دیوار سکوت
زهرا شمس یداللهی

پشت دیوار سکوت

شهر سنگستان خموش

سنگ ها پا برجا

مردمان آزرده

برگ ها پژمرده

 

پشت دیوار سکوت

شحنه ها بیدارند

از بشر بیزارند

در پی ظلم و ستم

سرخوش از آزارند

 

پشت دیوار سکوت

مردمان در زنجیر

خنده ها خشکیده

قمریان پربسته

عاشقان افسرده

 

پشت دیوار سکوت

شهر ما

ویران شده

 

پشت دیوار سکوت

ایران

به رنگ خون شده

گلگون شده

 

پشت دیوار سکوت

اشک ها

ریخت به خاک

لاله ها

روییدند

 

پشت دیوار سکوت

زمین نالید

و فریادی برآورد:

نمی خواهم دگر خشتی بسازم

ز خاک نخبگان، دانش پژوهان!

زهرا شمس- ۱۲ ژانویه ۲۰۲۰

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب زهرا شمس یداللهی در سایت پژواک ایران 

*سرباز بسیجی  [2022 Jan] 
*برای مبارزان راه آزادی  [2021 May] 
*از ما نیست که بر ماست! [2021 Jan] 
* به بهانه روز بزرگداشت حافظ ۲۰ مهر کنتس آنا دونوای، عاشق شیراز، حافظ و سعدی [2020 Oct] 
* آوای تو، آوای نی  [2020 Oct] 
*بر پا خیز و پای در راه بگذار: ادیت توماس ترجمه: زهرا شمس  [2020 Sep] 
*حافظ، گل و غنچه [2020 Jun] 
*ای داد، ای فریاد، به دادمان برسید!  [2020 May] 
*جهان کرونا زده  [2020 Apr] 
*دزدی ادبی !؟ [2020 Mar] 
*به بهانه روز زن [2020 Mar] 
*عارف قزوینی خنیاگر آزادی  [2020 Feb] 
*دیوار سکوت  [2020 Jan] 
*شیر ایران زمین  [2019 Dec] 
*کابوس  [2019 Dec] 
* اژدها [2019 Nov] 
*تابوی ساحر  [2019 Oct] 
*نگین چشم  [2019 Aug] 
* فشرده ای ازقسمتی از سخنرانی افتتاحیه کنگره صلح توسط ویکتور هوگو- پاریس، اوت ۱۸۴۹  [2019 May] 
*بداختری شماره ۱۳‏  [2019 Mar] 
*زایمان [2019 Mar] 
*دختران انقلاب بی بی مریم‌های روزگار ما [2018 Nov] 
*پژواک نام حافظ در اروپا [2018 Oct] 
*آرزو  [2018 Sep] 
*‏ نغمه ی خاموشان  [2018 Aug] 
*خنیاگران ایرانی پیام آوران فقر و تنگدستی  [2018 Mar] 
*همدلی [2018 Jan] 
*بهبود ایمنی مدارس در برابر زلزله [2016 Nov]