‏«نهضت» کمک به هموطنان سیل زده فاجعه سیل اخیر در ایران
سعید جمالی

فاجعه سیل اخیر در ایران ابعاد وسیعی دارد، دار و ندار بسیاری از مردم بر باد رفته و حتی زمین های کشاورزی نیز آسیب های جدی دیده است که به این زودی ها قابل جبران نیست. رژیم تبهکار آخوندی که خود زمینه ساز و سبب ساز اصلی این فاجعه است از زبان خامنه ای نشان داد که عزمی برای حل مشکلات مردم ندارد....

اقدام و یاری رساندن به مردم در این شرایط علاوه بر ابعاد انسانی قضیه که اصل ماجرا هست، میتواند تبدیل به یک نهضت همبستگی ملی شود، یعنی همان عنصر اصلی که در مبارزات و مخالفت ها و مقاومت های مردم و جامعه بخاطر اقدامات رژیم و سرکوب ها کم رنگ است. همچنین این شرایط و اقدامات همگانی و خودجوش ایرانیان خارج کشور میتواند به  بهترین نحو شکاف بین ایرانیان خارج کشور با مردم داخل کشور را پر نموده و پیوندی محکم بین آنان برقرار نماید. چنین اقدامی به شکلی غیر قابل قیاس با هر آکت سیاسی میتواند پیام رسان باشد.

عملی ترین راه برای پیش برد چنین هدفی، اقدامات خودجوشی است که میتواند از یک نفر و از تک تک افراد شروع شده و به دوستان و اطرافیان تسرّی یابد و به حوزه های کوچک اما وسیعی تبدیل شود. باید تمام ذهنیت ها را به کناری گذاشت و کار را از «خودتان» شروع کنید. در گام اول مبلغی را برای کمک کنار بگذارید و بدانید که  این سنگ بنای این ساختمان با شکوه است. سپس با ارسال یک پیام ساده به دوستان و آشنایان از آنها بخواهید که اول همین کار را انجام دهند. دراین مرحله اصلا به این فکر نکنید که چگونه میتوانید این مبالغ را به نیازمندان برسانید.... گام مهم اول را که بردارید آنگاه بتدریج راههای رساندن این کمک ها را کشف و پیدا خواهید کرد. در تماس های روزانه با دوستان و آشنایان موضوع فاجعه سیل را مطرح نمائید و در این باره صحبت کنید، عکس ها و ویدئوهای آنرا برای یکدیگر ارسال نمائید و با هموطنان آسیب دیده همدردی نمائید.

همه میدانیم که نزدیکی و پیوند قلب ها برای ما ایرانیان برای رهائی از مصیب های طبیعی و سیاسی موجود تا چه میزان تعیین کننده و حیاتی است. وضعیت پیش آمده و درماندگی رژیم بهترین شرایط برای پیش راندن کیفی جامعه به سمت تحولات آتی است.

 

سعید جمالی

28 فروردین 98

17 اپریل 19

منبع:پژواک ایران


سعید جمالی

فهرست مطالب سعید جمالی در سایت پژواک ایران 

*مهدی تقوایی از میان ما رفت [2020 Mar] 
*«فرزند» شاه [2019 Dec] 
*نوادگان شعبان بی مخ!‏  [2019 Nov] 
*‏«نهضت» کمک به هموطنان سیل زده فاجعه سیل اخیر در ایران  [2019 Apr] 
*سروش و مشکل بیگانگی نقد خود [2019 Mar] 
*اقدام به کمک مالی برای افراد جدا شده در آلبانی [2018 Apr] 
*روحی پلید [2016 Aug] 
*کودتا و ضد کودتا در ترکیه و فاجعه 30 خرداد سال 60 [2016 Aug] 
*نقدی بر خط مشی جدید حزب دموکرات کردستان ایران [2016 Jul] 
*زندگی سیاسی و مرگ ؟؟ در بستر اجنبی [2016 Jul] 
*گرامیداشت رفتگان [2016 Jan] 
*عباس رحیمی به آرامش رسید و جاودانه شد! [2016 Jan] 
*نکاتی و درد و دلی با دوستان و افراد جدا شده [2015 Dec] 
*«شب هفت» [2015 Nov] 
*هواداران مجاهدین بخوانید! [2015 Nov] 
*به بی شرفان شورای ملی مقاومت!!!؟؟؟ [2015 Oct] 
*مسئولین محترم سایت پژواک [2015 Sep] 
*توضیحی بر دسته ای دیگر از قربانیان «جریان حاکم» [2015 Sep] 
*طور دیگری هم می توان زیست [2015 Feb] 
*هوشنگ عیسی بیگلو- آقای وکیل - روح انسانی [2015 Jan] 
*جنون ذلیلانه دیکتاتورک ما! [2014 Dec] 
*جسارت نوشیدن جام زهر؟؟ [2014 Nov] 
*پیچیدگی موضوع یا «ضعف شخصیتی» [2014 Nov] 
* مراسمی برای بزرگداشت جعل و دروغ و خیانت؛ (بخشی از: درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ 15) [2014 Jun] 
*امروز ششم خرداد است ... [2014 May] 
*به آقایان: ابریشمچی، جابرزاده، محدثین، توحیدی، داوری، براعی و.... [2014 May] 
*رژی دبره، هزار خانی و آن مردک خرفت ؟؟!! [2014 Feb] 
*«پفیوز می کشمت»! [2014 Jan] 
*«گزارش» عطف به گذشته رجوی و درخواست گزارش «رو به جلو» [2014 Jan] 
*« تقلیل زمینه های کشتار اشرف به سناریوئی هالیوودی » [2013 Dec] 
*خروج از عراق کاملا عملی است [2013 Dec] 
*به اسماعیل! درباره اسماعیل و مصداقی [2013 Dec] 
*پایان اعتصاب غذا در لیبرتی و گام بعدی... [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (15) ـ «تیف» و برشی از «درون»3 [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (14) ـ «تیف» و برشی از«درون» 2  [2013 Dec] 
*آقای رجوی مقداری عاقلانه رفتار کنید [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (13) ـ «تیف» و برشی از «درون»1  [2013 Nov] 
*خدا !! منصور حکمت را بیامرزد. [2013 Nov] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (12) ـ «سرنگونی از نوع آقای رجوی» 2 و فرار «شازده» [2013 Nov] 
*«چرا انسانها را به ذلتّ می کشانید» ؟ [2013 Nov] 
*«صحنه های رقت انگیز» [2013 Nov] 
*«پاک کردن ردّ پاها» [2013 Nov] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (11) ـ «سرنگونی از نوع آقای رجوی» 1  [2013 Nov] 
*به هواداران! [2013 Nov] 
*مسئولیت مسعود رجوی در اعتصاب غذای لیبرتی [2013 Nov] 
*درباره جریان...10 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و... «رقص رهایی» 4 [2013 Nov] 
*درباره جریان...9 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و مقوله"انقلاب ایدئولوژیک"3 [2013 Nov] 
*درباره جریان...8 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و مقوله"انقلاب ایدئولوژیک"2 [2013 Nov] 
*درباره جریان...7  [2013 Oct] 
*درباره جریان...6 ـ اشتباه نکنید! اینجا وزارت اطلاعات نیست! [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ 5 [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم ... ـ قسمت چهارم ـ چرخه معیوب [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ قسمت سوم [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (2) [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران-قسمت اول [2013 Oct] 
*مسئولیت تاریخی هواداران مجاهدین برای جلوگیری از ادامه کشتار و نسل کشی کمپ لیبرتی [2013 Sep] 
*آرزوی سلامتی و تکرار درخواست از آقای رجوی [2013 Sep] 
*معامله جان انسانها با منافع پست و خودخواهانه در اشرف [2013 Sep] 
*برادر مسعود! اجازه بدهید مسیر قضایا تغییر کند [2013 Sep] 
*نامه ای به آقای رجوی و پاسخ غیر مستقیم ایشان [2013 Sep] 
*آقای رجوی پیشرفت کار نیاز به تصمیم و شهامت دارد [2013 Sep] 
*درخواست از هموطنان برای حمایت ازخروج مجاهدین از عراق [2013 Sep]