PEZHVAKEIRAN.COM ماندن مجاهدین در کمپ اشرف یا لیبرتی
 

ماندن مجاهدین در کمپ اشرف یا لیبرتی
اشرف علیخانی (ستاره)

 

ماندن مجاهدین در کمپ اشرف یا لیبرتی ، حتی اگر خطر کشتار مجدد هم برایشان متصور نباشد ، بدلایل انسانی ( از جمله نداشتن امکانات نرمال یک زندگی آزاد ) ، و نگهداشتن آنها به اجبار یا حتی به اختیاری که این اختیار مطلقا" بواسطهء  مغزشویی آنهاست ، بهیچوجه کار پسندیده و درستی نیست.

بنظر من این یکنوع مرگ تدریجی آنهاست. مرگی عاری از فایده و نتیجهء سیاسی. کسی نباید از جان و حق زندگی انسانها ، در مسیر مطامع سیاسی خود بهره ببرد. ابزار قرار دادن آنهم با شستشوی مغزی و پر کردن ذهن از آرمانهای تخیلی ، بدور از انصاف است.

 از سال 88 که در اینترنت با مهری و فریده و امید و ناهید و چند نفر دیگر از طریق ایمیل آشنا شدم ، با خواندن نامه هایشان ، به ذهنیت بسته و دگم و تکرار مطالب کهنه و شعارگونه و البته در عین حال خیلی فریبنده ء آنها پی بردم. خانمی بنام مهری که برایم ایمیل میزد ، نوشته بود که ما راه حسین را میرویم و شهدایمان مثل شهدای کربلا هستند و ...خلاصه ازین جور حرفها. من همان موقع این موضوع را با دوستم با آی 33پل که متاسفانه نمیشناسمش و او هم حاضر به دخالت در این ماجرا نیست ، تعریف و ایمیلهای مهری را برای او فرستادم. دوستم  از همه چی باخبرست.

بهرحال پس از گذشت چندسال حتی در زندان هم شاهد بودم که خانمهایی که بدلایلی نامشان را نمیبرم ، اصلا و ابدا" از اهداف آقای رجوی مبنی بر " جمهوری دمکراتیک اسلامی " خبر ندارند. یکی از خانمها با تاکید و سادگی ، اصرار داشت که سازمان مجاهدین خواهان جمهوری معمولی است ، یعنی اصلا خواهان حکومت اسلامی و مذهبی نیست. من هرچه میگفتم که خودم اساسنامه را خوانده ام و چنین چیزی نوشته ، باور نمیکرد.

بهرحال بجز این موضوعات ، یکی دیگر از دلایلی که من معتقدم افراد هوادار یا عضو ، آگاهی و شناخت و مطالعهء درست و کاملی از سازمان ندارند ، و یا مورد شستشوی مغزی قرار میگیرند ، خاطرات جداشدگان است. در تمام خاطرات جداشدگان از این سازمان ، تمامی این افراد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در دوران عضویت یا هوادار بودن، به آرمانهایی که حالت شعار و سیاستهایی بر مبنای حدس و احتمال و اگر و مگرهای رهبری سازمان ، بوده است پایبند و معتقد بوده اند که بعد از عملی نشدن آن حدس و گمان ها ، و پس از شکست در سیاستهای اتخاذ شده ، تازه به پوشالی بودن آن شعارها و تخیلی بودن آن سیاستها پی برده اند !!! احجاف از همه نظر و فشار روانی و بسیاری مسائل دیگر باعث اعتقاد مقطعی آنها به رهبری این سازمان ( آقای رجوی ) بوده و با محو آن رویاها متوجه شده اند که آقای رجوی روی سیاستهایی پای میفشرده که بهیچوجه " اجرایی" و " امکانپذیر و مردمی" نبوده است.

مثلا خاطرات افراد مختلف از عملیات فروغ جاویدان بخوبی اثباتگر این مدعاست که طرحهای آقای رجوی و سازمانش همه بر اساس توهم و خیال و رویا ، بوده است. دلیل دوم من برای آنچه در بالا اشاره کردم ، توهین و حمله و تهمتهای مختلف بر جداشدگان و خفه و سرکوب و معدوم نمودنشانست. اغلب جداشدگانی که بعد از جدایی در صحنهء سیاست باقی مانده اند و به تحلیل و نقد گذشتهء خود پرداخته اند ، در خلال نوشته های خود و علت جدایی خود از این سازمان ، صحبتهای مختلف و دلایل متفاوتی آورده اند که همواره با سرکوب و تهمت و فحاشی سازمان مجاهدین بروبرو شده اند. هرگز سازمان مجاهدین حاضر به پاسخگویی سوالات و انتقادات نبوده و خواهان روشنگری و نقد گذشتهء خویش نیست .

درضمن با مطالعه و تحلیل تمام علتهای جدایی هواداران یا اعضای این سازمان ، فقط و فقط یک ریشهء اصلی را میتوان بدست آورد و آن " نداشتن اختیار و اراده ، و عدم پاسخگویی به سوالات آنها از سوی آقای رجوی و عدم شفافیت و مانع آگاه شدن افراد " بوده است. بنابر ین بخوبی پیداست که این سازمان خواهان حفظ اجباری افراد خود و جذب با فریب و مکر و دروغ و ریاست  و بس. درخصوص عدم داشتن اراده و اختیار به یکی از مواردی که در پالتاک دوستی جداشده از سازمان که البته همچنان مدافع این سازمانست ، اشاره میکنم. ( از نشر همکاری مستقیم از سمخا جدا شده اما بلندگوی آنهاست). آن دوست در دوران همکاری و ارتباط مستقیم با سمخا، از نظر اقتصادی اختیار تملک حقوق و پول خود را نداشته و بهمین دلیل جدا شده است. چون در دورانی که با آن سازمان کار میکرده ، باید تمام حقوق و درآمد خود را به سازمان میداده و بعد سازمان فقط بخشی از پول او را به وی پس میداده که مخارج خورد و خوراکش باشد و بس . حال اگرچه من صددرصد نمیتوانم این دوست را بعنوان سند قطعی و موثق بحساب آورم اما بهرحال اینطور بنظر میرسد که جز این هم نباشد چون دلیلی برای جدا شدنش از سازمان و درعین حال هنوز و همچنان پایبندی و تعلق خاطر به چهرهء کاریزماتیک آقای رجوی ، وجود ندارد. زیرا وی همچنان از ایشان حمایت میکند. و در پایان دلیل آخرین من از نداشتن اختیار و اراده ء اعضای سازمان و قربانی کردن افراد و ابزار قرار دادنشان نامه هاییست که افراد مانده در عراق ، نوشته و مینویسند و منتشر میکنند. با مطالعهء این نامه ها بخوبی روشن میشود که اینها هنوز در 20 سال قبل زندگی میکنند و مغزشان باز نیست و ذهنشان روشن نشده و از عواطف و احساس انسانی تهی شده اند. نامهء آخر منتسب به آقای محمد اقبال برادر خانمها عاطفه و عفت اقبال موء ید صحت نظر من است. این نامه حتی در سایت همبستگی ملی که سایت رسمی سازمان است منتشر شده که واقعا جای شگفتی دارد که این سازمان تا این حد دچار سقوط فرهنگی شده است.

ستاره.تهران

منبع:پژواک ایران


اشرف علیخانی (ستاره)

فهرست مطالب اشرف علیخانی (ستاره) در سایت پژواک ایران 

*از ما بهتران  [2020 Aug] 
* دلیل نیاز جمهوری اسلامی به برگزاری مراسم عزاداری   [2020 Aug] 
*سياستهايى كه ريشه در شارلاتانيسم دارند  [2019 Aug] 
*حكم دادگاه فردا   [2019 May] 
*آقاي خامنه‌ای بايد ديه بدهد!   [2019 May] 
* گلبوته   [2019 May] 
*  [2019 Apr] 
*به ظاهرش نگاه نکن!   [2017 Aug] 
*حضور زنان در مدیریت سیاسی!؟ دروغی بزرگ‎  [2017 Feb] 
*مردم تهران پس از فاجعه‌ی پلاسکو  [2017 Jan] 
*دوستی ِ تفاوتها  [2016 Jul] 
*کسی به جلاد التماس نمی‌کند  [2016 Jun] 
*تسلیت و تعظیم در برابر مادری از تبار ِ عشق و شکیبایی: مادر صونا‎  [2016 Jan] 
*«شب شکن»   [2015 Jul] 
*کوتاه. مختصر. همین (در ممنوعیت پوشیدن شلوار جین)  [2015 Jun] 
*زندایی بچه دار نمی شد اما وجودش پر از عشق بود  [2015 May] 
*«رزیتا» در ترکیه! قسمت هشتم  [2015 May] 
*«رزیتا» در ترکیه! قسمت هفتم  [2015 Apr] 
*«رزیتا» در ترکیه! قسمت ششم  [2015 Apr] 
*«رزیتا» در ترکیه! قسمت پنجم  [2015 Apr] 
*«رزیتا» در ترکیه! قسمت چهارم  [2015 Mar] 
*«رزیتا» در ترکیه! قسمت سوم  [2015 Mar] 
*«رزیتا» در ترکیه! قسمت دوم  [2015 Mar] 
*«رزیتا» در ترکیه! قسمت اول  [2015 Mar] 
*پاپ بزرگ واتیکان دستک تنبک به راه نمی اندازد  [2014 Dec] 
*رکسانا  [2014 Dec] 
*عطر شکوفه های درخت به  [2014 Dec] 
*نادره افشاری سرو آزاده ای که پیش هیچکس سر خم نکرد و پرنده ای که هیچ قفسی را نپذیرفت... هیچ قفسی را [2014 Nov] 
*محصورم نکنید!  [2014 Aug] 
*آی زندانبان!  [2014 Jun] 
*زن ستیزی ممنوع !  [2014 Apr] 
*فرهنگی تا گلو در باتلاق  بمناسبت 8 مارچ روز جهانی زن [2014 Mar] 
*نامهء سرگشاده به دادستان تهران آقای عباس جعفری دولت آبادی  [2013 Dec] 
*رضا حیدرپور پزشک دلسوز و مهربان بهداری اوین را آزاد کنید  [2013 Nov] 
*سنگسار و شلاق در شعر شعرا هم هست!  [2013 Sep] 
*ماندن مجاهدین در کمپ اشرف یا لیبرتی  [2013 Sep] 
*سرکش ترین ستاره  [2013 Sep] 
*من هرگز آنها را عفو نمیکنم  [2013 Aug] 
*روزگار چون شکر ، شوخی تلخی بود  [2013 Jul] 
*مطالبات زندانی سیاسی پیشین از داخل ایران  [2013 Jun] 
*مجاهدین خلقی که در زندان اوین شناختم و دیگر مجاهدین خلق  [2013 Jun] 
*مجاهدین خلقی که در زندان اوین شناختم و دیگر مجاهدین خلق   [2013 Jun] 
*جنون قدرت در سیاست  [2013 May] 
*به شعور مردم احترام بگذارید  [2013 May] 
*سیزده بدر پارسال در اوین  [2013 Apr] 
*ای مخاطب ناشناس! مدد رسان و یاری کن  [2013 Mar] 
*"با تو بسیارم رفیق"  [2013 Feb] 
*دردهایی که کشیدیم و خونهایی که گریستیم‎  [2013 Jan] 
*خطاب به روشنفکران و آزادیخواهان پر مدعا  [2012 Dec] 
*به نام عشق . به نام آزادی هشتم مارچ بود، چهارشنبه هفدهم اسفند 90 . روز جهانی زن.  [2012 Sep] 
*یکشنبه ها می آیند و می روند  [2012 Sep]