کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)
مژگان پورمحسن

 
 
شقایق جان، سلام. بدنبال کلام قبلی در مورد « سازمان مجاهدین خلق ایران » می خواهم با چند مثال عینی بین این سازمان که متأسفانه پیش از تغییر رژیم در ایران، با از دست دادن بنیان گذاران و اعضای مرکزیتش مُرد و نامی خوش بجا گذاشت و گروه رجوی که متشکل از « هیچ کاره های سازمان مجاهدین خلق ایران » بود و امروز نه در داخل کشور و نه در میان نزدیک به پنج میلیون هموطن ساکن خارج نه مقبولیت دارد نه محبوبیت  توضیح دهم که انرژیهایمان به هدر نروند.
 
مجاهدین هیچ کاره ای که توسط مَردُم از زندانهای مختلف آزاد شدند شامل چندین گروه بودند که عموماً علاقمندان سیاسی آنها را به نام «گروه رجوی ـ خیابانی»، « گروه میثمی »، « گروه مجاهدین انقلاب اسلامی »، گروه چپ ( مارکسیست ـ لنینیست شدهٔ ) مجاهدین خلق ایران » و منفردهایی که به خمینی پیوستند یا به گروههای سیاسی دیگر مثل جبههٔ ملّی و نهضت آزادی و تعداد معدودی هم بدنبال کار و زندگی شخصی خویش رفتند. در میان این هیچ کاره ها، تعدادی آشغال و تفالهٔ گذشته هم بودند که موقعیت آمدن خمینی و حکومت این جنایتکار تاریخ به دهنشان خیلی مزه کرد. جنایت کاران ضد بشری نظیر لاجوردی، قدّوسی، محمّدی گیلانی، کچویی و و و که همگی جزء یاران و حامیان « سازمان مجاهدین خلق ایران » قبل از مارکسیست شدن بخش بزرگی از اعضای این سازمان در سالهای ۱۳۵۳ ببعد بودند. در میان کل گروههای«  وابسته به مجاهدین »گروه « رجوی ـ خیابانی » موفق شد « نام و خاطرهٔ قهرمانی های بنیان گذاران و باکری ها، خوشدل ها، برادران استثنائی رضایی ( احمد، رضا، مهدی) و صدها کوهمرد مجاهد حقیقی » را بدزدد و بنام خود کند. در این میان موسی وجهه و آبرو و نجابت بود و مسعود شارلاتانی تمام عیار که موسی را موجب موفقیت خود می دید و باید دست او را هم بخود بند می کرد و تا ۱۹ بهمن سال ۶۰ هم همین کار را کرد و از آن پس بساط سوء استفاده از خون موسی خیابانی و اشرف ربیعی ( رجوی) و آذر رضایی (خیابانی ) و دهها هزار خون دیگراز فرزندان مردم ایران همزمان توسط مسعود رجوی و کُلفت ها و نوکرانش از یکسو و خمینی ورفسنجانی وخامنه ای و نوکران و کلفت هایش ادامه دارد.
 
شقایق عزیزم، فکرش را بکن وقتی « بچه های مردم محروممان » اعدام میشوند و خونشان زمین ایران را سرخ می کند و اکثر ایرانیان را متأثر، هم رژیم ضد بشری حاکم بر میهنمان را به « وجد ایدئولوژیک » می آورد هم مسعود رجوی را « سر مست ایدئولوژیک » می کند و هر دو باصطلاح « دشمنِ ایدئولوژیک » همزمان اعلام  پیروزی » می کنند!!!  گویی این  دو « دشمن ایدئولوژیک » پیروزی مشترکشان بخون غلتیدن فرزندانِ سیاسی، جوان، شجاع و فداکار ایران است!!!
 
تا جاییکه بنده می دانم و همه می دانند در جنگ بین دو دشمن بخصوص که دشمن « ایدئولوژیک » باشند، پیروزی هر کدام شکست دیگریست. افغانستان و جنگ غرب و حامیانش علیه طالبان را ببینید. وقتی طالبان از آمریکایی ها می کشد، طالبان در جشن هستند و آمریکایی ها در عزا و بالعکس. وقتی ارتش کلمبیا به کمک کاملاً مؤثرآمریکا به گروه چریکی ومارکسیست « فارک » درمناطق زیرِقدرت آنها درکشورشان ـ کلمبیا ـ   حمله میکرد و سران یا فرماندهان این قدیمی ترین و قوی ترین سازمان چریکی جهان را بقتل میرساند، در حالیکه رئیس جمهور و دولت کمبیا و ارتش این کشورو آمریکائیان درجشن و سرور وچراغانی خیابانها بودند، هزاران چریک « فارک » در عزا.  بله، در جنگ آنهم جنگ ایدئولوژیک، پیروزی هرکدام در ضربه زدن هرچه کیفی تر  به طرف مقابل است و البته ضربهٔ کمّی نیزیک پیروزی مهم است. 
به نمونهٔ کشتار۵۲ تن از معتبرترین فرماندهان و مسئولین گروه رجوی که تعدادی جوانِ « فدایی رجوی » نیز در میانشان بود در دهم شهریور ۱۳۹۲ نگاه کُن. در حالی که هرآدم عاقلی که رجوی را کمی و حتی از دور بشناسد، می داند که او هرگزو در هیچ شرایطی خودش را به هیچ قیمتی در خطر نمی اندازد بنابراین نه با ۱۰۱ نفر در کمپ اشرف بوده نه امروز در کمپ موسوم به لیبرتیست. حالا اگرشما به چند ماه قبل از این کشتار به شدت وحشیانه برگردید و نوشته های مختلف این گروه و مخالفینشان را بخوانید میبینید که هردو طرف می گویند « رجوی با نیروهایش درعراق مانده » و حتی بیژن نیابتی، از نزدیکان  رجوی در تائید رهبر، حضور او در اشرف را  مهروموم  می‌کند. 
در این میان مریم رجوی هم با بازی روی تعداد افراد در اردوگاه اشرف که بیکباره از صد نفر به  صد ویک نفر تغییر می کند، این شُبهه را به یقین تبدیل می کند و  حملهٔ مزدوران به اشرف را جداً پایه ریزی می کند و پس از کشته شدنِ  « فدائیان رجوی » در مراسم باصطلاح عزای این  ۵۲نفر میگوید که همین فدا شدن درسرزمین  عراق و درخاک اشرف « شایستهٔ آنها » بوده است و این هم « پیروزی» دیگری بَر رژیم به رهبری خودش ( تحت نامِ انقلاب ایدئولوژیک) و مسعود است و پیروزی افتخارآمیز دیگری بر پیروزی های قبلی اضافه شد!! !
 
دبیر ریاضی در ایران داشتیم که وقتی برای حّل مسئلهٔ جبر یا مثلثات صدایمان می کرد که روی تابلو توضیح بدهیم امّا بجای راه حلّ درست در حّل آن می ماندیم و برای خیط نشدن « پَرتُ و پَلا » میگفتیم،  می گفت « حالا پیدا کنید پرتقال فروش را. »
 
شقایق عزیز حالا بنظرشما کشته شدن پنجاه و دو نفر « اشرفی » پیروزی رژیم جهنّمی آخوند هاست یا زوجِ رجوی؟ آخر کشته شدن این فرزندان ایران پیروزی همزمان رجوی و خامنه ای از هر دو طرف اعلام میشود.

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]