«چرا انسانها را به ذلتّ می کشانید» ؟
سعید جمالی

 

لطفا ویدئوی زیر را نگاه کنید.

http://www.youtube.com/watch?v=dEEdtYrWXiA

بحث بر سر افراد نیست، بحث بر سر مسیری است که چنین سر انجامی را برای انسانها رقم میزند!

شاید نیاز به توضیح نباشد و همه کسانی که اخبار را دنبال میکنند برایشان کاملا قابل فهم است که طی کردن چنان مسیری، سرانجامی چنین را نیز در پی دارد.

بعد از سقوط صدام و تسلط آمریکا بر عراق، شازده آنچنان به دامان ارتش آمریکا آویخت که هر چه برایش نوشتیم بگوشش نرفت. کم نبودند افرادی که گفتند آمریکا از ما بعنوان "دستمالی یک بار مصرف" استفاده خواهد کرد و بعد به گوشه ای پرتاب مان خواهد کرد.

شاید از نادر مواردی بود که بویژه  بعد از سقوط صدام، افراد جرأت پیدا میکردند تا در نشست ها و گزارشات، به موضوع "آویختن" به دامان ارتش و انواع و اقسام ارگانهای آمریکایی (سیا؛ اف بی آی و ... که بترتیب به اشرف می آمدند) اعتراض میکردند و به آخر و عاقبت کار هشدار میدادند.

سران شورای رهبری و کارگزاران اصلی شازده  در نشست های مختلف آنچنان از آمریکا دفاع میکردند و خود را درآغوش او رها میکردند که بسیاری از نفرات سرشان را به علامت شرم پائین انداخته و تکان میدادند....

زمانی که اعتراضات کمی اوج گرفته بود، احمد واقف در نشستی که باصطلاح برای نفرات بالاتر گذاشته بود تا آنها را  "کله پزی" کند چند نفر به او اعتراض کردند، اما او بسیار وقیحانه از کارشان دفاع میکرد، او بهمراه خودش حدود 100 برگ کاغذ و "رسید" آورده بود تا نشان دهد آمریکا همه جور اقلام صنفی، رفاهی، خدمات و پزشکی در اختیار این جریان گذاشته و چند نمونه آنرا که وسائل پیشترفته پزشکی بود را خواند... و در پاسخ به معترضان گفت که "آمریکا" نیرویی پراگماتیست است و به "امروز" هر کس و هر جریانی نگاه میکند....

و از آن به بعد بود که همه رقم خدمات جاسوسی و خوش خدمتی و دخالت در امور داخلی عراق بجریان افتاد که شرح آن مفصل  است

بگذارید از زاویه دیگر نیز به این اعمال و حرفهای بی سرانجام که جز ذلتّ نهایی در بر ندارد هم اشاره کنم:

در نشست انتصاب صدیقه حسینی بعنوان مسئول اول این جریان، وی (صدیقه) از پذیرش این کار امتناع میکرد و میگفت که اینکار در توان او نیست... شازده با همان کبر و غروز همیشگی به او گفت "روزی من فکر میکردم که توان گرداندن این تشکیلات را ندارم و احساس ضعف میکردم اما امروز احساس میکنم که گرداندن کل دنیا هم برایم کم است و آنگاه تو از پذیرش مسئولیت یک سازمان سر باز میزنی".

و هزاران لغز دیگر در طی این سالیان....

و امروزه بنگرید که چگونه افراد را مجبور میکنند تا اینچنین ذلیلانه برای ادامه حیاتشان به درگاه اوباما ضجه بزنند.

شرم بر تو شازده  باد!

هادی افشار

03 آذر92ـ 24 نوامبر13

منبع:پژواک ایران


سعید جمالی

فهرست مطالب سعید جمالی در سایت پژواک ایران 

*مهدی تقوایی از میان ما رفت [2020 Mar] 
*«فرزند» شاه [2019 Dec] 
*نوادگان شعبان بی مخ!‏  [2019 Nov] 
*‏«نهضت» کمک به هموطنان سیل زده فاجعه سیل اخیر در ایران  [2019 Apr] 
*سروش و مشکل بیگانگی نقد خود [2019 Mar] 
*اقدام به کمک مالی برای افراد جدا شده در آلبانی [2018 Apr] 
*روحی پلید [2016 Aug] 
*کودتا و ضد کودتا در ترکیه و فاجعه 30 خرداد سال 60 [2016 Aug] 
*نقدی بر خط مشی جدید حزب دموکرات کردستان ایران [2016 Jul] 
*زندگی سیاسی و مرگ ؟؟ در بستر اجنبی [2016 Jul] 
*گرامیداشت رفتگان [2016 Jan] 
*عباس رحیمی به آرامش رسید و جاودانه شد! [2016 Jan] 
*نکاتی و درد و دلی با دوستان و افراد جدا شده [2015 Dec] 
*«شب هفت» [2015 Nov] 
*هواداران مجاهدین بخوانید! [2015 Nov] 
*به بی شرفان شورای ملی مقاومت!!!؟؟؟ [2015 Oct] 
*مسئولین محترم سایت پژواک [2015 Sep] 
*توضیحی بر دسته ای دیگر از قربانیان «جریان حاکم» [2015 Sep] 
*طور دیگری هم می توان زیست [2015 Feb] 
*هوشنگ عیسی بیگلو- آقای وکیل - روح انسانی [2015 Jan] 
*جنون ذلیلانه دیکتاتورک ما! [2014 Dec] 
*جسارت نوشیدن جام زهر؟؟ [2014 Nov] 
*پیچیدگی موضوع یا «ضعف شخصیتی» [2014 Nov] 
* مراسمی برای بزرگداشت جعل و دروغ و خیانت؛ (بخشی از: درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ 15) [2014 Jun] 
*امروز ششم خرداد است ... [2014 May] 
*به آقایان: ابریشمچی، جابرزاده، محدثین، توحیدی، داوری، براعی و.... [2014 May] 
*رژی دبره، هزار خانی و آن مردک خرفت ؟؟!! [2014 Feb] 
*«پفیوز می کشمت»! [2014 Jan] 
*«گزارش» عطف به گذشته رجوی و درخواست گزارش «رو به جلو» [2014 Jan] 
*« تقلیل زمینه های کشتار اشرف به سناریوئی هالیوودی » [2013 Dec] 
*خروج از عراق کاملا عملی است [2013 Dec] 
*به اسماعیل! درباره اسماعیل و مصداقی [2013 Dec] 
*پایان اعتصاب غذا در لیبرتی و گام بعدی... [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (15) ـ «تیف» و برشی از «درون»3 [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (14) ـ «تیف» و برشی از«درون» 2  [2013 Dec] 
*آقای رجوی مقداری عاقلانه رفتار کنید [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (13) ـ «تیف» و برشی از «درون»1  [2013 Nov] 
*خدا !! منصور حکمت را بیامرزد. [2013 Nov] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (12) ـ «سرنگونی از نوع آقای رجوی» 2 و فرار «شازده» [2013 Nov] 
*«چرا انسانها را به ذلتّ می کشانید» ؟ [2013 Nov] 
*«صحنه های رقت انگیز» [2013 Nov] 
*«پاک کردن ردّ پاها» [2013 Nov] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (11) ـ «سرنگونی از نوع آقای رجوی» 1  [2013 Nov] 
*به هواداران! [2013 Nov] 
*مسئولیت مسعود رجوی در اعتصاب غذای لیبرتی [2013 Nov] 
*درباره جریان...10 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و... «رقص رهایی» 4 [2013 Nov] 
*درباره جریان...9 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و مقوله"انقلاب ایدئولوژیک"3 [2013 Nov] 
*درباره جریان...8 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و مقوله"انقلاب ایدئولوژیک"2 [2013 Nov] 
*درباره جریان...7  [2013 Oct] 
*درباره جریان...6 ـ اشتباه نکنید! اینجا وزارت اطلاعات نیست! [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ 5 [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم ... ـ قسمت چهارم ـ چرخه معیوب [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ قسمت سوم [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (2) [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران-قسمت اول [2013 Oct] 
*مسئولیت تاریخی هواداران مجاهدین برای جلوگیری از ادامه کشتار و نسل کشی کمپ لیبرتی [2013 Sep] 
*آرزوی سلامتی و تکرار درخواست از آقای رجوی [2013 Sep] 
*معامله جان انسانها با منافع پست و خودخواهانه در اشرف [2013 Sep] 
*برادر مسعود! اجازه بدهید مسیر قضایا تغییر کند [2013 Sep] 
*نامه ای به آقای رجوی و پاسخ غیر مستقیم ایشان [2013 Sep] 
*آقای رجوی پیشرفت کار نیاز به تصمیم و شهامت دارد [2013 Sep] 
*درخواست از هموطنان برای حمایت ازخروج مجاهدین از عراق [2013 Sep]