پنجره ای به سوی نور
ثریا پاستور

 
 
پنجره ها را بگشایید
به پیشواز نور بروید
روشنی را
با همه ی ابعادش
پذیرا شوید و
چون آهنربا
به سوی خود بکشید
نفس های گرم و تازه را
به حفره های قلبتان
هدیه کنید
تا دریچه هاشان
با خون امید
آبیاری شوند
 
پنجره ها را بگشایید
دیدگانتان را
به دیدار پدیده های گرم هستی
ببرید
نورشور و شوق را
بر سپیدی هاشان
بپاشید و
حوضچه ی عمرشان را
با آب چشمه ی حیات
پر کنید
دو راهی جاده ی مشامتان را
با عطر گلهای طبیعت
مست کنید
تپه گونه هاتان را
به رنگ سرخ خورشید
آغشته کنید
با شنیدن ترانه های طبیعت
چنگ دلتان را
به ارتعاش در آورید
قدم هاتان را , صیقل دهید
چنگال وحشی دست هاتان را
با نوازش , رام کنید و
پیشانی تان را
بستر گرم عرق های ناشی از کار
پنجره هارا بگشایید
 
با تماشای مناظر زیبای زندگی
روحتان را
طراوت و سبزی دهید
آسمان مه گرفته ی وجود را
با اشک شادمانی دیدگانتان
بشویید
 
پنجره ها را بگشایید
به سوی نور
جرقه ی زندگی را
بیافروزید و
سرود هستی را
همراه با ساز درون
زمزمه کنید
{ و چنین است زندگی }
 

ثریا پاستور

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ثریا پاستور

فهرست مطالب ثریا پاستور در سایت پژواک ایران 

*پدرم بود که خورشید آورد
*آرزو
*چه خواهی
*سرود آغاز زندگی‌ام
* در قلب خورشید زمان
*سیمای خورشید و کارگر
*من باور دارم
*بهار , در چشم هایت
*این چه احساسی‌
*در راه آزادی و صلح
*در راه آزادی و صلح
*بنفشه‌های بهاری
*آری ! بهار آمده است
*دختر بهار با ترانه
*پنجره ای به سوی نور
*زن اسیر
* وقتی که هستی
*ای آسمان
*درد دل سیاسی
*آش نشان سوخته دل
*هدیه‌ی وجود
*بسته ی شادمانی
*پرواز بوسه‌ها
*مست رهت
*نوای ساز
*لحظه ای که درآنم
*هوس
*آتش و شراب
*فریاد یک کودک
*محاكمه‌ی غيابى
*راز هستی‌
*ضیافت تیرباران چشم هایم ( با یادی از اسید پاشی‌های اصفهان)
*در پیچ و خم چرخ فلک
*با یاد تو
*زندانی
*نقش گرم آرزو
*پل پیوند
*نردبان خورشید
*اگر من و تو «ما » گردیم
*راستی چه تماشا دارد
* دشت سینه ات
*سوداگران مرگ
*تنها پیامبر زن جهان
*تا به کجا می‌‌بری تو , مرا
*از آب تا خاک
*نمی دانم چه خواهد شد
*چه زیبا است!
*پدرم بود که خورشید آورد
*چه خواهی؟
*سرود آغاز زندگی ام
*باعشق ، یک گل نیلوفر
*به مناسبت روز مادر
* کاسه‌ی شکسته‌ی عشق
*من باور دارم
* چه احساسی‌
* بهار, در چشم هایت
*آری ! بهار آمده است
*نقش گل بوسه
*نیایش بهاری
*دختر بهار
*زن اسیر «به مناسبت روز جهانی زن »
*زندگی زیباست
*اشکی که می چکد
*سلام بر عشق
*عشق و فریاد
*مهتاب لذت‌های من
*درخت عشق
* این صدای دل‌ من است
*یلدا
*چه هستی‌ زندگی‌
*همسفر عشق
*قایق پر گل
*هوس
*لحظه ای که در آنم
*چه خوب بود اگر
*هماغوشی تلخ اندیشه و بمب
* تب عشق
*دل‌ شکسته
*پرواز بوسه‌ها
*فردا روز دگری خواهد بود
*ضیافت تیرباران چشم هایم
*روایتی در باره‌ی رقص سماع
* عجب دنیای بی شرمی
*من تنها نیستم
*دل درد سیاسی
*خاکستر پس از مرگ
*نوای ساز
*تا به کجا می‌‌بری تو ، مرا
*ندیدم من ، کسی از بهر وفا
*غربت در وطن
* تنها پیامبر زن جهان
* آواره ی سر گردان ( با یادی از آوارگان سوری )
*با عشق ، یک گًل نیلوفر ثریا پاستور
*می‌‌روم تا ته خط
*گلوله ی رهایی
*هنرمند و بهانه ی زیستن
* نمی‌‌ دانم چه خواهد شد
* درخت عشق
* مهتاب لذت‌های من
*چه زیبا است !
* زن اسیر
*کیستم من ؟!