دلیل نیاز جمهوری اسلامی به برگزاری مراسم عزاداری
اشرف علیخانی (ستاره)

 

وقتی کسی یا کسانی به ما ظلم و اجحاف میکنند، وقتی کسی یا کسانی بدی و آزار و اذیت و شکنجه ی جسمی و روانی را بر ما روا دانسته و از هیچگونه ستمی کوتاهی نمیکنند، و ما در موقعیت پایینتر و از نظر توان مقابله با این بیدادگران، دارای امکانات برابر و موقعیت یکسان نیستیم، و در  آن مقطع  قادر نیستیم به بیدادشان پایان دهیم، خواهی نخواهی از نظر شرایط روانی و فکری بمرور زمان خشم ما به اوج میرسد و در صورت ادامه ی شرایط ستم بر ما، گاه به دامن اشک و  دعا و لعن و نفرین می افتیم. 

تمام انسانهایی که بگونه ای دین و مذهب را تجربه کرده اند و زمانی به عقاید مذهبی باور داشته یا هنوز باور دارند، بخوبی میدانند که دعا و نذر و نیاز و حاجت خواستن و دخیل بستن، همه بدلیل ناتوانی انسان در برابر حل مشکلات لاینحلی است که گرفتارش شده ایم؛ مثل مشکلات شدید زندگی خانوادگی و یا بیماری سخت، یا نداشتن کار و درآمد کافی و در نتیجه نداشتن سلامت جسم و روان. و از نظر روانشناسی هم میدانیم که اشک ریختن باعث آرامش نسبی و موقتی میشود.

حکومت جمهوری اسلامی ایران که طی بیش از چهار دهه بدترین ظلم ها و تبعیض ها و آزارها و بیعدالتی ها را به مردم ایران روا داشته، از  میزان خشم بالای مردم آگاه است و بخوبی میداند که طغیان خشم مردم مساویست با چه!؟

بهمین دلیل است که هر ساله از ۳۶۵ روز سال، هر هفته یک روز را روز عزا و اشک و ماتم و تمام ماه قمری محرم را ماه عزا و ده روز اول را بطور ویژه به گریاندن مردم و  دعا و دخیل و نذر تبدیل کرده تا مردم یعنی ستمدیدگان با اشک و دعا و ناله و نذر و نیاز، از میزان خشم اجتماعی و سیاسی شان کاسته شود و  کمی آرامش کاذب پیدا کنند. 

هم اکنون هم که در بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بسر میبریم و کرونا هم شده قوز بالای قوز، جمهوری اسلامی بیش از همیشه برای برگزاری مراسم اصرار دارد چون نیاز دارد از حجم خشم مردم بکاهد و درواقع بمب طغیان را خنثی کند. 

اگر دقت کنیم میبینیم که سالهاست هیچکدام از بلندگوهای ماه محرم از مبارزه با ظلم و قیام در برابر ستم و بیداد (آنگونه که معتقدان مذهبی اسلام، آنرا اصل فلسفه ی عاشورا ذکر میکنند/ذکر میکردند!!!!) هیچ حرفی نمیزنند! مراسم را فقط اختصاص داده اند به ذکر مصیبت تشنگی در کربلا!  و گریاندن و به هق هق انداختن مردم بویژه زنان که کانون اصلی خشم و طغیانند.

و اینجاست که براحتی میتوان فهمید چرا  امسال نیاز حکومت جمهوری اسلامی ایران به برگزاری عزاداری بیش از همیشه است!؟

اشرف علیخانی (ستاره)

منبع:پژواک ایران


اشرف علیخانی (ستاره)

فهرست مطالب اشرف علیخانی (ستاره) در سایت پژواک ایران 

*از ما بهتران [2020 Aug] 
* دلیل نیاز جمهوری اسلامی به برگزاری مراسم عزاداری  [2020 Aug] 
*سياستهايى كه ريشه در شارلاتانيسم دارند [2019 Aug] 
*حكم دادگاه فردا  [2019 May] 
*آقاي خامنه‌ای بايد ديه بدهد!  [2019 May] 
* گلبوته  [2019 May] 
[2019 Apr] 
*به ظاهرش نگاه نکن!  [2017 Aug] 
*حضور زنان در مدیریت سیاسی!؟ دروغی بزرگ‎ [2017 Feb] 
*مردم تهران پس از فاجعه‌ی پلاسکو [2017 Jan] 
*دوستی ِ تفاوتها [2016 Jul] 
*کسی به جلاد التماس نمی‌کند [2016 Jun] 
*تسلیت و تعظیم در برابر مادری از تبار ِ عشق و شکیبایی: مادر صونا‎ [2016 Jan] 
*«شب شکن»  [2015 Jul] 
*کوتاه. مختصر. همین (در ممنوعیت پوشیدن شلوار جین) [2015 Jun] 
*زندایی بچه دار نمی شد اما وجودش پر از عشق بود [2015 May] 
*«رزیتا» در ترکیه! قسمت هشتم [2015 May] 
*«رزیتا» در ترکیه! قسمت هفتم [2015 Apr] 
*«رزیتا» در ترکیه! قسمت ششم [2015 Apr] 
*«رزیتا» در ترکیه! قسمت پنجم [2015 Apr] 
*«رزیتا» در ترکیه! قسمت چهارم [2015 Mar] 
*«رزیتا» در ترکیه! قسمت سوم [2015 Mar] 
*«رزیتا» در ترکیه! قسمت دوم [2015 Mar] 
*«رزیتا» در ترکیه! قسمت اول [2015 Mar] 
*پاپ بزرگ واتیکان دستک تنبک به راه نمی اندازد [2014 Dec] 
*رکسانا [2014 Dec] 
*عطر شکوفه های درخت به [2014 Dec] 
*نادره افشاری سرو آزاده ای که پیش هیچکس سر خم نکرد [2014 Nov] 
*محصورم نکنید! [2014 Aug] 
*آی زندانبان! [2014 Jun] 
*زن ستیزی ممنوع ! [2014 Apr] 
*فرهنگی تا گلو در باتلاق  [2014 Mar] 
*نامهء سرگشاده به دادستان تهران آقای عباس جعفری دولت آبادی [2013 Dec] 
*رضا حیدرپور پزشک دلسوز و مهربان بهداری اوین را آزاد کنید [2013 Nov] 
*سنگسار و شلاق در شعر شعرا هم هست! [2013 Sep] 
*ماندن مجاهدین در کمپ اشرف یا لیبرتی [2013 Sep] 
*سرکش ترین ستاره [2013 Sep] 
*من هرگز آنها را عفو نمیکنم [2013 Aug] 
*روزگار چون شکر ، شوخی تلخی بود [2013 Jul] 
*مطالبات زندانی سیاسی پیشین از داخل ایران [2013 Jun] 
*مجاهدین خلقی که در زندان اوین شناختم و دیگر مجاهدین خلق [2013 Jun] 
*مجاهدین خلقی که در زندان اوین شناختم و دیگر مجاهدین خلق  [2013 Jun] 
*جنون قدرت در سیاست [2013 May] 
*به شعور مردم احترام بگذارید [2013 May] 
*سیزده بدر پارسال در اوین [2013 Apr] 
*ای مخاطب ناشناس! مدد رسان و یاری کن [2013 Mar] 
*"با تو بسیارم رفیق" [2013 Feb] 
*دردهایی که کشیدیم و خونهایی که گریستیم‎ [2013 Jan] 
*خطاب به روشنفکران و آزادیخواهان پر مدعا [2012 Dec] 
*به نام عشق . به نام آزادی [2012 Sep] 
*یکشنبه ها می آیند و می روند [2012 Sep]