آى دزد آی دزد -۵
محمدرضا روحانی

 
ادبيات امنيتى
 
كمیسيون ضد امنيت وتروريزم شورا با زبانى كه شايسته تقليد از رهبر عقيدتى است در باره نگارنده ابراز مرحمت اديبانه فرموده و نوشته اند كه « مستمراً در دستگاه شاه وشيخ ،علاوه بر مسؤول شورا با سخيف ترين الفاظ پاچه دو نفر را به دندان گرفته است يكى نماينده سازمان چريكهاى فدائي خلق ايران در شورا (رفيق مهدى سامع ) و ديگرى نماينده سازمان مجاهدين خلق ايران ( برادر مهدى ابريشمجى...»
آن موجود مفقود الاثرى كه جرات ندارد نام خود را زير نوشته اش بگذارد، مخفى، غيرعلنى، پنهانى، زير زمينى، غايب و قايم است مى تواند مطمئن باشد كه در شان خود نمى دانم تا پاسخ او را به سبك مورد پسند مقامات عاليه اى كه او را به مراتب شامخ رسانده اند بدهم . به ما آموختند كه ادب از كه آموختى از بى ادبان . نتيجه آنكه جواب ايشان دادن خموشى است . شهيد بلخى معاصر وممدوح رودكى كه از حكيمان بزرگ خراسان بود سروده است كه
 
با ادب را ادب سپاه بس است             بى ادب با هزار كس تنهاست
 
البته وقتى طرف صحبت اصلى ما آقاى مسعود رجوى است موجبات خشم پيروان و مقلدين او فراهم مى شود. آنان ناچارند به نيابت مخاطب ما وظايفى را انجام دهند . اين البته ناشى از قصور و تقصير كسى نيست بلكه نتيجه مستقيم انتخاب خود آنان است كه گفته اند .
 
اتكاى تو بر چماق امير                 بيش باشد كه بر خداى كبير
 
نگارنده نا سوتى است اما نا گزير به مقلدين مقام معظم رهبر عقيدتى كه لابد لاهوتى هستند و از بام تا شام مشغول سازماندهى زندانيان جان بدر برده از جنگ خمينى عليه يكديگرند تا همبستكى ملى را در عاليترين وجوه آن به نمايش بگذارند، توصيه مى كند جرآت كنند و از مقامات عاليه استدعا كنند كه چون ايشان مخترع اسلام ناب مدرنى براى استقرار جامعه بى طبقه توحيدى هستند بد نيست گاهى به كتاب آسمانى خود عنايتى داشته باشد و بخوانند كه ً فمن يعمل ذره خيراً يره ومن يعمل مثقال شريره ً و پس هر كس ذره اى نيكى كند نتيجه آن را خواهد ديد و كسى كه ذره اى بدى كند نتيجه آنرا مى بيند و البته
 
از مكافات عمل غافل مشو. گندم از گندم برويد جو ز جو
 
ماهى مسكوف
كمسيون ضد امنيت شورا آنگاه سر از جلسات خصوصى رهبر عقيدتى در مى آورد . آدم ياد شنود گذاشتن در كتابخانه ولى فقيه ، خانه رفسنجانى و اطاق خواب وزير احمدى نژاد مى افتد. معلوم است اخبار ٢٢ سال قبل را مى توان دستكارى كرد و به كار برد و هنوز به درد پرونده سازى مى خورد كه نگارنده « در تابستان ٧٢ بطور جداگانه و انفرادى در ديدار خصوصى با مسؤول شورا ....» مطالبى را عنوان مى كنند. خبر ملاقات ما دو نفر دروغ نيست . آقاى رجوى مسؤول شورا مرا براى صرف نهار دعوت كرد . نهار بسيار مطبوعى خورديم . آقاى رجوى گفتند
- آقا رضا شما شمالى هستيد امروز نهار ماهى دجله و فرات را خواهى خورد.
- اجداد من از اين نعمت بهره برده اند و امروز نوبت من است
- شما مگر عراقى هستيد؟
- نه آنوقت كه عراق متولد نشده بود اجداد مازندرانى من در نجف درس مى خواندند . مادر بزرگ پدرى من معلم زبان فارسى در حرمسراى حاكم ولايت بود. در دربار عثمانى و نزد كارمندان عاليرتبه آنان فارسى دانستن وسيله فخر فروشى بود . راستى نام اين ماهى چيست ؟
- مسكوف . بعد نهار خورديم . واقعاً نهار و ماهى لذيذى بود . اميدوارم آن گرسنگانی كه چشم به رهبر عقيدتى داشتند و دارند تا از محل «خون شهدا» نان و نمك رهبرى را بخورند و از آن محروم مانده اند، آقای رجوى را نفرين نكنند.
 
قرار داد وام
حافظه آقای رجوى خوب بود با اين همه محورهاى صحبت خود را روى يك ياد داشت نوشته بودند . من از اين نظم بسيار خوشحال شدم . راجع به مشكلات فراوان حضور «يك مشت دانشجو كه زندان و بعد تشكيلات را ديده اند ....» در اروپا واین که آقاى. ه- م -د كه «جاى دكتر كاظم و برادر بزرگ من هستند قول دادند به آنها همه چيز از لباس پوشيدن تا غذا خوردن را بياموزد تا اين « كادرها» بتوانند با مردم معاشرت كنند صحبت كرد و از من خواست كه دست از لجبازى بكشم . به فكر ادامه كار در شركت خانوادگى خود نباشم دفتر و دستك را جمع كنم . چون قاتل بختيار پس از كشتن او مستقيماً به ساختمان محل سكونت من آمد و دو سه طبقه پايين تر از آپارتمان من مخفى شد. و اينكه براى من و آقاى ه-م-د حداقل ۵ نفر بايد شبانه روز مراقب باشند سخن گفت و تعهد به اينكه «يك لقمه نان داريم با هم مى خوريم» و«شما متعلق به زن و بچه و خودتان نيستيد . مقاومت به شما نياز دارد». «چند تا حقوقدان مثل شما داريم» و گفت و گفت و گفت تا بالاخره من با قيد اينكه من از دبیرخانه شورا وام مى گيرم و هر وقت داشتم مسترد مى كنم پذيرفتم . قبل از اين من مدت كوتاهى به كار مشاوره حقوقى پرداختم بعد به ترتيب در روزنامه فروشى، رختشويي ، لباس فروشى و عمده فروشى كار دستى و بالاخره مديريت دو شركت كار كردم. كسب و كار را معلق كرده بودم بس از موافقت شركا آنرا تعطيل كردم.
 
 
اداى دين
ايام تبعيد از اجازه نامه استثنائي كار كه كانون وكلاى دادگسترى پاريس با توجه به سوابق كار من در ايران صادر كرده بود استفاده نكردم . تمام مراجعه كنندكان من پناهندگان بی‌پناهی بودند كه نانى بر سفره نداشتند . طى سى وسه سال گذشته اين افتخار را داشتم كه هر وقت ، هر كس، از هر خانواده سياسى از من كارى خواست به ويژه در أمور پناهندگی به رايگان و البته با كمال خوشحالى اداى دين كردم . در امور اختلاف مالك ومستاجر ، ارث، وصيت ، اختلافات خانوادگى ، مشكلات تجارتى ، ازدواج، طلاق، در خواست كمكهاى اجتماعي ، بيمه بيكارى تا جايى كه مى دانستم آرائه خدمت كردم. البته در اين بين «برادران وخواهران» جاى ویژه خود را داشتند. بى هيج تعارف وتكلفى از بام تا شام ، وقت وبى وقت مراجعه مى كردند. در همين جا به همه آنان اطمينان مى دهم كه خشونت غير انسانى رهبر وحواريون او نمى تواند مرا به شكستن سوگند حرفه اى وا دارد. اسرار آنها را با خود به خاك خواهم برد .
 
هم فراموشكارى هم دروغگويى
كمسيون بى صاحب ضد امنيت وترور شورا كه معلوم نيست چرا و چگونه به اسرار يك ملاقات خصوصى رهبرى عقيدتى دست پيدا كرده هم دروغ مى گويد و هم فراموشكار است خوشبختانه من نيازى ندارم كه سندى آرائه كنم خودشان زحمت لازم را كشيده اند .
مى نويسند روحانى در ديدار خصوصى « در خواست كمك مالى ...» کرد. همه مى دانيم كه استالين به بريا ، هيتلر به گوبلز ، خمينى به ريشهرى، خامنه اى به فلاحيان وشاه به نصيرى صورت جلسه ملاقات خصوصى خود را نمى داد . پس چطور شد كمیسيون پنهان شده ضد امنيت وتروريزم شورا به گنجينه خصوصى رهبر نقب مى زند؟
حالا فكر كنيم اين خبر را كمیسيون ضد امنيت و ترور شورا جعل نكرده است در اين صورت بايد پرسيد كه آخرين سند پيوست دهها قبض را چرا آرائه دادند؟ در آن سند مى خوانيم كه روحانى به خط خود نوشته كه « به عنوان وام از دفتر شورا در باريس دريافت كردم با اين شرط كه هر وقت امكان باز پرداخت آنرا يافتم وام دريافتى را مسترد نمايم . اگر قبل از اداى دين اجل به سراغم آمد و ماتركى هم در كار بود وراث اين تعهد را از محل ان انجام دهند ...»
در جلسه خصوصى مسئول شورا با ذكر قتل شهيد كاظم رجوى ، شهيد دكتر بختيار وووو موارد گوناگون ديگر مرا به حفظ جانم تشويق مى كرد تا دست از خانه وكسب كار بكشم وبه عنوان يك كادر حرفه اى تمام وقت بروم به اور و در بنگالها زندگى كنم . دبیر خانه شورا براى فراهم آمدن امكان فعاليت به من وام بدهد .
بيست ويكسال ونيم در مجله شورا، نشريه مجاهد، ايران زمين، وهمبستكى، راديو و صدا وسيماى آزادى در امريكا واروپا و آسیا ۳۶۵ روز و۲۴ ساعته در حد لياقت ، وجدان و دانش خود كار كردم. قريب دو هزار صفحه تحقيقات حقوقى مقالات، گزارشها، مصاحبه ها، سخنرانى ها ، همراه صد ها ساعت برنامه هاى راديويى و تلويزيونى در باره مسائل اجتماعى،سياسى، اقتصادى وحقوقى ايران بخشى از اداى دين من است نسبت به وجدان خود ، انسانيت وملت ايران ، قرار اين بود كه  «هر يك از ما ( چه فرد يا گروه ) تا كجا بخواهد و بتواند به اين همكارى در چهارچوب موجود ادامه دهد بر عهده تصميم خود مختارانه خوداوست ....»
 
(مسعود رجوى شورا شماره يك آبان ۱۳۶۳صفحه۲ )
 
حالا مسؤول شورا يا مسؤول بى نام ونشان كمیسيون ضد امنيت وتروريزم براى فرار از مشكلات موجود به هر كارى دست مى زند تا گرد وخاك كند . ومردم بدانيد  «استعفاى ما آزمايش انهاست »
 
http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-53130.html
 
آقاى تهيه كننده فراخوان يادت باشد كه تنها يك راه نجات وجود دارد هر چند مى دانم كه قلم كشان بسيجى ولباس شخصى را به ميدان هرزه درايى خواهى فرستاد اما باز هم آرزو مى كنم كه به سروده « حجت زمين خراسان » ناصرابن خسرو قباديانى گوش فرا دهى كه قريب ۹۵۰ سال قبل سرود :
 
نكوهش مكن چرح نيلوفرى را. برون كن ز سر باد خيره سرى را
 
 
محمدرضا روحانی
 
۴ - اسفند ۱۳۹۳ و ادامه دارد
 
 

منبع:پژواک ایران


محمدرضا روحانی

فهرست مطالب محمدرضا روحانی در سایت پژواک ایران 

*رهبر،جرائم قوادی و ‌خیانت [2020 Jun] 
*عدالت اسلامی [2020 May] 
*آمر مسعود رجوی است  [2020 May] 
*روابط اقايان پمپئو و هوك با مقوله جن وتخم جن [2020 Apr] 
*دویست بار اسلام و جیب آقاسیدعلی‌‌‌‌‌  [2020 Apr] 
*نامه محمدرضا روحانی به خامنه‌ای [2020 Mar] 
*گفتگو با یک دوست [2019 May] 
*بررسی طرح جدید قانون کار و حکایت طبال امام حسین و شمشیر زن یزید [2019 May] 
*مردم شرافتمند! نسرین ستوده را تنها نگذارید [2018 Jun] 
*مصدق و عدم تمرکز  [2018 Mar] 
*اسلام ناب، حق چند همسرى مردان و تكليف زنان  [2017 Mar] 
*روز زن، قيم صغار و حقوق ملت  [2017 Mar] 
* ٧ اسفند و منشور سر افرازى وكلا [2017 Feb] 
*پيامى از زنده ياد عبد الرضا كريمى،ايرانى، دموكرات وكرد [2017 Feb] 
*نامه به آقاى مسعود رجوى رهبر عقيدتى مجاهدين چنانچه در دسترس باشند [2017 Feb] 
*مرگ رفسنجانى ‏  [2017 Jan] 
*جشن با ياد مرضيه [2017 Jan] 
*هوشنگ رفت ؟ [2016 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر… [2016 Nov] 
*شورا آرمانشهر مصدق [2016 Sep] 
*درباره همكارى پوتين- خامنه اى (قسمت دوم)‏  [2016 Aug] 
* در باره همكارى پوتين - خامنه اى (بخش اول)  [2016 Aug] 
* ٣٠تير، تانكها و حكم ديوان بين‌المللى دادگسترى  [2016 Jul] 
*شاد باش موقت [2016 Jul] 
*مرده ریگ امام  [2016 Jun] 
*نامه به رئيس جديد كانون وكلاى مركز [2016 May] 
* پتك عمامه كوب و جامه كاغذى من  [2016 Apr] 
* نامه اى به يك رئيس [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۲)  [2016 Apr] 
*روز حساب، شير درنده وخران رمنده (۱) [2016 Apr] 
*انتخابات كانون وكلا  [2016 Mar] 
*انتخابات كانون وكلا (قسمت اول) [2016 Mar] 
*هادى اسماعيل زاده ما را ترك كرد  [2016 Mar] 
* قبيله نفوذى ها  [2016 Feb] 
* انتخابات و بوى بد برجام [2016 Feb] 
* نامه به آقای مسعود رجوی چرا با نام خودتان به نوشتن ادامه نمی دهید؟ [2016 Jan] 
*آقای مسعود رجوی رهبر عقیدتی «با شرف‌ها»، پاسخ چیست؟  [2015 Nov] 
*لیبرتی، زینت خانم و سفره هفت‌سین [2015 Nov] 
*رهبر عقیدتی برادر مسعود می‌ترسد و می‌ترساند [2015 Nov] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هیجدهم) [2015 Oct] 
*درون قبر هر شهید یک رآکتور هسته‌ایست [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت هفدهم)  [2015 Oct] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۶ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۵ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۴ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای گفتگو با محمدرضا روحانی قسمت ۱۳ [2015 Sep] 
*اپیلاسیون هسته‌ای- گفتگو با محمدرضا روحانی – قسمت ۱۲ [2015 Aug] 
* اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (قسمت ۱۱) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای – گفتگو با محمدرضا روحانی (۱۰) [2015 Aug] 
*اپیلاسیون هسته‌ای، گفتگو با محمدرضا روحانی ۹ [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۸) [2015 Jul] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ، گفتگو با محمدرضا روحانی (۷) [2015 Jul] 
*ایام مبارک قدر و بشکن بشکن اسلامی  [2015 Jul] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره ۴ [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۶) [2015 Jun] 
*اپیلاسیون هسته‌ای ؛ گفتگو با محمدرضا روحانی ۵ [2015 Jun] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۴) [2015 Jun] 
**«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۳) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی‌شماره (۲) [2015 Jun] 
*وکلا و سرداران با شماره و بی شماره (۱) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۲) [2015 May] 
*«اپیلاسیون» هسته‌ای؛ گفتگو با محمدرضا روحانی (۱) [2015 May] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۹)  [2015 Apr] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۸)  [2015 Mar] 
*آقای رجوی! جان بولتن خواهان بمباران میهن‌مان شده است [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۶)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۵)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۴)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (۳)  [2015 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار، امثال و کنایات (2) [2015 Mar] 
* اخبار در آينه، اشعار، امثال و كنايات- (1) [2015 Mar] 
*آى دزد آی دزد -۵ [2015 Feb] 
*آی دزد، آی دزد -۴  [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد ۳ [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد 2 [2015 Feb] 
*آی دزد آی دزد [2015 Jan] 
*ز آسمان بلا سنگ فتنه مى بارد [2014 Dec] 
*شكايت از برادر مسعود به امام حسين(ع) ٢  [2014 Dec] 
*شکایت از برادر مسعود به امام حسین (ع) – ۱ [2014 Dec] 
*ياد آر ز شمع مرده، ياد آر... [2014 Nov] 
*فراخوان؛ به نجات جان ساکنان اردوگاه «لیبرتی» برخیزیم [2014 Oct] 
*نامه به رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى ايران  [2014 Oct] 
*عین گزارش خامنه‌ای علیه امیرانتظام [2014 Oct] 
*ایراد بنی‌اسرائیلی و پند ۳۶ ساله [2014 Sep] 
*آسيد على ذهب الدوله بالبوله  [2014 Sep] 
*گفتگو بر سر شامورتى بازى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*بى شرمى در وداع با استاد كاتوزيان  [2014 Sep] 
*سوءاستفاده از آبروی استاد [2014 Sep] 
*گفتگو با آقای محمدرضا روحانی در مورد لایحه‌ی جامع وکالت  [2014 Jul] 
*گزارشی از سمينار خواسته هاى ملت از قانون اساسى [2014 Jun] 
*آسيد على معماى جفتك زدن را حل کنید [2014 May] 
*جمعيت حقوقدانان ايران و لایحه قصاص [2014 Apr] 
*پایان زمستان با وکلا [2014 Mar] 
*آسيد على «به قران كودتا شده ....» [2014 Mar] 
*آسیدعلی مواظب سلامتی خود باشید [2014 Mar] 
*دادگستری و کانون وکلا، قسمت سوم [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا - هفت اسفند جشن استقلال كانون وكلا؟ - قسمت دوم  [2014 Feb] 
*جهل و جنايت [2014 Feb] 
*دادگسترى و كانون وكلا (قسمت اول) [2014 Feb] 
*پاسخگو و مسئول كيست؟ قسمت ۵- املاك محمد رضا روحانى [2014 Feb] 
*مسئول و پاسخگو کیست؟ (قسمت چهارم) در وداع با مرزبان قلم [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كيست؟ قسمت سوم  [2014 Jan] 
*مسئول و پاسخگو كیست؟ (۲) [2013 Dec] 
*مسئول و پاسخكو كيست؟  [2013 Dec] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم (قسمت ششم) [2013 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی در مورد مذاکرات ژنو  [2013 Nov] 
*پیراهنی که ‌آید از او بوی یوسفم- قسمت پنجم [2013 Nov] 
*پیراهنی که آید از آن بوی یوسفم – قسمت چهارم [2013 Oct] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- (قسمت سوم) [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت دوم [2013 Sep] 
*پیراهنی که آید از او بوی یوسفم- قسمت اول [2013 Sep] 
*آه دل و آرزو [2013 Sep] 
*می‌توان شد به سهل و آسانی / «پهلوان»‌ مسلم خراسانی (۱) [2013 Aug] 
*این «طفل معصوم» [2013 Aug] 
*پاسخ محمدرضا روحانی به پرسش‌های صدای وجدان [2013 Aug] 
*دیوار مقدس مقررات و تعهدات به من اجازه نداده که به قواعد بازی پشت پا بزنم [2013 Aug] 
*گفتگوی با محمدرضا روحانی در مورد نتایج استعفا از شورای ملی مقاومت [2013 Aug] 
*نامه سرگشاده به خانم شیرین عبادی [2013 Aug] 
*چشم‌انداز‌ها ۴ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۳ [2013 Jul] 
*چشم‌اندازها ۲ [2013 Jul] 
*چشم‌انداز‌ها (بخش اول) [2013 Jul] 
*استعفای ما آزمایش آنهاست !  [2013 Jun] 
*ايهاالناس ليبرتي زندان نيست كشتارگاه است [2013 Jun] 
*متن استعفا نامه محمدرضا روحانی و کریم قصیم از شورای ملی مقاومت ملی ایران [2013 Jun] 
*اول ماه مه، «شاه شهید»، امام راحل و حق همه  [2010 Apr] 
*بهار در همه باغها [2010 Mar] 
*اخبار در آیینه اشعار و امثال [2010 Feb] 
* اخبار در آینه اشعار و امثال  [2010 Feb] 
*خط امام و دانشگاهیان «این گرگان وابسته به ابرقدرتها»  [2009 Dec] 
*گفتگوی پژواک ایران با محمدرضا روحانی پیرامون ۱۶ آذر، وحدت نیروها و ... بخش دوم  [2009 Dec] 
*گفتگو با محمدرضا روحانی پیرامون جنبش، رادیکال‌تر شدن آن، خودجوش بودن، درگیری‌ جناح‌های رژیم و ... (قسمت اول) [2009 Nov] 
*سوالی و جوابی [2009 Nov] 
*«مرد خریدار، زن صاحب کالا » [2009 Nov] 
*نامه ای به یک همکار: «خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد» [2009 Aug] 
*قوای مملکت ناشی از ملت است  [2009 Aug] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2009 Mar] 
*خود كرده را تدبير نيست- محمد رضا روحاني [2008 Oct] 
*چهره‌ی واقعی مصدق [2008 Mar]