ای داد، ای فریاد، به دادمان برسید!
زهرا شمس یداللهی

آیا تا حالا شده توی گوشتان صداهایی بشنوید؟ برای من هیچ وقت این حالت اتفاق نیفتاده بود ولی چند وقت است که صداهایی در گوشم می شنوم. صداهایی عجیب و غریب. من در اینجا تنها کمی از آنچه را در گوشم می شنوم برایتان بازگو می کنم:

ای ملت هشتاد میلیونی ایران، ای مردم خوش باور و ساده لوح ایران به داد ما برسید! بیش از ۴۰ سال است که ما با دروغ و حیله بر سر کاریم. اگر چه قول داده بودیم که زنان و حزب ها آزاد باشند و قرار بود زندگی برای مردم کوچه و بازار راحت تر و ارزان تر بشود ولی ما خلاف این را کردیم. هر چه توانستیم به شما دروغ گفتیم، فحشا و مواد مخدر را رواج دادیم، گرسنگی و بدبختی و فساد را دو دستی تقدیم شما کردیم. 

کاری کردیم که فاجعه دهه شصت را فراموش نکنید.

قتل های زنجیره ای از هنرهای ماست.

جوانان را معتاد کردیم.

به زنان تجاوز کردیم و آن ها را به زندان انداختیم.    

در سیل و طغیان رودخانه ها شما را تنها گذاشتیم.

اختلاس های شیرینی کردیم.

زمین ها را غصب کردیم.

دریا را فروختیم.

درختان جنگل را سر بریدیم.

هواپیمای نخبگان را عمدا با موشک زدیم و خانواده هایی را همنشین غم کردیم.

نخبگان را دستگیر و زندانی کردیم و برخی را هم در زندان ها خودکشی دادیم.

در آبان ماه حدود ۵۰۰۰ نفر از بهترین فرزندان ایران را با شلیک مستقیم به مغز یا قلب شان کشتیم.

زندانیان جانی و آدمکش و معتاد را آزاد کردیم تا به جان شما بیفتند و جامعه را با بحران روبرو کنند.

کرونای عزیز را مانند ظرف های چینی از چین مهربان و بزرگوار برایتان هدیه آوردیم و تا حالا هزاران هزار قربانی گرفته ایم.

کردها، لرها، بلوچ ها، بختیاری ها و خلاصه همه را با بهانه های گوناگون آزار دادیم و کشتیم و هنوز هم هر روز و هر شب می کشیم.

کولبرهای زحمت کش را می کشیم.

همین چند روز پیش هم با موشک به ناو کُنارک شلیک کردیم و تعدادی را به قتل رساندیم.

 

لیست مان خیلی بلند است و حوصله ندارم همه را بگویم.

صدا ادامه می دهد:

ما نمی خواهیم این کارهای بد و غیرانسانی را بکنیم ولی انگار دست خودمان نیست.

راستش را بخواهید ما آمده بودیم که ایران را ویران و نابود کنیم و فکر می کنم این کار را به خوبی انجام داده ایم. دیگر چی می خواهید؟ این همه موفقیت با این که تعداد ما کارگزاران اصلی کمتر از ۴۰۰ نفراست یعنی در مقابل  شما که هشتاد میلیون نفر هستید و تا حالا نتوانسته اید کاری بکنید، هاهاهاها!

صدا کم کم بلند تر و بلند تر می شود:

ای مردم کمک! ای هشتاد میلیون! ما هر چه خرابی می توانستیم کردیم، دیگر خسته شده ایم، بیایید و کاری بکنید. ما دیگر می خواهیم برویم پی کارمان و با ثروت های کلانی که جمع کرده ایم زندگی آرامی را شروع کنیم.

زهرا شمس

مای ۲۰۲۰

 

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب زهرا شمس یداللهی در سایت پژواک ایران 

*سرباز بسیجی  [2022 Jan] 
*برای مبارزان راه آزادی  [2021 May] 
*از ما نیست که بر ماست! [2021 Jan] 
* به بهانه روز بزرگداشت حافظ ۲۰ مهر کنتس آنا دونوای، عاشق شیراز، حافظ و سعدی [2020 Oct] 
* آوای تو، آوای نی  [2020 Oct] 
*بر پا خیز و پای در راه بگذار: ادیت توماس ترجمه: زهرا شمس  [2020 Sep] 
*حافظ، گل و غنچه [2020 Jun] 
*ای داد، ای فریاد، به دادمان برسید!  [2020 May] 
*جهان کرونا زده  [2020 Apr] 
*دزدی ادبی !؟ [2020 Mar] 
*به بهانه روز زن [2020 Mar] 
*عارف قزوینی خنیاگر آزادی  [2020 Feb] 
*دیوار سکوت  [2020 Jan] 
*شیر ایران زمین  [2019 Dec] 
*کابوس  [2019 Dec] 
* اژدها [2019 Nov] 
*تابوی ساحر  [2019 Oct] 
*نگین چشم  [2019 Aug] 
* فشرده ای ازقسمتی از سخنرانی افتتاحیه کنگره صلح توسط ویکتور هوگو- پاریس، اوت ۱۸۴۹  [2019 May] 
*بداختری شماره ۱۳‏  [2019 Mar] 
*زایمان [2019 Mar] 
*دختران انقلاب بی بی مریم‌های روزگار ما [2018 Nov] 
*پژواک نام حافظ در اروپا [2018 Oct] 
*آرزو  [2018 Sep] 
*‏ نغمه ی خاموشان  [2018 Aug] 
*خنیاگران ایرانی پیام آوران فقر و تنگدستی  [2018 Mar] 
*همدلی [2018 Jan] 
*بهبود ایمنی مدارس در برابر زلزله [2016 Nov]