PEZHVAKEIRAN.COM کشتار مردم غزه را متوقف کنید !
 

کشتار مردم غزه را متوقف کنید !
عاطفه اقبال

گزارشی از تظاهرات پاریس

 

Photo: ‎کشتار مردم غزه را متوقف کنید ! 

گزارشی از تظاهرات پاریس

چهارشنبه 23 ژوئیه تظاهرات برای توقف فوری قتل عام مردم غزه در پاریس انجام شد. من در این تظاهرات شرکت کردم.  و خوشحالم که در میان تظاهرات کنندگانی که از همه ملیت ها بودند تعدادی  از هموطنانم را نیز دیدم. هموطنانی که البته پرچم در دستشان نشان جمهوری اسلامی نداشت! تظاهرکنندگان کسانی بودند که نمیخواستند مردم بیگناه کشته شوند. مردم نجیبی که همبستگی انسانی خود را در یک درخواست انسانی فریاد میزدند : "قطع کنید قتل عام مردم فلسطین را " *

من گرچه الزاما با همه شعارها موافق نبودم و آنها را تکرار نمیکردم ولی خود را با مردمی همبسته می یافتم که فریاد می زدند : " - انسانها را- میکشند  به شکل غزه .... به شکل فلسطین ... همبستگی همبستگی ... از پاریس تا غزه ... همبستگی همبستگی "  *

 یکی از تظاهرکنندگان در مصاحبه با خبرنگاری گفت : ما از مردم اسرائیل حرف نمیزنیم از سیاست اسرائیل حرف می زنیم نباید ایندو را با هم اشتباه کرد.

با وجود آرامش در تظاهراتی که بالاخره با ساعتها گفتگو اجازه برگزاری یافته بود. تنشی پنهان مشهود بود. خشم در چهره اکثر تظاهرکنندگان موج میزد. خشمی که مجوز داشت.. خشم از کشتاری بی امان که در همان لحظه در غزه جریان داشت. تعداد کسانی که قتل عام شده اند در این لحظه بیش از هشتصد انسان گزارش شده است. هشتصد انسانی که تا چندی پیش زنده بودند. با خانواده هایشان زندگی میکردند. فرزند کسی... همسر کسی... عزیز کسی بودند.... امروز دیگر نیستند... خانواده هایی به عزا نشسته اند و خشمی که این چهره ها را پاره پاره می کند... این خشم بدون مجوز نیست... خشمی است مشروع... نمیشود با ژست های حقوق بشری قتل عام را توجیه کرد..نمیشود به قتل عام کننده پیام فرستاد که این حمله حق مسلم !!! آنهاست و از طرفی ماشین های مملو از صدقه های حقوق بشری!! را به سمت غزه غرق در خون ارسال کرد.. مردم غزه صدقه های حقوق بشری نمیخواهند. آنها در عزای عزیزانشان که در چند روز گذشته با تانک ها و بمبهای اسرائیل دریده شده اند، نشسته اند.... خانه ها و زندگیشان ویران شده است...کمترین پاسخ به این خشم : فشار همه جانبه به اسرائیل برای قطع کردن قتل عامی است که سازمان ملل آنرا " جنایت جنگی " نامیده است. این قتل عام را فورا قطع کنید. 

بسیاری از شرکت کنندگان در تظاهرات از عدم بیطرفی مدیا و رسانه ها حرف میزدند. رسانه هایی که از آنچه بصورت واقعی بر مردم غزه می گذرد خبر منتشر نمی کنند. رسانه هایی که با سیاست کشورهایشان در پوشاندن واقعیت همراه می شوند. رسانه هایی که در عین آزاد بودن در کشورهای دمکراتیک ... بنوعی وابسته محسوب شده و ناچار به خودسانسوری هستند. 

صدای زنی که به یک خبرنگار پاسخ می دهد توجهم را جلب می کند : " ما اینجا آمده ایم که بگوییم استوپ به قتل عام کودکان و مردم عادی ..." 

به شعارها گوش می دهم. عکس کودکی غرقه در خون در دست مادری مسن که با تمام وجود به زبان عربی فریاد میزند... نگاهم را به سمت خود می کشاند...بخود قول داده بودم که با کنترلی خبرنگارانه! بر احساساتم، در این تظاهرات به میان مردم بروم و لحظه ها را ثبت و گزارش کنم ولی بغضی سخت از ابتدای تظاهرات گلویم را فشرده است. به چهره ها که می نگرم. مظلومیت تمامی مردم تحت ستم را می بینم. مردم فلسطین امروز تنها نمادی از این قتل عام و ستم افسار گسیخته هستند. مردم سوریه... عراق....افغانستان..... اوکراین.....و ..... و مردم ایران... که سی و اندی سال است زیر نعلین های ولیان فقیه گرفتار آمده اند... مادر سعید زینالی جلوی چشمم می آید که هنوز خبری از پسرش ندارد... حتی به او نمیگویند پسرش را چگونه کشته اند!؟ مادر ستار بهشتی با شیارهای اندوه بر چهره سالخورده اش..... ناله های مادر علیرضا خسروی...... مادر جمشید و جهانگیر دهقانی...خانواده حامد احمدی و کمال مولایی که شبانه روز در هراس از اجرای حکم اعدام فرزندانش بسر می برد.. خانواده ارژنگ داوودی که حکم اعدام ناگهان بر او نازل شده است.....مادر و پدر ندا.... سهراب.... مگر میشود همه را  نام برد.... صفی تا بینهایت از نام خونین آنانی که با دست جنایت بر این جهان پرآشوب چشم فرو بستند!

بی اختیار با خود زمزمه میکنم : چه قصاب خانه ای است این دنیای بشریت!... چه قصاب خانه ای است.....

عاطفه اقبال -25  ژوئیه 2013

- امروز اعلام شد، تظاهرات دیگری که در پاریس روز شنبه 26 ژوئیه برای اعتراض به این قتل عام برنامه ریزی شده، نه تنها اجازه دریافت نکرده بلکه ممنوع شده است. برگزار کنندگان میگویند در کشوری که خود را دمکراتیک مینامد تظاهرات مسالمت آمیز حق قانونی ما است و به دادگاه بصورت اورژانس برای دریافت اجازه شکایت کرده اند. دادگاه در صدور حکم، حق را به پلیس فرانسه در ممنوعیت تظاهرات برای امنیت داد. تظاهرات هفته قبل نیز که از طرف دولت فرانسه ممنوع شده بود با وجود ممنوعیت برگزار و به درگیری انجامید. در حالیکه تظاهرات 26 ژوئیه که مجوز دریافت کرده بود با آرامش تمام برگزار شد.

شعارها به زبان فرانسوی : 

*-Halte au massacre des Palestiniens
*-ON ASSASSINE EN FORME DE  GAZA  EN FORME PHALSINE  SOLIDARITE

#غزه #FreePalestine
#GazaUnderAttack
#GazaUnderFire‎
 

چهارشنبه 23 ژوئیه تظاهرات برای توقف فوری قتل عام مردم غزه در پاریس انجام شد. من در این تظاهرات شرکت کردم. و خوشحالم که در میان تظاهرات کنندگانی که از همه ملیت ها بودند تعدادی از هموطنانم را نیز دیدم. هموطنانی که البته پرچم در دستشان نشان جمهوری اسلامی نداشت! تظاهرکنندگان کسانی بودند که نمیخواستند مردم بیگناه کشته شوند. مردم نجیبی که همبستگی انسانی خود را در یک درخواست انسانی فریاد میزدند : "قطع کنید قتل عام مردم فلسطین را " *
من گرچه الزاما با همه شعارها موافق نبودم و آنها را تکرار نمیکردم ولی خود را با مردمی همبسته می یافتم که فریاد می زدند : " - انسانها را- میکشند به شکل غزه .... به شکل فلسطین ... همبستگی همبستگی ... از پاریس تا غزه ... همبستگی همبستگی " *
یکی از تظاهرکنندگان در مصاحبه با خبرنگاری گفت : ما از مردم اسرائیل حرف نمیزنیم از سیاست اسرائیل حرف می زنیم نباید ایندو را با هم اشتباه کرد.
با وجود آرامش در تظاهراتی که بالاخره با ساعتها گفتگو اجازه برگزاری یافته بود. تنشی پنهان مشهود بود. خشم در چهره اکثر تظاهرکنندگان موج میزد. خشمی که مجوز داشت.. خشم از کشتاری بی امان که در همان لحظه در غزه جریان داشت. تعداد کسانی که قتل عام شده اند در این لحظه بیش از هشتصد انسان گزارش شده است. هشتصد انسانی که تا چندی پیش زنده بودند. با خانواده هایشان زندگی میکردند. فرزند کسی... همسر کسی... عزیز کسی بودند.... امروز دیگر نیستند... خانواده هایی به عزا نشسته اند و خشمی که این چهره ها را پاره پاره می کند... این خشم بدون مجوز نیست... خشمی است مشروع... نمیشود با ژست های حقوق بشری قتل عام را توجیه کرد.نمیشود به قتل عام کننده پیام فرستاد که این حمله حق مسلم !!! آنهاست و از طرفی ماشین های مملو از صدقه های حقوق بشری!! را به سمت غزه غرق در خون ارسال کرد.. مردم غزه صدقه های حقوق بشری نمیخواهند. آنها در عزای عزیزانشان که در چند روز گذشته با تانک ها و بمبهای اسرائیل دریده شده اند، نشسته اند.... خانه ها و زندگیشان ویران شده است...کمترین پاسخ به این خشم : فشار همه جانبه به اسرائیل برای قطع کردن قتل عامی است که سازمان ملل آنرا " جنایت جنگی " نامیده است. این قتل عام را فورا قطع کنید.
بسیاری از شرکت کنندگان در تظاهرات از عدم بیطرفی مدیا و رسانه ها حرف میزدند. رسانه هایی که از آنچه بصورت واقعی بر مردم غزه می گذرد خبر منتشر نمی کنند. رسانه هایی که با سیاست کشورهایشان در پوشاندن واقعیت همراه می شوند. رسانه هایی که در عین آزاد بودن در کشورهای دمکراتیک ... بنوعی وابسته محسوب شده و ناچار به خودسانسوری هستند.
صدای زنی که به یک خبرنگار پاسخ می دهد توجهم را جلب می کند : " ما اینجا آمده ایم که بگوییم استوپ به قتل عام کودکان و مردم عادی ..."
به شعارها گوش می دهم. عکس کودکی غرقه در خون در دست مادری مسن که با تمام وجود به زبان عربی فریاد میزند... نگاهم را به سمت خود می کشاند...بخود قول داده بودم که با کنترلی خبرنگارانه! بر احساساتم، در این تظاهرات به میان مردم بروم و لحظه ها را ثبت و گزارش کنم ولی بغضی سخت از ابتدای تظاهرات گلویم را فشرده است. به چهره ها که می نگرم. مظلومیت تمامی مردم تحت ستم را می بینم. مردم فلسطین امروز تنها نمادی از این قتل عام و ستم افسار گسیخته هستند. مردم سوریه... عراق....افغانستان..... اوکراین.....و ..... و مردم ایران... که سی و اندی سال است زیر نعلین های ولیان فقیه گرفتار آمده اند... مادر سعید زینالی جلوی چشمم می آید که هنوز خبری از پسرش ندارد... حتی به او نمیگویند پسرش را چگونه کشته اند!؟ مادر ستار بهشتی با شیارهای اندوه بر چهره سالخورده اش..... ناله های مادر علیرضا خسروی...... مادر جمشید و جهانگیر دهقانی...خانواده حامد احمدی و کمال مولایی که شبانه روز در هراس از اجرای حکم اعدام فرزندانش بسر می برد.. خانواده ارژنگ داوودی که حکم اعدام ناگهان بر او نازل شده است.....مادر و پدر ندا.... سهراب.... مگر میشود همه را نام برد.... صفی تا بینهایت از نام خونین آنانی که با دست جنایت بر این جهان پرآشوب چشم فرو بستند!
با خود زمزمه میکنم : چه قصاب خانه ای است این دنیای بشریت!... چه قصاب خانه ای است.....


عاطفه اقبال -25 ژوئیه 2013


- امروز اعلام شد، تظاهرات دیگری که در پاریس روز شنبه 26 ژوئیه برای اعتراض به این قتل عام برنامه ریزی شده، نه تنها اجازه دریافت نکرده بلکه ممنوع شده است. برگزار کنندگان میگویند در کشوری که خود را دمکراتیک مینامد تظاهرات مسالمت آمیز حق قانونی ما است و به دادگاه بصورت اورژانس برای دریافت اجازه شکایت کرده اند. دادگاه در صدور حکم، حق را به پلیس فرانسه در ممنوعیت تظاهرات برای امنیت داد. تظاهرات هفته قبل نیز که از طرف دولت فرانسه ممنوع شده بود با وجود ممنوعیت برگزار و به درگیری انجامید. در حالیکه تظاهرات 26 ژوئیه که مجوز دریافت کرده بود با آرامش تمام برگزار شد.
شعارها به زبان فرانسوی :
*-Halte au massacre des Palestiniens *-ON ASSASSINE EN FORME DE GAZA EN FORME PHALSINE SOLIDARITE
#غزه #FreePalestine #GazaUnderAttack #GazaUnderFire

منبع:پژواک ایران


عاطفه اقبال

*انتقال پایان یافت! زنده باد انتقال! ...  [2016 Sep] 
*قلب های تکه پاره شده!   [2016 Sep] 
*بیانیه رسمی کمیساریای عالی پناهندگان : اتمام انتقال ساکنان لیبرتی تا پایان سال 2016   [2016 Jul] 
*آیا آرزوهای شهرام احمدی محقق خواهد شد؟  [2016 Jul] 
* نرگس محمدی، زنی ایستاده بر بیداد!  [2016 Jun] 
* به بهانه ویدئوی یک دخترک نابغه!  [2016 Jun] 
*شیما بابایی دختری که نمیخواهد بی تفاوت باشد!  [2016 May] 
*جان ساکنان لیبرتی یا اموال کمپ لیبرتی، کدام مهمتر است؟   [2016 Apr] 
*«ستایش» این دخترک کوچک افغان  [2016 Apr] 
*کتاب «همه می میرند» از سیمون دوبووار   [2016 Apr] 
*انفجار! در انفجار!   [2016 Mar] 
*تا آن بهار آزادی، بهار طبیعت مبارک باد !  [2016 Mar] 
*هشدار جدی در رابطه با جان ساکنان لیبرتی!  [2016 Mar] 
*مجموعه اسامی منتقل شدگان از کمپ لیبرتی به کشور ثالث  [2016 Feb] 
*حاصل یک انقلاب!   [2016 Feb] 
*تجمع خانواده های کرد در مقابل کنسولگری ترکیه در اربیل عراق  [2016 Feb] 
* بیدار شو، عباس، بیدار شو! در سومین شب رفتن عباس رحیمی  [2016 Jan] 
*از حرف تا عمل راهی نیست! ننگ ما ننگ ما مادر الدنگ ما  [2016 Jan] 
*مادران دلیر ایران زمین!   [2016 Jan] 
*چهارصد خانواده ی بی نام و نشان!  [2015 Dec] 
* نمایشنامه چند پرده ای!   [2015 Dec] 
*شب تاریک پاریس!  [2015 Nov] 
*هشدار به مجاهدین : با خانواده های نگران بازی نکنید!  اسامی مجروحان را منتشر کنید [2015 Nov] 
*قتلگاه مهاجران  [2015 Apr] 
*نگران آتنا هستم!  [2015 Mar] 
*تولد  [2015 Feb] 
*آتنا بسوی مرگ می‌رود!  [2015 Feb] 
*هیچ کس از آنها یاد نکرد!   [2015 Feb] 
*روزگار غریبی است نازنین   [2015 Feb] 
*انتقال دو گروه از ساکنان لیبرتی به کشور آلبانی   [2014 Nov] 
*عجب اینها پیشرفته شده اند!  [2014 Nov] 
*تردید : آیا ریحانه جباری شب آخر،پیش از اعدام، زیر شکنجه بوده است؟ بعد از اعدام! [2014 Oct] 
*گرفتن یقه مخالفان اعدام به جای حاکمان قاتل!  [2014 Oct] 
*نگرانی برای سرنوشت ساکنان کمپ لیبرتی در عراق  [2014 Oct] 
*چگونه میتوان از بحران انسانی در کمپ لیبرتی جلوگیری کرد؟  [2014 Aug] 
*پذیرش صد نفر از ساکنان لیبرتی توسط دولت آمریکا  [2014 Aug] 
*وای اگر از پی امروز بود فردایی!  [2014 Jul] 
*کشتار مردم غزه را متوقف کنید !   [2014 Jul] 
*اطلاعیه یواشکی مجاهدین در مورد ساکنان لیبرتی!  [2014 Jul] 
*به بهانه کشته شدن سه نوجوان اسرائیلی  [2014 Jul] 
*نگرانی خانواده ها را پاسخگو باشید!  [2014 Jun] 
*باحجاب! بی حجاب! مهم نیست. علیه اجبار باشیم  [2014 Jun] 
*اعدام سنی ها چرا؟ پاسخ دادگاه به زندانیان اهل سنت : سنی های سگ شما همه مجرم هستید!؟ [2014 Jun] 
* !وضعیت عراق برای ساکنان لیبرتی هر چه خطرناک تر میشود  [2014 Jun] 
*عاطفه اقبال: برای ثبت در دل تاریخ  [2014 Jun] 
*فرزندان فریده چشم براهش هستند  [2014 May] 
*موضع گیری نیم بند مجاهدین در قبال سخنان لاریجانی!   [2014 May] 
*توطئه و معامله بر سر جان ساکنان لیبرتی موقوف!   [2014 May] 
*راضیه هم رفت و مجاهد صدیق نام گرفت!  [2014 May] 
*روزنامه لوموند: زنان ایرانی که حجابشان را برمیدارند  [2014 May] 
*حجاب اجباری دغدغه است،«آزادی‌های یواشکی»زیباست.  [2014 May] 
*یک سئوال ساده ولی بی جواب!  [2014 Mar] 
* به بهانه یکسالگی کمپین   [2014 Feb] 
*گزارش یونامی و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از کمپ لیبرتی در عراق   [2014 Jan] 
*هدف اطلاعیه های هشدار دهنده مجاهدین در رابطه با لیبرتی چیست؟  [2014 Jan] 
*هشدار جدی : ساکنان لیبرتی در معرض خطر قتل عام قرار دارند! برای خروج سریع آنها اقدام کنید! [2014 Jan] 
*عراق غرق آتش و خون  [2014 Jan] 
*«اما بونینو» از همبستگی با مجاهدین تا توافق با جمهوری اسلامی اما بونینو یا با اونا یا با اینا! [2013 Dec] 
*اعتصاب غذا در جهت پاسداشت مدنیت معاصر!  [2013 Dec] 
* به بهانه ی «هفت حصار»  [2013 Dec] 
*زندان قزل حصار- سال شصت السابقون سابقون اولئک مقربون [2013 Nov] 
*نگران نباشید ، قاب عکس های مرگ آماده شده اند! خانم رئیس جمهور برگزیده! تا دیر نشده به اعتصاب غذا پایان دهید [2013 Nov] 
*چند سطری از زندگی من ! قسمت اول  [2013 Nov] 
*پارلمان اروپا، تصویب قطعنامه یا خوراک تبلیغاتی  برای به صلیب کشیدن اعتصابیون لیبرتی؟ [2013 Oct] 
*اعتصاب غذا در لیبرتی؛ به چه جرمی قرار است تک به تک کشته شوند؟  [2013 Oct] 
*مسئولیت قانونی سایت های مجاهدین در قبال انتشار اتهامات بدون سند سایت  [2013 Sep] 
*۹۷ نفراز ساکنان لیبرتی، از آلمان پناهندگی و ویزای ورود دریافت کرده اند  [2013 Sep] 
* تصویری از کشتن اسیران اشرف با دست از پشت بسته!   [2013 Sep] 
*شرایط سخت ساکنان اشرف یا حافظان اموال!  [2013 Aug] 
*آیا براستی میتوان؟  [2013 Aug] 
*شعرنمونه یک انسان طراز مکتب  [2013 May]