«پفیوز می کشمت»!
سعید جمالی

 

آقای رجوی

امروز یکی از گوهران بی بدیل شما در مرکز شهر برن سویس، با حالتی تهاجمی خطاب به این بنده فرمودند "پفیوز می کشمت".

فرد مزبور که فکر میکنم اسمش هادی است بعلاوه 2 نفر دیگر، همانطور که میدانید مشغول اخاذی مالی از مردم با تحویل دادن مشتی دروغ و دغل بودند.

این جمله کوتاه (پفیوز می کشمت) بیانگر جدی ماهیت شما و دم و دستگاهتان می باشد. چرا که غیر از فحش و تهمت و تهدید و سر انجام کشتن و از بین بردن  به هر وسیله ای و در مورد همه کس حتی وابستگان خودتان (امروزه در لیبرتی) کار دیگری از شمایان ساخته نیست.

آقای رجوی

دوران دورغ و فریبکاری بسر آمده. طی یکسال گذشته چشم ها به اندازه کافی بر روی شما و عملکرد سه دهه اخیرتان باز شده و مطمئن باشید که دیگر هیچ جایی برای اینگونه اعمال وجود ندارد. اگر بدنبال این هستید که به وعده ای که بارها تکرار کردید (کشتن افراد جدا شده) جامعه عمل بپوشانید، ممکن است این "پروژه" را در مورد دوسه نفری به مورد اجرا بگذارید، اما باز هم مطمئن باشید نمی توانید چنین خط و برنامه ای را ادامه دهید. ظاهرا خوب دریافته اید که همه  فحاشی ها و تهدید و تهمت ها به هیچ نتیجه ای نرسیده و حال در فکر گام نهادن در وادی کشتن و نابودی افتاده اید.

اما باز هم همه این موارد زیاد مهم نیستند چرا که کار چندانی نمی توانید انجام دهید. فعلا مهم آن افرادی هستند که در لیبرتی به گروگان نگه داشته و از خون و مغز آنها تغذیه میکنید و در سلاخ خانه شما در اولویت هستند.

 این روزها همه منتظر این هستند تا ببینند تحولی در وضعیت این افراد ایجاد میشود یا خیر. طی یکسال گذشته همه به این آگاهی و اشراف رسیده اند که مسبب اصلی به کشتن دادن آنها کسی جز شما نبوده و نیست. دیگر هیچ جایی برای دروغگویی و وارونه نشان دادن صحنه وجود ندارد. روشن است که شما دست  بردار نیستید و اگر موضع انفعالی هم اتخاذ کنید از سر بی چاره گی است. دیگر همه منجمله سازمان ملل دست شما را خوانده اند و امیدوارم اقدامات این سازمان و دولت آمریکا به نتیجه برسد.

 

هادی افشار

02 بهمن 92 (22 ژانویه 14)

com.yahoo@saeidjamali

منبع:پژواک ایران


سعید جمالی

فهرست مطالب سعید جمالی در سایت پژواک ایران 

*مهدی تقوایی از میان ما رفت [2020 Mar] 
*«فرزند» شاه [2019 Dec] 
*نوادگان شعبان بی مخ!‏  [2019 Nov] 
*‏«نهضت» کمک به هموطنان سیل زده فاجعه سیل اخیر در ایران  [2019 Apr] 
*سروش و مشکل بیگانگی نقد خود [2019 Mar] 
*اقدام به کمک مالی برای افراد جدا شده در آلبانی [2018 Apr] 
*روحی پلید [2016 Aug] 
*کودتا و ضد کودتا در ترکیه و فاجعه 30 خرداد سال 60 [2016 Aug] 
*نقدی بر خط مشی جدید حزب دموکرات کردستان ایران [2016 Jul] 
*زندگی سیاسی و مرگ ؟؟ در بستر اجنبی [2016 Jul] 
*گرامیداشت رفتگان [2016 Jan] 
*عباس رحیمی به آرامش رسید و جاودانه شد! [2016 Jan] 
*نکاتی و درد و دلی با دوستان و افراد جدا شده [2015 Dec] 
*«شب هفت» [2015 Nov] 
*هواداران مجاهدین بخوانید! [2015 Nov] 
*به بی شرفان شورای ملی مقاومت!!!؟؟؟ [2015 Oct] 
*مسئولین محترم سایت پژواک [2015 Sep] 
*توضیحی بر دسته ای دیگر از قربانیان «جریان حاکم» [2015 Sep] 
*طور دیگری هم می توان زیست [2015 Feb] 
*هوشنگ عیسی بیگلو- آقای وکیل - روح انسانی [2015 Jan] 
*جنون ذلیلانه دیکتاتورک ما! [2014 Dec] 
*جسارت نوشیدن جام زهر؟؟ [2014 Nov] 
*پیچیدگی موضوع یا «ضعف شخصیتی» [2014 Nov] 
* مراسمی برای بزرگداشت جعل و دروغ و خیانت؛ (بخشی از: درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ 15) [2014 Jun] 
*امروز ششم خرداد است ... [2014 May] 
*به آقایان: ابریشمچی، جابرزاده، محدثین، توحیدی، داوری، براعی و.... [2014 May] 
*رژی دبره، هزار خانی و آن مردک خرفت ؟؟!! [2014 Feb] 
*«پفیوز می کشمت»! [2014 Jan] 
*«گزارش» عطف به گذشته رجوی و درخواست گزارش «رو به جلو» [2014 Jan] 
*« تقلیل زمینه های کشتار اشرف به سناریوئی هالیوودی » [2013 Dec] 
*خروج از عراق کاملا عملی است [2013 Dec] 
*به اسماعیل! درباره اسماعیل و مصداقی [2013 Dec] 
*پایان اعتصاب غذا در لیبرتی و گام بعدی... [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (15) ـ «تیف» و برشی از «درون»3 [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (14) ـ «تیف» و برشی از«درون» 2  [2013 Dec] 
*آقای رجوی مقداری عاقلانه رفتار کنید [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (13) ـ «تیف» و برشی از «درون»1  [2013 Nov] 
*خدا !! منصور حکمت را بیامرزد. [2013 Nov] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (12) ـ «سرنگونی از نوع آقای رجوی» 2 و فرار «شازده» [2013 Nov] 
*«چرا انسانها را به ذلتّ می کشانید» ؟ [2013 Nov] 
*«صحنه های رقت انگیز» [2013 Nov] 
*«پاک کردن ردّ پاها» [2013 Nov] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (11) ـ «سرنگونی از نوع آقای رجوی» 1  [2013 Nov] 
*به هواداران! [2013 Nov] 
*مسئولیت مسعود رجوی در اعتصاب غذای لیبرتی [2013 Nov] 
*درباره جریان...10 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و... «رقص رهایی» 4 [2013 Nov] 
*درباره جریان...9 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و مقوله"انقلاب ایدئولوژیک"3 [2013 Nov] 
*درباره جریان...8 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و مقوله"انقلاب ایدئولوژیک"2 [2013 Nov] 
*درباره جریان...7  [2013 Oct] 
*درباره جریان...6 ـ اشتباه نکنید! اینجا وزارت اطلاعات نیست! [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ 5 [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم ... ـ قسمت چهارم ـ چرخه معیوب [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ قسمت سوم [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (2) [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران-قسمت اول [2013 Oct] 
*مسئولیت تاریخی هواداران مجاهدین برای جلوگیری از ادامه کشتار و نسل کشی کمپ لیبرتی [2013 Sep] 
*آرزوی سلامتی و تکرار درخواست از آقای رجوی [2013 Sep] 
*معامله جان انسانها با منافع پست و خودخواهانه در اشرف [2013 Sep] 
*برادر مسعود! اجازه بدهید مسیر قضایا تغییر کند [2013 Sep] 
*نامه ای به آقای رجوی و پاسخ غیر مستقیم ایشان [2013 Sep] 
*آقای رجوی پیشرفت کار نیاز به تصمیم و شهامت دارد [2013 Sep] 
*درخواست از هموطنان برای حمایت ازخروج مجاهدین از عراق [2013 Sep]