آرزوی سلامتی و تکرار درخواست از آقای رجوی
سعید جمالی

طی روزهای اخیر جریان وابسته به آقای رجوی تلاش دارند طوری وانمود نمایند که گویا ایشان در جریان کشتار اشرف   در این پایگاه بوده و توانسته از این مهلکه جان سالم بدر ببرد و هم اکنون نیز در گیر جابجائی و پیدا کردن محلی امن می باشد و علت سکوت و عدم واکنش به آن فاجعه  نیزبهمین دلیل است. قبل از هر چیز آرزو دارم که ایشان سالم و سلامت باشند و خداوند ایشان را حفظ نماید تا در این دنیا شاهد صحبت ها و پاسخگویی ایشان باشیم....

اما طبق معمول نکته درد آور ماجرا از این قرار است که کشتار اخیر ظاهرا  باز هم فرصتی فراهم آورده تا ایشان بروال معمولشان برای فرار از پاسخگویی  مفری پیدا نمایند....

براستی برادر مسعود! تنها ثمره ریخته شدن آن خونها این بود؟ و اینگونه حرمت آن خونها پاسداری می شود؟ تفو چرخ گردون تفو! دم و دستگاه وابسته نیز وضعیت بهتری برای حرمت نگه داشتن  ندارند و حتی ککشان هم نگزیده چرا که با چشمان حیرت زده خود در روز دوشبنه بعد از واقعه دیدم که بساط "مالی اجتماعیشان"طبق روال معمول در شهر ما پهن است، لحظاتی به صورت و چشمان این گوهر بی بدیل خیره شدم ولی هیچ اثری از تأثر در آن ندیدم... لااقل یک روز را تعطیل میکردید.

بگذریم....

من نمیدانم چه احساساتی دارید شاید که ناراحت باشید اما ناراحتی شخصی و فردی  بنده و جنابعالی دردی را دوا نمیکند، کاری از دست من ساخته نیست متاسفانه همانند همه نظامات و سیستم های توتالیتر همه کارها و تصمیمات بدست شماست و چون جان آدمها در میان است باز هم از شما می خواهم که اجازه دهید افراد از عراق خارج شوند. بدون شک در این نقطه و زمان مشکلات بسیاری وجود دارد اما برای همه ما روشن است که گره کار بدست شما باز میشود. 

قدری شهامت بخرج دهید از پس پرده غیب بدر آئید خونهای ریخته شده را بهانه تغییرات قرار دهید. بغیر از دنیای تنگ و تاریک دروغ و مخفی کاری و تبلیغات پوچ  و دست به دامان "اجانب" شدن دنیای دیگری هم وجود دارد... خوبی و راستی و تکیه بر مردم  چه بدی داشت که یکبار نکردی.

 جان انسان است که کرامت دارد خود را بیش از این آلوده این روند نکنید. من تا کنون چیزی نگفته بودم یکی از دلایلش هم انتظار رها شدن نفرات بود تا در زمینی برابر بحث کنیم، حداقل شما نیز برسم جوانمردی دست از این گروگانگیری بردارید بعد به سایر قضایا خواهیم پرداخت.

  

1 مهر 92(23 سپتامبر 13)

سعید جمالی (هادی افشار)

منبع:پژواک ایران


سعید جمالی

فهرست مطالب سعید جمالی در سایت پژواک ایران 

*مهدی تقوایی از میان ما رفت [2020 Mar] 
*«فرزند» شاه [2019 Dec] 
*نوادگان شعبان بی مخ!‏  [2019 Nov] 
*‏«نهضت» کمک به هموطنان سیل زده فاجعه سیل اخیر در ایران  [2019 Apr] 
*سروش و مشکل بیگانگی نقد خود [2019 Mar] 
*اقدام به کمک مالی برای افراد جدا شده در آلبانی [2018 Apr] 
*روحی پلید [2016 Aug] 
*کودتا و ضد کودتا در ترکیه و فاجعه 30 خرداد سال 60 [2016 Aug] 
*نقدی بر خط مشی جدید حزب دموکرات کردستان ایران [2016 Jul] 
*زندگی سیاسی و مرگ ؟؟ در بستر اجنبی [2016 Jul] 
*گرامیداشت رفتگان [2016 Jan] 
*عباس رحیمی به آرامش رسید و جاودانه شد! [2016 Jan] 
*نکاتی و درد و دلی با دوستان و افراد جدا شده [2015 Dec] 
*«شب هفت» [2015 Nov] 
*هواداران مجاهدین بخوانید! [2015 Nov] 
*به بی شرفان شورای ملی مقاومت!!!؟؟؟ [2015 Oct] 
*مسئولین محترم سایت پژواک [2015 Sep] 
*توضیحی بر دسته ای دیگر از قربانیان «جریان حاکم» [2015 Sep] 
*طور دیگری هم می توان زیست [2015 Feb] 
*هوشنگ عیسی بیگلو- آقای وکیل - روح انسانی [2015 Jan] 
*جنون ذلیلانه دیکتاتورک ما! [2014 Dec] 
*جسارت نوشیدن جام زهر؟؟ [2014 Nov] 
*پیچیدگی موضوع یا «ضعف شخصیتی» [2014 Nov] 
* مراسمی برای بزرگداشت جعل و دروغ و خیانت؛ (بخشی از: درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ 15) [2014 Jun] 
*امروز ششم خرداد است ... [2014 May] 
*به آقایان: ابریشمچی، جابرزاده، محدثین، توحیدی، داوری، براعی و.... [2014 May] 
*رژی دبره، هزار خانی و آن مردک خرفت ؟؟!! [2014 Feb] 
*«پفیوز می کشمت»! [2014 Jan] 
*«گزارش» عطف به گذشته رجوی و درخواست گزارش «رو به جلو» [2014 Jan] 
*« تقلیل زمینه های کشتار اشرف به سناریوئی هالیوودی » [2013 Dec] 
*خروج از عراق کاملا عملی است [2013 Dec] 
*به اسماعیل! درباره اسماعیل و مصداقی [2013 Dec] 
*پایان اعتصاب غذا در لیبرتی و گام بعدی... [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (15) ـ «تیف» و برشی از «درون»3 [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (14) ـ «تیف» و برشی از«درون» 2  [2013 Dec] 
*آقای رجوی مقداری عاقلانه رفتار کنید [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (13) ـ «تیف» و برشی از «درون»1  [2013 Nov] 
*خدا !! منصور حکمت را بیامرزد. [2013 Nov] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (12) ـ «سرنگونی از نوع آقای رجوی» 2 و فرار «شازده» [2013 Nov] 
*«چرا انسانها را به ذلتّ می کشانید» ؟ [2013 Nov] 
*«صحنه های رقت انگیز» [2013 Nov] 
*«پاک کردن ردّ پاها» [2013 Nov] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (11) ـ «سرنگونی از نوع آقای رجوی» 1  [2013 Nov] 
*به هواداران! [2013 Nov] 
*مسئولیت مسعود رجوی در اعتصاب غذای لیبرتی [2013 Nov] 
*درباره جریان...10 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و... «رقص رهایی» 4 [2013 Nov] 
*درباره جریان...9 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و مقوله"انقلاب ایدئولوژیک"3 [2013 Nov] 
*درباره جریان...8 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و مقوله"انقلاب ایدئولوژیک"2 [2013 Nov] 
*درباره جریان...7  [2013 Oct] 
*درباره جریان...6 ـ اشتباه نکنید! اینجا وزارت اطلاعات نیست! [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ 5 [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم ... ـ قسمت چهارم ـ چرخه معیوب [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ قسمت سوم [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (2) [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران-قسمت اول [2013 Oct] 
*مسئولیت تاریخی هواداران مجاهدین برای جلوگیری از ادامه کشتار و نسل کشی کمپ لیبرتی [2013 Sep] 
*آرزوی سلامتی و تکرار درخواست از آقای رجوی [2013 Sep] 
*معامله جان انسانها با منافع پست و خودخواهانه در اشرف [2013 Sep] 
*برادر مسعود! اجازه بدهید مسیر قضایا تغییر کند [2013 Sep] 
*نامه ای به آقای رجوی و پاسخ غیر مستقیم ایشان [2013 Sep] 
*آقای رجوی پیشرفت کار نیاز به تصمیم و شهامت دارد [2013 Sep] 
*درخواست از هموطنان برای حمایت ازخروج مجاهدین از عراق [2013 Sep]