می‌‌روم تا ته خط
ثریا پاستور

 
در دره ی هوشیاری و خواب
می‌ گشایم پلک را
می‌ ستایم دم را
مست خواب می‌‌بینم ، اندیشه‌ام را
مست نوا
می‌ گشایم قفل سکوت را
در خانه ی تنهایی فکر .
می‌ چرخد اندیشه ام
تجربه می‌‌کند ، مستی را
مستی لحظه ی بی‌ حسی را
مستی مسخ شدن ، با تار زلال آواز
مستی مسخ شدن ، با نوای غم یک ساز
مستی باده ی بی‌ خیالی یک راز
-----------
می‌ رود اندیشه ام
می‌ رود تا با عشوه ی ساز
دوره‌ گرد ر‌ه بی‌ سامانی
می‌ رود تا با چرخش رقص
رود زیبای هوس را
در آغوش گیرد
در بستر پر از آبی‌ عشق
می‌ رود فکر من
تا ته ریشه ی بی‌ تابی ها
تا  نوک کوه فوران
تا سرا پرده ی عشق
-------------
می‌ رود تا بسراید به خیال
بازی نرم وفا داری عشق
بازی مست عزاداری غم
بازی سکوت ، در هیاهوی درون
بازی نوا ، در بی‌ نسیمی صبا
بازی تابش عشق ، در تب داغ رها
بازی تجربه ی درد ، در غبار مه‌ آلود هوا
بازی رویا ، در یک دم خوش
بازی قهر زمان ، در یک تن‌ سرد
--------------
می‌ روم تا ته خط
می‌ گشایم ، در روح
تجربه ی نرمی راه
تجربه ی سختی فکر
شستن فکر ، با آب روان
شستن غم ، با نم نم باران
شستن فکر ، با سپیدی زمان
آرامش دم ، با مستی جان
حرکت با نرمی سنگ صبور
سنگ زیبای مزار
در گلعذاری ، پر ز زار
-----------
می‌ روم تا ته خط
تا ببینم ، سر هر پیچ
نقش هر رویش جان
نقش زالوی زمان
نقش هر قطره ، بر رود زمان
نقش پر سوز خزان
نقش سؤ سوی چراغ
نقش خال ، بر گونه ی یار
نقش جاوید بهار ، بر صورت هفت رنگ نگار
نقش سیاه ظلمت ، بر دل‌ روشن یار
نقش یک دیو سیاه ، بر صورت زیبای گناه
نقش یک خار پلید ، بر چهره ی تنهای گلا
نقش سنگین سخن ، بر دریچه ی نازک قلب
نقش سنگینی‌ رنج ، بر گوارای وجود
-------------
می‌ روم تا ته خط
تا ببوسم لب خاک ، در سرازیری بی‌ نور جفا
تا بگریم ز ندامت ، سیل باران نگاه
تا بگیرم به بغل ، گًل تنهایی راه
می‌ روم تا ته خط
تا ببویم  ، طعم زیبای هدف
تا بچینم  ، غم غمناک شبان
تا بگیرم ، دست اندوه سوار
تا بجویم ، هر چه در گوشه کنار
تا ببینم ، هر چه لذت در دیار
تا بگردم گرد هر چهره ی نار
تا بچینم هر چه درد ، از روزگار
تا بگیرم داد ، از عدل زمان
------------
می‌ روم تا ته خط
تا بچینم ، گًل تنهایی‌ غم
تا ببینم زایش گًل ، از آتش خاک
تا ببینم مستی شراب ، در دل‌ تاک
تا بشویم ز سرم ، هر پژواک
تا بگیرم به بغل ، آتش ناب
و بچینم گًل رویا ، در خواب .
می‌ روم تا ته خط
تا ببینم آتش
تا بچینم ، گًل پر سوز عطش
تا ببوسم لب تر ، در بستر پر تاب هوس
 
می‌ روم تا ته خط
 
 
 
 
 
ثریا پاستور از مجموعه‌ سروده‌های : کهکشان‌های خیال
 
لوس انجلس   کالیفرنیا  /۲۹  آگوست ۲۰۱۵ - ۷ شهریور ماه ۱۳۹۴
 
 

منبع:پژواک ایران


ثریا پاستور

فهرست مطالب ثریا پاستور در سایت پژواک ایران 

*این روزگارعجیب  [2020 Oct] 
*گلوله‌ی رهایی [2020 Aug] 
*نمی‌‌دانم چه خواهد شد [2020 Jul] 
*پدرم بود که خورشید آورد  [2020 Jul] 
*این روزگارعجیب  [2020 Jun] 
*بی عدالتی [2020 Jun] 
*مادرم در قلب خورشید زمان [2020 May] 
* بهار, در چشم هایت [2020 Apr] 
*نیایش بهاری [2020 Mar] 
*پرواز مرگ [2020 Jan] 
*چه خوب بود اگر  [2020 Jan] 
*ریسمان همبستگی [2019 Dec] 
*در پیچ و خم چرخ فلک [2019 Nov] 
*ندیدم من , کسی از بهر وفا  [2019 Oct] 
*قلبم ترک برداشت  [2019 Sep] 
*زندگی با توست  [2019 Aug] 
*عشق و فریاد [2019 Jul] 
*لرزه هاى زمين و لرزه وجود  [2019 Jul] 
*قایق پر گل  [2019 Jun] 
*فریاد یک کودک نیازمند [2019 Jun] 
*مادرم در قلب خورشید زمان [2019 May] 
* با یادی از محمود سراجی " م . س . شاهد " شاعر معاصر ايران [2019 Apr] 
*بهار, در چشم هایت  [2019 Apr] 
*پنجره ای به سوی نور [2019 Mar] 
*زن اسیر [2019 Mar] 
*وقتی که هستی  [2019 Mar] 
*قلب هميشه عاشق  [2019 Feb] 
*سرزمین شادی‌ها  [2019 Jan] 
*هدیه وجود [2019 Jan] 
*پرواز بوسه ها [2018 Dec] 
*غروب تلخ جنگل ها [2018 Dec] 
*من اگر نقاش بودم  [2018 Oct] 
*عشقبازی با سروده هایم [2018 Aug] 
*راستی چه تماشا دارد [2018 Aug] 
*ریسمان همبستگى [2018 Aug] 
*تجربه سکوت [2018 Jul] 
*چه زیبا است [2018 Jun] 
*پدرم بود که خورشید آورد [2018 Jun] 
*و این صدای دل‌ من است  [2018 Jun] 
*سرود آغاز زندگی ام [2018 May] 
*مادرم , زیبا ترین رخت تنم [2018 May] 
*من باور دارم  [2018 Apr] 
*باران رهایی ! ببار [2018 Apr] 
*پنجره ای به سوی نور [2018 Mar] 
* دختر بهار با ترانه  [2018 Mar] 
*و خداوند ، زن را آفرید [2018 Mar] 
*ندیدم من , کسی از بهر وفا [2018 Feb] 
*سلام بر عشق  [2018 Feb] 
*سایه ی من  [2018 Feb] 
*مهتاب لذت‌های من [2018 Jan] 
*ندیدم من ، کسی از بهر وفا  [2018 Jan] 
*در راه آزادی و صلح  [2018 Jan] 
*زمین لرزه و قلب های شکسته [2017 Nov] 
*این روزگارعجیب  [2017 Nov] 
*قالیچه‌ام من [2017 Nov] 
*راز هستی [2017 Oct] 
*قلب و هزار دریچه [2017 Oct] 
*در سرزمین وجود من  [2017 Sep] 
*دل‌ شکسته  [2017 Sep] 
*دشت سینه ات  [2017 Aug] 
*دریاب زمان را  [2017 Aug] 
*هنرمند و بهانه ی زیستن [2017 Aug] 
*ایستگاه مهربانی [2017 Jul] 
*نمی‌‌دانم چه خواهد شد [2017 Jun] 
*پدرم بود که خورشید آورد [2017 Jun] 
*آرزو [2017 Jun] 
*چه خواهی [2017 Jun] 
*سرود آغاز زندگی‌ام [2017 May] 
* در قلب خورشید زمان  [2017 May] 
*سیمای خورشید و کارگر [2017 May] 
*من باور دارم [2017 Apr] 
*بهار , در چشم هایت [2017 Apr] 
*این چه احساسی‌ [2017 Apr] 
*در راه آزادی و صلح  [2017 Apr] 
*در راه آزادی و صلح [2017 Apr] 
*بنفشه‌های بهاری [2017 Mar] 
*آری ! بهار آمده است [2017 Mar] 
*دختر بهار با ترانه  [2017 Mar] 
*پنجره ای به سوی نور  [2017 Mar] 
*زن اسیر [2017 Mar] 
* وقتی که هستی  [2017 Feb] 
*ای آسمان [2017 Feb] 
*درد دل سیاسی [2017 Feb] 
*آش نشان سوخته دل [2017 Jan] 
*هدیه‌ی وجود [2017 Jan] 
*بسته ی شادمانی  [2017 Jan] 
*پرواز بوسه‌ها  [2016 Dec] 
*مست رهت [2016 Dec] 
*نوای ساز [2016 Dec] 
*لحظه ای که درآنم [2016 Dec] 
*هوس  [2016 Dec] 
*آتش و شراب [2016 Nov] 
*فریاد یک کودک [2016 Nov] 
*محاكمه‌ی غيابى  [2016 Nov] 
*راز هستی‌ [2016 Nov] 
*ضیافت تیرباران چشم هایم ( با یادی از اسید پاشی‌های اصفهان)  [2016 Nov] 
*در پیچ و خم چرخ فلک [2016 Oct] 
*با یاد تو  [2016 Oct] 
*زندانی [2016 Sep] 
*نقش گرم آرزو [2016 Sep] 
*پل پیوند  [2016 Sep] 
*نردبان خورشید [2016 Sep] 
*اگر من و تو «ما » گردیم  [2016 Aug] 
*راستی چه تماشا دارد [2016 Aug] 
* دشت سینه ات [2016 Aug] 
*سوداگران مرگ  [2016 Aug] 
*تنها پیامبر زن جهان [2016 Jul] 
*تا به کجا می‌‌بری تو , مرا [2016 Jul] 
*از آب تا خاک  [2016 Jul] 
*نمی دانم چه خواهد شد [2016 Jul] 
*چه زیبا است! [2016 Jun] 
*پدرم بود که خورشید آورد  [2016 Jun] 
*چه خواهی؟ [2016 Jun] 
*سرود آغاز زندگی ام [2016 May] 
*باعشق ، یک گل نیلوفر  [2016 May] 
*به مناسبت روز مادر  [2016 May] 
* کاسه‌ی شکسته‌ی عشق  [2016 May] 
*من باور دارم [2016 Apr] 
* چه احساسی‌  [2016 Apr] 
* بهار, در چشم هایت [2016 Apr] 
*آری ! بهار آمده است [2016 Apr] 
*نقش گل بوسه  [2016 Mar] 
*نیایش بهاری [2016 Mar] 
*دختر بهار [2016 Mar] 
*زن اسیر «به مناسبت روز جهانی زن » [2016 Mar] 
*زندگی زیباست [2016 Mar] 
*اشکی که می چکد  [2016 Feb] 
*سلام بر عشق [2016 Feb] 
*عشق و فریاد [2016 Feb] 
*مهتاب لذت‌های من [2016 Jan] 
*درخت عشق [2016 Jan] 
* این صدای دل‌ من است  [2015 Dec] 
*یلدا [2015 Dec] 
*چه هستی‌ زندگی‌ [2015 Dec] 
*همسفر عشق [2015 Dec] 
*قایق پر گل [2015 Dec] 
*هوس [2015 Nov] 
*لحظه ای که در آنم  [2015 Nov] 
*چه خوب بود اگر [2015 Nov] 
*هماغوشی تلخ اندیشه و بمب  [2015 Nov] 
* تب عشق  [2015 Nov] 
*دل‌ شکسته  [2015 Nov] 
*پرواز بوسه‌ها [2015 Oct] 
*فردا روز دگری خواهد بود  [2015 Oct] 
*ضیافت تیرباران چشم هایم  [2015 Oct] 
*روایتی در باره‌ی رقص سماع  [2015 Oct] 
* عجب دنیای بی شرمی  [2015 Oct] 
*من تنها نیستم  [2015 Oct] 
*دل درد سیاسی [2015 Sep] 
*خاکستر پس از مرگ [2015 Sep] 
*نوای ساز [2015 Sep] 
*تا به کجا می‌‌بری تو ، مرا  [2015 Sep] 
*ندیدم من ، کسی از بهر وفا [2015 Sep] 
*غربت در وطن  [2015 Sep] 
* تنها پیامبر زن جهان [2015 Sep] 
* آواره ی سر گردان ( با یادی از آوارگان سوری ) [2015 Sep] 
*با عشق ، یک گًل نیلوفر ثریا پاستور [2015 Sep] 
*می‌‌روم تا ته خط  [2015 Aug] 
*گلوله ی رهایی [2015 Aug] 
*هنرمند و بهانه ی زیستن  [2015 Aug] 
* نمی‌‌ دانم چه خواهد شد  [2015 Aug] 
* درخت عشق  [2015 Aug] 
* مهتاب لذت‌های من [2015 Aug] 
*چه زیبا است ! [2015 Jul] 
* زن اسیر  [2015 Jul] 
*کیستم من ؟! [2015 Jul]