PEZHVAKEIRAN.COM جنون قدرت در سیاست
 

جنون قدرت در سیاست
اشرف علیخانی (ستاره)

هر کسی را که هدفش انسانی و مردمی باشد و بخواهد و بتواند برای ایران و  کشورهای محروم و فلاکت زده ای مثل ایران ٬ آزادی و رفاه و امنیت و برابری  در  تمام زمینه ها فراهم کند و باعث رشد و آگاهی در جامعه شود٬ بایستی همراهی  شود. به هیچ حزب و سازمان وگروه و مکتبی هم نمیشود بطور مطلق وابستگی داشت ( دلبستگی چرا اما وابستگی نه) چون لااقل تاکنون ٬ هیچ مرام صددرصد جامع و کاملی پایه ریزی نشده و بدلیل  تعصبات کور سیاسی ٬ اجازهء مطالعه و تحقیق و آگاهی یافتن به دیگران داده  نمیشود. پرونده و گذشته و اشتباهات و سوابق منفی و مثبت رهبران سیاسی اجازهء نقد بیطرفانه و منصفانه ندارند. شک نیست که هر گروه و سازمانی پاره ای نقاط مثبت دارند و در  مواردی  نقاط منفی و این نیز البته بخاطر شرایط سالها و قرنها استبداد و خفقان در  جهان سرمایه داری بویژه در ایران ٬ امری طبیعی است اما باید نقاط منفی  شناسایی و برطرف گردد و این مقدور نیست مگر با ارتباطات و پیوند احزاب با  یکدیگر و شناخت اصول اساسی در خواستهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی جوامع ٬ و پای فشردن بر هدف آزادی و برابری و رفع هرگونه تمامیت طلبی و  مالکیت خواهی در قدرت سیاسی و اقتصادی. به بیان دیگر: ثروت و قدرت در  تمام ابعادش باید بین همه تقسیم شود و نبایستی در انحصار قشر یا گروه خاصی قرار گیرد. انسانها همه از زن و مرد و مسلمان و غیر مسلمان  و باخدا و  بیخدا و سفید و سرخ و زرد و سیاه همه با هم برابرند و حق زندگی برابر و  بهره مندی از تمام امکانات رشد و شکوفایی زندگی را دارند. در این راستا و  برای تحقق این خواسته هر کسی یا هر حزب و سازمان و جنبشی بتواند مفید و  موثر باشد باید حمایت شود. هیچ ارگان سیاسی بتنهایی قادر به تامین تمام خواستهای جامعه و ایجاد آزادی و برابری و صلح و امنیت اقتصادی و جانی در  جوامع بشری نیست و باید دست بدست هم دهند و از رقابتهای کاذب و ریاست طلبی  دست بردارند و هریک بنا به اصول اولیه در تشکیل و موجودیت خود ٬ به ایجاد  آگاهی و رشد شعور سیاسی همت گمارند که متاسفانه چنین عملکردی تاکنون هیچ  کجا مشاهده نشده بلکه آنچه قابل رویت است خصومت و دشمنی بین احزاب و حس  مالکیت روی آب وخاک و انسانها و کرسی قدرت است و بس ! علیرغم اهداف نوشته  شده در اساسنامه های هر حزب و سازمان ٬ متاسفانه در عمل آنچه که به جمع  گرایی و پیوندهای سیاسی منجر شود وجود ندارد و بنابراین اساسنامه ها و  منشورها جز شعار و حرف توخالی چیزی نیست٬ بهمین دلیل انسان را به آیندهء  مطلوب سیاسی دلخوش نمیکند که هیچ ٬ بلکه باعث یاس و ناامیدی میشوند تا  جاییکه گاه آدم از سیاست متنفر میگردد چون در تار و پود آن ٬ که بایستی  شفافیت و آگاه سازی باشد جز دروغ و نیرنگ و فریب و پرده پوشی ٬ و جز در جهل و نادانی و  بیخبری نگه داشتن چیزی پیدا نمیشود. همین باعث میشود که خطر بی اعتمادی کلی به سیاسیون بالا بگیرد.

رقابتهای پوچ و قدرت طلبیها و مسابقه های سیاسی  شبیه عده ای رانندهء اتومبیل شده که در یک اتوبان برای سبقت گرفتن و جلو  زدن از هم به امنیت جاده و اتومبیل و سلامت خود و مردم بیرون از ماشین ٬  توجه نمیکنند و میخواهند از تمام رانندگان جلوتر باشند. در این جاده وقتی  میبینند دیگری دارد جلو میزند محکم با ماشینشان به ماشین او میزنند تا خرد و خرابش کنند و حتی جان رانندگان دیگر و رهگذران نیز برایشان ارزش و اهمیتی  ندارد. درواقع میخواهند اول باشند اما وقتی نمیتوانند اول باشند چشم دیدن  بقیه را هم ندارند و با ایجاد تصادف ٬ راه را میبندند تا مانع حرکت رقبا و  سایرین شوند. این تصادف و سانحه سازیها و این تخریبها و ویرانگریها ٬ منجر به فدا و قربانی شدن میلیونها انسان در طول تاریخ شده است و هرگز موجب افتخار نیست! این اسمش جنون قدرت است و نوعی حسادت کثیف سیاسی است که بنظرم بیماری اصلی در سیاست است و باید درمان شود. در  پایان از صمیم قلبم آرزوی پیوندهای سیاسی برای فراهم شدن زمینه های آزادی  و  برابری و خوشبختی و امنیت و صلح و دوستی برای جوامع محروم و استبدادزده  را دارم ستاره.تهران

http://sabadesetareh.blogspot.com/2013/05/blog-post_21.html

منبع:پژواک ایران


اشرف علیخانی (ستاره)

فهرست مطالب اشرف علیخانی (ستاره) در سایت پژواک ایران 

*از ما بهتران  [2020 Aug] 
* دلیل نیاز جمهوری اسلامی به برگزاری مراسم عزاداری   [2020 Aug] 
*سياستهايى كه ريشه در شارلاتانيسم دارند  [2019 Aug] 
*حكم دادگاه فردا   [2019 May] 
*آقاي خامنه‌ای بايد ديه بدهد!   [2019 May] 
* گلبوته   [2019 May] 
*  [2019 Apr] 
*به ظاهرش نگاه نکن!   [2017 Aug] 
*حضور زنان در مدیریت سیاسی!؟ دروغی بزرگ‎  [2017 Feb] 
*مردم تهران پس از فاجعه‌ی پلاسکو  [2017 Jan] 
*دوستی ِ تفاوتها  [2016 Jul] 
*کسی به جلاد التماس نمی‌کند  [2016 Jun] 
*تسلیت و تعظیم در برابر مادری از تبار ِ عشق و شکیبایی: مادر صونا‎  [2016 Jan] 
*«شب شکن»   [2015 Jul] 
*کوتاه. مختصر. همین (در ممنوعیت پوشیدن شلوار جین)  [2015 Jun] 
*زندایی بچه دار نمی شد اما وجودش پر از عشق بود  [2015 May] 
*«رزیتا» در ترکیه! قسمت هشتم  [2015 May] 
*«رزیتا» در ترکیه! قسمت هفتم  [2015 Apr] 
*«رزیتا» در ترکیه! قسمت ششم  [2015 Apr] 
*«رزیتا» در ترکیه! قسمت پنجم  [2015 Apr] 
*«رزیتا» در ترکیه! قسمت چهارم  [2015 Mar] 
*«رزیتا» در ترکیه! قسمت سوم  [2015 Mar] 
*«رزیتا» در ترکیه! قسمت دوم  [2015 Mar] 
*«رزیتا» در ترکیه! قسمت اول  [2015 Mar] 
*پاپ بزرگ واتیکان دستک تنبک به راه نمی اندازد  [2014 Dec] 
*رکسانا  [2014 Dec] 
*عطر شکوفه های درخت به  [2014 Dec] 
*نادره افشاری سرو آزاده ای که پیش هیچکس سر خم نکرد و پرنده ای که هیچ قفسی را نپذیرفت... هیچ قفسی را [2014 Nov] 
*محصورم نکنید!  [2014 Aug] 
*آی زندانبان!  [2014 Jun] 
*زن ستیزی ممنوع !  [2014 Apr] 
*فرهنگی تا گلو در باتلاق  بمناسبت 8 مارچ روز جهانی زن [2014 Mar] 
*نامهء سرگشاده به دادستان تهران آقای عباس جعفری دولت آبادی  [2013 Dec] 
*رضا حیدرپور پزشک دلسوز و مهربان بهداری اوین را آزاد کنید  [2013 Nov] 
*سنگسار و شلاق در شعر شعرا هم هست!  [2013 Sep] 
*ماندن مجاهدین در کمپ اشرف یا لیبرتی  [2013 Sep] 
*سرکش ترین ستاره  [2013 Sep] 
*من هرگز آنها را عفو نمیکنم  [2013 Aug] 
*روزگار چون شکر ، شوخی تلخی بود  [2013 Jul] 
*مطالبات زندانی سیاسی پیشین از داخل ایران  [2013 Jun] 
*مجاهدین خلقی که در زندان اوین شناختم و دیگر مجاهدین خلق  [2013 Jun] 
*مجاهدین خلقی که در زندان اوین شناختم و دیگر مجاهدین خلق   [2013 Jun] 
*جنون قدرت در سیاست  [2013 May] 
*به شعور مردم احترام بگذارید  [2013 May] 
*سیزده بدر پارسال در اوین  [2013 Apr] 
*ای مخاطب ناشناس! مدد رسان و یاری کن  [2013 Mar] 
*"با تو بسیارم رفیق"  [2013 Feb] 
*دردهایی که کشیدیم و خونهایی که گریستیم‎  [2013 Jan] 
*خطاب به روشنفکران و آزادیخواهان پر مدعا  [2012 Dec] 
*به نام عشق . به نام آزادی هشتم مارچ بود، چهارشنبه هفدهم اسفند 90 . روز جهانی زن.  [2012 Sep] 
*یکشنبه ها می آیند و می روند  [2012 Sep]