برای مبارزان راه آزادی
زهرا شمس یداللهی

کولاک و طوفان 
برف و یخبندان 
سنگلاخ زندگی 
کوره راه های کوهستانی 
و رگبار گلوله های دشمن از هر سو 
 
بر لبه پرتگاه ایستاده ایم 
دستم را به سویت دراز می کنم 
تا با من همراه شوی 
شاید بتوانیم گله گرگ ها را تار و مار کنیم 
شاید بتوانیم آدمیان را 
از چنگ و دندان آن ها برهانیم 
شاید بتوانیم روزی دخترکان را  
زیر درخت امید بنشانیم 
شاید بتوانیم روزی کودکان را  
بر سُرسُره شادی بنهیم
شاید بتوانیم روزی مردان و زنان فرسوده از انقلاب را 
در کنار شعله های زندگی، شراب هستی بنوشانیم 
شاید روزی خنده بر لب ها 
شادی در صداها 
آسایش در خیمه گاه زندگیشان بگستریم 
 
می دانم روزی برف ها آب می شود  
جویبارها از کوه ها سرازیر می شود 
می دانم روزی سبزه های نهفته در زیر برف ها  
از زیر خاک سرک می کشند 
و نوید زندگانی نو می دهند 
 
دستم را در دستان پر امیدت بگیر 
قلبم را با قلبت گره بزن 
تا گام های پیروزی را با هم درنوردیم. 
زهرا شمس – ماه مه ۲۰۲۱
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب زهرا شمس یداللهی در سایت پژواک ایران 

*سرباز بسیجی  [2022 Jan] 
*برای مبارزان راه آزادی  [2021 May] 
*از ما نیست که بر ماست! [2021 Jan] 
* به بهانه روز بزرگداشت حافظ ۲۰ مهر کنتس آنا دونوای، عاشق شیراز، حافظ و سعدی [2020 Oct] 
* آوای تو، آوای نی  [2020 Oct] 
*بر پا خیز و پای در راه بگذار: ادیت توماس ترجمه: زهرا شمس  [2020 Sep] 
*حافظ، گل و غنچه [2020 Jun] 
*ای داد، ای فریاد، به دادمان برسید!  [2020 May] 
*جهان کرونا زده  [2020 Apr] 
*دزدی ادبی !؟ [2020 Mar] 
*به بهانه روز زن [2020 Mar] 
*عارف قزوینی خنیاگر آزادی  [2020 Feb] 
*دیوار سکوت  [2020 Jan] 
*شیر ایران زمین  [2019 Dec] 
*کابوس  [2019 Dec] 
* اژدها [2019 Nov] 
*تابوی ساحر  [2019 Oct] 
*نگین چشم  [2019 Aug] 
* فشرده ای ازقسمتی از سخنرانی افتتاحیه کنگره صلح توسط ویکتور هوگو- پاریس، اوت ۱۸۴۹  [2019 May] 
*بداختری شماره ۱۳‏  [2019 Mar] 
*زایمان [2019 Mar] 
*دختران انقلاب بی بی مریم‌های روزگار ما [2018 Nov] 
*پژواک نام حافظ در اروپا [2018 Oct] 
*آرزو  [2018 Sep] 
*‏ نغمه ی خاموشان  [2018 Aug] 
*خنیاگران ایرانی پیام آوران فقر و تنگدستی  [2018 Mar] 
*همدلی [2018 Jan] 
*بهبود ایمنی مدارس در برابر زلزله [2016 Nov]