راه مرگ و ویرانی!
کورش گلنام

 

اثر روشن تحریم‌ها

هر روز که می گذرد و هرچه زبان کاربردی رئیس جمهور کودتا و همپالکی هایش، خشمگینانه تر، بی ادبانه تر و پوچ وتوخالی تر از گذشته می شود، می توان بیشتر درک کرد که تحریم ها چنان تنگناهایی برای اینان پدید آورده است که به یکباره بدتر از گذشته کنترل خود را از دست داده و نمی دانند چگونه سخن بگویند! سخنانی چون:  "آن ممه را لولو برد"، "آب رو بریز اونجات که می‌سوزه چرا جای دیگه میریزی"، "قطع کردن دست وپا ی دشمن با جاقو"و یا در باره قطع نامه ها ورهبران این وآن دولت که پس از تصویب آن، اینک برخوردهایشان استوارتر وجدی تر شده است: " 4 تاکه نه 4000 تا بدهید"، "یک مشت خرفت"، یک مشت گله دار".

چنین نخواهد ماند!

روزگار دگر گشته است و حکومت اسلامی با نظامی کردن آشکار جامعه، تهدیدهای هر روزه مردم وافزایش فشارها وبازداشت ها واعدام ها، هراس خود را بیشتر نمایان می کند. زمینه های ترس حکومت از اثر تحریم ها، بیزاری مردم از حکومت و روند فروپاشی آن فراوان است که می توان به چند نمونه اشاره کرد:

ـ کشورهای گوناگون که خطر روز افزون دیوانه سری ها و بی خردی های حکومت اسلامی را بیشتر از گذشته حس کرده اند، این بار از تحریم های آمده در آخرین قطع نامه، پی روی بیشتری کرده، روز بروز دامنه آن ها را گسترش داده، بازرسی ها و کنترل هارا افزایش داده و به جای آن ارتباط های خود را کم وکمتر کرده و می کنند.

ـ وضع اسفناک وانفجاری اقتصاد ایران که اینک با دست پاچگی با هزینه کردن از ذخیره های ارزی، شکاف و ترک هایش را وصله پینه می کنند تا در نما سر پا نگهش دارند(این روش را به خوبی در شوک ناگهانی افزایش بهای دلار دیدیم). کاهش میزان فروش نفت ایران وسخت تر شدن یافتن بازار فروش، فرسودگی پالایشگاه ها و عدم سرمایه گذاری شرکت های بزرگ جهانی و بریدن بند همکاری شرکت های بزرگی که تا دیروز همکاری می کردند، زنگ های ورشکستگی را نواخته است وانکار ناپذیر است.

ـ  هراس حکومت از شورش مردمی که در بیکاری، گرانی، گرسنگی و....دست وپا می زنند واکنون با نیرنگ تازه حکومت با گرفتاری بزرگ دیگری بنام "هدف مند کردن یارانه ها" نیز رویرو گشته اند که از هدف های ناگفته اش یکی نیز در حقیقت باز گذاشتن دست رئیس دولت کودتابرای دزدی پنهان از این پول ها در راه نقشه های پلید خود است، نگرانی های حکومت نامشروع را بازهم بیشتر نموده است.

ـ آگاهی شمار هر روز بیشتری از مردم از نابخردی برنامه ریزان و ناتوانی آنان در اجرای درست حتا برنامه هایی که با زور ودغل و دروغ به جامعه تحمیل می کنند هم چون همین هدف مند کردن یارانه ها. مردم می دانند که اجرای برنامه "هدف مند کردن یارانه ها"برای رفاه آنان نبوده وپشت پرده آن، هدف های دیگری خوابیده است. می دانند که طرح ناپخته این برنامه، با توجه به داده ها از وضع امروز ایران و ورشکستگی اقتصادی دولت، ناسازگار و ناکارآمد بوده و به گرانی سرسام آوری منجر خواهد شد.

ـ بی برنامگی وسر درگمی دولت کودتا و بازگشت پر هیاهو ولی شرمسارانه و از سر ناچاری و درماندگی بر سر میز گفت وگو در باره برنامه هسته ای که بارها نفی ورد شده است، بخشی از روشن ترین نشانه های اثر گذاری تحریم ها است. به هیاهو ها و شرط گذاری های توخالی وکرشمه های مسخره رییس دولت کودتا و دیگرسخنگ ویان حکومتی در باره گفت و گو های اینده نباید توجهی کرد. این ها همه برای مصرف داخلی پنج درسدی وتروریست های حزب اللهی مفت خور و مزد بگیر حکومت است.

در باره بی اثر بودن تحریم ها، رئیس جمهور قلابی، کودتایی و نامشروع و رهبر خود خوانده او، چنان دروغ هایی در این باره گفته ومی گویند که تنها از چنین شکست خوردگانی در کارزارهای درونی و بیرونی بر می آید. این آقایان کسانی هستند که بود و هستی اشان بردروغ وناراستی استوار است وهر روز که می گذرد بیش تر ماهیت توخالی و زشت خود را نشان می دهند. بی دلیل نیست که شمار زیادی از مردم ایران از دین، اسلام و ملایان نیرنگ باز وعوام فریب چه با پوشش ملایی چه بی پوشش ملایی چون همین رئیس دولت کودتا، گریزان وبیزار شده اند.

اگر تحریم های بی اثر بود

 اگر تحریم ها بی اثر بود نیازی به این همه سوز وگداز، بی ادبی و تهدید های تو خالی رهبر، رئیس جمهور کودتا و

 هذیان های تازه لاریجانی رییس مجلس فرمایشی نبود!

اگر نحریم ها بی اثر بود نیاز نبود که اکنون حتا دست به دامان گینه بیسائو، کشور کوچکی در غرب آفریقا(1)، شده وبه اونیز باج بدهند! نیاز نبود که به هزار شیوه به آمریکایی ها پیام بدهندکه ما آماده نشستن(گاه حتا گفتندبی قید و شرط) بر سر میز گفت وگو هستیم! اگر تحریم ها بی اثر بود چه نیازی به این همه وارونه سازی بود؟ شگفت زده نمی شوید که محمد رضارحیمی، معاون نخست رئیس جمهور دست نشانده کودتاچیان بگوید:

اایران کالاهای مورد نیاز خود را زیرقیمت از طرف‌های غربی خواهد خرید: «آنها رکود شدید دارند و کالاها روی دست آنها مانده است و التماس می‌کنند که آنها را بفروشند"!

همه اگاه هستند که این "کالاهای مورد نیاز" آقایان تنهابرنج، گندم، گوشت و دارو نیست که کالاهای دیگری است که برای خرید و دست یافتن به آن به آب و آتش زده و به هر کار ناراست و عیر قانونی دست می زنند. این نیز پوشیده نیست که بی اعتباری و نیرنگ بازی حکومت حتا در راه انتقال کالاهای عادی مصرفی به ایران نیز سدهای زیادی ایجاد کرده است واینک کنترل های سخت تری اعمال می شود که آسیب ها خود را وارد آورده وهزینه ها را نیز افزایش داده است. آقایان برای خرید آن"نیازها" از راه قاچاق و از همین کشورهای غربی پول های کلانی به دلالان خود در گوشه و کنار دنیا پرداخت کرده و این کالاهای "ویژه" برای رسیدن به ایران می باید چندین کشور را دور زده و با نام های ساختگی و ترفندهای گوناگون، گذشته از نیرو و زمان فراوانی که هدر می دهند، با ده ها برابر بهای حقیقی خود به ایران برسند. در این چند سال تنی چند از گماشتگان و  دلالان حکومت به جرم قاچاق کالاهای ممنوع به ایران بازداشت و گاه محاکمه نیز شده اند از آن میان در آمریکا، ژاپن، استرالیا و چند کشور اروپایی چون آلمان وبلژیک وانگلستان. آیا این تحریم ها بی اثر است که شرکت های بزرگ بیمه جهانی از بیمه کشتی هایی که برای ایران کالا می برند خود داری کرده و دردسر بزرگی برای حکومت به وجود آورده اند به شکلی که مجبور شده اند بگویند خود یک شرکت بیمه جهانی به راه خواهند انداخت که البته بیشتر به یک شوخی شباهت دارد تا سخن وبرنامه ای جدی؟ آیا این تحریم ها بی اثر است که حکومت مجبور شده است نام کشتی های باربری خود را پی در پی عوض نموده و اینک حتا با پرچم کشورهای دیگر بارها را حمل کند (به این می گویند اقتدار!) ؟ یک آن به افزایش هزینه هایی که نابخردی های رهبر خود خوانده، رئیس جمهور، دولت و مجلس دست نشانده او روی دست مردم نهاده است بیاندیشیم تا ژرفنای تنگنا ها، گرفتاری ها، هزینه های چند ده برابر و دروغ بافی های این نو کیسگان نیرنگ باز بیشتر آشکار می شود.این هزینه های گزاف و بیهوده، همه از سرمایه های ملی و از کیسه مردم گرفتار ایران است که دود می شود.

این آغاز راه است

تازه این آغاز راه است. چرا؟ چون ماجرا اکنون روز بروز جدی تر وحساس تر شده است. چرا "حساس تر و جدی تر"؟  چون هم حکومت راه بازگشت را بر خود بسته است، هم مردم به نهایت بیزاری رسیده اند و جنبش سبز در میان مردم بالندگی خود را نگاه داشته است و هم در این بیش از سه دهه، آمریکا و دیگر کشورهای پیشرفته وصنعتی، از نابخردی های این حکومت سودهای هنگفت خود را برده و اینک آهسته، آهسته زمان آن رسیده است که خطر وجودی این لولویی راکه خود ساحته اند جدی گرفته وآماده شوند که به ماجرا پایان دهند. آنان در این سال های پس از رو شدن پنهان کاری اتمی حکومت، خود میدان را باز گذاشتند تا حکومت اسلامی برای ماندگاری خود هر چه بیشتر به میدان فن آوری هسته ای و البته تولید بمب اتمی کشیده شود تا هم سرمایه های ایران را به باد دهد و هم از تهدیدهای این حکومت در منطقه وجهان سود برده سیاست های اقتصادی، سیاسی تا کنون بی مانند خود را در منطقه پیش برند. این سود وبهره های نجومی کشورهای صنعتی غربی به ویژه در کشورهای عربی ثروت مند کناره خلیج فارس چون امارات، کویت، عربستان، قطر وبحرین و حضور و نفوذ گسترده نظامی آن ها در منطقه امروز بر کسی پوشیده نیست.

بی خردی های "رهبرفرزانه" هر چه بیشتر سرمایه های ایران را بر باد داده، ایران را آسیب پذیرتر وبی جان تر نموده است. آمریکا وهم پیمانان خود خوب می دانند که اگر زمانش برسد، آن چه را که آقایان به خیال خود ساخته اند در اندک زمانی ویران می نمایند. کسی به های وهوی کودتاچیان وداد سخن آنان ازتوانمندی های خود اهمیتی نمی دهد زیرا همه امروز به خوبی می دانند که آن پشتوانه مردمی آغاز انقلاب از حکومت اسلامی دیگر افسانه ای بیش نیست وبنا به گفته همین رئیس جمهور همه سر حریف، این دانای کل، این سخن ور طناز ولی فقیه که در همه زمینه ها از اقتصاد تا صنعت، سیاست، برنامه ریزی، فرهنگ، هنر، دین، نظامی گری،  ورزش  و... تخصص های ویژه دارد : "آن ممه را لولو برد"!

هر که آمد خورد و برد!

در این سه دهه، هر کس که رسید، از نیرومندترین وثروتمندترین ها کشورها تا ناچیزترین و سست ترین کشورها از هزاران کیلومتر دورتردرآمریکای لاتین، تا از آفریقایی که همیشه دستش برای گرفتن دراز است(2) آمدند، خوردند وبردند وزیر پای "آقا" را باد کردند که آقا شما چه رهبر فرزانه و نمونه ای هستید! با خردورزی و دین ودانش خودجهان را دگرگون وبیدار کرده اید! گمان می رود که شما خود مسیح مقدس باشید! قدرت های پوشالی دنیا ورشکست شده و حکومت اسلامی با هدایت داهیانه شما اکنون قدرت جهانی شده است! آیاممکن است که آن رهبر فرزانه مرحمت نموده ما را نیز یاری نموده وآیین کشور داری به ما بیاموزد؟ البته دلارهای سبز شما نیز خود نعمت و برکت الهی است!

کار پیچیده تر از آن است که می پنداریم. دور نیست که زمان و آینده سود و سیاست ها، آمریکا، غرب همراه با اسرائیل را به جایی  برسانندکه یک جراحی بزرگ را هم زمان در چند گوشه جهان(ایران، سوریه، حزب الله در لبنان،  حماس در فلسطین وشاید بنیادگرایان اسلامی در یمن و سومالی) انجام دهند. اگر وضع به همین روند پیش رود، برای آنان راهی جز این هم باقی نمی ماند. به حکومت اسلامی میدان دادند، راه را باز گذاشتند واهمیتی به آدم کشی ها، گروگان گیری ها و راهزنی ها و آتش افروزی هایش نشان ندادندتا زمانی که به هدف های خود رسیدند و به جراحی که نیاز افتادتا در آینده باز هم بتوانند بخورند وبچاپند، دست به کار شوند !

 پایان کار آخوند ها در حکومت اسلامی، راه جنگ، مرگ و ویرانی است که شوربختانه بیگناهان فراوانی را نیز قربانی خواهد نمود. نگون بخت حزب الله در لبنان و حماس در فلسطین که به خاطر " مشت، مشت دلار" چنین به مزدوری ولی فقیه ودست نشاندگان اوپرداخته اند! رئیس دولت کودتا ورهبر مقدس به روشنی گفته اند که آنان خاک ریز نخست هستند. روز خطر خواهیم دید که آسیدعلی و خاندان گرامی، رئیس جمهور دست نشانده و جنایت پبشه دیگری چون آخوند جنتی در چه مخفی گاه زیر زمینی به سیک صدام حسین یافت خواهند شد!

 

پانویس:

1 ـ نوشتن"کشور کوچکی در غرب آفریقا" مرا بیاد سخنانی که چون لطیفه ای بتازگی  سر زبان ها افتاده است، انداخت. احمدی نژاد رئیس جمهور کودتا، در یکی از همین سخن رانی های تاریخی ولی مایه ننگ هر ایرانی فرمود: "کشور انگلستان یک جزیره کوچکی است در غرب آفریقا"! هنوز مدیریت جهانی خود را آغاز نکرده انگلستان را به غرب آفریقا تبعید فرمود وحتمن گینه بیسائو را به جای آن به اروپا منتقل می فرماید! با مدیرت جهانی هدایت شده از چاه جمکران این جناب، اگر جهانی به جا بماند، جهان چه چهره احمدی نژادی اسفناکی به خود خواهد گرفت!

2 ـ این آفریقا نیز داستان شگفتی است. شما دریایی از پول وامکان را هم در دل آفریقا بریزید تا کاردست خود آفریقایی ها باشد، همین آش وهمین کاسه خواهد بود. میلیون ها مهاجرآفریقایی در کشورهای اروپایی وآمریکا زندگی می کنند. بسیاری حتا عالی ترین مدرک های تحصیلی را دریافت داشته و از کار و درآمد بسیار خوبی نیز بر خوردارند ولی کمتر دیده شده است که در اندیشه بازگشت به سرزمین مادری خود بوده، بازگردند و برای رهایی هم میهنان خود از فقروسیه روزی دست به سازندگی وکوشش بزنند. این ها نیزچون ملایان حکومتی در ایران، عادت به گرفتن داشته و"گرفتن" به فرهنگ آنان تبدیل شده است وهمیشه دستشان برای گرفتن دراز است. در اروپا که من در آن زندگی می کنم، می توان این موضوع را در باره مهاجران  آفریقایی به سادگی دید و دریافت. کلیسا ها از پایگاه های اصلی آفریقایی ها برای سوء استفاده وگرفتن همه گونه دیگر یاری ها است که چگونگی اش خود داستان درازی دارد. نه اینکه مردمان بدی باشند. نه، منظور خصلت ها وعادت هایی است که با گذشت زمان دیگر به نشانه و مشخصه روشن این مردم بدل شده است که چرایی و انگیزه هایش البته دردآور است و جای پای استعمار کهنه و نو در آن هویدا است. اکنون شاهد هستیم که برخی کشورهای فقیر آفریقایی هم راه کندوی عسل را یافته و برای گرفتن پول آمادگی دارند که روزی هزار بار تسبیح گردانده و بی مایه هذیان گویی چون احمدی نژاد را"امیرالمومنین" بخوانند!   

 

کوروش گلنام

دوشنبه 24 آبان 1389 ـ 15 نوامبر 2010

 

 

  

منبع:پژواک ایران


کورش گلنام

فهرست مطالب کورش گلنام در سایت پژواک ایران 

*چرا پیشرفت نمی کنیم؟  [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
*ورشکستگی چهل سال حکومت ولایی، بر آمدن نام و جایگاه بزرگِ و دست نیافتنیِ زنده یاد احمد کسروی [2019 Feb] 
* رسیدن به هدف، آسان نیست، ولی امید هست! [2019 Feb] 
*یک و نیم سده پیشِ سوئد و ایران ‏امروز!‏  [2019 Jan] 
*در باره نامه افشاگرانه کارگر مبارز و آگاه اسماعیل بخشی و فشار بر او و خانواده اش [2019 Jan] 
*هیچ امری ناممکن نیست! [2018 Dec] 
*دندانهای تیز و برنده در پشت لبخند  [2018 Dec] 
*چرایی چهار دهه حکومت اسلامی  [2018 Nov] 
*هنوز هم مجال هست!  [2018 Nov] 
*سخنی با جوانان گروه فَرَشگَرد [2018 Oct] 
*پشتیبانی از شورای مدیریت دوران گذار [2018 Oct] 
*خود زنی [2018 Oct] 
*حکومت اسلامی، حکومتی مافیایی است، نه جمهوری!  [2018 Sep] 
* ما و «دینخویی» [2018 Aug] 
*در باره بیانیه های استمرار طلبان  [2018 Aug] 
*نیاز به یک شورایِ موقتِ رهبری/انتقالی [2018 Aug] 
*سرنوشت ایران تنها در دست ایرانی ها است [2018 Aug] 
*مردم ایران و آزادی مردم ایران روزهای سرنوشت سازی در پیش است [2018 Jul] 
*اردشیر زاهدی، عضو تازه شورایِ مصلحتِ نظامِ مقدس!‏ [2018 Jun] 
*مبارزه منفی  [2018 Jun] 
*یک ترجیع بند نخ نما!‏  [2018 May] 
*رسوایی بزرگ برای حکومت اسلامی  [2018 May] 
*اسراییل، می تواند بهترین هم پیمان ایران در منطقه باشد [2018 Apr] 
*برگی از تاریخ، هشتاد سال پس از زندانی شدن پنجاه و سه نفر [2018 Mar] 
*مخالفان بیانیه همه پرسی، خود چه پیشنهادی دارند؟ [2018 Feb] 
*خواست همه پرسی از سوی مردم، هیچ همخوانی با همه پرسی روحانی ندارد! [2018 Feb] 
*براندازی همیشه همراه با خشونت نیست [2018 Feb] 
*در برون مرز، امیدی به یک اُپوزیسیونِ همآهنگ نیست!‏ [2018 Feb] 
*روحانی همچنان درتوهم و اجرای نمایش ! [2018 Feb] 
*خیزش سراسریِ مردم و شگردهایِ فرصت طلبان/هوشنگ امیر احمدی را بیشتر بشناسیم [2018 Jan] 
* واقعا باید خون گریست! [2018 Jan] 
* چرا مردم بنام رضا شاه شعار می دهند؟ [2018 Jan] 
*مردم جان‌فشانی می‌کنند ولی نیاز به سازماندهی درست دارند [2018 Jan] 
*در تنگنا ها ست که آدم ها بهتر مَحَک می خورند در باره نوشته تازه عباس عبدی [2018 Jan] 
*در قانون اساسی آینده ایران، دین رسمی نخواهیم داشت. [2017 Dec] 
*قهرمانان مَسخ شده [2017 Dec] 
*این دیگر دو رویی و نیرنگ نیست بلکه جنگی است علیه ‏بی گناهان [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی (بخش سوم) [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ» [2017 Nov] 
*باندِی بنامِ «بلِکینگِ گادِ»(1) درباره کتابی در باره یک گروه مائوئیستی دانمارکی [2017 Oct] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۴)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۳)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲)  [2017 Sep] 
*رضاشاه، مردی که چهره‌ایران را دگرگون ساخت (۱)  [2017 Sep] 
*یک مادر؛ بر گرفته از کتاب «پسران در تابوت های فلزی« (۱) [2017 Aug] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش سوم و پایانی، حزب دِمُکرات های سوئد [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد بخش دوم [2017 Jul] 
*دگرگونی در چهره اجتماعی/سیاسی سوئد [2017 Jul] 
*خامنه ای و «ترقه بازی»!  [2017 Jun] 
*ما ایرانیان و «حافظه تاریخی» [2017 May] 
*گزینش ریاست جمهوری در حکومت اسلامی، یک نمایش ‏خسته کننده!‏  [2017 May] 
*نگارش فارسی و دردسرها (بخش دوم و پایانی)  [2017 Apr] 
*نگارش فارسی و دردسرها [2017 Apr] 
*بازار شام گزینش ریاست جمهوری در ایران [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین (بخش ششم) [2017 Apr] 
*تابویی بنام فلسطین بخش پنجم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین بخش چهارم [2017 Mar] 
*تابویی بنام فلسطین! بخش دوم [2017 Feb] 
*تابویی بنام فلسطین!‏ بخش نخست  [2017 Jan] 
*نکته هایی در باره بر خورد با مرگ رفسنجانی  [2017 Jan] 
*خرید اسلحه از اسراییل تنها به ماجرای مک فارلین ‏خلاصه نمی شود [2017 Jan] 
*پرسش هایی در باره "گفتگو با یک مامور امنیتی پیشین"‏  [2016 Dec] 
*در پشتیبانی از کار تاریخی احمد منتظری  [2016 Dec] 
*گردهمآیی در پاسارگاد و برخورد جناب محمد رضا ‏شالگونی [2016 Nov] 
*سرگدشت شگفت انگیز یک نویسنده سوئد [2016 Oct] 
*حزب چپ سوئد، حزبی که جدی گرفته نمی شود  [2016 Oct] 
*پیک نت و دنباله روی از سیاست های روسیه [2013 Jan] 
*اسراییل و سیاستی نادرست [2012 Nov] 
*حکومت اسلامی، پشت پرده در گیری های تازه بین اسراییل و حماس [2012 Nov] 
*محکومیت حکومت اسلامی به جنایت علیه بشریت در دادگاه مردمی  [2012 Oct] 
*توطئه تازه علی خامنه ای وهاشمی رفسنجانی برای فریب مردم [2012 Oct] 
*منشور ملی و پایه های درست آن [2012 Oct] 
*اعتماد به خاتمی، گم راهی است [2012 Oct] 
*اکنون نوبت آرژانتین است! [2012 Sep] 
*چرایی اعتراف فریدون عباسی دوانی به دروغ گویی [2012 Sep] 
*کانادا و واکسن ضد حکومت اسلامی  [2012 Sep] 
*نشست سران جنبش عدم تعهد و شکستی دیگر [2012 Sep] 
*اگر زلزله در جنوب لبنان بود.... [2012 Aug] 
*نزدیک شدن سرنگونی بشار اسد و هراس بیشتر خامنه ای [2012 Aug] 
*برای یک ایران آزاد - بخش سوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد - بخش دوم [2012 Jul] 
*برای یک ایران آزاد- بخش نخست [2012 Jul] 
*این هم یک نمونه تلخ دیگر! [2012 Jun] 
*رفتار حکومت اسلامی با افغانستانی ها شرم آور است [2012 May] 
*افشاگری های هولناک یک مقام پیشین حکومت و پرسش ها [2012 May] 
*اعتماد به حکومت اسلامی، بسیار خطرناک است! [2012 Apr] 
*حلقه گم شده! [2012 Mar] 
*نماز آدینه دو هفته پیش و علامت خامنه ای به بمب گذاران!  [2012 Feb] 
*زندگی در گذشته، نقدی بر نوشته علی کشتگر [2012 Jan] 
* نمابش انتخابات و به منبر رفتن خامنه ای [2012 Jan] 
*نمایش انتخابات و کوشش برای حرکتی ملی [2012 Jan] 
*پشتیبانی از درخواست محاکمه علی خامنه ای [2011 Dec] 
*به بهانه نامه نویسی‌ها به خامنه‌ای! [2011 Dec] 
*آن که باید "اقرار به اشتباه" و بد تر از آن اقرار به خیانت کند علی خامنه ای است نه دیگری! [2011 Dec] 
*جنون جنگ [2011 Nov] 
*همه پرسی آزاد، هم چنان بهترین گزینه [2011 Nov] 
*جناب گنجی، شما چرا! [2011 Nov] 
*اداره یک سرزمین شایستگی می خواهد! [2011 Oct] 
*به رهبر خود خوانده: تو برو خود را باش! [2011 Oct] 
*زشتی های روزگار! [2011 Sep] 
*جنبش سبز، هم چنان سبز است! [2011 Sep] 
*سیاست تازه ترکیه، سیاست باخت! [2011 Sep] 
*دشنه در قلب دریاچه ارومیه! [2011 Sep] 
*سوریه وحکومت اسلامی [2011 Aug] 
*آب که از سر گذشت.... [2011 Aug] 
*"اصلاح طلبان حکومتی" هم چنان در کج راه! [2011 Jul] 
*مجلس بی اختیار! [2011 Jul] 
*مراکش نیز دچار دگرگونی شد ولی ایران.... [2011 Jun] 
*کودتاگران، دو سال پس از کودتا [2011 Jun] 
*حماس و صلح جویی! [2011 May] 
*ما و انقلاب در جهان عرب [2011 Apr] 
*کودتا چیان و نیرنگ تازه آنان برای فریب ساده دلان! [2011 Apr] 
*نیروهای نظامی، زمان از دست می رود، به مردم بپیوندید! [2011 Mar] 
*آیا قذافی تا پیش از این دیکتاتور نبوده است؟ [2011 Mar] 
*نمی توان انقلاب مصری ها و تونسی ها را هم دزدید! [2011 Feb] 
*اعدام، جنایت است! [2011 Jan] 
*در باره افشاگری های ویکی لیکس [2010 Dec] 
*دانشجویان درخشیدند! [2010 Dec] 
* آمریکا این چنین می خواهد جلو آسیب های ناشی ازافشاگری های ویکی لیکس را بگیرد  [2010 Dec] 
*نیرنگ ها رنگ باخته است! [2010 Nov] 
*با نخبگان خود چنین نکنیم! ما وآرامش دوستدار [2010 Nov] 
*راه مرگ و ویرانی! [2010 Nov] 
*طبرزدی ودیگر مبارزان دربند را دریابیم! [2010 Oct] 
*نوری زاد و نوشتن نامه به «رهبر گرامی»! [2010 Oct] 
*دست آورد زیاده گویی ها! [2010 Oct] 
*محکوميت طبرزدی نشان توانايی نيست که درماندگی است!  [2010 Oct] 
*دیپلمات های جدا شده و چشم داشت ها [2010 Sep] 
*چرا [2010 Sep] 
*سرانجام به اینجا رسیدند: مکتب ایرانی! [2010 Aug] 
*بنیاد برومند و کاری با «بنیادی» درست! [2010 Aug] 
*نمایشنامه ای به نام «شهرام امیری»! [2010 Jul] 
*جنبش سبز، هر روز یک گام به پیش [2010 Jul] 
*چهره بی پوشش دین اسلام [2010 Jul] 
*جناب شیخ، دروغ نگو [2010 Jul] 
*تصویب یک «کاغذ پاره» دیگر [2010 Jun] 
*مرداب «خودکامگی وترس از جنبش مردمی»! [2010 Jun] 
*گروگان گیری، سیاست شناخته شده حکومت اسلامی [2010 May] 
*خون جوشان پنج قربانی دیگر [2010 May] 
*سالروز 22 خرداد و هراس کودتاگران [2010 May] 
*هدف مند کردن یارانه ها با چه انگیزه هایی؟ [2010 Apr] 
*نارسایی در رهبری، نقطه سستی اپوزیسیون - ناتالی بسر [2010 Apr] 
*شفاف گویی رمز پیروزی است [2010 Apr] 
*نخستین نشانه های اثر بخش بودن مبارزه منفی با حکومت اسلامی [2010 Apr] 
*به سوی جبهه سوم [2009 Mar] 
*دختر دانشجو نپذیرفت که به او تجاوز کنیم، بازداشتش کردیم! [2008 Jul] 
*بر ما چه رفته است؟ - ۴  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟ (۳)  [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است؟(۲)  [2008 Jun] 
*چه خبر خوبی! [2008 Jun] 
*بر ما چه رفته است ؟ [2008 Jun] 
*نماینده پیشین مجلس: "نظام مشروعیت ندارد" [2008 Apr] 
*اپوزیسیون زیر نورافکن انتخابات قلابی!  [2008 Mar] 
*مردم "نقشه های" همه شما را "به هم می ریزند"! [2008 Mar] 
*انتخابات یا مردم فریبی؟! [2008 Feb] 
*لابی های حکومت اسلامی ونقش آنها [2008 Feb] 
*"جمله تاریکیست این محنت سرای" [2007 Dec]