PEZHVAKEIRAN.COM به بهانه ی «هفت حصار»
 

به بهانه ی «هفت حصار»
عاطفه اقبال

 

هفت حصار نوشته ای است از اسماعیل وفا یغمایی، از دل برآمده و بر دل می نشیند. حصارها خوب تصویر شده اند. آن هفت حصاری که باعث شده تا بحال خیلی ها دهان بربندند و سخن نگویند. همانها که امروز چون دهان باز کرده اند، از آنها پرسیده میشود : چرا تا به امروز سکوت کرده بودید!؟ یغمایی این سکوت را در هفت حصار بخوبی به تصویر می کشد. آنجا که از حصار ایدئولوژیک و تشکیلاتی می گوید : 

" ما یک ایدئولوژی را برگزیدیم یا در مسیر یک ایدئولوژی قرار گرفتیم و توسط این ایدئولوژی جذب شدیم. برای رزمیدن باید الگوئی داشت.باید نوعی آگاهی تراش خورده و روشن از روابط هستی خود با هستیهای پیرامون خود داشت....ما خود خواسته به درون حصار مقدس شده یک ایدئولوژی که دیوارهای قدیمی اش از صدر اسلام، و دیوارها و برج های تازه اش از دوران جدید و توسط بنیادگذارن مجاهدین بنا شده بود پا گذاشتیم تا محافظت شویم و در زمره محافظان ملت و میهن خود در آئیم و از آن پس تنظیم رابطه ما با خود، جامعه، انسان و ملت و میهن و حتی روابط شخصی مان را این ایدئولوژی تعیین میکرد" 

و آنگاه که از حصار تشکیلات یعنی همان حصاری که امروزه نیز هزاران انسان را به بند کشیده، سخن می گوید : 

" تشکیلات جسم آهنین و پولادین ایدئولوژی ما و نماد مادی و اجتماعی آن بود. تشکیلات یک هویت بود. یک نیروی مهیب و ناپیدای مقدس. فراتر از همه ما بود. ما در یک سازمان چریکی تشکیلاتی شده بودیم. دستورمیشنیدیم، تشکیلات گفته: بیائید، بروید، ازدواج کنید، طلاق بدهید، با خانواده قطع ارتباط کنید،امکانتتان را بدهید، امکانات را بگیرید و... بعدها بکشید، کشته شوید،وما میپذیرفتیم. و میگفتیم و دستور میدادیم: تشکیلات گفته: بیائید، بروید، ازدواج کنید، طلاق بدهید، با خانواده قطع ارتباط کنید، امکانتتان را بدهید، امکانات را بگیرید و... بعدها بکشید، کشته شوید،و میپذیرفتند. تشکیلات نیروی مقدس جمعی ما بود و ما در درون آن می زیستیم."

حصار ششم اما حصار " کمپ اشرف" بود که یغمایی آنرا بخوبی در دردها و فداها و رنج هایش ترسیم میکند... همان که فرو ریخت و امروز حصار " کمپ لیبرتی" جایگزین آن شده تا انسانها در آن بمانند، بپوسند و بمیرند و در خیال خود آنرا "مبارزه و فدا برای مردم " !! بنامند. در تبلیغات دروغ برای آنها پیروزی های مختلف ناشی از اعتصاب غذا را رقم زنند:

-" اتحادیه اروپا زیر فشار اعتصاب غذای شما فلان بیانیه را داد!! " زندانیان قزل حصار با الهام از اعتصاب غذای شما اعتصاب کردند" !! تظاهرات میلیونی عراقیان در حمایت از ماندن ساکنان لیبرتی در عراق!!

-و بعد تعداد اعتصاب غذا کنندگان قزل حصار که زندانیان عادی هستند و برای اعدام نشدن دست به اعتصاب غذا زده اند را تصاعدی بالا ببرند و آنرا الهام گرفته از اعتصاب غذای لیبرتی معرفی کنند تا رئیس جمهور برگزیده بتواند به آنها نیز پیام بدهد و درود بفرستد!! و هر شب در سیمای مجاهدین این پیام ها با موزیک بتهون و با صداهای هیجان آور خوانده شود تا اعتصابیون به صف بنشینند و به تنها روزنه خود از دنیای بیرون گوش فرا دهند و آنرا باور کنند و باز هم برای نجات " خلق " !؟ در اعتصاب غذای مرگبار خود بیشتر فرو روند. تا شاید همین روزها رئیس جمهور برگزیده باز هم پشت پرده با مذاکره ای یا شل کردن سرکیسه یک پیروزی دیگر رقم زند و به مناسبت آن پادرمیانی کرده و اعتصابیون را به پایان اعتصاب غذا فرا بخواند. 

آری ! این حصارها را خود ساختیم. با سکوتمان که علامت رضایمان تلقی شد... با ماندنمان در درون حصارها... با اعتراض نکردن.... با تن دادن به زندگی در درون حصار.... اما وقتی درون حصار هستی، اعتراض و فریاد معنی خود را از دست می دهد... با ایمان و اعتماد به کسانی که خود را راهبر و خورشید تابان آزادی و ... مینامند، میمانی تا جایی، در نقطه ای این دیوار ناگهان فرو می ریزد و بعد شکاف بزرگ پدیدار میشود و ...... تردیدها به یک علامت سئوال بزرگ تبدیل میشود که : بدنبال چه آمده بودیم و به کجا رسیدیم؟ مثل انسانهایی که بعد از سالها در کما بودن ناگهان چشم می گشایند و برای مدتها هنوز نمی توانند نسبت به دنیای جدید عکس العمل نشان دهند.. این وضعیت کسانی است که از این حصارها بیرون می زنند ولی تا مدتها هنوز در ذهن خود، باز در درون آن زندگی میکنند... و قدرت دست به قلم بردن در رابطه با آنچه گذشت را ندارند. این گفته ی مرا، کسانی که در حصارها زیسته اند، خوب درک میکنند. اما امروز این حصار در حال فرو ریختن است. در هر دو طرف. هم در طرف آن ارتجاع غالب یعنی رژیم جمهوری اسلامی با همه سردمدارانش و هم در طرف کسانی که خود را آلترناتیو می نامیدند ولی گام به گام از همان ارتجاع غالب تقلید می کنند. و جای پای آن قدم برمی دارند. در دنیای نوینی که در پیش روی انسان قرار دارد. نه حصار ایدئولوژیک و نه حصارهای تشکیلاتی و نه هیچ حصار دیگری خریدار ندارد. " آزادی " تنها کلمه مقدسی است که همه مبارزات فقط در رابطه با آن معنا می گیرند و مشروع میشوند. آزادی بدون مرزهای سرخ و بنفش و زرد... آزادی بدون اما و اگر.....آزادی در تمامی ابعاد آن... آزادی انسان... آزادی بیان.... آزادی انتخاب....آزادی پوشش...آزادی ای خجسته آزادی..وگرنه در جهان امروزی گروه ها...حزب ها...سکت ها...و کسانی که در راه آن چیزی که خود آنرا مقدس نامیده اند، می جنگند، کم نیستند. آنها که بنام هدفشان همه چیز مشروع میشود.. عملیات انتحاری.. گرفتن جان انسانها...ترور و ایجاد وحشت...دروغ و تزویر و ریا... سرکیسه کردن مردم و ...به این علت که هدف وسیله شان را توجیه میکند. یکی به اسم شیعه دیگری به اسم سنی...یکی دیگر بنام یهود و مسیح ... در گوشه ای دفاع از خاک ...در گوشه ای دیگر نگه داشتن و یا باز پس گرفتن تکه زمینی که سالهاست خون مردمان بنام آن بر روی زمین ریخته شده است. و در جایی دیگر ویرانه کردن سرزمین ها بنام دمکراسی! ...آنجا که آدمکش ها خود را آزادیبخش می نامند! اما تا وقتی که شعار و عملکرد حزب فقط ......... یا رهبر فقط ....... میباشد هیچ جنگیدنی زیر این پرچم ها مشروعیت ندارد. تاریخ همیشه در این " فقط " ها ادامه داشته است. اسم ها و حزب ها عوض شده اند ولی داستان همچنان تکرار شده است. فقط یک امید در دلها شکل میگیرد : شاید که عصر آگاهی، عصری که دیگر در آن رسانه ها در انحصار دولت ها و احزاب نیست، حصارها را در هم شکند!

عاطفه اقبال - 1 دسامبر 2013
 
atefehm@hotmail.com
 
 

 

 

منبع:پژواک ایران


عاطفه اقبال

فهرست مطالب عاطفه اقبال در سایت پژواک ایران 

*انتقال پایان یافت! زنده باد انتقال! ...  [2016 Sep] 
*قلب های تکه پاره شده!   [2016 Sep] 
*بیانیه رسمی کمیساریای عالی پناهندگان : اتمام انتقال ساکنان لیبرتی تا پایان سال 2016   [2016 Jul] 
*آیا آرزوهای شهرام احمدی محقق خواهد شد؟  [2016 Jul] 
* نرگس محمدی، زنی ایستاده بر بیداد!  [2016 Jun] 
* به بهانه ویدئوی یک دخترک نابغه!  [2016 Jun] 
*شیما بابایی دختری که نمیخواهد بی تفاوت باشد!  [2016 May] 
*جان ساکنان لیبرتی یا اموال کمپ لیبرتی، کدام مهمتر است؟   [2016 Apr] 
*«ستایش» این دخترک کوچک افغان  [2016 Apr] 
*کتاب «همه می میرند» از سیمون دوبووار   [2016 Apr] 
*انفجار! در انفجار!   [2016 Mar] 
*تا آن بهار آزادی، بهار طبیعت مبارک باد !  [2016 Mar] 
*هشدار جدی در رابطه با جان ساکنان لیبرتی!  [2016 Mar] 
*مجموعه اسامی منتقل شدگان از کمپ لیبرتی به کشور ثالث  [2016 Feb] 
*حاصل یک انقلاب!   [2016 Feb] 
*تجمع خانواده های کرد در مقابل کنسولگری ترکیه در اربیل عراق  [2016 Feb] 
* بیدار شو، عباس، بیدار شو! در سومین شب رفتن عباس رحیمی  [2016 Jan] 
*از حرف تا عمل راهی نیست! ننگ ما ننگ ما مادر الدنگ ما  [2016 Jan] 
*مادران دلیر ایران زمین!   [2016 Jan] 
*چهارصد خانواده ی بی نام و نشان!  [2015 Dec] 
* نمایشنامه چند پرده ای!   [2015 Dec] 
*شب تاریک پاریس!  [2015 Nov] 
*هشدار به مجاهدین : با خانواده های نگران بازی نکنید!  اسامی مجروحان را منتشر کنید [2015 Nov] 
*قتلگاه مهاجران  [2015 Apr] 
*نگران آتنا هستم!  [2015 Mar] 
*تولد  [2015 Feb] 
*آتنا بسوی مرگ می‌رود!  [2015 Feb] 
*هیچ کس از آنها یاد نکرد!   [2015 Feb] 
*روزگار غریبی است نازنین   [2015 Feb] 
*انتقال دو گروه از ساکنان لیبرتی به کشور آلبانی   [2014 Nov] 
*عجب اینها پیشرفته شده اند!  [2014 Nov] 
*تردید : آیا ریحانه جباری شب آخر،پیش از اعدام، زیر شکنجه بوده است؟ بعد از اعدام! [2014 Oct] 
*گرفتن یقه مخالفان اعدام به جای حاکمان قاتل!  [2014 Oct] 
*نگرانی برای سرنوشت ساکنان کمپ لیبرتی در عراق  [2014 Oct] 
*چگونه میتوان از بحران انسانی در کمپ لیبرتی جلوگیری کرد؟  [2014 Aug] 
*پذیرش صد نفر از ساکنان لیبرتی توسط دولت آمریکا  [2014 Aug] 
*وای اگر از پی امروز بود فردایی!  [2014 Jul] 
*کشتار مردم غزه را متوقف کنید !   [2014 Jul] 
*اطلاعیه یواشکی مجاهدین در مورد ساکنان لیبرتی!  [2014 Jul] 
*به بهانه کشته شدن سه نوجوان اسرائیلی  [2014 Jul] 
*نگرانی خانواده ها را پاسخگو باشید!  [2014 Jun] 
*باحجاب! بی حجاب! مهم نیست. علیه اجبار باشیم  [2014 Jun] 
*اعدام سنی ها چرا؟ پاسخ دادگاه به زندانیان اهل سنت : سنی های سگ شما همه مجرم هستید!؟ [2014 Jun] 
* !وضعیت عراق برای ساکنان لیبرتی هر چه خطرناک تر میشود  [2014 Jun] 
*عاطفه اقبال: برای ثبت در دل تاریخ  [2014 Jun] 
*فرزندان فریده چشم براهش هستند  [2014 May] 
*موضع گیری نیم بند مجاهدین در قبال سخنان لاریجانی!   [2014 May] 
*توطئه و معامله بر سر جان ساکنان لیبرتی موقوف!   [2014 May] 
*راضیه هم رفت و مجاهد صدیق نام گرفت!  [2014 May] 
*روزنامه لوموند: زنان ایرانی که حجابشان را برمیدارند  [2014 May] 
*حجاب اجباری دغدغه است،«آزادی‌های یواشکی»زیباست.  [2014 May] 
*یک سئوال ساده ولی بی جواب!  [2014 Mar] 
* به بهانه یکسالگی کمپین   [2014 Feb] 
*گزارش یونامی و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از کمپ لیبرتی در عراق   [2014 Jan] 
*هدف اطلاعیه های هشدار دهنده مجاهدین در رابطه با لیبرتی چیست؟  [2014 Jan] 
*هشدار جدی : ساکنان لیبرتی در معرض خطر قتل عام قرار دارند! برای خروج سریع آنها اقدام کنید! [2014 Jan] 
*عراق غرق آتش و خون  [2014 Jan] 
*«اما بونینو» از همبستگی با مجاهدین تا توافق با جمهوری اسلامی اما بونینو یا با اونا یا با اینا! [2013 Dec] 
*اعتصاب غذا در جهت پاسداشت مدنیت معاصر!  [2013 Dec] 
* به بهانه ی «هفت حصار»  [2013 Dec] 
*زندان قزل حصار- سال شصت السابقون سابقون اولئک مقربون [2013 Nov] 
*نگران نباشید ، قاب عکس های مرگ آماده شده اند! خانم رئیس جمهور برگزیده! تا دیر نشده به اعتصاب غذا پایان دهید [2013 Nov] 
*چند سطری از زندگی من ! قسمت اول  [2013 Nov] 
*پارلمان اروپا، تصویب قطعنامه یا خوراک تبلیغاتی  برای به صلیب کشیدن اعتصابیون لیبرتی؟ [2013 Oct] 
*اعتصاب غذا در لیبرتی؛ به چه جرمی قرار است تک به تک کشته شوند؟  [2013 Oct] 
*مسئولیت قانونی سایت های مجاهدین در قبال انتشار اتهامات بدون سند سایت  [2013 Sep] 
*۹۷ نفراز ساکنان لیبرتی، از آلمان پناهندگی و ویزای ورود دریافت کرده اند  [2013 Sep] 
* تصویری از کشتن اسیران اشرف با دست از پشت بسته!   [2013 Sep] 
*شرایط سخت ساکنان اشرف یا حافظان اموال!  [2013 Aug] 
*آیا براستی میتوان؟  [2013 Aug] 
*شعرنمونه یک انسان طراز مکتب  [2013 May]