تابوی ساحر
زهرا شمس یداللهی

در سپیده دم هستی

یکه و تنها

در صحرای خشک ندانم ها

هراسان از طوفان

هراسان از باران

پرنده ی خیال به سوی تو پرواز کرد

 

تو چون ستاره سوسو زدی

آسمان فکرم ستاره باران شد

و تو خدای من شدی

سرمست از باده ی غرور

چون بختکی افسونگر

وجودم را، بود و نبودم را احاطه کردی

 

با قلبی سرشار از امید

با تو تا بی نهایت رفتم

اما افسوس که ستارگان

یک به یک فرو افتادند

و خیمه ی ابر سیاه

بگرفت دامن ماه

 

تو دیگر آن آشنا نبودی

به غریبی آشنا بدل شدی

و من در بیابان فراغ، فارغ از وهم و خیال

زدودم از خاطر

آن تابوی ساحر

و حلاج وار تا آنسوی رهایی رفتم

 

زهرا شمس- اکتبر ۲۰۱۹

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب زهرا شمس یداللهی در سایت پژواک ایران 

*سرباز بسیجی  [2022 Jan] 
*برای مبارزان راه آزادی  [2021 May] 
*از ما نیست که بر ماست! [2021 Jan] 
* به بهانه روز بزرگداشت حافظ ۲۰ مهر کنتس آنا دونوای، عاشق شیراز، حافظ و سعدی [2020 Oct] 
* آوای تو، آوای نی  [2020 Oct] 
*بر پا خیز و پای در راه بگذار: ادیت توماس ترجمه: زهرا شمس  [2020 Sep] 
*حافظ، گل و غنچه [2020 Jun] 
*ای داد، ای فریاد، به دادمان برسید!  [2020 May] 
*جهان کرونا زده  [2020 Apr] 
*دزدی ادبی !؟ [2020 Mar] 
*به بهانه روز زن [2020 Mar] 
*عارف قزوینی خنیاگر آزادی  [2020 Feb] 
*دیوار سکوت  [2020 Jan] 
*شیر ایران زمین  [2019 Dec] 
*کابوس  [2019 Dec] 
* اژدها [2019 Nov] 
*تابوی ساحر  [2019 Oct] 
*نگین چشم  [2019 Aug] 
* فشرده ای ازقسمتی از سخنرانی افتتاحیه کنگره صلح توسط ویکتور هوگو- پاریس، اوت ۱۸۴۹  [2019 May] 
*بداختری شماره ۱۳‏  [2019 Mar] 
*زایمان [2019 Mar] 
*دختران انقلاب بی بی مریم‌های روزگار ما [2018 Nov] 
*پژواک نام حافظ در اروپا [2018 Oct] 
*آرزو  [2018 Sep] 
*‏ نغمه ی خاموشان  [2018 Aug] 
*خنیاگران ایرانی پیام آوران فقر و تنگدستی  [2018 Mar] 
*همدلی [2018 Jan] 
*بهبود ایمنی مدارس در برابر زلزله [2016 Nov]