PEZHVAKEIRAN.COM اطلاعیه یواشکی مجاهدین در مورد ساکنان لیبرتی!
 

اطلاعیه یواشکی مجاهدین در مورد ساکنان لیبرتی!
عاطفه اقبال

روز سه شنبه 17 تیر برابر با 8 ژوئیه 2014، یکی از سایتهای ناشناخته * مجاهدین که خواننده ای ندارد، اطلاعیه ای از طرف شورای ملی مقاومت منتشر کرد. این اطلاعیه که لینک آن در ذیل آمده، نسبت به آماده شدن سربازان عراقی برای حمله به ساکنان لیبرتی هشدار داده و بطور خاص تاکید کرده که لوله تیربارهای ماموران استخبارات در پستهای نگهبانی به سمت ساکنان لیبرتی نشانه رفته است و هر لحظه امکان حمله و کشتار ساکنان لیبرتی می رود.
سئوال این است که اگر این خبر و تیتر آن " آماده سازی برای یک قتل عام بزرگ در لیبرتی" درست است چرا مجاهدین اطلاعیه ای که بنام شورای ملی مقاومت منتشر کرده اند را نه در سایت مجاهدین و نه در سایت همبستگی و نه حتی در سایت رسمی شورای ملی مقاومتشان منتشر نکرده اند!!؟ و خبر به این مهمی که مستقیما به جان ساکنان لیبرتی بستگی دارد را در یک سایت ناشناخته بصورت یواشکی! پخش کرده اند!! سایت همبستگی خبر اصلی اش همچنان، گردهم آیی سالانه و عکس های مختلف از مریم رجوی در این رابطه و خبر ده روز پیش سرقت اموال اشرف! میباشد. براستی آیا سرقت اموال اشرف و یا گردهم آیی بازنشتگان سیاسی از کشورهای مختلف جهان در پاریس، از جان ساکنان لیبرتی مهمتر است!؟
سایت های مجاهدین اساسا گویی که ساکنان لیبرتی وجود خارجی ندارند و پخش هر خبری از آنها البته بجز نامه های فحاشی به خانواده ها از طرف ساکنان لیبرتی، مجاز نمیباشد! و باید در مورد آنها سکوت کامل خبری را پیشه کرد!
 
براستی این اطلاعیه یواشکی! به چه منظور در یک سایت حاشیه ای و ناشناخته به صورت دزدکی منتشر شده است!؟ و با وجود فضای تهدید جدی بر علیه ساکنان لیبرتی که در این اطلاعیه به آن اشاره شده حتی یک کلمه به مسئله انتقال فوری آنها از عراقی که در جنگ داخلی فرو رفته است اشاره ای نشده! آیا عدم انتشار این اطلاعیه در سایت های اصلی مجاهدین، نشانه ترس از عکس العمل خانواده هایی است که عزیزانشان در لیبرتی زندانی میباشند؟ و یا نکند این اطلاعیه برای شانه خالی کردن از مسئولیت در صورت حمله و قتل عام ساکنان لیبرتی است!؟ مصرف این خبر یواشکی برای مجاهدین در کجاست؟
 
بار دیگر از طرف کمپین برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی که از ابتدای تاسیس اش در 10 فوریه 2013 تا کنون روی این انتقال فوری دست گذاشته تاکید میکنم : تنها راه نجات جان ساکنان لیبرتی تلاش تمام عیار و بکار گیری تمام امکانات حقوقی، ارتباطی، مالی و انسانی در این رابطه میباشد. تا دیر نشده باید برای خروج ساکنان لیبرتی اقدام کرد. فردا دیر خواهد بود.
 
عاطفه اقبال 9 ژوئیه 2014
از طرف کمپین برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی به کشور ثالث
 
* : سایت اتحادیه انجمن ها برای ایران آزاد!!
 
لینک اطلاعیه در سایتی بنام اتحادیه انجمنها!! :http://farsi.fffi.se/اطلاعیه-شورای-ملی-مقاومت-آماده-سازي-و-ا/
 
Photo: ‎اطلاعیه یواشکی مجاهدین در مورد ساکنان لیبرتی!

دیروز سه شنبه 17 تیر برابر با 8 ژوئیه 2014، یکی از سایتهای ناشناخته * مجاهدین که خواننده ای ندارد، اطلاعیه ای از طرف شورای ملی مقاومت منتشر کرد. این اطلاعیه که لینک آن در ذیل آمده، نسبت به آماده شدن سربازان عراقی برای حمله به ساکنان لیبرتی هشدار داده و بطور خاص تاکید کرده که لوله تیربارهای ماموران استخبارات در پستهای نگهبانی به سمت ساکنان لیبرتی نشانه رفته است و هر لحظه امکان حمله و کشتار ساکنان لیبرتی می رود. 
سئوال این است که اگر این خبر و تیتر آن " آماده سازی برای یک قتل عام بزرگ در لیبرتی" درست است چرا مجاهدین اطلاعیه ای که بنام شورای ملی مقاومت منتشر کرده اند را نه در سایت مجاهدین و نه در سایت همبستگی و نه حتی در سایت رسمی شورای ملی مقاومتشان منتشر نکرده اند!!؟ و خبر به این مهمی که مستقیما به جان ساکنان لیبرتی بستگی دارد را در یک سایت ناشناخته بصورت یواشکی! پخش کرده اند!! سایت همبستگی خبر اصلی اش همچنان، گردهم آیی سالانه و عکس های مختلف از مریم رجوی در این رابطه و خبر ده روز پیش سرقت اموال اشرف! میباشد. براستی آیا سرقت اموال اشرف و یا گردهم آیی بازنشتگان سیاسی از کشورهای مختلف جهان در پاریس، از جان ساکنان لیبرتی مهمتر است!؟ 
سایت های مجاهدین اساسا گویی که ساکنان لیبرتی وجود خارجی ندارند و پخش هر خبری از آنها البته بجز نامه های فحاشی به خانواده ها از طرف ساکنان لیبرتی، مجاز نمیباشد! و باید در مورد آنها سکوت کامل خبری را پیشه کرد!

براستی این اطلاعیه یواشکی! به چه منظور در یک سایت حاشیه ای و ناشناخته به صورت دزدکی منتشر شده است!؟ و با وجود فضای تهدید جدی بر علیه ساکنان لیبرتی که در این اطلاعیه به آن اشاره شده حتی یک کلمه به مسئله انتقال فوری آنها از عراقی که در جنگ داخلی فرو رفته است اشاره ای نشده! آیا عدم انتشار این اطلاعیه در سایت های اصلی مجاهدین، نشانه ترس از عکس العمل خانواده هایی است که عزیزانشان در لیبرتی زندانی میباشند؟ و یا نکند این اطلاعیه برای شانه خالی کردن از مسئولیت در صورت حمله و قتل عام ساکنان لیبرتی است!؟ مصرف این خبر یواشکی برای مجاهدین در کجاست؟

بار دیگر از طرف کمپین برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی که از ابتدای تاسیس اش در 10 فوریه 2013 تا کنون روی این انتقال فوری دست گذاشته تاکید میکنم : تنها راه نجات جان ساکنان لیبرتی تلاش تمام عیار و بکار گیری تمام امکانات حقوقی، ارتباطی، مالی و انسانی در این رابطه میباشد. تا دیر نشده باید برای خروج ساکنان لیبرتی اقدام کرد. فردا دیر خواهد بود. 

عاطفه اقبال 9 ژوئیه 2014 
از طرف کمپین برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی به کشور ثالث

* : سایت اتحادیه انجمن ها برای ایران آزاد!!

لینک اطلاعیه در سایتی بنام اتحادیه انجمنها!! : http://farsi.fffi.se/اطلاعیه-شورای-ملی-مقاومت-آماده-سازي-و-ا/‎

منبع:پژواک ایران


عاطفه اقبال

فهرست مطالب عاطفه اقبال در سایت پژواک ایران 

*انتقال پایان یافت! زنده باد انتقال! ...  [2016 Sep] 
*قلب های تکه پاره شده!   [2016 Sep] 
*بیانیه رسمی کمیساریای عالی پناهندگان : اتمام انتقال ساکنان لیبرتی تا پایان سال 2016   [2016 Jul] 
*آیا آرزوهای شهرام احمدی محقق خواهد شد؟  [2016 Jul] 
* نرگس محمدی، زنی ایستاده بر بیداد!  [2016 Jun] 
* به بهانه ویدئوی یک دخترک نابغه!  [2016 Jun] 
*شیما بابایی دختری که نمیخواهد بی تفاوت باشد!  [2016 May] 
*جان ساکنان لیبرتی یا اموال کمپ لیبرتی، کدام مهمتر است؟   [2016 Apr] 
*«ستایش» این دخترک کوچک افغان  [2016 Apr] 
*کتاب «همه می میرند» از سیمون دوبووار   [2016 Apr] 
*انفجار! در انفجار!   [2016 Mar] 
*تا آن بهار آزادی، بهار طبیعت مبارک باد !  [2016 Mar] 
*هشدار جدی در رابطه با جان ساکنان لیبرتی!  [2016 Mar] 
*مجموعه اسامی منتقل شدگان از کمپ لیبرتی به کشور ثالث  [2016 Feb] 
*حاصل یک انقلاب!   [2016 Feb] 
*تجمع خانواده های کرد در مقابل کنسولگری ترکیه در اربیل عراق  [2016 Feb] 
* بیدار شو، عباس، بیدار شو! در سومین شب رفتن عباس رحیمی  [2016 Jan] 
*از حرف تا عمل راهی نیست! ننگ ما ننگ ما مادر الدنگ ما  [2016 Jan] 
*مادران دلیر ایران زمین!   [2016 Jan] 
*چهارصد خانواده ی بی نام و نشان!  [2015 Dec] 
* نمایشنامه چند پرده ای!   [2015 Dec] 
*شب تاریک پاریس!  [2015 Nov] 
*هشدار به مجاهدین : با خانواده های نگران بازی نکنید!  اسامی مجروحان را منتشر کنید [2015 Nov] 
*قتلگاه مهاجران  [2015 Apr] 
*نگران آتنا هستم!  [2015 Mar] 
*تولد  [2015 Feb] 
*آتنا بسوی مرگ می‌رود!  [2015 Feb] 
*هیچ کس از آنها یاد نکرد!   [2015 Feb] 
*روزگار غریبی است نازنین   [2015 Feb] 
*انتقال دو گروه از ساکنان لیبرتی به کشور آلبانی   [2014 Nov] 
*عجب اینها پیشرفته شده اند!  [2014 Nov] 
*تردید : آیا ریحانه جباری شب آخر،پیش از اعدام، زیر شکنجه بوده است؟ بعد از اعدام! [2014 Oct] 
*گرفتن یقه مخالفان اعدام به جای حاکمان قاتل!  [2014 Oct] 
*نگرانی برای سرنوشت ساکنان کمپ لیبرتی در عراق  [2014 Oct] 
*چگونه میتوان از بحران انسانی در کمپ لیبرتی جلوگیری کرد؟  [2014 Aug] 
*پذیرش صد نفر از ساکنان لیبرتی توسط دولت آمریکا  [2014 Aug] 
*وای اگر از پی امروز بود فردایی!  [2014 Jul] 
*کشتار مردم غزه را متوقف کنید !   [2014 Jul] 
*اطلاعیه یواشکی مجاهدین در مورد ساکنان لیبرتی!  [2014 Jul] 
*به بهانه کشته شدن سه نوجوان اسرائیلی  [2014 Jul] 
*نگرانی خانواده ها را پاسخگو باشید!  [2014 Jun] 
*باحجاب! بی حجاب! مهم نیست. علیه اجبار باشیم  [2014 Jun] 
*اعدام سنی ها چرا؟ پاسخ دادگاه به زندانیان اهل سنت : سنی های سگ شما همه مجرم هستید!؟ [2014 Jun] 
* !وضعیت عراق برای ساکنان لیبرتی هر چه خطرناک تر میشود  [2014 Jun] 
*عاطفه اقبال: برای ثبت در دل تاریخ  [2014 Jun] 
*فرزندان فریده چشم براهش هستند  [2014 May] 
*موضع گیری نیم بند مجاهدین در قبال سخنان لاریجانی!   [2014 May] 
*توطئه و معامله بر سر جان ساکنان لیبرتی موقوف!   [2014 May] 
*راضیه هم رفت و مجاهد صدیق نام گرفت!  [2014 May] 
*روزنامه لوموند: زنان ایرانی که حجابشان را برمیدارند  [2014 May] 
*حجاب اجباری دغدغه است،«آزادی‌های یواشکی»زیباست.  [2014 May] 
*یک سئوال ساده ولی بی جواب!  [2014 Mar] 
* به بهانه یکسالگی کمپین   [2014 Feb] 
*گزارش یونامی و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از کمپ لیبرتی در عراق   [2014 Jan] 
*هدف اطلاعیه های هشدار دهنده مجاهدین در رابطه با لیبرتی چیست؟  [2014 Jan] 
*هشدار جدی : ساکنان لیبرتی در معرض خطر قتل عام قرار دارند! برای خروج سریع آنها اقدام کنید! [2014 Jan] 
*عراق غرق آتش و خون  [2014 Jan] 
*«اما بونینو» از همبستگی با مجاهدین تا توافق با جمهوری اسلامی اما بونینو یا با اونا یا با اینا! [2013 Dec] 
*اعتصاب غذا در جهت پاسداشت مدنیت معاصر!  [2013 Dec] 
* به بهانه ی «هفت حصار»  [2013 Dec] 
*زندان قزل حصار- سال شصت السابقون سابقون اولئک مقربون [2013 Nov] 
*نگران نباشید ، قاب عکس های مرگ آماده شده اند! خانم رئیس جمهور برگزیده! تا دیر نشده به اعتصاب غذا پایان دهید [2013 Nov] 
*چند سطری از زندگی من ! قسمت اول  [2013 Nov] 
*پارلمان اروپا، تصویب قطعنامه یا خوراک تبلیغاتی  برای به صلیب کشیدن اعتصابیون لیبرتی؟ [2013 Oct] 
*اعتصاب غذا در لیبرتی؛ به چه جرمی قرار است تک به تک کشته شوند؟  [2013 Oct] 
*مسئولیت قانونی سایت های مجاهدین در قبال انتشار اتهامات بدون سند سایت  [2013 Sep] 
*۹۷ نفراز ساکنان لیبرتی، از آلمان پناهندگی و ویزای ورود دریافت کرده اند  [2013 Sep] 
* تصویری از کشتن اسیران اشرف با دست از پشت بسته!   [2013 Sep] 
*شرایط سخت ساکنان اشرف یا حافظان اموال!  [2013 Aug] 
*آیا براستی میتوان؟  [2013 Aug] 
*شعرنمونه یک انسان طراز مکتب  [2013 May]