نقشه پیش فرض در دست های آلوده
محمد شوری

ذرهم یاکلوا ویتمتعوا ویلهم الامل فسوف یعلمون/ حجر3

 بگذارشان تا بخورند وبرخوردارشوند وآرزوسرگرمشان سازد،بزودی آگاه می شوند

 نقشه پیش فرض روی میزهای جداگانه،توسط دست های آلوده با پیش فرض تسلط کامل بر قدرت برای بعد از خمینی ترسیم شد. انقلاب بهمن 57، تاریخ وجغرافیای سیاسی منطقه وجهان را دگرگون ساخت،اماگِره ای که باز نکرد هیچ، خود تبدیل به یک گره کور جهانی شد.(به خوانیدحاشیه شماره 1)

 گره ای که یک سرش در دست مدیریتی بی خرد و خام وکینه ورز وسردیگرش دراختیار موساد،ام آی 6 و سیا قرارگرفت!(ب.خ.ح.ش.2).

 پیش زمینه نقشه پیش فرض معلوم بود: خمینی کهولت سن دارد،مریض احوال است و زیاد ماندنی نیست؛ قدرت باید تجمیعودراختیار ما باشد.(ب.خ.ح.ش.3)

دستمال خونیینی که با آن آیت الله شمس آبادی خفه شده بود!(ب.خ.ح.ش.4) پیراهن عثمان شد!چرا؟!چون آیت الله منتظری قائم مقام رهبری بود وباشناختی که از وی بود،امکان هدایت وی به سمت دلخواه نبود. نقشه پیش فرض ترسیم شد. سیدمهدی هاشمی متهم به قتل آیت الله شمس آبادی واز نزدیکان ومحارم آیت الله منتظری که پیش از این در رژیم پهلوی به همین اتهام به 3بار اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شده بود، بهانهودستاویزی مناسب برای آغاز اجرای پروژه نقشه ترسیم شده بود. باهدایت اولین وزیراطلاعات جمهوری اسلامی ایران(ج.ا.ا.) محمدمحمدی ریشهری(ب.خ.ح.ش.5)توسط نیروهای خاص وزارت و بیت خمینی (ب.خ.ح.ش.6)به توسط وی جهت وخط لازم به خمینی داده شد؛خمینی سرانجام و با شانتاژو جوسازی(ب.خ.ح.7) اولین وزیر اطلاعات درنامه ای به محمدی ری شهری«سیدمهدی هاشمی» علاوه براینکه او رااز سیدی انداخت! دستور دستگیری ایشان و دوستانش را داد. آنها را ضد انقلاب ومنحرف اعلان نمود . هرچند درختم نامه نوشت به عدالت رفتار شود!!(ب.خ.ح.ش 8)

 سیدمهدی هاشمی پیشتر(قبل از آبان) دستگیرشده بود.اوبراساس درخواست وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران(واجا) جهت ادای توضحیات خودش را معرفی کرد،اما هیچگاه به منزل بازنگشت. پیش از دستگیری سید مهدی هاشمی، کشف یک خانه تیمی!!  بهانه ای شدبرای دستگیری سید مهدی هاشمی شد. بهانه ای واهی.فقط در جهت اجرای نقشه پیش فرض.(ب.خ.ح.ش 9)

 سید مهدی هاشمی پس از انحلال واحد نهضتهای سپاه طبق مصوبه جدید مجلس در راستای فعالیتهای سپاه،که خود قبل از تاسیس این واحد مسئول روابط عمومی ستادمرکزی سپاه و از موسین بود، با حکم آیت الله منتظری در یک نهاد مستقل تحت نظر ایشان،در راستای صدور انقلاب!فعالیت داشت خانه تیمی مذکور با علم واجا در حالی که رسما فعالیتی هم نمی توانست انجام دهد باصطلاح کشف می شود.(ب.خ.ح. ش10)

آنروزها هم چنین«رابرت مک فارلین» مشاور امنیتی ریگان-رئیس جمهوری وقت آمریکا-با عده ای از همکارانش در دولت ریگان، با نام وپاسپورت جعلی وبهشکل مخفیانه وارد ایران شدند وبا برخی ازاعضای حاکمیت در هتلی دیدار و بهمذاکره پرداخت. اعضایی که یکی ازآنها الان رئیس جمهور ایران است.(حسن روحانی)و اتفاقا در سالگرد ورود مک فارلین به ایران،همانها نیز مذاکره ای علنی وآشکار با وزیرامور خارجه آمریکا وصحبت تلفنی با رئیس جمهورش اوباما داشتند. که این روزها برخی با قیاس مع الفارق سعی دارند از آب گل آلود ماهی بگیرند و با ان قلت کردن در ماهیت مذاکره و همخوانی با آن دوره در باصطلاح مبارزه با شیطان بزرگ وآمریکاستیزی!!بگویند: انارجل! هر مذاکره پنهانی برای معامله پنهانی و اخذ تصمیم برای سلطه فرد یا افراد خاص مذموم و باید افشا شود.کاری که در دوره ورود مک فارلین انجام شد. اما هر مذاکره پنهانی مضر نیست چنانچه حاکمیت مطلع باشد و پس از اخذ نتیجه گزارش آن به اطلاع مردم برسد.کاری که امروز علی الظاهر به همین شیوه دارد انجام می شود و پیرامون آن بحث وجدل ملانقطی هم در بین.ورود مک فارلین به ایران با هیات همراهش توسط آیت الله منتظری به خمینی گزارش می شود.درمجله الشراع منتشر می شود و توسط سیدمهدی هاشمی ودوستانش افشاگری صورت می گیرد.

واترگیت ایرانی رسوا می شود.مذاکره کنندگان که افشاگران را از قبل به زندان انداخته بودند،با دراختیارداشتن رسانه وقدرت قلب حقیقت می کنند وبا جعل حقیقت گزارش سو به خمینی می دهند.دراین میان برخی از نمایندگان نه از باب حُب علی و بلکه از بغض معاویه (اختلاف میرحسین موسوی وخامنه ای) واکنش نشان می دهند.تمام این مسائل موجب موضع گیری خمینی شد وعلاوه برصدور دستگیری دوستان سیدمهدی هاشمی، روند موضوع به نفع مذاکره کنندگان که الان که هم همانها برخرمراد قدرت سوارند واکنون ازموضع مذاکره -که خواست عمومی هم هست، موجب تشکر از خود شده اند!!؟

بی گمان اصول گرایان (راست سنتی سابق و ومحافظه کاران فعلی)واصلاح طلبان حکومتی(چپ سنتی ورادیکال فعلی) همچون دولبه قیچی در حذف فقیه عالیقدر ازصنحه قدرت سیاسی گناهکار وخیانتکارهستند.سوژه «سید مهدی هاشمی» پروژه مناسبی بود برای اجرای پروسه تجمیع قدرت. قدرتی که سرانجام درجدال تقسیم آن، سبب شد تا خودی ها ی خودی هم مثل مهدی کروبی و میر حسین موسوی در حصر روند ویا افرادی مثل بهزاد نبوی در زندان باشند. انتخابات 88رئیس جمهوری هر چند بهانه یک شورش کورشد،وجنبش سبز را بوجودآورد،امابعدهاحساب شده توسط رانت قدرت، به شکل درام کمدیک درآمد وبه گمان من به عمد می خواهند رفتارهای خشن و غیر حقوق بشری وجنایت وخیانت واعدام های بشمارو بی حساب و بی کتاب دهه 60 به ورطه فراموشی رود آنهم با آگراندیسمان کردن عمدی حوادثی خاص از جنبش سبز ونیز فقط برخی از زندانیان باصطلاح سیاسی در رسانه های داخل وخارج، با احتمال فوت خامنه ای، شکم های صابون مالیده هر دم بوی کباب می شنوند!

اما با این وجود در دل خود (ستنز آن)وضعیت سیاسی را بشدت دگرگون ساخت.امری که سازندگان جنبش سبز هم خود آنرا نمی خواستند.آگاه شدن مردم عوام را جهش داد و پیشرفت به سمت یک دمکراسی را تسریع کرد.اما رانت قدرت سعی در مهارومصادره به مطلوب آن در راستای یک نقشه پیش فرض برای بعد خامنه ای رادارد! سیاست ماکیاولی حفظ و نگهداری قدرت به هیچکس رحم نکرد.به قول قرآن:این تذهبون؟

 محمد شوری / نویسنده و روزنامه نگار

 آبان 92

 ------------------------------------------------------------------------

حاشیه ش 1

انقلاب بهمن 57محصول گروه ها ومبارزات افراد متفاوت بانگرش ها عقایدمختلف وناهمگون باحضور مردم در صحنه خیابان به منصه ظهور رسید.امادر همان آغاز خوره حذف وخود زنی هم شروع شد.دایره خودی ها روز به روز تنگتروانحصار قدرت تکمیل وخشن ترشد.

حاشیه ش2

 اولین حرکت نابخردانه وشاید (برای برخی)حساب شده،تصرف عدوانی سفارت آمریکا در تهران بود.موضوعی که هرچند در کشورهای انقلاب زده می تواندامری طبیعی باشد،اما کش دادنش در 444روز می تواند عامدانه وجهل مرکب باشد. متاسفانه انقلاب دوم نام گرفت وتمامی انقلاب اول را هم بر باد داد.وضعیت امروز کشور اگر نگوئیم صد درصد،متاثراز حادثه 13 آبان 58است که هنوز که هنوز است زوایای پنهانش برملا نشده و عاملینش (اعم از راست وچپ و مستقلش)نان آن را به نحوی می خورند.و یا درراس کارهای امنیتی و مدیریتی قرار دارند و یا از طرفی هم پز روشنفکری و دمکرات منشانه، سودای اصلاحات هم دارند.رطب خورده که منع رطب نمی کند.می دانید چرا همه(درموقع هجمه به خودشان) می گویند ما حرفهای ناگفته ای داریم که اگر مثلا دهان باز کنیم چه وچه می شود و یا در موعد مقررش -که هیچ وقت هم فرا نمی رسد-خواهیم گفت؟اما نمی گویند؟!چون در اصطلاح پشت همه شان خاکی است وآلوده. مرد آن است که باقبول مسئولیت وپذیرش خطا ازناگفته ها هم در جهت اصلاح انقلاب وبرای دفاع از حقوق بشر و حقوق شهروندی سخن بگوید.نه دهان های دیگر خفه باشد و فقط دهان خودشان باز. سعید حجاریان از بنیانگذاران «واجا»که هیچگاه هم درهنگام مواجه وگفتگو،درباب رئیسش«محمدی ری شهری» وعملکردش حرفی شفاف و قابل عرض نمی زند،درجایی (درمصاحبه ای) گفته بود: درابتدای انقلاب چندین نهاد امنیتی واطلاعاتی داشتیم و با تعداد بی شماری جاسوس.حجاریان خودش در سن 25 سالگی رئیس امنیت واطلاعات کشور تا قبل از تاسیس واجا بود.لابی جاسوس ها بخصوص لابی صهیون بشدت فعال یود.بی شک بمب گذاری در کاخ نخست وزیری زیر پای رئیس جمهور ونخست وزیرش آنهم توسط دبیر شورای امنیت خودش یک امر ساده ومعمولی نیست. هم چنین در قضایای جاسوس بگیری بی شمار حاکمیت از همان ابتدای تاسیس ج.ا.ا.،تا الان، باید گفت: همیشه نوچه جاسوس ها پس از پایان تاریخ مصرف شان توسط جواسیس اصلی که سالها نفوذ و رخنه کرده ولنگرانداخته و درحال کنگر خوردن هستند، لو می روند.امری ساده ومعمول در جهان سیاست است.

حاشیه ش 3

خمینی فروردین 65 طبق آنچه بعدها درمطبوعات درج شد یکبار تامرگ کامل پیش رفت.سیدمهدی هاشمی ودوستانش 6 ماه بعددستگیرشدند.مک فارلین مشاور امنیتی ریگان مخفیانه همان سال به ایران آمد.وخمینی 3سال بعد مُرد.هاشمی رفسنجانی در دوران نقاهت خمینی گفت:مادستگاهی به امام وصل کرده بودیم که چنانچه دستشویی هم می رفت، تحت کنترل باشد.(نقل از مطبوعات به مضمون). احمد خمینی همه کاره بیت خمینی و از براندازان آیت الله منتظری که توسط جریان چپ تحریک می شد،وبعدخود نیز قر بانی حاکمیت شد،و در سودای رهبری بعد ازپدر،دربیان خاطراتی از خود وامام گفته است:امام با فردی خیلی مانوس بود، گاه گاه بدون آنکه کسی حضور داشته باشدفقط با ایشان بود.روزی من مخفیانه در جایی از اتاق پنهان شدم تا شاهدگفتمان این مراد ومرید باشم.(به همین مضمون نقل درمطبوعات). طبیعی است ایشان مخفیانه خیلی کارهای دیگر هم کرد وازجمله کانالیره کردن پدرش و محروم ساختن وی از حقایق.و...

حاشیه ش 4

 کتاب خاطرات سیاسی.محمدی ری شهری.چاپ سوم. پائیز 1369.موسسه مطالعات وپژوهش های سیاسی.صفحات عکس.عکسی با دستمالی خون آلود در دادگاه رژیم شاه .

حاشیه ش 5

محمد محمدی ری شهری (محمد درون پرور اسبق ومحمد محمدی نیک سابق)اولین وزیر اطلاعات ج.ا.ا.کارنامه درخشانی پیش از انقلاب در مبارزه باساواک ودستگاه سلطنت ندارد.تنها افتخارش این است که دختر 9ساله آیت الله مشکینی را به عقد خود درآورده،توسط افرادی خاص وازجمله« سعید حجاریان برای پست وزارت معرفی می شود.درانقلاب ایران روحانیون(اعم از جامعه روحانیت ومجمع روحانیون ومدرسین حوزه علمیه ومراجع ) شِّم کار سیاسی نداشتند، چه رسد به کاراطلاعاتی وامنیتی وجاسوس شناسی وازاین حرفها!! انگشت شماربودند که به مسائل روابط بین الملل آشنایی داشته باشند.افرادی مثل آیت الله بهشتی بدلیل زندگی در فرنگ ومحمد منتظری که سوابق روشن وخاصی دارد تا حدودی از جهان ومعادلات پیجیده دنیای سیاست و ترفتدهای آن اطلاع داشتند. حال با سابقه اولین وزیر اطلاعات نظام تازه تاسیس شده ج.ا.ا،بخوانید حدیث مفصل از مجمل.وزارت اطلاعاتی که یک مدیرش سعید امامی بود،ومدیران دیگرش درفیلم بازجویی از همسر سعید امامی برای عموم اظهرمن الشمس شد! ایضا همانطور که دردادگاه های انقلاب افرادی مثل مصطفی پور محمد ی در سن 19سالگی به عنوان حاکم شرع مشغول کار شده و برمسند قضاوت نشستند واحکام بی شمار اعدام هم صادرکردند وهنور هم درراس قدرهستند.ری شهری اکنون باتولیت آستان عبدالعظیم اموال آن را تجمیع وتقسیط می کند!

حاشیه ش 6

 ری شهری جمعیت دفاع از ارزشها را تاسیس کرد.موسسینش از مدیران واجا بودندوالان برخی هم در جرگه اصلاح طلبان. مجید انصاری مسئول اداره زندان بودوقس علیهذا...

حاشیه ش 7

ری شهری در همان کتاب(40)می نویسد: تقاضای من این بود که ایشان در صورتی که رسیدگی به جرائم مهدی هاشمی را مصلحت می دانند کتبا پاسخ دهند. تنها در این صورت موضوع قابل پیگیری بود.توسط احمد آقا پاسخ امام به این شرح عنوان شد:ایشان به وظیفه شرعی خود عمل کند.ولی من چیزی نمی نویسم.اما بالاخره با جوسازی وگزارشات ساخته شده واجا که توسط ایشان به خمینی داده شد،ایشان سرانجام پیامی کتبی و رسمی داد.

حاشیه ش 8

 پنجم آبان سال 1365فرمان خمینی مبنی بر دستگری اعضای(به اصطلاح باند سیدمهدی هاشمی) صادرشدروز ششم آبان با هجوم(وبه عقیده آیت الله منتظری) که یادآور ساواک شاهبود عده ای و از جمله بنده (نویسنده این یادداشت) دستگیرشدند. خمینی در نامه ای به ری شهری نوشت: جناب حجت الاسلام ری شهری وزیراطلاعات؛ باتوجه به مسائلی که تاکنون کشف ویامورد سوظن شده است....تمام افرادمتهمی را که از سران این گروه محسوب می شوند ونیزافرادی را که درانتشارمسائل کذب وقضایای دیگر دست داشته را تعقیب نمائید. همان منبع.ص 59 آیت الله منتظری پس از انتشار این نامه در دیدار باحضرت امام عنوان نی نمایند که شما قبل از اینکه قاضی اظهار نظر نمایند،آنها را محکوم کرده اید.همان منبع ص 59 هم چنین آیت الله منتطری در نامه ای به خمینی می نویسد: آنچه حضرتعالی در صدد آن بودید با حرکتی که توسط مسئولین اطلاعات انجام شده و می شود تفاوت بسیار دارد.رسیدگی به اتهامات آقای سید مهدی هاشمی که نظر حضرتعالی بود چه ربطی دارد با حمله به موسسه انتشاراتی نهضت جهانی اسلام و غارت اثاث و اموال شخصی آن وحمله به خانه های زیادی در تهران وقم و اصفهان و دستگیری افراد معلول و مجروح جنگ تحمیلی و هتک حرمت خانواده هاو بازداشت نماینده مجلس شورا و حمله به کتابخانه سیاسی که زیر نظر این جانباداره می شود...می تواند دادشته باشد.همان منبع ص 60 آیت الله منتطری در درنامه ای به ری شهری می نویسد: اولا دستور امام مدظله العالی مبنی بر رسیدگی به کارهای آقای سید مهدی هاشمی نیازی به بازداشت وسیع با وضع زننده و تند که خاطره بد ساواک را در اذهان تجدید می کرد نداشت.همان منبع ص 42

حاشیه ش 9

 همان منبع ص 24.کشف خانه تیمی .گزارش مدیر کل ضد جاسوسی وقت واجا به وزیر.این درحالی بود که این خانه به استناد مستندات قوی وغیر قابل کتمان باواجا هماهنگ بود.و از فعالیت آن(درحالی که هیچ فعالیتی هم نداشت!) آگاه بود واز آدرس و مکانش نیز باخبر.ایضا هم ایشان(ری شهری)درهمین کتاب به نقل یک خاطره می پردازد: پس از عزل بنی صدرازفرماندهی کل قوا،فرماندهی سپاه پاسداران تغییرکرد.اولیه جلسه شورای عالی سپاه با ترکیب جدید درحضور امام تشکیل شد.(درسال1361).مهدی هاشمی که باتوصیه وحمایت کسانی چون آقای متتظری وشهید محمد منتظری مسئول واحد نهضت های سپاه رابرعهده گرفته بود،دراین جلسه شرکت داشت...مهدی هاشمی ضمن گزارش خود به شیوه صدور انقلاب و...اشاره کرد.دربخش پایانی جلسه،چندتن ازحاضران به منظور گزارش ازاوضاع کشور نزد حضرت امام ماندند. من نیز به عنوان مسئول واحد اطلاعات سپاه(مرتضی رضایی که هم اکنون نیز جزومشاوران امنیتی رهبری است) جزو این جمع بودم.حضرت امام فرموردند:مواظب مهدی هاشمی باشید.(همان منبع.ص 26) هم چنین ایشان(ری شهری)از قول خمینی در همان کتاب خاطرات می نویسد :در مورد فعالیت اینها(مهدی هاشمی و جریان او)کنترل داشته باشید و آنها را زیر نظر داشته باشید.این باید قلع و قمع شوند.(همان منبع ص.28)

حاشیه ش 10

 صدور انقلاب هرچند به خاطره ایدئوژیک بودن انقلاب و شور وهیجان آنزمانودرخطر بودن و انقراض انقلاب امری مقدس ودرستی بود.ایضا باتوجه به آغازجنگ.اما نبودن استراتژی واحد واختلاف وکینه های قدیمی آغاز وفرجام خوبی نداشت.حتی خمینی اعتقادی به آن درعمل نداشت.(نگاه کنید به همان منبع)ویمی گوید:«باصطلاح نهضت های آزادیبخش».که یکی ازآن ها،حجت الاسلام مزاریوگروهش از انقلابیون افغانستان بود، که بعدها توسط طالبان ترورشد. امری که اگر آن زمان طبیعی بود وقابل قبول؛ ولی اینک این زمان، محلی ازاعراب ندارد:(صدور انقلاب).از سویی همان کسانی که آن زمان مخالف بودند(مثل علی اکبر ولایتی)الانچنان با آب وتاب به بررسی آن می پردازند ودر راستای آن انواع سمیناروغیر می گذارند وهزینه های گزاف می کنند، که به قول آیت الله منتظری رهبرشان (خمینی)اصلا به آن اعتقادی نداشت.آیت الله منتظری در نامه ای به خمینی می نویسد: در دانشگاههای نیجریه شعار امام خمینی رهبرجهان اسلام می دهندوپیام های حضرتعالی را ترجمه وپخش می کنند و نماینده می فرستند در قم که با من به نیابت امام خمینی بیعت کنند غافل از اینکه اصلا امام خمینی نهضت های جهانی اسلامی را جرم می دانند. همان منبع ص 48

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*انتشارکتاب؛همه راه ها به کارشناس امنیتی ختم می شود!  [2020 Jul] 
*نامه سر گشاده به...! [2020 May] 
*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]