاومت به شمار می آید. ادیت در نشریات مخفی با نام مستعار مطالب خود را می نوشت و ژنرال دوگل برخی از گفته های مخفی او را در صحبت هایش ذکر می کرد
ادیت توماس از پیشگامان تاریخ زنان به شمار می آید. او مبارزی است که برای کسب آزادی و علیه خفقان سیاسی، اجتماعی  و جنسی مبارزه می کرد.
ادیت توماس این شعر را در سال ۱۹۴۳نوشته است. 
 
 
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب زهرا شمس یداللهی در سایت پژواک ایران 

*سرباز بسیجی  [2022 Jan] 
*برای مبارزان راه آزادی  [2021 May] 
*از ما نیست که بر ماست! [2021 Jan] 
* به بهانه روز بزرگداشت حافظ ۲۰ مهر کنتس آنا دونوای، عاشق شیراز، حافظ و سعدی [2020 Oct] 
* آوای تو، آوای نی  [2020 Oct] 
*بر پا خیز و پای در راه بگذار: ادیت توماس ترجمه: زهرا شمس  [2020 Sep] 
*حافظ، گل و غنچه [2020 Jun] 
*ای داد، ای فریاد، به دادمان برسید!  [2020 May] 
*جهان کرونا زده  [2020 Apr] 
*دزدی ادبی !؟ [2020 Mar] 
*به بهانه روز زن [2020 Mar] 
*عارف قزوینی خنیاگر آزادی  [2020 Feb] 
*دیوار سکوت  [2020 Jan] 
*شیر ایران زمین  [2019 Dec] 
*کابوس  [2019 Dec] 
* اژدها [2019 Nov] 
*تابوی ساحر  [2019 Oct] 
*نگین چشم  [2019 Aug] 
* فشرده ای ازقسمتی از سخنرانی افتتاحیه کنگره صلح توسط ویکتور هوگو- پاریس، اوت ۱۸۴۹  [2019 May] 
*بداختری شماره ۱۳‏  [2019 Mar] 
*زایمان [2019 Mar] 
*دختران انقلاب بی بی مریم‌های روزگار ما [2018 Nov] 
*پژواک نام حافظ در اروپا [2018 Oct] 
*آرزو  [2018 Sep] 
*‏ نغمه ی خاموشان  [2018 Aug] 
*خنیاگران ایرانی پیام آوران فقر و تنگدستی  [2018 Mar] 
*همدلی [2018 Jan] 
*بهبود ایمنی مدارس در برابر زلزله [2016 Nov]