خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن
مژگان پورمحسن

 
 
اکثریت نویسندگان و متفکرین موافق و مخالف ادیان سامی ( یهود، مسیحیت و اسلام ) در طول چندین هزار سال، ازاین ادیان تحت عنوان ادیان توحیدی ـ بمعنای تک خدايی ـ یاد کرده و نوشته اند.
از نظرنگارندهٔ این سطور این ادیان از ابتدا چنین هویتی نداشته و در مرور زمان نیز بدست نیاورده اند. اعتقاد
به خدای یکتا جايی برای شیطان، جبرئیل و فرشتگان و معاونان هر یک نمی گذارد و نگاه این مذاهب بر اساس
دوئيت می باشد: بدین ترتیب خیر و شر، خوبی وبدی ، ثواب و گناه، حلال و حرام و درنهایت بهشت وجهنم شکل می گیرند. بود و نبود این ادیان بر اساس دوئیت است تا جائيکه این مذاهب حتی همدیگر را رد وحذف میکنند! هرسه دین مدعیند که خدایشان یکیست وشیطانشان یکیست وواسطه های اینان یکیست وبهشت و جهنم یکیست ولی با خون و جنگ و به بردگی گرفتن یکدیگر در طول تاریخ و امروز نیز با هم تعامل می کنند!
 
بنظر من پی بردن به وجود یکتايی که حیات را رقم زده و نه مخالفی و شیطانی میتواند داشته باشد نه فرمانبران 
دائمی یا نیمه وقت، نه آسمان هفت طبقه درست کرده و نه حوری و غلمان، اساسأ موضوعی است که در قرنها و
هزاره های آینده و با پیشرفت علم و شناخت بسیار گسترده تر انسان مطرح خواهد شد و نه در گذشته ها ونه امروزه. 
 
انسانها بنا به توان درک خود از زندگی، جهانشان رابه دو وجه «متضاد»تقسیم می کنند: سیاهی وسپیدی، تاریکی و روشنايی،  رنج و راحتی، ترس و آرامش، فقر و ثروت، جهل و دانش، اسارت و آزادی، زشتی و زیبايی، بدشانسی وخوش شانسی، اصالت و بی اصالتی، بی ادبی و با ادبی، خود پرستی و فداکاری، میهن پرستی و میهن فروشی ووو
بدین ترتیب هر چه انسان را می ترساند یا وحشت بر می انگیزد عذاب و آنچه به انسان آرامش و آسایش میبخشد
رحمت محسوب میشود. باران رحمت است و سیل عذاب؛ آفتاب رحمت است و رعد و برق و غرش آسمان عذاب؛ سلامتی رحمت است و بیماری عذاب؛ سیری رحمت است و گرسنگی عذاب؛ دارايی رحمت است و ناداری عذاب؛ امنیت رحمت است و نا امنی عذاب؛ قوت رحمت است و ضعف عذاب ؛ قدرت رحمت است و بی قدرتی و باختن قدرت عذاب؛ تولد رحمت است و مرگ عذاب؛ بلاخره آنچه را برای زندگی و پس ازمرگمان میخواهیم و آرزو داریم رحمت است و آنچه را نمی خواهیم و از آن گریزانیم عذاب می دانیم. از آنجا که اینهمه 
عوامل و حوادث را باید زندگی می کردیم وزندگی کنیم بدون آنکه نقش مهم و تعیین کننده ای بر آنها می داشتیم یا امروز داشته باشیم برایش دو مسئول تعیین کردیم: خدا و شیطان و چون باز ایندو را نیز مخالف هم میدیدیم،
 بنا به حالمان، گاه خدا را مسئول تر و قدرت مند ترو گاه شیطان را قویتروموذی تر می دانستیم و می دانیم.
 
واقعیت این است که چون خودمان بنا به دانش، انتخاب و میل خودمان به دنیا نیامده ایم، زمان و دوران و شرایط بدنیا آمدنمان، پدرومادر و خانواده و وژنتیک و اصل و نسب و شهرو دیار و محل تولد خویش را خودمان انتخاب نکرده ایم، چون اکثریت انسانها در طول زندگی خویش با مشکلات، گرفتاریها و ضایعاتی 
مواجه میشوند که یا خود در بوجود آوردنش یا خواستش نقش مهمی نداشته اند، چون انسان پیر میشود  و قوای جوانی و شادابی و تحرک و فکررا از دست میدهد در حالیکه اگر به میل خودش بود همیشه جوان و سرشار میماند و بالاخره چون انسان میمیرد و باید بمیرد واین نیز خارج از خواست او و نزدیکان و دوست دارانش می باشد، انسان مفهومی بنام سرنوشت را تولید کرده.سرنوشتی که می بایست قدرتی ورای آنچه در پیرامونش میباشد مسئول آن باشد یعنی همان خدايی که فوقأ عرض شد همراه با همتای مخالفش شیطان و دستیاران و پادوهای بی شمارشان.
 
آیا امروز، در آغاز قرن بیست و یکم، انسان توانسته است به شناخت جدیدی از خداوند ومفهوم تازه ای از آنچه
« صاحب زمین و زمان »، « طراح کائنات »، « صاحب بود و نبود »، « پروردگار هستی » لقب گرفته دست 
یابد یا متفکر یا پژوهندگان امروزی موفق گشته اند خداوند را به بشریت معرفی کنند؟ 
متأسفانه آنچه امروز در جای جای این کره خاکی میگذرد، پاسخ منفی به سؤال فوق است. و آنچه باز حیرت انگیز تراست اینکه خدای « واحد » موسی و عیسی و محمد، این سه دین همریشه وشبیه بهم وبرخاسته از یک منطقه کوچک خاورمیانه و درمیان اقوام همسايهٔ یکدیگر نیز پس ازچندین هزار سال نه تنها واحد نشده بلکه در جنگ تمام عیار خودش با خودش می باشد!
 
آیا میشود باور کرد هزاران سال است ایمان آورندگان به خدای موسی و عیسی و محمد برای کسب رضایت او همدیگر و دیگران را تکه و پاره می کنند و آتش میزنند و خاکستر می کنند؟
  
بنده عرض میکنم خیر، خداوند آنها بهانه ای بیش نیست. بشر امیالش را بنام خدا جا می زند تا مسئولیت کارهایش را بعهده نگیرد. خدا همچون مفاهیم دیگری نظیر فرهنگ، دین، قوم، وطن، ملیت توان بسیج جمعی دارد و بهمین دلیل هرکسی میخواهد به خود قدرتی بیش از دیگری ودیگران دهد به خدا آویزان میشود. چرا آنکس که هیچ برتری بر دیگری و دیگران نمی خواهد « خدایش» را جلو نمی اندازد؟
 
مژگان پورمحسن
۲۹ ژوئيه ۲۰۱۷
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]