به آقایان: ابریشمچی، جابرزاده، محدثین، توحیدی، داوری، براعی و....
سعید جمالی

به آقایان: ابریشمچی، جابرزاده، محدثین، توحیدی، داوری، براعی و....

دلیل اینکه خطاب به شما می نویسم اساسا به این علت است که امکان دسترسی به اینترنت را دارید و یا بگوشتان میرسد. ایکاش میشد که مستقیما با همه نفرات مستقیما به گفتگو نشست اما خود بهتر میدانید که تمام تلاش و انرژی تشکیلات مصروف ایزوله کردن افراد از هر رابطه ای می باشد... که البته همین یک نکته کافی بود تا هر "خفته" ای را بیدار نماید.

سخن بر سر ارشاد کسی نیست، بر سر جدا کردن شمایان یا دیگران هم نیست. همچنین سخن بر سر توجیه و سفید کاری همه اعمال پستی که همه ما مرتکب شده ایم هم نیست. بی شک روزی اگر نه در این دنیا، در محضر باریتعالی زبانها گشوده خواهد شد و آنچه را امروز می توان پیشاپیش گفت و تغییری ایجاد کرد، بدون امکان تغییری در سرنوشت، شهادت خواهند داد که چه ها که نکردیم! و چگونه عمله ظلم شدیم.

سخن بر سر افراد گیر انداخته شده در لیبرتی است!

شما آقایان بخوبی میدانید و از نیاّت پلید رجوی در سیاست به نابودی کشاندن و کشتن دادن افراد لیبرتی مطلعید. اگر دو تن از شمایان نیز در آنجایید و آماده کشته شدن، اما این موجب حقانّیتی در این تصمیم نمی باشد.

شمایان بخوبی آگاهید که این سیاست سالهاست که در پیش گرفته شده. با بزک کردن این سیاست جنایتکارانه با انواع و اقسام توجیهات سیاسی ـ استراتژیک و عاشورائی؟؟!! نمی توان مشروعیتی برای آن ایجاد کرد. اگر اهل فکر و منطق و استدلال هم نیستید، بر مبنای همان سنت هایی که بدان معتقدید، هیچ مجوزی برای چنین اعمالی ندارید.

قدری روکش و جملات فریبنده چنین سیاستهای ضد انسانی را کنار بگذارید. این حقّ نیست که ما بهای تصمیمات اشتباه گذشته خود را، امروزه با خون افراد لیبرتی بپردازیم و با آن بپوشانیم.

پرده فریب "تعهدات به رهبری" و سوگندهای باطل و کفر آمیز را در هم بشکنید. سخن "تبعیت از رهبری تا مرز نفی خدا" همانند سخن خمینی که می گفت: "برای حفظ نظام حتی می توان توحید را نیز نفی کرد" یکی است. همه این سخنان جز برای بقای نظامات شیطانی چیز دیگری نیستند.

شما آقایان در جریان جزئیات چنین تصمیماتی نیز قرار دارید، بدون ذرهّ ای ابهام، یقین دارم که در اعماق وجود غبار گرفته تان به آن معترضید و آنرا ناحقّ میدانید. قاطعیت رجوی در این امر قاطعیت شیطانی است. خمینی و رجوی تجسم شیطانند. پرده های فریب شیطان را باید درید، نه اینکه مفتون آن شد. لحظه ای بیندیشید و به خود آئید. اجازه ندهید روند مستمر اینگونه جنایات و مشغولیت های کثیف و بی پایان روزمره، شمایان را با خود به ته درهّ هلاکت ببرد. فرار از صحنه نبرد و جا نهادن رزمندگان ساده دل و البته با دلی پردرد نیازی به صدای ساز و دهل در پاریس ندارد. اگر طبق اخباری که شنیده میشود روح پلید شیطان در میان آن ساده دلان پنهان است باز هم دلیلی بر حقانیّت چیزی نیست، شما از نزدیک با روحیات مشحون از تکبّرو غرور شیطانی و ضد انسانی وی آشنا هستید. شما میدانید که کلامی در نقد خود، برابر مرگ وی است. اینها و بسیار بیش از این اینها همان روحیات شیطانی است.

همتّی کنید، جسارتی بخرج دهید، "غسل شهادت" کنید و زبان باز کرده و با شهادت خود از پشت پرده توطئه ها، نگذارید بیش از این خون ریخته شود. افشاء کنید که چگونه وی دست در دست رژیم، کمر همّت به نابودی اهالی لیبرتی بسته است.

توصیه آخرم به شما: قرآن بخوانید، اجازه دهید کلام خدا قدری دل سنگ شده تان را نرم کند و به مسیر انسانی باز گردید.

سعید جمالی

31 اردیبهشت 93 ـ 21 می 14

 

منبع:پژواک ایران


سعید جمالی

فهرست مطالب سعید جمالی در سایت پژواک ایران 

*مهدی تقوایی از میان ما رفت [2020 Mar] 
*«فرزند» شاه [2019 Dec] 
*نوادگان شعبان بی مخ!‏  [2019 Nov] 
*‏«نهضت» کمک به هموطنان سیل زده فاجعه سیل اخیر در ایران  [2019 Apr] 
*سروش و مشکل بیگانگی نقد خود [2019 Mar] 
*اقدام به کمک مالی برای افراد جدا شده در آلبانی [2018 Apr] 
*روحی پلید [2016 Aug] 
*کودتا و ضد کودتا در ترکیه و فاجعه 30 خرداد سال 60 [2016 Aug] 
*نقدی بر خط مشی جدید حزب دموکرات کردستان ایران [2016 Jul] 
*زندگی سیاسی و مرگ ؟؟ در بستر اجنبی [2016 Jul] 
*گرامیداشت رفتگان [2016 Jan] 
*عباس رحیمی به آرامش رسید و جاودانه شد! [2016 Jan] 
*نکاتی و درد و دلی با دوستان و افراد جدا شده [2015 Dec] 
*«شب هفت» [2015 Nov] 
*هواداران مجاهدین بخوانید! [2015 Nov] 
*به بی شرفان شورای ملی مقاومت!!!؟؟؟ [2015 Oct] 
*مسئولین محترم سایت پژواک [2015 Sep] 
*توضیحی بر دسته ای دیگر از قربانیان «جریان حاکم» [2015 Sep] 
*طور دیگری هم می توان زیست [2015 Feb] 
*هوشنگ عیسی بیگلو- آقای وکیل - روح انسانی [2015 Jan] 
*جنون ذلیلانه دیکتاتورک ما! [2014 Dec] 
*جسارت نوشیدن جام زهر؟؟ [2014 Nov] 
*پیچیدگی موضوع یا «ضعف شخصیتی» [2014 Nov] 
* مراسمی برای بزرگداشت جعل و دروغ و خیانت؛ (بخشی از: درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ 15) [2014 Jun] 
*امروز ششم خرداد است ... [2014 May] 
*به آقایان: ابریشمچی، جابرزاده، محدثین، توحیدی، داوری، براعی و.... [2014 May] 
*رژی دبره، هزار خانی و آن مردک خرفت ؟؟!! [2014 Feb] 
*«پفیوز می کشمت»! [2014 Jan] 
*«گزارش» عطف به گذشته رجوی و درخواست گزارش «رو به جلو» [2014 Jan] 
*« تقلیل زمینه های کشتار اشرف به سناریوئی هالیوودی » [2013 Dec] 
*خروج از عراق کاملا عملی است [2013 Dec] 
*به اسماعیل! درباره اسماعیل و مصداقی [2013 Dec] 
*پایان اعتصاب غذا در لیبرتی و گام بعدی... [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (15) ـ «تیف» و برشی از «درون»3 [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (14) ـ «تیف» و برشی از«درون» 2  [2013 Dec] 
*آقای رجوی مقداری عاقلانه رفتار کنید [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (13) ـ «تیف» و برشی از «درون»1  [2013 Nov] 
*خدا !! منصور حکمت را بیامرزد. [2013 Nov] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (12) ـ «سرنگونی از نوع آقای رجوی» 2 و فرار «شازده» [2013 Nov] 
*«چرا انسانها را به ذلتّ می کشانید» ؟ [2013 Nov] 
*«صحنه های رقت انگیز» [2013 Nov] 
*«پاک کردن ردّ پاها» [2013 Nov] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (11) ـ «سرنگونی از نوع آقای رجوی» 1  [2013 Nov] 
*به هواداران! [2013 Nov] 
*مسئولیت مسعود رجوی در اعتصاب غذای لیبرتی [2013 Nov] 
*درباره جریان...10 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و... «رقص رهایی» 4 [2013 Nov] 
*درباره جریان...9 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و مقوله"انقلاب ایدئولوژیک"3 [2013 Nov] 
*درباره جریان...8 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و مقوله"انقلاب ایدئولوژیک"2 [2013 Nov] 
*درباره جریان...7  [2013 Oct] 
*درباره جریان...6 ـ اشتباه نکنید! اینجا وزارت اطلاعات نیست! [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ 5 [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم ... ـ قسمت چهارم ـ چرخه معیوب [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ قسمت سوم [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (2) [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران-قسمت اول [2013 Oct] 
*مسئولیت تاریخی هواداران مجاهدین برای جلوگیری از ادامه کشتار و نسل کشی کمپ لیبرتی [2013 Sep] 
*آرزوی سلامتی و تکرار درخواست از آقای رجوی [2013 Sep] 
*معامله جان انسانها با منافع پست و خودخواهانه در اشرف [2013 Sep] 
*برادر مسعود! اجازه بدهید مسیر قضایا تغییر کند [2013 Sep] 
*نامه ای به آقای رجوی و پاسخ غیر مستقیم ایشان [2013 Sep] 
*آقای رجوی پیشرفت کار نیاز به تصمیم و شهامت دارد [2013 Sep] 
*درخواست از هموطنان برای حمایت ازخروج مجاهدین از عراق [2013 Sep]