سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول)
محمد شوری

 

سیاست(POLITIC)به معنای تدبیر مدن(اداره شهر)وقتی درانحصار باشد،اولین قربانی خودش هست.

دولت نهاد اداره کننده شهر است،اما سیاست در اختیار حکومت!

حکومت وقتی محدود به معدودشد،سیاست نیزاسیر.

آنچه درپی می آید،بطور متناوب در فیس بوک اینجانب چاپ شده است. که اینک 10 شماره اول آن در یک مجموعه ارائه می شود.

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

آذر1393

 

سیاست قربانی سیاست(1)

گاهی یک تحلیل ناب،درست و صحیح توسط افراد منفور و مستبد بیان می شودکه سبب شده تا دیگران از بیان آن خودداری کنند.زیرا در هیاهیوی سیاست بی پدر و مادر،متهم به قرابت با آنها می شوند؛وگاه حاضرند برای غرابت، آن تحلیل ناب و درست را قربانی کنند تا بر پرستیژ روشنفکری شان خدشه وارد نشود!

 

سیاست قربانی سیاست(2)

در عالم سیاست عده ای سوژه  می سازند،و عده ای هم درگیر آن  می شوند و عده ای را هم تماشاچی این درگیری ها می کنند.

آنها که سوژه می سازندد،خاص هستند وزیاد هم علنی و آشکار نیستند،ولی آنها که درگیر آن می شوند زیادند و اکثرا از خود حاکمیت هستند.یعنی جزو رجال حکومت می باشند.

حکومت را سوژه سازان در اختیاردارند.مثلا شما تصور کنید یکی از سران حکومتی  سالها پیش در نماز جمعه در حالیکه باران می بارید از روی نوشته ای که از قبل تهیه دیده بود خواند دراین هوای آفتابی! و البته با دیدن باران فلفور متوجه این اشتباه  شد.

یااخیر بازهم در نماز جمعه همین هفته پیش امام جمعه ای در مورد نظارت درست بر اینترنت گفت: سی جی که هیچی ده جی هم آزاد می کنیم!

بیچاره سیاست که دراختیار اینهاست.

توده های مردم اکثرا تماشاچی این درگیری ها هستند والبته تماشاچی...وپیرو جو وفضا.تماشاچی اگر عاقل باشد،سیاست اینگونه قربانی نخواهد شد.

 

سیاست قربانی سیاست(3)
بی شک حضرت آقاقبلامثل هر انسان دیگر بیمارشده وبستری شده اند؛امادرطول ربع قرن حکومت یک طرفه ایشان(همه برای یکی)انعکاس بیرونی نداشته است؛چون انتشار آن احتمال این را داشت که در ارکان قدرت تزلزل ایجاد شود.اما برای حقیرترین عضو بدن، بساط بیعت گیری راه افتاد.دراین میان عده ای خواستن به دست بوسی برسند نتوانستند و یا نگذاشتند؛وعده ای هم برای نشان دادن نمایشی از تمامی صنوف وطبقات وعقاید دردرگاه حضرت آقا صف کشیدند.بیش از ربع قرن است که سیاست در نظام سیاسی کشورهمینگونه اداره می شود.بیچاره سیاست...

 

سیاست قربانی سیاست(4)

گه گاه از زبان روحانیت حاکم خوانده و شنیده ایم که حضرت علی(ع)در یک روز 4 هزار نفر را کشت.

این سخن را بارها در میان عوام برای توجیه اعدام های بی رویه گفته اند.

فرض بر صحت (کشتن 4 هزار نفر در یک روز)،

آیا حضرت علی در دادگاه های سرپایی و غیابی و چند دقیقه ای آره یا نه ای این 4 هزار نفر را زیر تیغ برد؟یادر مقام فرماندهی سپاه جنگ رو در رو با کسانی که جنگ مسلحانه کردند؟!

سیاست (به عنوان تدبیر) توسط سیاستمداران حاکم با سفسطه و مغلطه وخطابه ای غرا،قربانی سو تدبیر می شود.

تنها دلیلش ناآگاهی عوام است.  

 


سیاست قربانی سیاست( 5)

اگر محمدرضا شاه سلسله پهلوی توانست بعداز کودتای 28 مردادجرات پیدا کند وقانون اساسی مشروطیت را دوربزند وبا ثروت نفت قدرت بادآورده برای خود دست وپا کند،درعوض جمهوری اسلامی ایران توانست فقط با تفسیر یک اصل از قانون اساسی و تصویب یک ماده (نظارت استصوابی)سلطنت فردی راسیستماتیک قانونی کند و مضافا عبای دین را هم رویش بکشد!

دراین سالهامردم در تمامی انتخابات از ترس عقرب جراره به مار غارشیه پناه برده اند.

 

سیاست قربانی سیاست(6)

وقتی سگ محض رضای خداپاچه گربه را گاز می گیرد و گربه محض رضای خدا موش،آنگاه می شود کانالیزه شدن سیاست!

شیوه ای که بواسطه آن قدرت،با دوقطبی کردن،نبض امور را دراختیار می گیرد.

کار رسانه تائید و نقد قدرت برای تنویر افکار عمومی ست.

رسانه بازتاب بیرونی رخدادهای دورنی ست.و هم چنین اصلی ترین وسیله کانالیزه شدن سیاست.

بطور مثال:

عذرا خانوم وصغری خانوم و کبری خانوم از جناح یسار،وفاطی کماندو وپری بلنده وزهرا سیا از جناح یمین که درپروسه کادر سازی جناح قدرت تربیت شده بودند،می شوند سردبیر و ...

ویا صرفا عده ای خاص سخنگوی افکار عمومی می شوند و تمامی مصاحبه ها ونوشتارها(رسانه داخلی وخارجی)فقط از زبان آنها بیان می شود.

ویا تنها عده ای حق نوشتن دارند و عده ای همیشه  ودائم از این نشریه  به آن نشریه در رفت وآمد هستتند وبرخی شان هم  اصلا سردبیر بدنیا آمده و سردبیر رحل دنیا خواهند کرد!

 دایره  بازتاب و نقد عملکرد قدرت در این 35 سال  محدود به عده ای معدود شد.

 

 

سیاست قربانی سیاست(7)

در حوزه علمیه(میان طلاب علوم دینی)مصطلح است که:«نظم در بی نظمی»ست!

این استراتژی قربانگاه سیاست شده است.که بواسطه آن نوعی آنارشیسم موزون و جهت دار،اجرایی می شود.وتنها فایده اش،برای عده ای خاص،یا گروهی خاص،است که باآن قدرت سیاسی رابرای خود حفظ می کنند.

ماهیت وروح قانون اساسی ج.ا.ا.با این استراتژی  گِره خورده است.

وقتی به  شاه کلید  اصول،در این قانون دقت کنید،متوجه می شویدهرکدام از مجریان برای تبری جستن ومبری کردن خوداز وضعیت فعلی (پس از 35سال)باتوانایی ومغلطه کلامی به همان  استناد می کنند.

در امر به معروف ونهی از منکرشیوه نصره بالرعب را عملا وکلاما تبلیغ می کنند وبعد وقتی با اینوع شیوه، اسید پاشی ویا کشتن خودسرانه از افرادمهدورالدم(به زعم قاتل)مواجه می شوند،بازهم برای آن راه فرار پیدا کرده  وباانواع توجیه روبرو می شویم.

در جهت عدم پاره شدن کِش، باید منتظر مختومه کردن پرونده اسید باشی(مثل تمامی پرونده های اینچنینی)باشیم!

 

سیاست قربانی سیاست(8)

«مگر به حکم قانون».

در اصول اساسی قانون اساسی مواردی هست که آنرا موکول به قانون می کند. قوانینی که قرار است بعدا توسط نمایندگان مردم در پارلمان تصویب شود.

مثل اصل 22:حیثیت،جان،مال،حقوق،مسکن وشغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

مثل اصل25:...استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

ووقتی کاندیداهای نمایندگی مجلس باید ابتدا توسط 6 نفر(مثل هر انسان دیگر دارای حب و بغض)تائید شود،سرانجام ملت واین کشور همین است که الآن می بینید.

سرنوشت مردم  در اختیار  لُمپنیسم و مداح روضه خوان قرار می گیرد و تدبیر به تخدیر تبدیل می شود.

در روایتی از خواجه نظام الملک آمده است:که می گوید:

هنگامی که صفاری در منطقه«قهستان شکست خورد،در پاسخ به پرسش رهگذری،علت شکست خود را گماردن مردمان خُرد بر کارهای بزرگ دانست.

 

 

سیاست قربانی سیاست(9)

تلقین و تکرار و تداوم وبمباران دائمی معدود افراد وگروه، برافکار عمومی  توسط رسانه-که از توان اقتصادی و پشتوانه رانت برخورداراست- نوعی تدبیر سیاسی ست وجلوه دیگری از قربانگاه سیاست.

مضافا آنکه با پُز روشنفکری و آزاد منشی وارد این عرصه شوند و از مخاطب هم بخواهند جهت تنویر افکار عمومی وبالارفتن آگاهی، دیدگاه خود را آزادانه در اینجا منتشر کنند.ولی در اصل (ودرعمل مشاهده می شود)هدف آنها فقط انتشار همان عده محدود ومعدود است.وبرای عدم انتشار برای غیر، بهانه هایی مثل عدم دسترسی،ازدحام و ترافیک،و یا مافقط مطالبی که ابتدا برای این جا ارسال شود را منتشر می کنیم و هکذا ان قلت های دیگر....وبا همین دلایل آنرا به پستوی بایگانی می سپارند تا زمان بدادشان بیاید!

 این سیاست،سیاست له کردن دیگران با پُز روشنفکرانه و آزادیخواهانه است که با یک بررسی(خصوصا در رسانه های فراگیر )بوضوح می شود دید.صرفا نمایشگاهی ست از افراد خاص!

 

 

 

سیاست قربانی سیاست(10)

«تابو» ساختن و «لولو» درست کردن سیاستی ست برای تعدیل و پنهان و گمنام کردن سیاست دیگران.

ولایت فقیه «تابو»بی ست که در ج.ا.ا. ساخته شد؛و آنرا آنقدر مقدس کرده اند که اکنون همچون «گوساله سامری»پرستش می کنند.

«احمدی نژاد» هم لولویی ست که در ساختار نظام مبتنی بر نظارت استصوابی از پستوی سیاست بیرون آمد و درست شد.

الان هم جناح راست(اصول گرایان) و هم جناح چپ(اصلاح طلبان حکومتی)منافعشان در این است که این ساختار شکننده نشود، هر دوی آنها به این  «تابو» و « لولو» نیاز مبرم دارند.درغیر این صورت آنها می بایست پس از 35 سال قدرت بلامنازع و یک سویه،جای خود را به دیگران بدهند.لذا «بدل» سازی و « قهرمان سازی» برای «آلترناتیو»بعدی، پروسه ای ست که با کِش دادن جریان باصطلاح « فتنه» گِره و رقم خورده است!

7آذر1393

 

#محمد شوری,#سیاست,#حکومت,#دولت,#قانون اساسی,#روحانیت,

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]