پایان اعتصاب غذا در لیبرتی و گام بعدی...
سعید جمالی

 

فرمان پایان اعتصاب غذا در لیبرتی صادر شد. اگر چه که صدمات جسمی فراوانی بر اعتصابیون وارد شده ولی باز باید خدا را شکر گذار بود که کسی جان به جان  آفرین تسلیم نکرد. شیوه پایان دادن به اعتصاب هم اصلا مهم نیست، مهم حفظ جان انسانهاست.

نمیدانم که گام بعدی یا بهانه بعدی چیست؟ امیدوارم هر چه که هست بازی با جان انسانها نباشد. مطمئنا راه حلهای دیگری منجمله راه حلهای سیاسی برای ادامه مسیر می توان پیدا کرد و از راه حلهای موقت، فردی و بسیار زیانبار پرهیز نمود.

... با توجه به تغییرات شگرفی که در جامعه ایران رخ داده، می توان مانند یک جریان پخته و جاافتاده سیاسی در اروپا یا آمریکا، مواضع سیاسی را بصراحت مطرح کرد و اقشار مورد نظر را حول آن بسیج نمود. تناقض بین اسم و محتوا نیز مهم نیست. امروزه تمام احزاب کارگری گذشته مواضع مشابهی با احزاب محافظه کار دارند و هیچ اتفاق مهمی هم برایشان رخ نداده. اگر جریان وابسته به آقای رجوی اصرار بر حفظ نامشان دارند کسی نمی تواند مانع آنها شود و در عالم سیاست امروز موضوع چندان مهمی هم نیست. دو جایه خوری از اصول پذیرفته شده دنیای امروز است.

جریان مذکور در انتخاب "یاران سیاسی" یا "جبهه سیاسی" بین المللی، تمام تعارفات را بکناری گذاشته و حتی صراحتشان در این زمینه " تو ذوق" زننده است. بحث بر سر خوبی یا بدی آن نیست. بحث بر سر این است که چرا این جریان گامی فراتر در روند حرکتشان بر نمیدارد و "یاران سیاسی" را در سیاست شان بصورت روشن و صریح جاری و متبلور نمی کند. مثلا چه اشکالی دارد که با صراحت تمام از دخالت نظامی آمریکا و ناتو در سرنگونی رژیم جانبداری کرد. این ایده حتما که طرفدارانی دارد و مسلما تعداد آنها بسیار بیش از طرفداران فعلی است. در ایران آینده هم حتما اقشاری از جامعه از چنین " تفکر" و "نگرشی" حمایت خواهند کرد.

اولین حُسن چنین صراحتی در سیاست، ارتقاء واکنشهای فردی و مایه گذاشتن از جان آدمها به کنشهای سیاسی و فعال می باشد. آنگاه می توان عضو رسمی چنین "کلوپی" شده و از حمایتهای سیستماتیکی برخوردار شد. همچنین بنظر میرسد میزان "لعنت" و "بدنامی" آن از حالت فعلی کمتر باشد.

بدون شک برای آقای رجوی روشن است که فرضیه "تبدیل شدن به نیروی پیش قراول تهاجم نظامی به ایران" بدلیل ساده نداشتن نیرو و سلاح و زمین، منتفی است. اگر چنین است پس دلیل موجهی برای آزردن نفرات باقیمانده وجود ندارد. می توان لااقل بخشی از آنها را در سطحی "عالی" تر بکار گرفت. اگر این ایده مورد پسند نیست، از یاد نبرید در دنیای سیاست کسانی که فاقد قدرت هستند نمی توانند "دودوزه" بازی کنند.

26 آذر 92(17 دسامبر 13)                                                                                

 هادی افشار

saeidjamali@yahoo.com

منبع:پژواک ایران


سعید جمالی

فهرست مطالب سعید جمالی در سایت پژواک ایران 

*مهدی تقوایی از میان ما رفت [2020 Mar] 
*«فرزند» شاه [2019 Dec] 
*نوادگان شعبان بی مخ!‏  [2019 Nov] 
*‏«نهضت» کمک به هموطنان سیل زده فاجعه سیل اخیر در ایران  [2019 Apr] 
*سروش و مشکل بیگانگی نقد خود [2019 Mar] 
*اقدام به کمک مالی برای افراد جدا شده در آلبانی [2018 Apr] 
*روحی پلید [2016 Aug] 
*کودتا و ضد کودتا در ترکیه و فاجعه 30 خرداد سال 60 [2016 Aug] 
*نقدی بر خط مشی جدید حزب دموکرات کردستان ایران [2016 Jul] 
*زندگی سیاسی و مرگ ؟؟ در بستر اجنبی [2016 Jul] 
*گرامیداشت رفتگان [2016 Jan] 
*عباس رحیمی به آرامش رسید و جاودانه شد! [2016 Jan] 
*نکاتی و درد و دلی با دوستان و افراد جدا شده [2015 Dec] 
*«شب هفت» [2015 Nov] 
*هواداران مجاهدین بخوانید! [2015 Nov] 
*به بی شرفان شورای ملی مقاومت!!!؟؟؟ [2015 Oct] 
*مسئولین محترم سایت پژواک [2015 Sep] 
*توضیحی بر دسته ای دیگر از قربانیان «جریان حاکم» [2015 Sep] 
*طور دیگری هم می توان زیست [2015 Feb] 
*هوشنگ عیسی بیگلو- آقای وکیل - روح انسانی [2015 Jan] 
*جنون ذلیلانه دیکتاتورک ما! [2014 Dec] 
*جسارت نوشیدن جام زهر؟؟ [2014 Nov] 
*پیچیدگی موضوع یا «ضعف شخصیتی» [2014 Nov] 
* مراسمی برای بزرگداشت جعل و دروغ و خیانت؛ (بخشی از: درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ 15) [2014 Jun] 
*امروز ششم خرداد است ... [2014 May] 
*به آقایان: ابریشمچی، جابرزاده، محدثین، توحیدی، داوری، براعی و.... [2014 May] 
*رژی دبره، هزار خانی و آن مردک خرفت ؟؟!! [2014 Feb] 
*«پفیوز می کشمت»! [2014 Jan] 
*«گزارش» عطف به گذشته رجوی و درخواست گزارش «رو به جلو» [2014 Jan] 
*« تقلیل زمینه های کشتار اشرف به سناریوئی هالیوودی » [2013 Dec] 
*خروج از عراق کاملا عملی است [2013 Dec] 
*به اسماعیل! درباره اسماعیل و مصداقی [2013 Dec] 
*پایان اعتصاب غذا در لیبرتی و گام بعدی... [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (15) ـ «تیف» و برشی از «درون»3 [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (14) ـ «تیف» و برشی از«درون» 2  [2013 Dec] 
*آقای رجوی مقداری عاقلانه رفتار کنید [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (13) ـ «تیف» و برشی از «درون»1  [2013 Nov] 
*خدا !! منصور حکمت را بیامرزد. [2013 Nov] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (12) ـ «سرنگونی از نوع آقای رجوی» 2 و فرار «شازده» [2013 Nov] 
*«چرا انسانها را به ذلتّ می کشانید» ؟ [2013 Nov] 
*«صحنه های رقت انگیز» [2013 Nov] 
*«پاک کردن ردّ پاها» [2013 Nov] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (11) ـ «سرنگونی از نوع آقای رجوی» 1  [2013 Nov] 
*به هواداران! [2013 Nov] 
*مسئولیت مسعود رجوی در اعتصاب غذای لیبرتی [2013 Nov] 
*درباره جریان...10 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و... «رقص رهایی» 4 [2013 Nov] 
*درباره جریان...9 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و مقوله"انقلاب ایدئولوژیک"3 [2013 Nov] 
*درباره جریان...8 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و مقوله"انقلاب ایدئولوژیک"2 [2013 Nov] 
*درباره جریان...7  [2013 Oct] 
*درباره جریان...6 ـ اشتباه نکنید! اینجا وزارت اطلاعات نیست! [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ 5 [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم ... ـ قسمت چهارم ـ چرخه معیوب [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ قسمت سوم [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (2) [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران-قسمت اول [2013 Oct] 
*مسئولیت تاریخی هواداران مجاهدین برای جلوگیری از ادامه کشتار و نسل کشی کمپ لیبرتی [2013 Sep] 
*آرزوی سلامتی و تکرار درخواست از آقای رجوی [2013 Sep] 
*معامله جان انسانها با منافع پست و خودخواهانه در اشرف [2013 Sep] 
*برادر مسعود! اجازه بدهید مسیر قضایا تغییر کند [2013 Sep] 
*نامه ای به آقای رجوی و پاسخ غیر مستقیم ایشان [2013 Sep] 
*آقای رجوی پیشرفت کار نیاز به تصمیم و شهامت دارد [2013 Sep] 
*درخواست از هموطنان برای حمایت ازخروج مجاهدین از عراق [2013 Sep]