PEZHVAKEIRAN.COM نگرانی خانواده ها را پاسخگو باشید!
 

نگرانی خانواده ها را پاسخگو باشید!
عاطفه اقبال

Photo: ‎!نگرانی خانواده ها را پاسخگو باشید 

 وضعیت امنیتی عراق هر روز از روز پیش خطرناک تر میشود. امروز خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که 70 زندانی امنیتی در حین انتقال در جنوب بغداد مورد حمله مسلحانه عده ای ناشناس قرار گرفته و 23 نفر از آنها کشته و بقیه زخمی شده اند. در این میان از وضعیت ساکنان لیبرتی هیچ خبری نیست. خانواده های این ساکنان در نگرانی بسر میبرند و هیچ کاری از دستشان برنمی آید. مجاهدین از دادن کوچکترین خبری به خانواده ها در رابطه با وضعیت عزیزانشان خودداری میکنند و با پراکندن فضای رعب و وحشت هر کس که سراغ آشنایی در کمپ لیبرتی می گیرد، را مزدور وزارت اطلاعات خطاب میکنند و با انتشار شدیدترین نامه ها از طرف اعضای خانواده هایشان میخواهند آنها را وادار به سکوت کنند. در شرایطی که زندانیان امنیتی عراقی مورد حمله قرار میگیرند. هیچ امنیتی برای ساکنان لیبرتی در عراقی که هر روز بیشتر در درگیری های داخلی غرق میشود نیست. سئوال خانواده ها از مجاهدین این است : 

برای حفاظت عزیزانشان در کمپ لیبرتی که اعضای مجاهدین محسوب میشوند چه کرده اید؟ نقش این سه وکیل برای هر ساکن لیبرتی که بابت آنها هر بار از خانواده های مختلف پول دریافت شده است، چیست؟ چرا اساسا دیگر از این وکلا سخنی در میان نیست! این وکلای نامدار! بین المللی که اینهمه روی آنها به لحاظ سیاسی تبلیغ میشد کجا هستند و تا بحال برای موکلانشان یعنی ساکنان لیبرتی چه کرده اند؟ 

طرح مجاهدین برای نجات جان ساکنان لیبرتی چیست؟ چرا سکوت مطلق خبری در این رابطه پیشه شده است؟ 

نزدیکان مجاهدین میگویند که در نشست های توجیهی به آنها گفته شده " قرار بوده سه هزار نفر توسط دولت رومانی پذیرفته شود ولی رژیم جمهوری اسلامی در این رابطه کارشکنی کرده است"!! براستی اگر این خبرهایی که برای توجیه هواداران مجاهدین فقط بصورت داخلی داده میشود درست است! چرا در این رابطه هیچ افشاگری صورت نگرفته و افکار عمومی را در جریان قرار نداده اند تا توطئه رژیم به شکست بیانجامد؟ چرا رژیم و دیگر کسانی را که در این رابطه کارشکنی کرده اند را به دادگاه نکشانده اید!؟ آیا خبر کارشکنی رژیم - اگر درست باشد- در راستای خط ماندن به هر قیمت مجاهدین در عراق عمل نکرده است!؟ چرا نشست توجیهی خصوصی و داخلی در این رابطه ها ترتیب داده میشود؟ مگر بر سر هر مسئله ای از جمله فاضلاب های لیبرتی و یا دزدیده شدن اجناس کمپ اشرف بصورت مرتب اطلاعیه  نمیدهند! یعنی انتقال ساکنان لیبرتی به اندازه اجناس کمپ اشرف ارزش خبری ندارد!؟ 

در جایی که حتی ایاد علاوی سیاستمدار سنی عراقی که مدتها مجاهدین از او پشتیبانی میکردند میگوید : " متاسفانه آمریکا عراق را به ایران تقدیم کرد! " چرا مجاهدین هیچ تلاش آشکاری بر خروج از عراق انجام نمیدهند؟ 

امروز در کمپ لیبرتی چه میگذرد؟ چه برنامه ای برای حفظ جان ساکنان لیبرتی در نظر گرفته شده است؟ برای انتقال فوری آنها چه کرده اند؟ چه راه بندها و مشکلاتی در راه این انتقال وجود دارد؟ اینها سئوالاتی است که مجاهدین باید در رابطه با آنها پاسخگو باشند. 

عاطفه اقبال - 23 ژوئن 2014
از طرف کمپین برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی به کشور ثالث

مصاحبه علی جوانمردی با ایاد علاوی : http://ir.voanews.com/content/iraq-isil-crisi-iran-us-ayad-allawi-interview/1939273.html

خبر حمله به زندانیان امنیتی در عراق : http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2014/06/23/-70%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%88-%D8%B2%D8%AE%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF.html‎

وضعیت امنیتی عراق هر روز از روز پیش خطرناک تر میشود. امروز خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که 70 زندانی امنیتی در حین انتقال در جنوب بغداد مورد حمله مسلحانه عده ای ناشناس قرار گرفته و 23 نفر از آنها کشته و بقیه زخمی شده اند. در این میان از وضعیت ساکنان لیبرتی هیچ خبری نیست. خانواده های این ساکنان در نگرانی بسر میبرند و هیچ کاری از دستشان برنمی آید. مجاهدین از دادن کوچکترین خبری به خانواده ها در رابطه با وضعیت عزیزانشان خودداری میکنند و با پراکندن فضای رعب و وحشت هر کس که سراغ آشنایی در کمپ لیبرتی می گیرد، را مزدور وزارت اطلاعات خطاب میکنند و با انتشار شدیدترین نامه ها از طرف اعضای خانواده هایشان میخواهند آنها را وادار به سکوت کنند. در شرایطی که زندانیان امنیتی عراقی مورد حمله قرار میگیرند. هیچ امنیتی برای ساکنان لیبرتی در عراقی که هر روز بیشتر در درگیری های داخلی غرق میشود نیست. سئوال خانواده ها از مجاهدین این است :

 
برای حفاظت عزیزانشان در کمپ لیبرتی که اعضای مجاهدین محسوب میشوند چه کرده اید؟ نقش این سه وکیل برای هر ساکن لیبرتی که بابت آنها هر بار از خانواده های مختلف پول دریافت شده است، چیست؟ چرا اساسا دیگر از این وکلا سخنی در میان نیست! این وکلای نامدار! بین المللی که اینهمه روی آنها به لحاظ سیاسی تبلیغ میشد کجا هستند و تا بحال برای موکلانشان یعنی ساکنان لیبرتی چه کرده اند؟
 
طرح مجاهدین برای نجات جان ساکنان لیبرتی چیست؟ چرا سکوت مطلق خبری در این رابطه پیشه شده است؟
 
نزدیکان مجاهدین میگویند که در نشست های توجیهی به آنها گفته شده " قرار بوده سه هزار نفر توسط دولت رومانی پذیرفته شود ولی رژیم جمهوری اسلامی در این رابطه کارشکنی کرده است"!! براستی اگر این خبرهایی که برای توجیه هواداران مجاهدین فقط بصورت داخلی داده میشود درست است! چرا در این رابطه هیچ افشاگری صورت نگرفته و افکار عمومی را در جریان قرار نداده اند تا توطئه رژیم به شکست بیانجامد؟ چرا رژیم و دیگر کسانی را که در این رابطه کارشکنی کرده اند را به دادگاه نکشانده اید!؟ آیا خبر کارشکنی رژیم - اگر درست باشد- در راستای خط ماندن به هر قیمت مجاهدین در عراق عمل نکرده است!؟ چرا نشست توجیهی خصوصی و داخلی در این رابطه ها ترتیب داده میشود؟ مگر بر سر هر مسئله ای از جمله فاضلاب های لیبرتی و یا دزدیده شدن اجناس کمپ اشرف بصورت مرتب اطلاعیه نمیدهند! یعنی انتقال ساکنان لیبرتی به اندازه اجناس کمپ اشرف ارزش خبری ندارد!؟
 
در جایی که حتی ایاد علاوی سیاستمدار سنی عراقی که مدتها مجاهدین از او پشتیبانی میکردند میگوید : " متاسفانه آمریکا عراق را به ایران تقدیم کرد! " چرا مجاهدین هیچ تلاش آشکاری بر خروج از عراق انجام نمیدهند؟
 
امروز در کمپ لیبرتی چه میگذرد؟ چه برنامه ای برای حفظ جان ساکنان لیبرتی در نظر گرفته شده است؟ برای انتقال فوری آنها چه کرده اند؟ چه راه بندها و مشکلاتی در راه این انتقال وجود دارد؟ اینها سئوالاتی است که مجاهدین باید در رابطه با آنها پاسخگو باشند.
 
عاطفه اقبال - 23 ژوئن 2014
از طرف کمپین برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی به کشور ثالث
 
مصاحبه علی جوانمردی با ایاد علاوی : http://ir.voanews.com/content/iraq-isil-crisi-iran-us-ayad-allawi-interview/1939273.html
 

منبع:پژواک ایران


عاطفه اقبال

فهرست مطالب عاطفه اقبال در سایت پژواک ایران 

*انتقال پایان یافت! زنده باد انتقال! ...  [2016 Sep] 
*قلب های تکه پاره شده!   [2016 Sep] 
*بیانیه رسمی کمیساریای عالی پناهندگان : اتمام انتقال ساکنان لیبرتی تا پایان سال 2016   [2016 Jul] 
*آیا آرزوهای شهرام احمدی محقق خواهد شد؟  [2016 Jul] 
* نرگس محمدی، زنی ایستاده بر بیداد!  [2016 Jun] 
* به بهانه ویدئوی یک دخترک نابغه!  [2016 Jun] 
*شیما بابایی دختری که نمیخواهد بی تفاوت باشد!  [2016 May] 
*جان ساکنان لیبرتی یا اموال کمپ لیبرتی، کدام مهمتر است؟   [2016 Apr] 
*«ستایش» این دخترک کوچک افغان  [2016 Apr] 
*کتاب «همه می میرند» از سیمون دوبووار   [2016 Apr] 
*انفجار! در انفجار!   [2016 Mar] 
*تا آن بهار آزادی، بهار طبیعت مبارک باد !  [2016 Mar] 
*هشدار جدی در رابطه با جان ساکنان لیبرتی!  [2016 Mar] 
*مجموعه اسامی منتقل شدگان از کمپ لیبرتی به کشور ثالث  [2016 Feb] 
*حاصل یک انقلاب!   [2016 Feb] 
*تجمع خانواده های کرد در مقابل کنسولگری ترکیه در اربیل عراق  [2016 Feb] 
* بیدار شو، عباس، بیدار شو! در سومین شب رفتن عباس رحیمی  [2016 Jan] 
*از حرف تا عمل راهی نیست! ننگ ما ننگ ما مادر الدنگ ما  [2016 Jan] 
*مادران دلیر ایران زمین!   [2016 Jan] 
*چهارصد خانواده ی بی نام و نشان!  [2015 Dec] 
* نمایشنامه چند پرده ای!   [2015 Dec] 
*شب تاریک پاریس!  [2015 Nov] 
*هشدار به مجاهدین : با خانواده های نگران بازی نکنید!  اسامی مجروحان را منتشر کنید [2015 Nov] 
*قتلگاه مهاجران  [2015 Apr] 
*نگران آتنا هستم!  [2015 Mar] 
*تولد  [2015 Feb] 
*آتنا بسوی مرگ می‌رود!  [2015 Feb] 
*هیچ کس از آنها یاد نکرد!   [2015 Feb] 
*روزگار غریبی است نازنین   [2015 Feb] 
*انتقال دو گروه از ساکنان لیبرتی به کشور آلبانی   [2014 Nov] 
*عجب اینها پیشرفته شده اند!  [2014 Nov] 
*تردید : آیا ریحانه جباری شب آخر،پیش از اعدام، زیر شکنجه بوده است؟ بعد از اعدام! [2014 Oct] 
*گرفتن یقه مخالفان اعدام به جای حاکمان قاتل!  [2014 Oct] 
*نگرانی برای سرنوشت ساکنان کمپ لیبرتی در عراق  [2014 Oct] 
*چگونه میتوان از بحران انسانی در کمپ لیبرتی جلوگیری کرد؟  [2014 Aug] 
*پذیرش صد نفر از ساکنان لیبرتی توسط دولت آمریکا  [2014 Aug] 
*وای اگر از پی امروز بود فردایی!  [2014 Jul] 
*کشتار مردم غزه را متوقف کنید !   [2014 Jul] 
*اطلاعیه یواشکی مجاهدین در مورد ساکنان لیبرتی!  [2014 Jul] 
*به بهانه کشته شدن سه نوجوان اسرائیلی  [2014 Jul] 
*نگرانی خانواده ها را پاسخگو باشید!  [2014 Jun] 
*باحجاب! بی حجاب! مهم نیست. علیه اجبار باشیم  [2014 Jun] 
*اعدام سنی ها چرا؟ پاسخ دادگاه به زندانیان اهل سنت : سنی های سگ شما همه مجرم هستید!؟ [2014 Jun] 
* !وضعیت عراق برای ساکنان لیبرتی هر چه خطرناک تر میشود  [2014 Jun] 
*عاطفه اقبال: برای ثبت در دل تاریخ  [2014 Jun] 
*فرزندان فریده چشم براهش هستند  [2014 May] 
*موضع گیری نیم بند مجاهدین در قبال سخنان لاریجانی!   [2014 May] 
*توطئه و معامله بر سر جان ساکنان لیبرتی موقوف!   [2014 May] 
*راضیه هم رفت و مجاهد صدیق نام گرفت!  [2014 May] 
*روزنامه لوموند: زنان ایرانی که حجابشان را برمیدارند  [2014 May] 
*حجاب اجباری دغدغه است،«آزادی‌های یواشکی»زیباست.  [2014 May] 
*یک سئوال ساده ولی بی جواب!  [2014 Mar] 
* به بهانه یکسالگی کمپین   [2014 Feb] 
*گزارش یونامی و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از کمپ لیبرتی در عراق   [2014 Jan] 
*هدف اطلاعیه های هشدار دهنده مجاهدین در رابطه با لیبرتی چیست؟  [2014 Jan] 
*هشدار جدی : ساکنان لیبرتی در معرض خطر قتل عام قرار دارند! برای خروج سریع آنها اقدام کنید! [2014 Jan] 
*عراق غرق آتش و خون  [2014 Jan] 
*«اما بونینو» از همبستگی با مجاهدین تا توافق با جمهوری اسلامی اما بونینو یا با اونا یا با اینا! [2013 Dec] 
*اعتصاب غذا در جهت پاسداشت مدنیت معاصر!  [2013 Dec] 
* به بهانه ی «هفت حصار»  [2013 Dec] 
*زندان قزل حصار- سال شصت السابقون سابقون اولئک مقربون [2013 Nov] 
*نگران نباشید ، قاب عکس های مرگ آماده شده اند! خانم رئیس جمهور برگزیده! تا دیر نشده به اعتصاب غذا پایان دهید [2013 Nov] 
*چند سطری از زندگی من ! قسمت اول  [2013 Nov] 
*پارلمان اروپا، تصویب قطعنامه یا خوراک تبلیغاتی  برای به صلیب کشیدن اعتصابیون لیبرتی؟ [2013 Oct] 
*اعتصاب غذا در لیبرتی؛ به چه جرمی قرار است تک به تک کشته شوند؟  [2013 Oct] 
*مسئولیت قانونی سایت های مجاهدین در قبال انتشار اتهامات بدون سند سایت  [2013 Sep] 
*۹۷ نفراز ساکنان لیبرتی، از آلمان پناهندگی و ویزای ورود دریافت کرده اند  [2013 Sep] 
* تصویری از کشتن اسیران اشرف با دست از پشت بسته!   [2013 Sep] 
*شرایط سخت ساکنان اشرف یا حافظان اموال!  [2013 Aug] 
*آیا براستی میتوان؟  [2013 Aug] 
*شعرنمونه یک انسان طراز مکتب  [2013 May]