شیر ایران زمین
زهرا شمس یداللهی

شیر ایرانی من                                     
نفس اش تنگ                                       
پیکرش زخمی
و پایش ناتوان
 
نامردمان
روز را از او دزدیدند
در شب پنهان کردند
و امید را در گرداب نا امیدی پیچیدند
 
فریب خوردگان
سرش را  
قلبش را
نشانه گرفتند  
و در تاریکی شب گم شدند
 
شیر ایرانی من
آب می خواست
خونش را جاری کردند
عشق می خواست
جانش را گرفتند
 
دیگر صدای فرهاد
در بیستون نمی پیچد
و مادران چشم براه
گمشدگان شیرین دهنشان می مانند
 
ای اهریمن!
شیر ایران
عاشق خورشید است
او در تابش زرین مهر
در آب  روان
در شکوفه ی درختان
در ابر باران زا
در باد وزان
در نسیم سرگردان
در هر نفس
در رگ های مردمان
 تا ابدیت جاریست
 
شیر ایران
امید را از حلقوم نا امیدی
بیرون می کشد
روز را از تیرگی شب
به در می آورد
و با عشق همنشین خواهد شد
 
شیر ایران
شیر دختران
شیر پسران
شیفتگان ایران
خسته از این همه بیداد
تار و پود این مرز و بوم را
با خون خویش
بهم پیوند می زنند
 
گوش کن!
صدای خستگان،
گرسنگان،
از ستیغ دماوند شنیده می شود
این سرود را زمزمه می کنند:   
«دوباره می سازمت وطن
اگرچه با خشت جان خویش»
زهرا شمس یدالهی - نوامبر ۲۰۱۹
 
 
 
 
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب زهرا شمس یداللهی در سایت پژواک ایران 

*سرباز بسیجی  [2022 Jan] 
*برای مبارزان راه آزادی  [2021 May] 
*از ما نیست که بر ماست! [2021 Jan] 
* به بهانه روز بزرگداشت حافظ ۲۰ مهر کنتس آنا دونوای، عاشق شیراز، حافظ و سعدی [2020 Oct] 
* آوای تو، آوای نی  [2020 Oct] 
*بر پا خیز و پای در راه بگذار: ادیت توماس ترجمه: زهرا شمس  [2020 Sep] 
*حافظ، گل و غنچه [2020 Jun] 
*ای داد، ای فریاد، به دادمان برسید!  [2020 May] 
*جهان کرونا زده  [2020 Apr] 
*دزدی ادبی !؟ [2020 Mar] 
*به بهانه روز زن [2020 Mar] 
*عارف قزوینی خنیاگر آزادی  [2020 Feb] 
*دیوار سکوت  [2020 Jan] 
*شیر ایران زمین  [2019 Dec] 
*کابوس  [2019 Dec] 
* اژدها [2019 Nov] 
*تابوی ساحر  [2019 Oct] 
*نگین چشم  [2019 Aug] 
* فشرده ای ازقسمتی از سخنرانی افتتاحیه کنگره صلح توسط ویکتور هوگو- پاریس، اوت ۱۸۴۹  [2019 May] 
*بداختری شماره ۱۳‏  [2019 Mar] 
*زایمان [2019 Mar] 
*دختران انقلاب بی بی مریم‌های روزگار ما [2018 Nov] 
*پژواک نام حافظ در اروپا [2018 Oct] 
*آرزو  [2018 Sep] 
*‏ نغمه ی خاموشان  [2018 Aug] 
*خنیاگران ایرانی پیام آوران فقر و تنگدستی  [2018 Mar] 
*همدلی [2018 Jan] 
*بهبود ایمنی مدارس در برابر زلزله [2016 Nov]