مسئولین محترم سایت پژواک
سعید جمالی

مسئولین محترم  سایت پژواک

 

سایت پژواک بدلایل روشن و شناخته شده و تاریخچه رابطه هایی که وجود داشته، علاوه با مطالب متنوع، محلی برای انتشار نظرات و یا خاطرات افراد معینی در رابطه با جریان موسوم به سازمان مجاهدین بوده است. تا آنجا که اینجانب متوجه بودم مهمترین تفکیک و ویژگی، مرزبندی با جمهوری اسلامی و عوامل و ایادی آن بوده و بنا به همین دلایل یادداشتهایی را نیز من در  آن  منتشر کرده ام. آخرین یادداشت درباره دسته دیگری از قربانیان «جریان حاکم» بود و فردی بنام جلال پاکستان.

امروز با شگفتی تمام دیدم که مطلبی از طرف ایشان در این سایت منتشر شده است.

تشخیص اینکه این فرد جزو عوامل رژیم است نیاز به هیچ بررسی خاصی نداشته و اظهر من الشمس است. تمامی اعمال و عملکرد ایشان اثبات همین مدعاست که مختصرا توضیح میدهم:

 در کمپ تیف اعمال و حرکات این فرد و بویژه پنهان کاریش برای رفتن به دامن رژیم آنقدر تنفر انگیز بود که نیروهای آمریکایی برای حفظ جانش او را به محل جداگانه ای منتقل کردند و سپس بفاصله کوتاهی به سمت رژیم رفت. توصیه های من به ایشان  هم همانطور که در نامه مربوطه آمده فقط و فقط در این رابطه بوده است و بس. این توصیه ها مربوط به همان زمان و شرایط است و تماما بر «عدم الحاق» به رژیم متمرکز بود که صحت این موضوع در ایمیل های خود ایشان هم قابل مشاهده است. هیچ عامل و انگیزه دیگری وجود نداشت و نمیتوانست وجود داشته باشد. با کمی تأمل در نوشته ایشان بخوبی میتوان دریافت که سایر توضیحات و دروغهای شاخدار و رطب و یابس بافتنهای ایشان برای پوشاندن اصل ماجراست.

افراد زیادی قریب به 800_ 900 نفر به ایران رفته اند، عده معدودی در خدمت رژیم قلم میزنند(که ایشان هم جزوشان بوده) ولی الباقی بدنبال زندگیشان رفته اند که طبعا کاری به کارشان نداریم، منظور اینکه  اگر چه عمل ناصوابی انجام داده اند اما چون به خدمت رژیم در نیامده اند دلیلی ندارد  به آنها پرداخته شود.

ایشان برای 9 سال در ایران غیبشان میزند و یکباره سر و کله حضرت با ادعای احیاء سازمان در اروپا پیدا میشود!!

علاوه بر عدم سنخیت کامل ایشان با موضوع احیاء سازمان طی این چند ماه اخیر که بیشتر به جوکی لو رفته شباهت داشت، اقدامات اخیر ایشان و تلاش دروغین برای نسبت دادن خود به دیگران هم جایی شکی باقی نمیگذارد که فقط «مأموریتی» در کار است.

در موارد بسیار نا روشنتر از این کیس، موضعگیری بسیار روشنتر و قاطعانه تر صورت گرفته است. در این مورد که همه چیز روشن است.

امروزه برای همگان و همه ما روشن است که لازمه هر فعالیت سیاسی و... برای افرادی که تنه شان به تنه رژیم خورده در گام نخست اظهار پشیمانی قلبی از آن گذشته و آن عملکرد می باشد.

تا آنجا که بیاد دارم (اگر اشتباه کرده ام تصحیح بفرمائید) در ماجرای مصاحبه همنشین بهار با سعید شاهسوندی، بهمین علت آنرا در سایت منتشر نکردید. آنهم بر سر کیسی که بسیار روشنتر بود و این تفاهم را هم داشتیم که اساس مسئله در «ضعف شخصیتی» ایشان است و نه مزدوری و مأموریت.

در مورد قلیچ خانی نیز این تفاهم وجود داشت که بدنبال عذر تقصیر ایشان به پیشگاه مردم ایران، امکان هر خوشآمدی به ایشان مهیا شد...

همچنین روشن و مورد مفاهمه است که انتشار هرگونه تحلیل و مطلبی اگر چه «کفرگویی سیاسی یا عقیدتی» باشد از طرف هر کس بشرط عدم وابستگی و مأموریت از طرف رژیم روا و مجاز است.

علاوه بر همه اینها، ایشان و سایر افراد مشابه حداقل 20 یا 30 سایت در اختیار دارند که مطالبشان را منتشر کنند و به گوش خوانندگانشان برسانند و ظلمی از این نظر در حقشان روا نشده باشد. بنابراین دلیل موجهی برای انتشار مطلب ایشان بنظر نمیرسد. حتما که شما هم بنا به هزار دلیل و نمونه معتقدید که قانون مطبوعات در این موارد موضوعیت ندارد.

حال اگر معیاری یا ضابطه ای در این میانه تغییر کرده، درست آن بود که اطلاع رسانی شود. اگر هم اشتباه یا سهوی در کار بوده که طبعا قابل اغماض است. اگر هم روال بر همین اساس بوده و بنده برداشت اشتباهی داشته ام وظیفه خود میدانم نسبت به همه زحماتی که تا به اینجا متقبل شده اید اظهار امتنان کرده و برایتان آرزوی موفقیت داشته باشم.

سعید جمالی

سه شنبه 24 شهریور 94/ 15 سپتامبر 2015

 

 

 

منبع:پژواک ایران


سعید جمالی

فهرست مطالب سعید جمالی در سایت پژواک ایران 

*مهدی تقوایی از میان ما رفت [2020 Mar] 
*«فرزند» شاه [2019 Dec] 
*نوادگان شعبان بی مخ!‏  [2019 Nov] 
*‏«نهضت» کمک به هموطنان سیل زده فاجعه سیل اخیر در ایران  [2019 Apr] 
*سروش و مشکل بیگانگی نقد خود [2019 Mar] 
*اقدام به کمک مالی برای افراد جدا شده در آلبانی [2018 Apr] 
*روحی پلید [2016 Aug] 
*کودتا و ضد کودتا در ترکیه و فاجعه 30 خرداد سال 60 [2016 Aug] 
*نقدی بر خط مشی جدید حزب دموکرات کردستان ایران [2016 Jul] 
*زندگی سیاسی و مرگ ؟؟ در بستر اجنبی [2016 Jul] 
*گرامیداشت رفتگان [2016 Jan] 
*عباس رحیمی به آرامش رسید و جاودانه شد! [2016 Jan] 
*نکاتی و درد و دلی با دوستان و افراد جدا شده [2015 Dec] 
*«شب هفت» [2015 Nov] 
*هواداران مجاهدین بخوانید! [2015 Nov] 
*به بی شرفان شورای ملی مقاومت!!!؟؟؟ [2015 Oct] 
*مسئولین محترم سایت پژواک [2015 Sep] 
*توضیحی بر دسته ای دیگر از قربانیان «جریان حاکم» [2015 Sep] 
*طور دیگری هم می توان زیست [2015 Feb] 
*هوشنگ عیسی بیگلو- آقای وکیل - روح انسانی [2015 Jan] 
*جنون ذلیلانه دیکتاتورک ما! [2014 Dec] 
*جسارت نوشیدن جام زهر؟؟ [2014 Nov] 
*پیچیدگی موضوع یا «ضعف شخصیتی» [2014 Nov] 
* مراسمی برای بزرگداشت جعل و دروغ و خیانت؛ (بخشی از: درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ 15) [2014 Jun] 
*امروز ششم خرداد است ... [2014 May] 
*به آقایان: ابریشمچی، جابرزاده، محدثین، توحیدی، داوری، براعی و.... [2014 May] 
*رژی دبره، هزار خانی و آن مردک خرفت ؟؟!! [2014 Feb] 
*«پفیوز می کشمت»! [2014 Jan] 
*«گزارش» عطف به گذشته رجوی و درخواست گزارش «رو به جلو» [2014 Jan] 
*« تقلیل زمینه های کشتار اشرف به سناریوئی هالیوودی » [2013 Dec] 
*خروج از عراق کاملا عملی است [2013 Dec] 
*به اسماعیل! درباره اسماعیل و مصداقی [2013 Dec] 
*پایان اعتصاب غذا در لیبرتی و گام بعدی... [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (15) ـ «تیف» و برشی از «درون»3 [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (14) ـ «تیف» و برشی از«درون» 2  [2013 Dec] 
*آقای رجوی مقداری عاقلانه رفتار کنید [2013 Dec] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (13) ـ «تیف» و برشی از «درون»1  [2013 Nov] 
*خدا !! منصور حکمت را بیامرزد. [2013 Nov] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (12) ـ «سرنگونی از نوع آقای رجوی» 2 و فرار «شازده» [2013 Nov] 
*«چرا انسانها را به ذلتّ می کشانید» ؟ [2013 Nov] 
*«صحنه های رقت انگیز» [2013 Nov] 
*«پاک کردن ردّ پاها» [2013 Nov] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (11) ـ «سرنگونی از نوع آقای رجوی» 1  [2013 Nov] 
*به هواداران! [2013 Nov] 
*مسئولیت مسعود رجوی در اعتصاب غذای لیبرتی [2013 Nov] 
*درباره جریان...10 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و... «رقص رهایی» 4 [2013 Nov] 
*درباره جریان...9 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و مقوله"انقلاب ایدئولوژیک"3 [2013 Nov] 
*درباره جریان...8 ـ تشکیلات آهنین یا مشت آهنین؟ و مقوله"انقلاب ایدئولوژیک"2 [2013 Nov] 
*درباره جریان...7  [2013 Oct] 
*درباره جریان...6 ـ اشتباه نکنید! اینجا وزارت اطلاعات نیست! [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ 5 [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم ... ـ قسمت چهارم ـ چرخه معیوب [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران ـ قسمت سوم [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران (2) [2013 Oct] 
*درباره جریان حاکم بر سازمان مجاهدین خلق ایران-قسمت اول [2013 Oct] 
*مسئولیت تاریخی هواداران مجاهدین برای جلوگیری از ادامه کشتار و نسل کشی کمپ لیبرتی [2013 Sep] 
*آرزوی سلامتی و تکرار درخواست از آقای رجوی [2013 Sep] 
*معامله جان انسانها با منافع پست و خودخواهانه در اشرف [2013 Sep] 
*برادر مسعود! اجازه بدهید مسیر قضایا تغییر کند [2013 Sep] 
*نامه ای به آقای رجوی و پاسخ غیر مستقیم ایشان [2013 Sep] 
*آقای رجوی پیشرفت کار نیاز به تصمیم و شهامت دارد [2013 Sep] 
*درخواست از هموطنان برای حمایت ازخروج مجاهدین از عراق [2013 Sep]