نهاد قانونگذاری بریتانیا و اتهامات غیرحقوقی شادی صدر
مهناز قزلو

نهاد قانونگذاری رسانه‌ای در بریتانیا (آفکام)1 پس از بررسی طرح شکایت من نسبت به برنامه‌ی "چشم‌انداز" در تلویزیون "ایران‌اینترنشنال" بتاریخ ششم ژوئن 2018در روندی که تقریبن هفت ماه طول کشید، رای نهایی خود را بنفع من مبنی بر محکومیت این رسانه صادر  و منتشر کرد. اگرچه محکومیت این رسانه مایه‌‌ی خشنودی من نیست چرا که می‌دانم آن‌ها نیز مانند بسیاری دیگر فریب حقه‌بازی شادی صدر را خورده و اسیر توطئه‌چینی او شدند، اما برای دفاع از شخصیت حقیقی و حقوقی‌ام راهی به جز شکایت نزد مراجع حقوقی نداشتم.

آفکام، نهادی است قانونگذار و ناظر بر مقررات مربوط به رسانه در بریتانیا که یکی از حوزه‌های اختیارات آن رسیدگی به شکایات نسبت به محتوای مضر رسانه‌ها، طرح اتهامات بی‌اساس و غیرحقوقی و برخورد غیرمنصفانه با مخاطبان، فرد و سازمان‌هاست.  این نهاد قانونگذار از طرف پارلمان بریتانیا مجاز است محدودیت‌هایی علیه یک رسانه اعمال کرده و یا از فعالیت آن جلوگیری کند.

 

اما مبنای طرح شکایت من به آفکام چه بود.

لینک برنامه ششم ژوئن 2018 تلویزیون ایران اینترنشنال:

https://www.youtube.com/watch?v=dcZg9gu_UqE

 

‌در برنامه‌ی "چشم‌انداز " بتاریخ ششم ژوئن، مهمان برنامه، "شادی صدر"، ادعاهای نادرست و اتهامات بی‌اساس و غیرحقوقی و حتا "دروغ هایی" را علیه من مطرح کرد مبنی بر آنکه:

 1. به یک اکتیویست (شادی امین) افترا زده‌ام
 2. من جرم/هایی مرتکب شده‌ام که در دادگاه مسجل و ثابت شده‌اند
 3. به دلیل "جرم‌های ثابت شده"! پتیشنی علیه من براه افتاده است
 4. از بنیاد پژوهشهای زنان خواسته شده که مرا به عنوان سخنران حذف کنند اما این بنیاد به این خواسته توجهی نکرده است.

 

لینک حکم منتشر شده‌ی نهاد قانونگذاری آفکام در بریتانیا به زبان انگلیسی:

https://www.ofcom.org.uk/__data/assets/pdf_file/0025/134755/Issue-371-of-Ofcoms-Broadcast-and-On-Demand-Bulletin.pdf?fbclid=IwAR2c12cLnF7W8lzc1oLVLpC4nfcR_1VVi0gukAz30vqQUZtvgcmvzWB4eBQ

 

و اما در بخش اعلام نهایی قضاوت و حکم آفکام آمده است:

 

"آفکام در بررسی اولیه به این نتیجه رسید که شکایت خانم قزلو، مورد تایید و حمایت این نهاد قانونگذار است و به طرفین فرصت ارائه نظر، استدلال و مستندات داده شد.

آفکام به منظور رسیدن به مرحله‌ی تصمیم‌گیری، به دقت تمامی اطلاعات، مطالب، مستندات مربوطه و جوابیه‌های طرفین را مورد بررسی قرار داد که شامل برنامه‌ی پخش شده، ترجمه آن و پاسخ‌های ارائه شده از سوی طرفین و همچنین دفاعیه‌ی ایران اینترنشنال نسبت به حکم اولیه بود.

پس از بررسی دقیق نهایی، آفکام، حکم اولیه‌ی این نهاد را مبنی بر حمایت از شاکی (خانم قزلو) همچنان محرز دانست. از آنجاییکه شکایت شاکی (خانم قزلو) برمبنای تبعیض در بهره‌مندی از الزامات و اقتضایات عادلانه و برابر در مقابل شقوق نابرابری و نقض عدالت رویه‌ای از  منظر قانون بود، با استناد به مفاد ماده قانون‌های 7.1 و  7.9 و 7.11؛ اجتناب از رویه‌ی ناعادلانه و نابرابر، طرح اتهامات بی‌اساس و غیرحقوقی و عدم فرصت پاسخگویی مناسب و بموقع، آفکام معتقد است که در این برنامه نسبت به خانم قزلو رویه‌ای ناعادلانه و نابرابر اعمال شده؛ زیرا اتهامات و ادعاهایی علیه وی مطرح شده بدون آنکه به او فرصت پاسخگویی داده شود. "

 

در بخش دیگری از حکم نهایی آمده است:

"آفکام پس از بررسی‌های دقیق و با استناد به مفاد ماده قانون‌های 7.9 و 7.11 به این نتیجه رسید که ادعاها و اتهام‌هایی که خانم صدر علیه خانم قزلو مطرح کرده به وضوح پتانسیل تاثیر مخرب بر افکار عمومی و مخاطبین داشته، چرا که به باور آفکام بر اساس این اظهارات به مخاطب چنین القا می‌شود که خانم قزلو علیه ارزشهای کنفرانس بنیاد پژوهشهای زنان اقدام کرده و گویا ادله‌های قانونی مبنی بر اثبات ادعاهای مطرح شده علیه خانم قزلو وجود دارد که بر مبنای آن اقدام به پتیشن و اعتراض به وی شده است."

 

شادی صدر و شادی امین با حقه‌بازی و فرافکنی همه جا مطرح کرده‌اند که گویا من در دادگاه کانادا محکوم شده‌ام. حال یک مرجع معتبر حقوقی در بریتانیا، با بررسی دقیق و کامل اعلام کرده است که هیچگاه هیچ شکایتی علیه من در هیچ دادگاهی مطرح نشده و هیچ حکمی هرگز اساسن وجود نداشته است.

 

"آفکام همچنین به بررسی این نکته پرداخت که آیا ارائه و طرح چنین اظهاراتی از سوی خانم صدر در این برنامه تلویزیونی منجر به بی‌عدالتی و رویه‌ای ناعادلانه نسبت به خانم قزلو شده است.

بنابراین:

 1. آفکام با در نظر گرفتن آزادی رسانه، معتقد است این آزادی باید همراه با رعایت و پذیرش مسوولیت و تکلیف قانونی باشد؛ اینکه رسانه باید تمامی قوانین و چارچوب‌ها و معیارها را در این زمینه رعایت کند به نحوی که منجر به رویه‌ای ناعادلانه و نابرابر علیه فرد یا سازمانی نشود و از آن پیشگیری و اجتناب شود.
 2.  آفکام با در نظر گرفتن اینکه نامه‌ی اعتراض جمعی (پتیشن) مربوط به منافع عام است، اما اینکه ایران اینترنشنال ادعا کرده موضوع پتیشن بدون پوشش موضوع اتهاماتی که خانم قزلو علیه یک اکتیویست مطرح کرده ممکن نبوده است...
 3.  و اینکه ایران اینترنشنال اظهار داشته که خانم قزلو وجود پتیشن را انکار نکرده....
 4. و نیز با در نظر گرفتن اینکه ادعاهای خانم صدر در مورد خانم قزلو فراتر از فقط بحث در مورد یک پتیشن و سابقه آن (پتیشن) است، بلکه به نظر می‌رسد خانم صدر ادعاهایی را علیه خانم قزلو مطرح کرده که بر اساس آن چنین القا می‌شود که خانم قزلو اتهامات نادرستی را علیه اکتیویستی دیگر مطرح کرده که افتراآمیز بوده و نباید به عنوان سخنران به کنفرانس دعوت می‌شده و اینکه موضوع اعتراض توسط بنیاد مورد بررسی قرار نگرفته.
 5. و همچنین آفکام با در نظر گرفتن اینکه یک برنامه زنده، چالش‌های خاص خود را دارد، و این امکان هست که موارد پیش‌بینی نشده طی آن مطرح شود، اما به همین علت آفکام، رسانه را مکلف و موظف می‌داند اطمینان حاصل کند که پیش از پخش زنده، ملاحظات و اقدامات ضروری را مطابق با قوانین رسانه برای اجتناب از طرح موارد خلاف قانون،  اعمال کرده است. 

 

آفکام با در نظر گرفتن همه‌ی موارد ذکر شده، وارد مرحله بررسی این موضوع شد که آیا ایران‌اینترنشنال اقدامات ضروری بر طبق قوانین و مقررات در جهت حصول اطمینان از عدم طرح و ارائه مطالب و اظهارات و رفتار و رویه‌ای ناعادلانه علیه خانم قزلو انجام داده است یا خیر.

 

ایران اینترنشنال هیچ مدرک و ادله‌ای را ارائه نداد که نشان دهد اقدامی قابل‌قبول و مستدل پیش از پخش برنامه انجام داده تا از هر گونه ریسک بالقوه‌ی رویه‌ای ناعادلانه پیشگیری و اجتناب کرده باشد.

 

در برنامه‌ی مورد نظر، حین اجرا و پخش برنامه، مجری به طور خاص از خانم صدر می‌پرسد که در باره پتیشن صحبت کند اما مجری این برنامه به هیچوجه تلاش نمی‌کند که ادعاها و اتهامات مطرح شده توسط خانم صدر علیه خانم قزلو را به چالش بکشد و به نظر می‌رسد هر چه در این برنامه مطرح شده، در جهت تقویت ادعاهای خانم صدر علیه خانم قزلو بوده است و تنها اهمیت داشته که ادعاهای خانم صدر در این برنامه مطرح شود. بعلاوه در هیچ کجای این برنامه، نقطه نظرات خانم قزلو مطرح نشده.

بنابراین به نظر آفکام:

 1. ادعاها و اتهامات مطرح شده در این برنامه توسط خانم صدر به طور قابل‌ملاحظه‌ و بالقوه‌ای در مخاطبین علیه خانم قزلو  تاثیر منفی و مخرب داشته است. آفکام معتقد است آنچه علیه خانم قزلو در این برنامه مطرح شده به روش و رویه‌ای ناعادلانه و نابرابر بوده است.
 2. به علاوه بر طبق قانون 7.11، ایران اینترنشنال مکلف بوده در زمان مناسب و بموقع فرصت مناسب برای پاسخگویی به خانم قزلو جهت اجتناب از بی‌عدالتی فراهم ‌آورد.
 3. آفکام همچنین دریافته است که ایران اینترنشنال، پاسخ خانم قزلو به اتهامات مطرح شده در این برنامه را جستجو و دنبال نکرده است.
 4. ایران اینترنشنال اظهار داشته که به خانم قزلو پیشنهاد فرصتی را داده که بعدها پاسخ دهد این در حالی است که آفکام دریافته است که چنین تلاشی از سوی ایران اینترنشنال، پس از (محکومیت اولیه در پی) طرح شکایت خانم قزلو صورت گرفته و این از نظر آفکام بدین معناست که این رسانه بقدر کافی از رفتار غیرعادلانه نسبت به خانم قزلو اجتناب نکرده. "

 

آفکام در این بخش از حکم صادره تاکید می‌کند که شادی صدر با مجری برنامه دست به یکی کرده و برنامه‌ای از پیش طراحی شده را پیش برده‌اند. سوال اینجاست وقتی کسی با دسیسه‌چینی علیه یک فعال و مدافع حقوق زنان و یک زندانی سیاسی سابق توطئه می‌کند آیا اساسن می‌تواند فعال حقوق بشر باشد و دم از "عدالت" بزند؟

در عین حال مشخص است که "نعیمه دوستدار" که از یاران غار خانم‌ها شادی صدر و شادی امین است هم به منظور هماهنگی هر چه بیشتر علیرغم مخالفت بنیاد پژوهشهای زنان که وی در آن زمان سخنگوی آن بود در برنامه‌ی طراحی‌شده از سوی شادی صدر و مجریان ایران اینترنشنال شرکت می‌کند که خلاف شئونات و پرنسیب‌های حقوق بشری و توصیه‌ی بنیاد پژوهشهای زنان بوده است. نعیمه دوستدار که می‌بایست بدون جانبداری تنها به وظایف و مسوولیت‌های واگذار شده، وفادار می‌بود و به عنوان سخنگو از تصمیمات بنیاد پژوهش‌ها دفاع می‌کرد و یا به تشریح آن‌ها می‌پرداخت نه تنها وظایف خود را انجام نداد بلکه در نقش عامل نفوذی شادی صدر و شادی امین به بنیاد ضربه زده و بر خلاف ابتدایی‌ترین پرنسیب‌های حقوق بشری عمل نموده است.

در ادامه حکم آفکام آمده است:

 

"بنابراین آفکام معتقد است رویه و رفتاری که با خانم قزلو در این برنامه صورت گرفته کاملن ناعادلانه و نابرابر بوده است. آفکام از شکایت خانم قزلو مبنی بر رفتار و رویه‌ی غیرعادلانه و نابرابر حمایت می‌کند.

 

آفکام همچنین معتقد است در این برنامه اتهاماتی علیه خانم قزلو مطرح شده که ضرورت داشت جهت اجتناب از هر گونه بی‌عدالتی آن را مورد بررسی دقیق قرار دهیم.

خانم صدر در این برنامه از یک پتیشن صحبت می‌کند در اعتراض به دعوت و دادن تریبون به سخنرانی (خانم قزلو) که نقش او در افترا زدن به یک اکتیویست را محرز و ثابت شده عنوان می‌کند و سپس به فوروارد کردن ایمیل خصوصی اشاره می‌کند. به نظر آفکام، ادعاها و اتهامات مطرح شده توسط خانم صدر علیه خانم قزلو کینه‌توزانه بوده است.

خانم صدر به نادرستی اظهار کرده که بنیاد پژوهشهای زنان، در خواست آنها را مورد بررسی قرار نداده، این در حالی‌ست که این بنیاد تقاضای آنها را پس از مشاوره با چند حقوقدان رد کرده بوده است. آفکام دریافته است که این برنامه فاقد این اطلاعات می‌باشد.

 

ایران اینترنشنال اظهار می‌دارد که خانم قزلو درخواست استفاده از حق قانونی خود برای پاسخگویی را یکروز پس از پخش برنامه به این رسانه اعلام کرده اما این رسانه پیشنهاد نوشتن یک مقاله در وبسایت را می دهد که توسط خانم قزلو رد می‌شود.

 

ایران اینترنشنال در دفاعیه‌ی نهایی خود به آفکام در جوابیه‌اش استدلال کرده که:

 1. ایران اینترنشنال می‌پذیرد که ادعاهای اتهام‌آمیز بی‌اساس و غیرحقوقی در این برنامه علیه خانم قزلو مطرح شده که غیرمنصفانه و ناعادلانه بوده و در هیچ دادگاهی مورد ارزیابی و اثبات قرار نگرفته است.
 2. به خانم قزلو امکان پاسخگویی به صورت مقاله و انتشار آن در وبسایت داده شده که وی نپذیرفته است.
 3. به خانم قزلو امکان حضور در برنامه و پاسخگویی به اتهامات داده شده است.

علیرغم همه‌ی اینها آفکام پس از بررسی دقیق همه‌ی داده‌ها و اطلاعات ارائه شده از سوی طرفین و اطلاعات و ادله‌های مطرح شده از سوی ایران اینترنشنال به این نتیجه رسید که بر حکم اولیه ثابت بماند و از شکایت خانم قزلو حمایت کرده و رای بر محکومیت ایران اینترنشنال بدهد."

 

مواردی که نهاد حقوقی آفکام با استناد به قوانین رسانه و ادله‌های قانونی مطرح می‌کند در واقع هر یک جرمی است که شادی صدر مرتکب شده است؛ مانند طرح ادعاها و اتهامات بی‌اساس، غیرمستند و غیرحقوقی، تخریب، لطمه زدن به حیثیت فردی و نقض عدالت و طرح اتهامات کینه‌توزانه...

بوضوح روشن است که شادی صدر در مکتب رژیم جمهوری اسلامی، در جوار اصلاح‌طلبان و امنیتی‌های حکومتی، ترفندهای شریرانه و شیوه‌های غیرانسانی را  آموخته و با شارلاتانیزم علیه فعالین در عرصه‌های حقوق بشری بکار می‌بندد. من اولین قربانی توطئه‌های او نبوده و قطعن آخرین نخواهم بود و این رشته سر دراز دارد. امیدوارم قربانیان دسیسه‌‌چینی‌های وی سکوت خود را بشکنند و دست به روشنگری بزنند تا نقاب از چهره‌ی وی برداشته شود.

 

نکته‌ی قابل توجه اینکه، ناعدالتی صورت گرفته در ارتباط با من چنان سخیف است که حقوقدانان آفکام علیرغم آنکه ایران‌اینترنشنال پذیرفته که ادعاهای افتراآمیز مطرح شده از سوی شادی صدر  علیه من در آن برنامه، غیرمنصفانه و ناعادلانه بوده و در هیچ دادگاهی نه مطرح و نه ثابت شده و علیرغم آنکه این رسانه به من امکان پاسخگویی بصورت انتشار مقاله در وبسایت را پیشنهاد کرده و نیز فرصت پاسخگویی حضوری در استودیو را فراهم آورده، با همه‌ی این اوصاف باز هم ، این رسانه را که فریب شادی صدر را خورده، به دلیل نقض قوانین محکوم کرده‌است. این است حقوق بشر و قانون و جامعه‌ای قانونمند.

 

تلویزیون ایران اینترنشنال بخاطر وجود نهاد قانونگذاری همچون آفکام در بریتانیا که در واقع جایگزین پنج نهاد قانونگذار از طرف پارلمان بریتانیا اختیارات وسیعی در حوزه‌ی رسانه دارد با این حکم قاطع و نهایی روبرو شد.

 

همزمان رادیوی محلی "همبستگی" در استکهلم و چند رسانه‌ی ریز و درشت دیگر نیز همین اوضاع و چه بسا بدتر را داشتند. تلویزیون اینترنشنال پاسخ مرا حداقل داد و از من خواست در وبسایت مقاله‌ای بنویسم و حتا پس از طرح شکایت از من دعوت بعمل آورد و در برنامه‌ای حضوری پاسخ ادعاها و اتهامات بی‌اساس و غیرحقوقی شادی صدر داده شد، اما هنگامی که با "سعید افشار"؛ مجری رادیو همبستگی تماس گرفتم و نسبت به مصاحبه 33 دقیقه‌ای یک جانبه با شادی صدر اعتراض و در خواست استفاده از حق پاسخگویی کردم در نهایت پاسخ داد که ضرورتی نمی‌بیند چنین فرصتی به من بدهد. اینان خوب است که این حکم قضایی را خوانده و از آن درس بیاموزند.

باید توجه داشت مدیر و  گردانندگان رادیو "همبستگی" که ادعای چپ و سوسیالیسم دارند با وجود بیش از سه دهه زندگی در سوئد و برخورداری از مواهب دمکراتیک این جامعه هنوز با ابتدایی‌ترین اصول حقوق بشر بیگانه‌اند.

عجبا که اینها مدعی آزادی مردم ایران زمین‌اند و گاه فراتر... اینترناسیونالیست! و می‌خواهند جهان را از شر "بربریت سرمایه‌داری" نجات دهند و بهشت سوسیالیسم برپا کنند. عجبا که اینها مدعی دموکراسی و آزادی و حقوق خلق هستند!

آقای رضا گوهرزاد در تلویزیون «اندیشه» نیز هر چند از شادی صدر فریب خورد و مصاحبه‌ای یک جانبه با او ترتیب داد، متأسفانه پس از درخواست من برای برخورداری از فرصت پاسخگویی برابر خواسته‌ی مرا بی‌جواب باقی گذاشت.

 

در اینجا لازم می‌بینم نکته‌ای را در مصاحبه‌ی شادی صدر در این برنامه و برنامه‌های مشابه با رادیو و تلویزیونهای مختلف مورد توجه قرار بدهم. او می‌گوید: "اگر کسی مورد مجرمانه‌ای را در رابطه با کسی دیگر مطرح کند و نتواند آنرا ثابت کند جرم است." براستی این خود مصداق عمل شادی صدر است؛ یعنی طرح اتهامات و افتراهای کینه‌توزانه که هیچ سندیت حقوقی و قانونی ندارند. به عبارت دیگر افترازنی‌ تحت نام دفاع از قربانی افترا.

به همین سبب همچنانکه بارها پیش از این نیز پیشنهاد کرده‌ام، از بنگاه اقتصادی "عدالت برای ایران" به مدیریت شادی صدر و شادی امین می‌خواهم که از من در دادگاه‌های سوئد شکایت کنند تا بسیاری از جنبه‌های مبهم افتراهای سخیفی که مطرح کرده‌اند روشن شود و مشخص شود که شادی امین در دادگاه کانادا در "زیر سوگند" در حضور قاضی، اظهارات دروغی را مطرح کرده که از نظر قانون جرم سنگینی محسوب می‌شود.

 

اما خطاب به آنهایی که بیانیه‌ی شریرانه تهیه شده توسط شادی صدر و شادی امین علیه من را امضا کردند به ویژه آنانکه متاسفانه عنوان خود را حقوقدان و وکیل و استاد و دکتر معرفی کردند می‌نویسم: از نظر من با توجه به رای حقوقی نهاد قانونگذاری آفکام، متأسفانه عالمان بی‌عمل بوده‌اند و چنان‌چه احساس می‌کنند فریب خورده‌اند، سکوت‌ و انفعال‌شان در قبال این دو نفر غیر قابل فهم و نادرست است. آنها در مقام قاضی آگاهانه یا ناآگاهانه پای بیانیه‌ی سراسر جعل و دروغ تهیه شده از سوی این دو را امضا و غیابن مرا محاکمه و محکوم کردند و بدتر از آن خواستار جلوگیری از سخنرانی من که برخلاف این دو نفر، بهترین سال‌های عمر خود را در زندان‌های جمهوری اسلامی و در بدترین شرایط سپری کردم شدند.

هر چند برای تنویر افکار عمومی بایستی تأکید کنم:

 

 1. نفراتی امضاهای خود را پس گرفته‌اند که از سوی شادی صدر و شادی امین هرگز مطرح نشده است
 2. امضاها با فریب از بیشتر افراد گرفته شده
 3. برخی که حاضر به امضا نشده‌اند با فشارها و تهدیداتی روبرو شده‌اند
 4. چند تن از امضا کنندگان از رسانه‌ای شدن نامه خبر نداشتند و آن را صرفن نامه‌ای به کمیته‌ی محلی می‌دانستند و با علنی شدن آن، امضای خود را پس گرفتند و ابراز پشیمانی کردند که البته این خود عذری بدتر از گناه و رفتاری دوگانه و فاقد پرنسیب است.

اما از نظر من لازم است امضاکنندگان بیانیه‌ی شریرانه شادی صدر و شادی امین از این فرصت استفاده کرده ضمن انتقاد علنی از خود، امضاهایشان را پس بگیرند. به ویژه کسانی که با عناوینی چون دکتر و استاد و حقوقدان و ... در توطئه علیه من ناآگاهانه شرکت کرده‌اند. آنها اینک پس از صدور رای حقوقی آفکام می‌توانند از این فرصت استفاده کرده و برای حفظ پرستیژ خود نسبت به فریبکاری شادی صدر و شادی امین و سواستفاده از موقعیت آنان اعتراض کنند. همه‌ی ما می‌توانیم اشتباه کنیم بخصوص وقتی با دسیسه‌چینی روبرو هستیم. همه‌ی ما می‌توانیم در دام توطئه اسیر شویم اما چاره‌ی کار پذیرش اشتباه و جبران مافات است.

 

شادی صدر و شادی امین با به کارگیری انواع و اقسام شیوه‌های غیرانسانی و غیراخلاقی همه‌ی تلاش خود را کردند تا اتهامات دروغینی را که محصول بنگاه اقتصادی «عدالت برای ایران» بود به من منتسب کنند و آن را گناه کبیره‌ای جلوه دهند مستحق اشد مجازات. و تا بدانجا پیش رفتند که سازمان عفو بین‌الملل را از طریق رها بحرینی و نیز برخی رسانه‌ها را هم آلوده‌ی همدستی با خود کردند.

 

آیا رویه‌ی آن‌ها با حقوق بشر و معیارهای انسانی، مناسبات و ساختار دموکراتیک و آزادیخواهی کوچکترین قرابتی دارد؟ رویه‌ای که جز لشکرکشی انصار حزب‌الله، قلدرمآبی، لومپنیسم و قدرت‌نمایی در جهت نفی پرنسیب‌های حقوق بشری نبود.

 

کسانی که این بیانیه‌ی افتراآمیز و کینه‌توزانه را که به تشخیص نهاد قانونگذاری بریتانیا بی‌اساس و غیرحقوقی‌ست امضا کردند لازم است از خود بپرسند که تا چه حد در نقض پرنسیب‌های حقوقی و دموکراتیک نقش داشتند. به ویژه آنان که امضاهایشان به دنبال ردیف کردن مدارک دانشگاهی و عناوین پرطمطراقی چون "حقوقدان" به این بی‌پرنسیبی دامن زد. امضا کنندگان، نه تنها حق آزادی بیان مرا زیرپا گذاشتند بلکه مرا متحمل خشونت‌های کلامی و روانی کردند و خلاف قوانین جوامع مدرن و موازین عدالت عمل کردند. چرا که همچون اعضای یک قبیله‌، در فقدان سند و مدرک و شاهد از طریق شرکت در مراسم "قسامه" به شیوه‌ای بدوی و خشونت‌آمیز خواهان مجازات من شدند.

این تجربه، بخوبی لایه‌برداری از مناسبات و چهره‌هایی را موجب شد که ضرورت بازاندیشی در مفاهیمی همچون آزادی بیان، حقوق بشر، دموکراسی، مسوولیت فردی و روند مدرن قضایی را بطور جدی تشدید می‌کند.

 

زیرنویس:

 1. Ofcom is the regulator for the communications services, broadband, home phone and mobile services,  TV and radio, universal postal service and the airwaves used by wireless devices like cordless phones which its duties come from Parliament.  https://www.ofcom.org.uk

توضیح1: متنی که به رنگ آبی است قسمتهایی از حکم نهایی ترجمه شده به فارسی نهاد قانونگذاری رسانه‌ای بریتانیا؛ (آفکام) است.

 

توضیح2: حکم نهاد قانونگداری آفکام در بریتانیا، ده صفحه است که برای اهتراز از طولانی تر شدن متن، در این مقاله آورده نشده است.

 

-        دشمنی شادی صدر با من و تلاش وی برای حذفم، جدا از تلاش "عدالت برای ایران" برای حذف رقبایی که در زمینه‌ی حقوق بشر و "ال.جی.بی.تی" کار می‌کنند، خصومت شخصی نیز هست. سال‌ها پیش وقتی در لندن شادی امین از من خواست با شادی صدر همکاری کنم، من بدون اطلاع از روابط کاری، عاطفی، خصوصی و اقتصادی این دو، ضمن مخالفت با پیشنهاد وی گفتم که از نظر من شادی صدر به خاطر همکاری با "اصلاح‌طلبان" حکومتی زیرسؤال است و من حاضر به انجام چنین کاری نیستم و به این ترتیب زمینه‌ی دشمنی او با خودم را فراهم کردم.

مهناز قزلو

هشتم فوریه 2018

 

بعد از انتشار: خانم گلناز امین و نعمیه دوستدار توضیح دادند که او سخنگوی کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان نبوده و سخنگویی کمیته محلی کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان در سال ۲۰۱۸  را به عهده داشته است. اتفاقاً توضیح آن‌ها مقصود مرا بهتر می‌رساند چرا که وی به عنوان سخنگوی کمیته محلی وظیفه‌ی انتقال نظرات و تصمیمات کمیته را در گفتگو با رسانه‌ها به عهده داشت. کمیته برگزاری پس از بررسی مقالات ارسال شده به کنفرانس مرا به عنوان یکی از سخنرانان انتخاب کرده بود و نعمیه دوستدار موظف بود از تصمیمات کمیته در رسانه‌ها دفاع کند. وی به عنوان سخنگو برخلاف دیگر اعضای کمیته می‌بایست همواره مسوولیت خود را مورد توجه قرار می داد اما متأسفانه به خاطر منافعی که در ارتباط با شادی صدر و شادی امین داشت با زیرپا گذاشتن ابتدایی‌ترین پرنسیب‌های شناخته شده از زیر بار آن شانه خالی کرد. 

 

منبع:پژواک ایران


مهناز قزلو

فهرست مطالب مهناز قزلو در سایت پژواک ایران 

*خیانت مسعود رجوی و دیگر اعضای مرکزی مجاهدین بعد از سی خرداد  [2020 Jun] 
*کرونا و پساکرونا‎  [2020 Apr] 
*من و هوای استکهلم  [2019 Nov] 
*من از رنج هاى بسيارى گذشته ام   [2019 Aug] 
*نهاد قانونگذاری بریتانیا و اتهامات غیرحقوقی شادی صدر   [2019 Feb] 
*«گل بس»  [2019 Jan] 
*همه شکنجه شده‌ایم  [2019 Jan] 
*یلدا   [2018 Dec] 
* دادخواهی، به مثابه ضرورت گذار به دموکراسی  [2018 Sep] 
*پاسخ به نوشته‌ی شادی صدر  [2018 Jul] 
*در سالمرگ خمینی؛ اهریمن تاریکی   [2018 Jun] 
*عدالت برای ایران و «فیلتر» آزادی بیان در خارج از کشور   [2018 Jun] 
*خانم شادی امین هر چقدر هم تلاش کند قادر نیست گوی سبقت از سازمان مجاهدین خلق برباید!  [2018 May] 
*«تعارض»  [2018 Jan] 
*هولوکاست دهه شصت  [2017 Aug] 
*کاربرد نظریه میان برشی در جنبش کوئیر  [2017 Jul] 
*تجاوز به کودکان و ضرورت واکاوی زیرساخت ها  [2017 Jul] 
*به بهانه ی انتشار تصویر «محمد مقیسه‌ای» بازجوی جنایتکار من در اوین  [2017 Jul] 
*سهم زنان از قدرت در ایران ‏ ‏‎   [2017 Apr] 
*جایگاه جامعه ی انسانی کوییر در روز جهانی زن  [2017 Mar] 
*وضعیت زنان ایران در سال 2016‏   [2017 Jan] 
*روز جهانی کودکان دختر   [2016 Oct] 
*هیچکدام از ما نمی مانیم...  [2016 Jan] 
*مسعود رجوی، این نخل ناخلف تبر شده!  [2016 Jan] 
*چراغهای قرمز سرد  [2015 Nov] 
*زخم های جناس ناقص  [2015 Oct] 
*آتشفشان مچاله ي درد  [2015 Oct] 
*یک اتفاق خوب  [2015 Oct] 
*رنج تَرَك خورده  [2015 Oct] 
*هیاهوی زوال  [2015 Oct] 
*ماهیت معطوف  [2015 Oct] 
*تشویش تلخ  [2015 Oct] 
*شوکای ناآرام  [2015 Oct] 
*اي كاش  [2015 Aug] 
*مرباي آلبالو در اوين (خاطرات زندان)  [2015 Aug] 
*ایکس های تفکر انتقادی  [2015 Jul] 
*جنسیت ایکس و ۱۴۳۷ لایک فیس بوکی  [2015 May] 
*لي لي  [2014 Jun] 
*عقربه هاي شكسته  [2014 Jun] 
*روايتي متفاوت!  [2014 Apr] 
*دامن مادربزرگ  [2014 Apr] 
*اهل زمين  [2014 Apr] 
*«سرِ راهِ خودت نایست»  [2014 Apr] 
*دلم آتش مي گيرد  [2014 Mar] 
*آتش فریاد  [2014 Mar] 
*در آغوش روياهايم  [2014 Mar] 
*سکوت شکسته  [2014 Feb] 
*گوگوش و ترانه ی بهشت - همجنسگرایی در هنر  [2014 Feb] 
*باران  [2014 Feb] 
*«انکار»  [2014 Feb] 
*عاشقانه  [2014 Feb] 
*«كانزرواتيو ديسكاشن» conservative discussion (بحث های محتاطانه) [2014 Jan] 
*فرانرم گرايان - قوانين حكومتي و تابوهاي فرهنگي جامعه به بهانه ي مصاحبه با يك همجنس گرا [2014 Jan] 
*حوالی فردا  [2014 Jan] 
*در پاسخ به سخنان چندش آور ابراهیم نبوی  [2014 Jan] 
*زمزمه‌های ابر  [2014 Jan] 
*«نفرت» در هنرِ! تنزل يافته ي مجاهدين خلق  [2014 Jan] 
*کلاغ های قبرستان  [2014 Jan] 
*زر می اندوزی با نام یارانم  [2013 Dec] 
*بگذارید حرف بزند  [2013 Dec] 
*پفيوزها!  [2013 Dec] 
*پرسه های رویایی  [2013 Dec] 
*يك گزارش و يك استمداد بشردوستانه   [2013 Dec] 
*«یوگیاکارتا» و «فرانرم گرایی»  [2013 Dec] 
*هراس  [2013 Nov] 
*آقای رجوی! شما مسوول مرگ خاموش اعتصابيون در ليبرتي هستید  [2013 Oct] 
*مجال نگراني  [2013 Oct] 
*خشونت و قدرت – صحنه ی اعدام در کتاب های کودکان  [2013 Oct] 
*قانونگذاری مبتنی بر قوانین شریعت بر ضد کودکان در حکومت اسلامی ایران  [2013 Sep] 
*آبی گرمترین رنگ هاست (برنده جایزه ی نخل طلای فستیوال کن در سال ۲۰۱۳)   [2013 Sep] 
*آقای رجوی.... متوقف نشده اید، سقوط کرده اید!  [2013 Aug] 
*نامه به کودکانی که متولد شدند! «کودکان زندان» [2013 Aug] 
*تا جهان بیدار شود (به خاطره ی تابناک جان باختگان تابستان شصت و هفت) [2013 Aug] 
*آقای رجوی، منصور قدرخواه «مزدور» است، نه من  [2013 Aug] 
*آقای رجوی شما با جهل خود بیعت کرده اید  [2013 Jul] 
*رهبر عقیدتی مجاهدین و مسئله ی غامض دموکراسی  [2013 Jul] 
*فیس بوک و فرهنگ   [2013 Jul] 
*منتقد، توهمِ توطئه و تئوریِ پرتاب  [2013 Jul] 
*رهبران و مقوله ی نقد  [2013 May] 
*"شريعت" و شكنجه در زندانهاي جمهوري اسلامي  خاطرات زندان - قسمت ششم  [2009 Dec] 
*خاطرات زندان (قسمت ششم)  [2009 Nov] 
*صداي من نبودي... صداي من نيستي...  [2009 Sep] 
*ستیزه  [2009 Aug] 
*"انتخابات"!، مرده متحرك و اپوزيسيون   [2009 Jun] 
*حلقه هاي يك زنجير، قطره هاي يك دريا  [2009 May] 
*روايتي از زندانهاي جمهوري اسلامي ايران خاطرات زندان (٥)  [2009 May] 
*شريعت و حقوق بشر   [2009 Mar] 
*زنان در گذرگاه مبارزه  [2009 Mar] 
*ني لبك هايي كه انسان را سرودند - قسمت چهارم  [2009 Mar] 
*شب دلواپس نيلوفراني است كه تا ماه قد مي كشند به بهانه تخريب گلزار خاوران  [2009 Feb] 
*نقض حقوق بشر و محاكمه جنايتكاران جمهوري اسلامي   [2008 Dec] 
*من يك زنم، يك انسان  [2008 Nov] 
*ني لبك هايي كه انسان را سرودند روايتي از زندانهاي جمهوري اسلامي ايران  [2008 Nov]