قاتلانی که با خمینی به جهنم رفتند
مختار شلالوند

 

هنوز بویِ کاکلِ آغشتِه بخونِ رشیدترین و سترگ ترین جوانان وطن بمشام می رسد. هنوز صدایِ مقاومتِ شجاعترین نسل وطن به یغما رفته مان از راهرو های مرگ و جوخه اعدام بگوش می رسد، هنوز باقی مانده مادران رنج و پایمردی چشم براه گمشدگان خویشند. هنوز هیچ چیز عوض نشده و هیچ چیز فراموش و بخشوده نمی شود، هنوز بوی کاکل آغشته بخون بچه ها بمشام می رسد[...]

زهی نیشتری که آیت الله منتظری به درون متعفن قاتلان فرو کرد و آنان را لخت و عور در معرض روشنائی نشاند.

گر چه مضمون آنچه را آیت الله منتظری طی روشنگری شجاعانه ای بیان داشته، توسطِ مادرانِ دردمند درکوی و برزن فریاد شده، گرچه جان بدربردگانِ آن قتلعام، بارها و بارها گفته و نوشته اند و در فرازی استثنائی این فاجعه ملی در دادگاه بین المللی «ایران تربیونال» به قضاوت گذاشته شد و رژیم به جنایت علیه بشریت محکوم شد. اما از زبان قائم مقام وقت رژیم شنیدن، دقیقاً مبین جنایت علیه بشریت است.

آیت الله منتظری انگشت در چشمانِ سفیدِ جانیان کرده و رو در روی، آنان تصریح می کند«بزرگترین جنایتی که ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده و شما را درآینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می نویسند».

  قاتلان نیز به موضع استیصال افتاده و عذر های بدترازگناه آوردند.

دفاع از جنایت

جمعی ای از عمله های نظام به دفاع از جنایتی پرداختندکه پیش تر منکر شرکت خود در آن شده بودند. هاشمی رفسنجانی،موسوی تبریزی، حسن خمینی وسایر حق پوشان و مرتجعین ...

پورمحمدی با بیشرمی تمام گفت: که فرمان خدا (بخوان خمینی) را اطاعت کرده و به کشتار اسیران افتخار می کند و ادعا کرد: «شب ها هم راحت می خوابد»، سایر مجرمین نیز زبان گشودند و درون چرکین خود را در دفاع از قتلعام نشان دادند.

راستی وزارت دادگستری هر کشور که نشان عدالت و اجرای عدل و داد و پایبندی به آن است بدست چه جانیانی افتاده!

کم نبودند کسانی که وِرد عدالت خواهی و رحمانیت می خواندند اما باسکوت خود به آن کشتار مهر تائید زدند. کم نیستند کسانی که باصطلاح صاحب نام و عنوان هستند اما چشم و گوش و زبان بستند و در تاریک نشستند. برخی هم با خمینی هم رنگ و هم دل شده و دست در دست او به جهنم رفتند.

همه سوی دوزخ نهادید روی       سپردید دل ها به گفتار اوی  «فردوسی»

 فراموش نکنیم آیت الله منتظری به خمینی گفت: با تو به جهنم نمی آیم، یعنی او را جهنمی می دانست، او را سفاک و هتاک و بزبان ساده قاتل خطاب کرد.

 کار آیت الله منتظری از این جهت قابل قدردانی ست که ایشان در قدم اوّل جهت جلوگیری از ادامه کشتار زندانیان و در زمانی که هنوز چوبه های دار بر قرار وتازه قتلعام مجاهدین تمام شده بود، و دژخیمان خود را برای کشتار نیروهای نیرو های چپ آماده کرده بودند، هیئت مرگ را احضار کرد و مورد سئوال و سرزنش قرارداد، جواب جلادان اما قهقهه ی چندش آوردژخیمان بودکه قبل از هر چیز نشان از اشتیاق به کشتن داشت.     

نکته دیگراین فایل صوتی که حاکی ازعمق دنائت تبه کاران و شدیداً تنفربرانگیز بود اینست که قاتلان را مقابل خود می بینیم، و متحیرانه صدای جنایت و چانه زنی بر سر کشتار باقیمانده زندانیان را از زبان خود دژخیمان می شنویم. این همان پاسخ شرم آوری است که یاد آور درد ورنج خانواده ها در آن روزهای دلهره آور مرگ و زندگی بود ، سنگ دلان اما چه بی توجه از بغض فروخورده خانواده هابه کشتار مشغول بودند.

شرم برآنان که مصالح خویش را بر حقوق مردم و عدالت اجتماعی ترجیح دادند، و در توجیه آن هزار بهانه آوردند و هم رنگ و هم دل تبه کاران شدند.

 

مختار شلالوند ۲۹ شهریور ۱۳۹۵

منبع:پژواک ایران


مختار شلالوند

فهرست مطالب مختار شلالوند در سایت پژواک ایران 

*آنچه که دیدی بگو، آنچه شنیدی بگو [2023 Jun] 
* ای باد اگر به گلشن اَحباب بگذری...  [2023 May] 
*پاسخ به خانواده حمید نوری [2022 Dec] 
* اصلاح طلب،اصولگرا دیگه تمامه ماجرا [2022 Oct] 
*ارثیه ای که از خمینی،به احمدی نژاد و اینک به نمایندگان ضد خلقی مجلس رسیده. [2022 Sep] 
*نگاهی از «کارخانه آدمکشی» رژیم [2022 Sep] 
*تلاش‌های همسوی رجوی و حمید نوری در پرونده برادرم حمزه [2022 Jul] 
*دادگاه حمید نوریَ و داستان شهادت یک ساک [2022 Feb] 
*دادگاه حمید نوری و پژواک فریاد دادخواهان [2022 Jan] 
*«من قهرمان یا چنین چیزی نبودم» [2022 Jan] 
*حمید نوری و«نه زیستن نه مرگ» [2021 Oct] 
*«نه زیستن نه مرگ» زبان می‌گشاید [2021 Sep] 
*دستگیری حمید نوری و دادگاه وی، محک آزمایش همه ما [2021 Aug] 
*خانواده‌های دادخواه بین دو سنگ آسیاب [2021 Jul] 
*خط دادن به وکلای حمید نوری، اوج بی شرمی است [2021 Jun] 
*مهدی تقوایی- یکی داستانیست پر از اشک چشم [2021 May] 
*محاکمه حمید نوری ، محک دوری و نزدیکی به جنبش دادخواهی [2020 Dec] 
*درباره «عظمت» ناشناخته ایرج مصداقی [2020 Nov] 
*بمباران اندیمشک [2020 Nov] 
*آستانبوسی و چاکرمنشی یک عنصر فرومایه [2020 Sep] 
*آقای هادی خرسندی از شما انتظار می رود [2020 Aug] 
* جنازه های سیاسی سر بر می دارند  [2020 Jul] 
*مهدی تقوائی و برخی از رنج هایش [2020 Mar] 
*ورشکستگی ایدئولوژیکی رهبری مجاهدین [2020 Feb] 
*باز داشت حمید نوری و دلواپسان آشار و نهان [2019 Dec] 
*سخنی از سر درد [2019 Nov] 
*«همیشه به یادت هستم مقاومت»  [2019 Nov] 
*از تاریخ هیچ درسی نگرفتید [2019 Nov] 
*کار گر قهرمان [2019 Aug] 
*طاقت سر کردن شب  [2019 Jun] 
*روزی روزگاری؛ از بندرعباس تا تهران [2019 Mar] 
*شمخانی و قتلی که در سال ۵۹ مرتکب شد [2019 Jan] 
*دارجنگه [2019 Jan] 
*شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد [2019 Jan] 
*سیاوش‌کُشی، رسم دیرین روزگار [2018 Oct] 
*چنین گفت رُستم به اسفنديار  [2018 Aug] 
* مامان عمو تفنگ نداشت [2018 May] 
* خیمه شب بازانِ شهرِ ما ‏  [2018 Apr] 
*بازهم ۶۷ [2017 Sep] 
* تابستان ۶۷ هنوز میسوزد و دود می کند  [2017 Aug] 
*پناهنده [2017 Jun] 
*دوستی‌های بی‌مانندش  [2017 Apr] 
*«زندان یونسکو» و درختان تنومندش [2016 Oct] 
*قاتلانی که با خمینی به جهنم رفتند [2016 Sep] 
*فایل صوتی آیت‌الله منتظری و مفتشان عقیده [2016 Aug] 
* «یه مرد بود یه مرد» [2016 Jan] 
*دل نوشته ای برای دوست نازنین عباس رحیمی که همچنان زندگی را می سراید [2015 Dec] 
*قتلعام شصت و هفت و گل‌هائی که پَرپَر شدند [2015 Aug] 
*تهمت و افترا دیگر اثر ندارد [2015 Apr] 
* دیگی که برای من نجوشد، سر سگ در آن بجوشد! [2015 Apr] 
*ردیه نویسان [2015 Feb] 
*اسیر کشی سال شصت و هفت، درد ها و درس ها [2014 Sep] 
*گزارش ۹۳ و انتظاری که بر آورده نشد [2014 Aug] 
*مادر و چشمان پر از اندوهش [2014 May] 
*نامه سرگشاده ایرج مصداقی و شرح یک درد. [2013 Jul] 
*کوچه خاطره ها و طوطی داش اکل [2013 Feb] 
*«حاج‌آقا رضا» پایش را از گلیم‌اش دراز تر می‌کند [2012 Jul] 
*اوین ویران شوی  [2012 Jun] 
*کُچیرِ سر به دار [2012 May] 
*مادر کوگی به فرزندان دلاورش پیوست  [2011 Nov] 
*به بھانه ی انتشار کتاب رقص ققنوس ھا و آواز خاکستر [2011 Sep] 
*پيکار با تبعيض جنسي ، خانم آندره ميشل ترجمه‌ي زنده ياد محمد جعفر پوينده [2011 Mar] 
*که می رویم به داغ بلند بالائی [2010 Jan] 
*کمال؛ به خاک افتاده عشق، یادی از کمال رفعت صفائی [2009 Dec]