زایمان
زهرا شمس یداللهی

زایمان

مسافری هستم از سرزمینی تاریک اما صلح آمیز

سرزمینی به وسعت همه ی زیبایی ها

سرزمینی به گستردگی آسمان پرستاره

سرزمین عشق، سرزمین رازها

 

در انتظار دیدارت

خیره بر چشم انداز دور امید

 

دم به دم، لحظه ی دیدار نزدیک می شود

قلبم از شوق می تپد

بر در می کوبم

روزنه ای می بینم از امید

 

درد، باز هم درد

داروی بی حسی و پس از آن سکوت

 

در انتظار آزادی تلاش می کنم

هرازگاهی نسیمی از امید بر من می وزد

(هوا، هوف هوف هوف ...)

و عطر آزادی را می گستراند

 

آزادی حق من، آزادی حق تو

آزادی آرزوی همه ی انسان ها

 

آزادی! آشنای دیرین!

آزادی! رویای شیرین!

بیاد می آوری دست در دست

سر بر شانه ی یکدیگر

در آغوش هم می غنودیم؟

نفس در نفس، در هم فرو رفته

با هم نجوا می کردیم؟

 

در لحظه ی پرشکوه دیدار

بازهم دست در دست یکدیگر در تلاش

تو از بیرون و من از درون

تلاش، بیشتر و بازهم بیشتر

 

نزدیکی ات را احساس می کنم

انگشتانت بر سرم می لغزد

تلاش و تلاش و تلاش

تو از برون و من از درون

به ناگاه دریچه ای دهان می گشاید

نوری می تابد

گریه ی بلندی فضا را می شکافد

و نخستین فریاد آزادی از گلویم خارج می شود

دستانی گرم به من خیرمقدم می گویند

تو آرام می گیری

آزادی! به دیدارت آمده ام

در آغوشم بگیر!

۲۶ ژانویه ۲۰۱۲

زهرا شمس یدالهی

 

 

 

شعری از ویکتور هوگو فوریه ۱۸۵۵

برگردان: زهرا شمس یدالهی

 

به مناسبت روز زن ۸ مارس

...

ما زن را با احترام بیشتر مساوی خود اعلام می کنیم.

ای زن، ای مادر، ای رفیق، ای خواهر

ای صغیر ابدی، ای برده ی ابدی، ای قربانی ابدی

ای شهید ابدی ما ارزش تو را بالا خواهیم برد!

دنیای کهنه پرست گذشته ما را به این خاطر مسخره می کند، من این را می دانم.

انگیزه ی اصلی حق زن که توسط ما اعلام می شود خوشنودی اوست.

یک روز در پارلمان کسی حرف مرا قطع کرد و فریاد زد: - خصوصا با این مطلب زنان است که شما باعث خنده ی ما می شوید.

به او پاسخ دادم: - و شما خصوصا با این مطلب زنان است که باعث گریه ی ما می شوید.

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب زهرا شمس یداللهی در سایت پژواک ایران 

*سرباز بسیجی  [2022 Jan] 
*برای مبارزان راه آزادی  [2021 May] 
*از ما نیست که بر ماست! [2021 Jan] 
* به بهانه روز بزرگداشت حافظ ۲۰ مهر کنتس آنا دونوای، عاشق شیراز، حافظ و سعدی [2020 Oct] 
* آوای تو، آوای نی  [2020 Oct] 
*بر پا خیز و پای در راه بگذار: ادیت توماس ترجمه: زهرا شمس  [2020 Sep] 
*حافظ، گل و غنچه [2020 Jun] 
*ای داد، ای فریاد، به دادمان برسید!  [2020 May] 
*جهان کرونا زده  [2020 Apr] 
*دزدی ادبی !؟ [2020 Mar] 
*به بهانه روز زن [2020 Mar] 
*عارف قزوینی خنیاگر آزادی  [2020 Feb] 
*دیوار سکوت  [2020 Jan] 
*شیر ایران زمین  [2019 Dec] 
*کابوس  [2019 Dec] 
* اژدها [2019 Nov] 
*تابوی ساحر  [2019 Oct] 
*نگین چشم  [2019 Aug] 
* فشرده ای ازقسمتی از سخنرانی افتتاحیه کنگره صلح توسط ویکتور هوگو- پاریس، اوت ۱۸۴۹  [2019 May] 
*بداختری شماره ۱۳‏  [2019 Mar] 
*زایمان [2019 Mar] 
*دختران انقلاب بی بی مریم‌های روزگار ما [2018 Nov] 
*پژواک نام حافظ در اروپا [2018 Oct] 
*آرزو  [2018 Sep] 
*‏ نغمه ی خاموشان  [2018 Aug] 
*خنیاگران ایرانی پیام آوران فقر و تنگدستی  [2018 Mar] 
*همدلی [2018 Jan] 
*بهبود ایمنی مدارس در برابر زلزله [2016 Nov]