ILO - گزارش کمیته متخصصین در ارتباط با اجرای کنوانسیون ها و توصیه نامه ها به نود و سومین کنفرانس بین‌المللی کار و کمبودهای آن (بخش سوم)
ایرج مصداقی

یکی از وظایف کنفرانس بین‌المللی کار نظارت بر  اجرای کنوانسیون‌ها و توصیه نامه ها در سطح ملی است. این کنفرانس، گزارشاتی را که دولت‌های عضو بر اساس درخواست نهادهای ذیربط سازمان بین‌المللی کار(از جمله کمیته متخصصین)، موظف به ارائه هستند، مورد رسیدگی قرار می‌دهد. در این گونه گزارشات، دولت‌های عضو موظف می‌باشند در ارتباط با رعایت وظایفی که کنوانسیون‌های مورد تصویب بر عهده شان نهاده، پاسخگو باشند. دولت‌ها همچنین براساس پرسش‌های نهادهای ذیربط سازمان‌ بین‌المللی کار موظف به ارائه گزارش در زمینه قوانین و عملکردشان در رابطه با کنوانسیون ها و توصیه نامه‌هایی که تصویب نکرده اند نیز می‌باشند.

از زمان تصویب «اعلامیه اصول و حقوق بنیادی کار» Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work   مصوب ۱۹۹۸ یک وظیفه مهم دیگر کنفرانس،  بررسی «گزارشات جهانی» Global Reports تهیه شده توسط دفتر بین‌المللی کار مطابق چهارچوبی که اطلاعیه مشخص ساخته، می‌باشد.

هر چهار سال یک بار کنفرانس «گزارشات جهانی» درارتباط با حقوق اساسی و بنیادی کار را مورد رسیدگی قرار می‌دهد. این حقوق اساسی عبارتند از :

آزادی سندیکایی و شناسایی مؤثر حق قراردادهای دسته جمعی،

حذف تمامی اشکال کار اجباری

لغو مؤثر کار کودکان

حذف تبعیض در ارتباط با استخدام و شغل

 

 کمیته متخصصین Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations در ارتباط با اجرای کنوانسیون ها و توصیه نامه‌ها یک ارگان مستقل تشکیل یافته از متخصصین حقوقی است که مسئولیت، چگونگی اجرای کنوانسیون ها و توصیه‌نامه های سازمان جهانی کار توسط دولت‌ها را  زیر نظر دارد. گزارش سالانه کمیته متخصصین موضوعات مختلف در ارتباط با اجرای استانداردهای سازمان بین‌المللی کار را پوشش می‌دهد. ساختار گزارش و به ویژه قمست‌های مهم آن به شرح زیر می باشد. (۱)

 

 

بخش اول:  گزارش عمومی

 

بخش دوم:  مشاهدات در ارتباط با بعضی کشورها

 

بخش سوم:  بررسی عمومی 

 

در گزارش ۵۷۰ صفحه‌‌ای کمیته متخصصین به نود و سومین اجلاس کنفرانس بین‌المللی کار که از ۳۱ ماه می تا ۱۶ ژوئن ۲۰۰۵ در ژنو برگزار می‌شود، در ارتباط با کنوانسیون های سیاست‌های استخدامی( شماره ۱۲۲) مصوب ۱۹۶۴ میلادی که در سال ۱۹۷۲ و همچنین کنوانسیون حمایت از دستمزدها( شماره ۹۵) مصوب ۱۹۴۹ میلادی که هر دو کنوانسیون در سال ۱۹۷۲ به تصویب دولت وقت ایران رسیده، در صفحات ۳۵۶ و ۳۸۱ پارگراف‌هایی اختصاص یافته است. جدای از زبان فنی گزارش و روح حاکم بر جوامع بین‌المللی، کارشناسان کمیته متخصصین با برخورداری از هشیاری مکفی با گزارشات یک جانبه و سراسر انحرافی دولت جمهوری اسلامی برخورد کرده‌اند. گزارش فوق به خوبی بیانگر عدم اجرای کنوانسیون های مزبور است. 

 

(۲) گزارش کمیته متخصصین در ارتباط با جمهوری اسلامی و کنوانسیون سیاست‌های استخدامی( شماره‌ ۱۲۲)

کمیته متخصصین در ارتباط با گزارش دولت جمهوری اسلامی و ارائه اطلاعات کامپیوتری در رابطه با کاهش نرخ بیکاری از ۲.۱۴ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۸.۱۲ درصد در سال ۲۰۰۲ اظهار نظر کرده است که این کاهش به طور اصولی در مناطق روستایی انجام گرفته است. سپس این کمیته نتیجه‌گیری کرده است که مشخصه‌های موجود در توزیع بیکاری و اشتغال به هر حال باعث باقی ماندن نگرانی ها می‌شود. این کمیته همچنان تأکید می‌کند که نرخ فعالیت زنان هنوز به شدت پایین است و نرخ بیکاری آنان نسبت به مردان همچنان بالا است. این کمتیه حتی از لابلای گزارشات ارائه شده از سوی دولت جمهوری اسلامی به سادگی نتیجه می‌گیرد که  تناسب بیکاری بلند مدت در مجموع بیکاری، یک بار دیگر افزایش یافته است. در سال ۲۰۰۲ میلادی ۹.۷۰ درصد بیکاران به مدت بیش از یک سال به دنبال تلاش برای کاریابی بودند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۰۱ رقم ۶۶ درصد را نشان می‌داد.  (۳) کمیته متخصصین سپس در این رابطه توصیه‌هایی را به دولت جمهوری اسلامی کرده است.

 

(۴) گزارش کمیته متخصصین در ارتباط با جمهوری اسلامی و کنوانسیون حمایت از دستمزدها( شماره‌ ۹۵)

کمیسیون کارشناسان اعلام می‌کند که در تاریخ های ۲۰ سپتامبر و ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲ شکایت‌هایی را از سوی کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد  (ICFTU) (۵) و کنفدراسیون جهانی کار  (WCL) (۶) دریافت داشته که حاوی شواهدی مبنی بر وجود مشکلات جدی و مزمن  در ارتباط با عدم پرداخت دستمزدها به ویژه در صنایع نساجی است. گزارشات تشکل‌های مربوطه همچنین جاوی جزئیات اقدامات انجام گرفته از سوی کارگران صنایع نساجی و دیگر صنایع در اعتراض به عدم دریافت حقوقشان که برای ماهها به تعویق افتاده می‌باشد.

هر دو تشکل مربوطه اعتقاد دارند که شرایط موجود در کشور وضعیت دراماتیکی دارند؛ آنان اشاره دارند به رشد ناآرامی هایی د رمیان کارگران که با گاهی با پاسخ‌های خشونت آمیز مقامات روبرو می شود.

در میان نمونه‌های بسیاری که توسط کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد  (ICFTU)  و کنفدراسیون جهانی کار  (WCL) ارائه شده، کمیته  متخصصین مواردی را در نظر می‌گیرد که عدم پرداخت دستمزدها اغلب بین سه تا ۹ ماه ادامه داشته و گاهی این زمان تا دوسال نیز ادامه داشته است.

حق‌الزحمه‌های پرداخت نشده علاوه بر دستمزدها، بازنشستگی و حقوق بیکاری را نیز در بر می‌گیرد. بعلاوه کمیته متخصصین دیگر منابع اطلاعاتی از جمله اسناد سازمان ملل در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی که به وخامت وضعیت ۱۴۰۰ شرکت به ویژه در بخش‌ صنایع نساجی و ۸۰ هزار کارگری را که تخمین زده می‌شود دستمزدهایشان را دریافت نکرده اند، در نظر می‌‌گیرد.

 

طبق گزارش کمیته متخصصین، دولت جمهوری اسلامی پس از گذشت دو سال از طرح شکایت کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد  (ICFTU)  و کنفدراسیون جهانی کار  (WCL) یک گزارش کلی حاوی چاره‌جویی های قانونی که قانون کار برای حل مشکل دستمزدهای پرداخت نشده، اندیشیده و همچنین گزارشی به روز شده از آخرین وضعیت اشتغال در صنایع نساجی که در گزارش دو تشکل مربوطه به آن‌ها اشاره شده، ارائه داده است.

 

کمیته متخصصین با تیزهوشی نتیجه گیری کرده است که دولت به هر حال آمار واقعی که نشان دهنده ذات و میزان بحران دستمزدهایی باشد که صنایع نساجی با آن روبرو بوده و یا دیگر بخش‌های اقتصاد ملی که احتمال روبرو شدن با آن را دارند، ارائه نداده و همچنین ارزیابی مشخصی از آن در چند سال گذشته به وقوع پیوسته به دست نداده است.

 

کمیته متخصصین سپس اضافه کرده است، چنانچه کمیته بارها در موقعیت های مشخص اشاره کرده است تنها راه ممکن برای اظهار نظر در رابطه با مشکلات از طریق دست یابی به جمع آوری سیستماتیک اطلاعات آماری از منابع معتبر است. بنابر این از دولت می‌خواهیم که در گزارش بعدی‌اش ، اطلاعات مستند در باره‌ی تعداد کارگرانی که آسیب دیده‌اند، تعداد کارخانجات و مؤسساتی  که مشکلات پرداخت دستمزد را تجربه کرده‌اند، میانگین مدت عدم پرداخت دستمزد، مجموع عقب‌افتادگی‌ها، تعداد بازرسی های انجام شده و مجازات های تحمیل شده، هر گونه مذاکره‌ای یا جدول زمانی که برای پرداخت حقوق معوقه انجام گرفته، موجود باشد.

کمیته همچنین از دولت خواسته است که اطلاعاتی همراه با جزئیات در ارتباط با دیگر بخش های اشتغال و یا شاخه‌‌های فعالیت‌های اقتصادی که ممکن است با مشکلات مشابهی در سطح وسیع روبرو شوند ارائه دهد.

 

چنانچه ملاحظه می‌شود، بر اساس گزارش کمیته متخصصین، تنها در ارتباط با عدم اجرای یک کنوانسیون(۹۵) علیه دولت جمهوری اسلامی از سوی کنفدراسیون‌های بین‌المللی شکایت شده است. و گزارش کمیته متخصصین در ارتباط با کنوانسیون ۱۲۲ بر اساس گزارش ارائه شده از سوی دولت جمهوری اسلامی است.

 

قبل از هر چیز ذکر این نکته لازم است که کمیته متخصصین در ارتباط با عدم اجرای کنوانسیون ۹۵ در مورد ۱۵ کشور از جمله، آفریقای مرکزی، کنگو، کلمبیا، کستاریکا، قبرس، یونان، ایران، قرقیزستان، لیبی، سریلانکا، مولداوی، نیجر، اکراین، زامبیا، لهستان گزارش داده است.

 

همین کمیته در ارتباط با عدم اجرای دقیق کنوانسیون ۱۲۲ نیز در مورد ۱۶ کشور از جمله، بلیوی، برزیل، چین، جزایر کومور، جمهوری چک، جیبوتی، اکوادور، گواتمالا، هندوراس، ایران، ایتالیا، قرقیزستان، پرتقال، ترکیه، فنلاند و گینه گزارش داده است.

 

جای چه چیز در گزارش کمیته متخصصین خالی است و چرا؟

 

 

کمیته متخصصین گزارشات خود را بر پایه‌ گزارش ‌دولت‌ها، شکایتهای رسیده از سوی سندیکاهای ملی و کنفدراسیون‌های بین‌المللی ارائه می‌کند.

 

ناگفته مشخص است که دولت جمهوری اسلامی با ارائه آمار و ارقام غیرواقعی و همچنین گزارشات کذب تلاش‌ می‌کند خود را متعهد به اجرای کنوانسیون‌ها نشان داده و در رابطه با اجرای مفاد کنوانسیون‌ها بیلان مثبتی ارائه دهد. از آن‌جایی که سندیکاهای آزاد کارگری در ایران وجود ندارند، وظیفه فعالان کارگری و جنبش های مدافع کارگران ایران در خارج از کشور بیش از پیش احساس می‌شود.

 

چنان‌چه مشاهده می‌شود گزارش مزبور تنها به ۲ کنوانسیون پرداخته و در ارتباط با دیگر کنوانسیون ها سکوت اختیار کرده است. به عنوان مثال هیچ شکایتی در رابطه با عدم اجرای کنوانسیون ۱۱۱(منع تبعیض در محیط کار) به کمیته متخصصین نرسیده است. در حالی که این کنوانسیون یکی از پایه‌‌ای ترین کنوانسیون ها بوده و سالهای متوالی گریبانگیر رژیم بوده است. (۷) در گزارش کمیته متخصصین در ارتباط با عدم اجرای کنوانسیون ۱۱۱ در رابطه با ۳۱ کشور از جمله، افغانستان، بنگلادش، بلغارستان، بوسنی، برزیل، قبرس، اریتره، اسپانیا، فرانسه، گینه، یونان، لیبریا، مجارستان، هند، لیبی، لاتویا، مراکش، مالت، موریتانی، پاراگوئه، عربستان سعودی، صربستان، پاکستان، فیلی‌پین، سودان، چاد، سیرالئون، استونی، ترینیداد و توباگو، ترکیه و ونزوئلا گزارش داده‌است و جای خالی دولت جمهوری اسلامی در اینجا به شدت احساس می‌شود.

 

همچنین در ارتباط با کنوانسیون ۱۰۰ (برابری دستمزد زنان و مردان در برابر انجام کار یکسان) در حالی که کمیته متخصصین در رابطه با ۱۵ کشور، بلغار، چک، اسپانیا، ژاپن، سریلانکا، مراکش، ماداگاسگار، مالت، موریتانی، پاکستان، فیلیپین، اسلوونی، ترینیداد و توباگو، آفریقای جنوبی و زیمبابوه گزارش داده، جای دولت جمهوری اسلامی خالیست. این کمبود در حالی است که با بررسی روزنامه ها و منابع رژیم نیز می‌توان در این زمینه به موارد خلاف کنوانسیون دست یافت.

 

در ارتباط با کنوانسیون ۲۹( لغو کار اجباری)، در حالی که کمیته متخصصین گزارشاتی را  در باره ۴۱ کشور منظور داشته از چگونگی اجرای کنوانسیون در ایران خبری نیست.

برای آن که خوانندگان این سطور و به ویژه فعالان کارگری با نحوه کار کمیته متخصصین و محتوای گزارشات مطرح شده در مورد کنوانسیون ۲۹ آشنا شوند، به چند نمونه ذکر شده در گزارش کمیته متخصصین  در مورد کشورهای بنگلادش، اتریش، دمنیکا، فدراسیون روسیه، ترکیه و الجزایر اشاره می‌کنم.

 

در ارتباط با کشور بنگلادش کمیته متخصصین با آن‌که موضوع کار اجباری کودکان در مناطق روستایی، پیشخدمتی در منازل و دیگر بخش‌های مشابه را کارهای غیررسمی تلقی کرده، با این حال آن ها را از جمله موارد نقض کنوانسیون دانسته است و  خواهان گزارش دولت و چگونگی برخورد با این پدیده و اقدامات انجام گرفته در این زمینه شده است.

 

موضوع دیگر پرداخته شده در گزارش در رابطه با این کشور فروش و داد و ستد زنان و انتقال غیرقانونی آنها به کشورهای دیگر و بهره برداری در زمینه جنسی است.

 

گزارش کمیته متخصصین در ارتباط با اتریش به موضوع زندانیانی که توسط موسسات خصوصی اجاره شده اند، پرداخته و آن را نقض کنوانسیون خوانده است.

 

گزارش کمیته متخصصین در رابطه با دمنیکا جالب تر از بقیه است. طبق مفاد کنوانسیون ۲۹(لغو کار اجباری) استفاده از کار اجباری به منظور توسعه اقتصادی ممنوع است. قابل ذکر است که استفاده از «کار اجباری» برای مقابله با فجایع طبیعی و شرایط استثنایی جایز شمرده شده است. این کمیته اقدام کشور دمنیکا در استفاده از سربازان وظیفه برای پیشبرد طرح‌های عمرانی را مغایر با مفاد کنوانسیون ۲۹ دانسته است. ذکر این نکته ضروری است که مطابق مفاد کنوانسیون، استفاده دولت شاهنشاهی ایران از سربازان در سپاه ترویج و آبادانی و ... خلاف کنوانسیون مزبور بوده است.

 

همچنین اقدام دولت الجزایر به خاطر استفاده اجباری از افراد، تحت عنوان خدمت عمومی برای سرویس‌های شهری از طرف کمیته مغایر با کنوانسیون شناخته شده است.

 

فدراسیون روسیه به خاطر هزاران نفری که سالیانه به صورت غیرقانونی از این کشور خارج شده و در کشورهای کانادا، چین، آلمان، اسرائیل، ایتالیا، اسپانیا، تایلند، آمریکا و .... مورد بهره کشی جنسی و استثمار قرار می‌گیرند، مورد انتقاد قرار گرفته شده است. 

 

دولت ترکیه نیز به خاطر این که این کشور محل عبور و ترانزیت اصلی زنان از فدراسیون روسیه، آسیای مرکزی، اکراین، ارمنستان، آذربایجان،آفریقا، خاورمیانه، جمهورهای سابق یوگسلاوی به اروپا می‌باشد، مورد انتقاد قرار گرفته است.

 

سؤال این‌جاست آیا جای دولت جمهوری اسلامی به خاطر آن‌چه که در روستاهای ایران و کار گسترده کودکان روی زمین‌‌های کشاورزی، کارگاه‌های قالی‌باقی و ... می‌گذرد در گزارش مزبور خالی نیست؟

آیا این دولت نبایستی به خاطر نقل و انتقال زنان و بهره برداری جنسی از آنان به کشور های دبی و پاکستان و ... مورد اشاره قرار گیرد؟

آیا به نقض کنوانسیون توسط دولت جمهوری اسلامی به خاطر استفاده از سربازان در شرکت واحد اتوبوس رانی و طرح سرباز معلم و... نبایستی پرداخته شود؟

 

آیا در این زمینه ها ما کاری کرده‌ایم؟ چه کسی مسئول است؟ آیا دولت جمهوری اسلامی در این زمینه ها بایستی گزارش دهد؟

 

آیا نمی‌توان استفاده گسترده رژیم از نیروی کار زندانیان و بهره مند شدن بخش‌ خصوصی (بازار) از این خوان نعمت را از جمله مصادیق نقض کنوانسیون قلمداد کرد؟ سالانه هزاران زندانی از طریق بیگاری و یا فروش کار ارزان در خدمت وابستگان رژیم در بازار و بخش خصوصی قرار می‌گیرند، آیا وضعیت آن ها بهتر از همتایانشان در کشور اتریش است؟

 

 

یکی از موضوعات اصلی گزارش کمیته متخصصین در ارتباط با کنوانسیون ۱۸۲ (ممنوعیت بدترین انواع کار کودکان) مسئله بهره‌کشی جنسی از کودکان است. در این رابطه گزارش کمیسیون به ۲۰ کشور اشاره کرده است.

گزارش کمیته متخصصین به موضوع فوق در کشورهای مختلف از امارات متحده عربی گرفته تا آمریکا و روسیه پرداخته است. با آن‌که طبق گزارشات منابع داخلی رژیم روزانه ده‌ها دختر ایرانی در کراچی فروخته شده و به بردگی جنسی واداشته می‌شوند، هیچ اشاره‌ای به وضعیت این دسته از زنان و کودکان نمی‌شود. حتی منابع رژیم نیز تصدیق می‌کنند که مناطق فقیر شرق ایران (از خراسان گرفته تا سیستان و بلوچستان) خانواده‌های بسیاری به خاطر فقر در ازای دریافت پول اندکی دختران تحت عنوان ازدواج های صوری، به فروش می‌رسانند، وظیفه انتقال چنین مواردی به مجامع بین‌المللی به عهده کیست؟ (۸)

آیا کار کودکان در کارگاه‌های قالیبافی، زمین‌های کشاورزی، کوره پزخانه‌ها و ...نمی‌تواند از موارد نقض کنوانسیون شمرده شود.

 

از این بابت روی موضوعات فوق دست گذاشته می‌شود تا بلکه با آشنایی نسبی نسبت به مجامع بین‌المللی و کارکرد آن ها با کم‌کاری‌های خودمان نیز آشنا شویم. مشکل تنها در ساخت و پاخت مجامع بین‌المللی با رژیم نیست(اگر چه تمایلات سیاسی و منافع اقتصادی را نبایستی دور از نظر داشت).

 

در قسمت چهارم تلاش می‌شود، در ارتباط با تشکل‌های کارگری رژیم و مغایرت آن‌ها با کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ توضیحاتی داده شود.

 

 

زیر نویس:

 

 

۱- گزارش کامل کمیته متخصصین را در آدرس زیر می‌توان یافت:

 

 http://www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc93/reports.htm

 

۲-گزارش کامل کمیته متخصصین در ارتباط با عدم اجرای کنوانسیون ۱۲۲ توسط دولت جمهوری اسلامی را می‌توان در آدرس زیر یافت.

 

http://www.ilo.org/ilolex/gbe/ceacr2005.htm

 

۳-  این در حالی است که خبرگزاری دولتی سینا در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۸۴  از قول طوبی واحدی، یک کارشناس دولتی در زمینه مسائل اجتماعی گزارش می‌دهد: «میزان رشد نرخ اشتغال مردان طی سالهای مذکور (۷۶ تا ۸۶) برابر ۹۹/۲ درصد و میزان رشد نرخ اشتغال زنان در همین دوره منفی ۱/۶ درصد بوده است» . او همچنین نتیجه گیری می‌کند: «یکی از مهمترین  دلایل رشد فرار دختران از خانه و  به دنبال آن شکل گیری فساد و فحشا در جامعه مهیا نکردن شغل مناسب برای این گروه است».

 

 

۴-گزارش کامل کمیته متخصصین در ارتباط با عدم اجرای کنوانسیون ۹۵ توسط دولت جمهوری اسلامی را می‌توان در آدرس زیر یافت.

http://www.ilo.org/ilolex/gbe/ceacr2005.htm 

 

۵- کنفدراسیون جهانی کار در سال ۱۹۲۰ در لاهه هلند بر اساس بر پایه اصول و ارزش‌‌های پایه‌ای اومانیسم مسیحی تشکیل شد. ۱۴۴ اتحادیه گارگری از ۱۱۶ کشور دنیا در این اتحادیه بین‌المللی کارگری عضویت دارند. کنفدراسیون جهانی کار ۲۶ میلیون از سراسر دنیا و به ویژه کشورهای جهان سوم را نمایندگی می‌کند.

 

۶- کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد در سال ۱۹۴۹ تشکیل شد و در بر گیرنده ۲۲۳ اتحادیه کارگری از ۱۵۴ کشور دنیاست. تعداد اعضای آن ۱۴۵ میلیون نفر که ۴۰ درصد آنان را زنان تشکیل می‌دهند، می‌باشد.

۷- پس از تلاش های «شورای ملی مقاومت ایران» در سال ۱۹۹۵ و ارائه اسناد و مدارک معتبر به کنفدراسیون جهانی کار WCL  و کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری آزاد  ICFTU  و شکایت این دو نهاد کارگری بین‌المللی نزد سازمان بین‌المللی کار علیه دولت جمهوری اسلامی به خاطر نقض کنوانسیون منع تبعیض (شماره ۱۱۱) در محیط کار، کمیته کارشناسان پس از بررسی شکایت موضوع را به دولت جمهوری اسلامی منتقل و در گزارش این کمیته (کتاب سبز) که هر ساله منتشر می‌شود، انتشار داد. موضوع شکایت این دو کنفدراسیون و فعالیت هیئتی که از سوی «مقاومت ایران» در این اجلاس‌ها شرکت کرده بود، منجر به وارد شدن نام دولت جمهوری اسلامی در لیست بدترین ناقضین کار در سال‌های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ و تصویب دو «پارگراف ویژه» توسط کنفرانس جهانی کار در این سال‌ها شد.

۸-  برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توان به آدرس زیر مراجعه کرد

 

http://www.ilo.org/ilolex/gbe/ceacr2005.htm

 

 

 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ایرج مصداقی

*«گلزارخاوران» مشهد، پیش پای «آیت‌الله قتل‌عام» ذبح می‌شود
*شیوه‌های جدید مأموران وزارت اطلاعات در فضای مجازی
*تقدیر هم‌زمان دعایی از یک چهره‌ی ملی و یک «جنایتکار علیه بشریت»
*نگاهی به زندگی برادران ذاکر، مسئولان اطلاعاتی رژیم خمینی و فرقه‌ی رجوی
*خطرات «عشق‌بازی» خامنه‌ای با «امام زمان» برای ایران و منطقه ‏
*شیخ محمد یزدی رئیس قوه قضاییه که چماقدار بسیج می‌کرد
*هادی غفاری شکنجه‌‌گری در لباس «اصلاح‌طلبی»
*تحلیل CIA از تسخیر سفارت آمریکا در تضاد کامل با ادعا‌های مضحک فخرآور
*حسین طائب یکی از خطرناک‌ترین چهره‌های امنیتی
*دست‌پخت سایت «همبستگی ملی» و خانم دشتی
*هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای در نگاه آیت‌الله گلزاده غفوری
*گزارش محرمانه‌ی CIA در مورد هراس اتحاد شوروی از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی
*گزارش محرمانه‌ی CIA در مورد مسئولیت مجاهدین در انفجار حزب جمهوری اسلامی
*رپرتاژ آگهی «صدای آمریکا» برای مطرح کردن «بچه‌پررو» و «رفیق‌آیت‌‌الله»
*هاشمی معمار سرکوب دهه ۶۰ بود و مانع کشتار در پس از ۸۸
*محمدی‌ری‌شهری جنایتکاری که به چپاول مشغول است
*محمدعلی سرلک تیرخلاص‌زن دهه‌ی ۶۰ که روزگار خوشی ندارد
*اسدالله «خالصی» هم پر کشید و رفت
*رؤسای زندان اوین در دهه‌ی ۶۰
*سعید حسین‌زاده، زندانی سیاسی معترض، محمد حسین‌زاده مدیر داخلی اوین در دهه‌ی ۶۰
*نصیر نصیری و اسماعیل شاهردوی و «بی‌معرفتی»
*محسن نادریان، لات با معرفت قربانی «قتل‌های زنجیره‌ای»
*سعید امامی «سرباز راستین اسلام» که بود و چه کرد؟
*موسوی اردبیلی یکی از مسئولان کشتار دهه ۶۰
*پسر وزیر بهداری، زندانی سیاسی ۱۳ ساله و شهید ۱۵ ساله‌ «جبهه حق علیه باطل»
*تیرخلاص‌زن‌های اوین در دهه‌ی ۶۰ که کشته شدند
*«ارتجاع غالب» و «ارتجاع مغلوب»، دو تیغه یک قیچی
*شبیه سازی صفحه‌ی فیس بوک من توسط دستگاه اطلاعاتی رژیم
*تجاوز به کودکان و «حافظه تاریخی» ما ایرانیان
*توطئه‌ وزارت اطلاعات و بخش سایبری آن تحت پوشش دفاع از «چپ»‌
*«تیرخلاص‌زنی» که در ویلای شخصی‌اش بیلیارد بازی می‌کند
*با چهره‌‌ی «حاج آقا حسینی» و شبکه‌ی اطلاعاتی رژیم آشنا شویم
*سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان در زندان
*کپی کردن صفحه‌ی فیس بوکم توسط «از ما بهتران»
*نامه‌ی شریرانه‌ی نماینده‌ی مریم رجوی به «کانون دوستداران فرهنگ ایران» در واشنگتن
*خامنه‌ای‌ و قاری قرآن فاسد، خمینی و روحانیت فاسد
*مسابقه‌ی فوتبال در روز تاسوعا، بمبگذاری در «حرم امام رضا» در روز عاشورا
*بیایید تصور کنیم....
*با نحوه‌ی کارکرد دستگاه اطلاعاتی و امنیتی در فضای مجازی آشنا شویم
*فیروز محوی یا «دزد ناشی» کمیسیون خارجه‌ شورای ملی مقاومت!
*مشارکت «فرقه‌ی رجوی» در زمینه‌سازی قتل «فراز» و «رها»
*«فراز» و «رها» جدیدترین قربانیان «قتل‌های زنجیره‌ای»
*محسنی اژه‌ای همچنان محرمانه حکم قتل صادر می‌کند
*رازینی قاتلی که به جنایاتش «افتخار» می‌کند
*پورمحمدی جنایتکاری که شب‌ها راحت می‌خوابد
*آمار واقعی زندانیان قتل‌عام‌شده در تابستان ۶۷ و جعلیات پیرامون گور دسته‌جمعی
*فیلم کامل گفتگوی ایرج مصداقی با معاون مصطفی پورمحمدی در ژاپن
*«حاجی علوی و حاجی فلاحی» یا «حاجی رجوی و حاجی خزایی»
*توضیحی چند در مورد گفتگوی مهدی خزعلی با صدای آمریکا
*گفتگو با آوایی بازرس ویژه روحانی و خلف‌رضایی قاضی دیوان عالی‌ کشور، عاملان کشتار دهه‌ی ۶۰ ‏‏(بخش دوم) ‏
*گفتگوی اختصاصی با علیرضا آوایی یکی از مسئولان کشتار ۶۷ (قسمت اول)
*نگاهی گذرا به ریشه‌های قتل‌عام زندانیان در سال‌های ۶۰ و ۶۷
*دلایل واقعی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷
*از زندان برای آیت الله منتظری گزارش فرستادم
*ادعای جدید فرقه «صاحب‌مرده» رجوی مبنی بر عضویت من در هیأت کشتار ۶۷!
*گزارش کذب اعضای هیأت کشتار ۶۷ به آیت‌الله منتظری
*خروج مأموران ساواک از کشور در دیماه ۵۷، سفر به اسرائیل و اخراج از این کشور(گفتگو با پرویز معتمد)
*نگاهی دوباره به قاضی صلواتی و «برادر همسرش»
*پاسخی به ادعاهای بهروز جلیلیان در مورد «نه زیستن نه مرگ»
*بدون شرح!‌ آیا مسعود رجوی پاسخی برای این اسناد دارد؟
*آقای همنشین بهار! منظور وزیر کار امیر قاسم معینی است و نه هوشنگ انصاری
*اگر بهشتی زنده می‌ماند چه می‌شد؟‌
*مهدی سامع سرباز «ولی فقیه» در غیبت و «ارتجاع مغلوب»
*گوشه‌هایی از زندگی سراسر فساد کامران دانشجو چشم‌وچراغ خامنه‌ای در دانشگاه‌ها
*آیا عقلانیتی در اشرف دهقانی هست؟
*تلاش دستگاه اطلاعاتی رژیم برای تماس با پرویز ثابتی، ایجاد رابطه با آمریکا، شکایت از مجاهدین در گفتگو با پرویز معتمد
*نگاهی دوباره به نامه نگاری دبیر کنفدراسیون جهانی محصلین و مصطفی خمینی در دهه‌ی ۴۰
*مهدی سامع و «سه تفنگدار»ش
*بازداشت و دوران «حصر» خمینی تا تبعید در گفتگو با پرویز معتمد
*حمید اسدیان «مدیحه سرای» دربار رجوی و «ارزش غایی کلمات»
* جنگ و گریز ساواک با چریک «افسانه»‌ای حمید اشرف از نگاهی دیگر
*نگاهی اجمالی به سناریوی رژیم در مورد «زن» دستگیر شده در آلبانی
* مصطفی تاج زاده و «امام خمینی» و «دوران طلایی »
*دسته گل جدیدی که «تیرخلاص» زن اوین به آب داد
*داستان «استاد ادبیات از خراسان سرفراز» و «دیپلمات اسکاندیناوی»
*جنگ نیابتی شیعه و سنی و تعطیلی نهم ربیع‌الاول «آغاز امامت ولی عصر» و «عید‌الزهرا»
*«پرچم سرخ» تکان دادن سعید سلطانپور در روایت مجاهدین
*مروری بر «زخمی شدن قاسم سلیمانی» و «درب ضد انفجار اتمی» در تونل زیر زمینی سپاه در روایت مسعود رجوی
*جاودانه‌های خانواده‌ی محمدرحیمی در شعر زنده یاد نصیر نصیری
*شبکه‌ی نفوذی مجاهدین در رژیم، قربانی «خیانت» مسعود رجوی (بخشی از گزارش ۹۳)
* فیروز الوندی و «لاله‌های سرنگونش»
*«سرقت» شعرهای نصیر نصیری توسط مجاهدین و استفاده از آن در خاطرات محمود رویایی!
*نصیر نصیری همچون «بادی سرگردان» در جستجوی آشیانه‌‌اش
*آیا رژیم قصد آزادی رابرت لوینسون را دارد؟
*سید‌ابراهیم رئیسی جنایتکاری در مقام تولیت «آستان ضامن آهو»
*نگاهی ایدئولوژیک به نامه‌‌‌های مسعود رجوی خطاب به خبرگان و خامنه‌ای
*در رثای دکتر هادی اسماعیل‌زاده حقوقدان بزرگ میهن مان
*بارز شدن دشمنی هیستریک فرقه رجوی با زندانیان سیاسی مقاوم و مبارز
*دزد ناشی به کاهدان می زند («جنون» مسعود رجوی)
*«چه بی ثمر به در می‌کوبم» نگاهی به چند شعر نصیر نصیری
*عباس رحیمی آن «جان شیفته»
*کارزار غیرانسانی جماعت رجوی علیه بیماری عباس محمدرحیمی
*نقش اخلاق در رفتارهای سیاسی
*سرگیجه ی رجوی در برابر مظلومیت عباس محمدرحیمی
*حمله کینه توزانه ی مسعود رجوی به عباس محمدرحیمی سمبل جوانمردی و راستی
*مترجم نیروی دریایی آمریکا در زندان اوین؛ نماینده خمینی در نیروی دریایی، امام جماعت در آمریکا
*پیش‌بینی خروج نیروهای آمریکایی از عراق و خطرات ناشی از آن
*رجوی خواهان ادامه جنگ در لیبرتی، کمیساریای عالی پناهندگان خواهان انتقال فوری مجاهدین از عراق
*جنایت «لیبرتی» و مسئولیت مشترک خامنه‌ای و مسعود رجوی
*محمدحسن راستگو «مبتکر شیوه خاصی از آموزش و تفریح برای کودکان»
*پاسخ من به دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم برای مناظره در «دانشگاه هنر تهران»
*متن کامل نامه آیت‌الله گلزاده غفوری به ‌آیت‌الله منتظری: «با آب دیگری وضو بسازید»
*تلاش نافرجام فخرآور برای بدنام کردن اسماعیل خویی
*گل ــ زاده، نخ «دانه‌های تسبیح» * (قسمت دوم)
*من و فرهاد و زندان و «یه شب مهتاب» *
*«کشتار ۶۷» در شعر نصیر نصیری (شاعری که قربانی خمینی و رجوی شد)
*گفتگوی گزارشگران با ایرج مصداقی بمناسبت یادبود کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367
* جنایتکاران دهه ۶۰ پست دولتی دارند
*نصیر نصیری شاعری که قربانی خمینی و رجوی شد
*بقیه داستان «جیمزباند» و «رفیق آیت‌الله»
*روایت ایرج مصداقی از سیاه‌ترین دهه عمر جمهوری اسلامی - بخش نخست
*کوتاه و گویا؛ «انترناسیونال بچه‌پرروها»
*سکوت مسعود رجوی در قبال پذیرش پناهندگی یکی از متهمان قتل‌ کشیش‌های مسیحی در سوئد
*توطئه‌ی جدید دستگاه اطلاعاتی رژیم و مجاهدین علیه «نه زیستن، نه مرگ» و من
*«هوشنگ عیسی بیگلو» و «همنشین بهار» در روایت عرفان قانعی فرد پادوی دستگاه امنیتی
*رضا مصطفوی طباطبایی «خیر» حامی پرسپولیس یا یکی از عوامل گم‌شدن دکل نفتی
*به یاد مادر انسیه بخارایی کاشی (سید‌احمدی) که «لبخندش باغ ستاره‌ها بود»
*از جعل امضاهای ناشیانه پای بیانیه دلواپسان تا جعل امضا تحت نام «بیش از ۱۵۰۰نفر از دوستداران جنبش فدائی»
*اوین؛ از جوخه‌‌ی اعدام لاجوردی تا پارک قالیباف و لاریجانی
*چهل سال پس از ترور شریف واقفی؛ شباهت‌های رفتاری مسعود رجوی و تقی‌ شهرام
*چرا در مورد بیژن جزنی و حمید اشرف می‌نویسم؟
*من یا محسن درزی «تواب»، کدام یک بایستی پوزش بخواهیم؟
*سناریوی جدید دستگاه اطلاعاتی رژیم؛ مجاهدین عامل اسیدپاشی روی زنان
*فرخ نگهدار و تاریخی سراسر جعلی: چگونه جنبش فدایی، بیژن جزنی و حمید اشرف قربانی شده‌اند
*سازمان چریک‌های فدایی خلق و پذیرش رهبری خمینی در دوران انقلاب ضد‌سلطنتی
*«ایران اینترلینک» صدای دستگاه اطلاعاتی رژیم
*مسعود رجوی بیش از رژیم جمهوری اسلامی از نمایش جهانی فیلم «آن‌ها که گفتند نه» در هراس است
*کشتار وحشیانه با استناد به آیات قرآن و سنت
*پیش‌بینی هشت سال پیش نتایج تحریم اقتصادی رژیم و خروج نیروهای آمریکایی از عراق
*قاضی حسن تردست قاتل ریحانه جباری مرتکب جنایت دیگری شد
*دست‌خط‌های ارائه شده از سوی مجاهدین خلق به ایرج مصداقی
*واکنش رهبری عقیدتی مجاهدین به مقاله‌ی «مسعود رجوی سه دهه «فرار» از «جانبازی» و به خطر انداختن جان مجاهدین»
*تروریست سیدنی کیست و کتاب شعرش را چه کسی انتشار داد؟
*فراخوان «ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور» طنز یا فاجعه
*مسعود رجوی سه دهه «فرار» از «جانبازی» و به خطر انداختن جان مجاهدین
*پروژه‌ی «شهید‌سازی» از مرتضی سربندی مأمور اطلاعاتی و مسئول آموزش گارد پرواز سپاه پاسداران
*عملیات مروراید مجاهدین در بهار ۱۳۷۰ کردکشی یا دخالت سپاه‌پاسداران در عراق؟
*مجاهدین خلق، داعش، «انقلابیون عراقی»، «عشایر انقلابی»، بدون شرح
*تشابه احکام «داعش»‌گونه‌ی خمینی برای کشتار نظامیان و زندان سیاسی در مرداد ۶۷
*نگاهی دوباره به دیدگاه‌ه‌ای هفت سال پیش ایرج مصداقی پیرامون احتمال حمله‌‌نظامی، تحریم اقتصادی، بحران‌هسته‌ای و ...
*به مناسبت درگذشت امام جمعه شمیرانات: حجت‌الاسلام محسن دعاگو، امام جمعه، بازجو، شکنجه‌گر و فرمانده کمیته
*اعدام‌های ۶۷ از یک سال قبلش برنامه‌ریزی شده بود
*آزادی متهمان ترور «متخصصان هسته‌‌ای» یک رسوایی دیگر برای خامنه‌ای
*طرح یک پرسشنامه (مجاهدین در برابر پرسش‌های مردم) بخشی از «گزارش ۹۳»
*دخالت مجاهدین در امور داخلی عراق و حمایت از نیروهای تحت هژمونی «داعش» (بخشی از گزارش ۹۳)
*روحانیت انقلابی، متهم اصلی آتش‌سوزی سینما رکس آبادان
*مظفر الوندی پاسدار زندان یا مسئول دفتر «حقوق بشر» و دبیر مرجع «حقوق کودک»
* گورستان «خاوران»
*اعدام، یک پارامتر مهم در حیات سیاسی نظام جمهوری اسلامی است
*شبکه‌ی نفوذی مجاهدین در رژیم، قربانی «خیانت» مسعود رجوی (بخشی از گزارش ۹۳)
*قاضی محمد مقیسه و سه دهه جنایت علیه بشریت
*«فرد خوشنام» مجاهدین چه کسی است ؟
*سرنوشت مسعود دلیلی، یادآور سرنوشت سعید امامی (بخشی از گزارش ۹۳)
*توضیحی مختصر در مورد فرار مسعود رجوی از عراق و ترک صحنه‌ی جنگ
*دریافت «جایزه یواشکی» توسط خانم رجوی
*تصحیح یک اشتباه در ارتباط با گزارش ۹۳ و پوزش از آقای سعید جمالی
*گزارش 93 / واکاوی و بررسی فرهنگ و رفتار توتالیتاریستی مسعود رجوی
*ای کاش نه تیم ملی فوتبال، که جامعه‌ی ایران «کارلوس کی‌روشی» می‌داشت
*تصحیح یک روایت در مورد زنده یاد غلامحسین (شاپور) قناعتی
*«لعبتی هزار ماشالا»، نامه سرگشاده به عماد‌الدین باقی
*نگاه متفاوت من، محمد مصطفایی و وحید پوراستاد به علیرضا آوایی
*من و «حق» بیژن جزنی و کشتار ۳۰ فروردین ۱۳۵۴
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (بخش پایانی) نقش وابستگان فدراسیون فوتبال و تربیت‌بدنی در فساد
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱۶) لومپنیسم در حاکمیت، لومپنیسم در فوتبال و ...
*«عشق» و نسل برآمده از انقلاب ضد سلطنتی
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱۵) روحانیت و دلالان در فوتبال
*مسعود رجوی و «پرفسور راج بالدو» و جایزه «خدمات بشردوستانه بین‌المللی»
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱۴) نقش رمالان، جادوگران و مداحان در فوتبال
*نوروز در زندان‌های دهه‌ی ۶۰
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱۳) غوغای اعتیاد و دوپینگ
*انتخاب مریم رجوی به عنوان «پرافتخار زن سال ۲۰۱۳ » و پروفسور «راج بالدو»
*نگذارید دست‌های خونین خمینی را پاک کنند
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱۲) سرمایه‌داران نوکیسه در فوتبال
*مرتضی فهیم کرمانی صادر کننده‌ی اولین حکم ترور، سنگسار و قطع دست
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱۱) سرمایه‌داران نوکیسه و فوتبال
*سیدحسین موسوی تبریزی خشن‌ترین قاضی نظام، مدعی «اسلام رحمانی»
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته، سرمایه‌داران نوکیسه و فوتبال (۱۰)
*ادامه‌ی دشمنی دستگاه ولایت با زنده‌یاد فرخ‌رو پارسای
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۹) (سرمایه‌داران نوکیسه در فوتبال)
*علی یونسی و تکذیب محاکمه و اعدام نظامیان حزب توده
*ناصر میناچی مشمول «فامیل الدنگ»‌ نشد
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۸) هجوم سرمایه‌داران نوکیسه به بازار فوتبال
*مقوله‌ی حجت‌الاسلام «جعفر نیری» و مستند‌سازی کشتار ۶۷
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (بخش ۷) تحولات باشگاه پرسپولیس، استقلال و ...
*حسینعلی نیری رئیس دادگاه انتظامی قضات «رژیم کشتار »
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۶) دخالت سپاه پاسداران در فوتبال
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۵)
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۴)
*نگاهی دوباره به دستگاه اطلاعاتی نظام و قربانیان «انجمن پادشاهی»
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۳)
*طه طاهری (مسعود صدر‌الاسلام) و وزارت اطلاعات مسئول ربودن رابرت لوینسون
*سخنی با مریم رجوی؛ به یاد «گوهر» و «گوهر»ها
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۲)
*چند نفر در زندان قزلحصار اعتصاب غذا کرده‌اند؟ نگاهی به اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱)
*پاسخ مجاهدین به مقاله‌ی فریبا هادیخانلو «اشرف نشان» یا «تواب اتاق آزادی اوین»
*فریبا هادیخانلو «اشرف نشان» یا «تواب اتاق آزادی اوین»
*خطر اعدام متهمان ترور‌های هسته‌ای و «جاسوسی» برای موساد
*نهاد نمایندگی خامنه‌ای و تائید قتل‌عام‌های ۶۰ و ۶۷
*انشعاب و ایجاد تشکل؛ پاسخ به نامه‌ی سرگشاده‌ی آقای ریحانی
*حق تیر و شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی
*رادیو بی بی سی و گزارش بیطرفانه‌اش از عراق
*پس از قتل‌عام در اشرف، کشتار بزرگتری در چشم‌انداز است
*علیرضا یعقوبی «اشرفی» امروز و همکار سعید امامی و فلاحیان دیروز
*لزوم مبارزه با شخصیت‌سازی و شخصیت پرستی و پرهیز از مطلق‌کردن افراد
*قاضی صلواتی یکی از اضلاع مثلت «جنایت علیه بشریت»
*نامه سرگشاده به شیرین عبادی، «اسلام رحمانی» چاره‌ی کار نیست
*آیت‌الله گلزاده غفوری و پذیرش وکالت عباس امیرانتظام
*چه چیز خشم «‌اهل حق» در ایران را برانگیخت و خودسوزی‌ها چرا آغاز شد؟
*واکنش مشابه‌ مجلس شورای اسلامی و «شورای ملی مقاومت» به «استعفا»
*نگاهی ایدئولوژیک به نامه‌‌‌های مسعود رجوی خطاب به خبرگان و خامنه‌ای
*محمد‌علی امانی رئیس اوین و عضوی از خانواده‌ی جنایتکار و غارتگر امانی
*انفجار حرم عسگرین و اعتراف ژنرال جورج کیسی
*بخش منتشر نشده‌ی گزارش ۹۲، نامه‌ی سرگشاده به مسعود رجوی
*مکاتبات من با ابوالقاسم رضایی یکی از مسئولان مجاهدین در دیماه ۱۳۸۸
*سنگ بنای نابسامانی‌های کشور را هاشمی گذاشته-
* محمد مهرآیین، مظهر جنایت و فساد
*گزارش ۹۲، نامه‌ی سرگشاده به مسعود رجوی
*سیدحسین موسویان و شیخ حسن روحانی دو مدعی تحصیل در بریتانیا
*نگاهی به پرونده‌ی کهریزک و سوابق جنایتکارانه «قاضی حداد»
*حجت‌الاسلام محسن دعاگو، امام جمعه، بازجو، شکنجه‌گر و فرمانده کمیته
*نگاهی به زندگی جلیل بنده یکی از تیرخلاص‌زن‌های اوین
*سفر مصطفی محمد نجار به وین شلیک به لیست جدید اتحادیه‌‌ اروپا
*نقش مجید قدوسی یکی از عوامل کشتار ۶۷ در فوتبال
*سیدعباس ابطحی یکی از جنایتکاران علیه بشریت
*دستگیری یک شهروند اسلواکی اقدامی شکست‌خورده در راه تکمیل سناریوی ترورهای هسته‌ای
*حمله‌ی موشکی به لیبرتی آخرین اقدام تروریستی رژیم نخواهد بود
*«هوشنگ عیسی بیگلو» و «همنشین بهار» در روایت عرفان قانعی فرد پادوی دستگاه امنیتی
*آقای واحدی، بشارتی نه «خدا ترس است و نه با شرف»
*طه طاهری (مسعود صدر‌الاسلام) و وزارت اطلاعات مسئول ربودن رابرت لوینسون
*تلاش برای نجات تروریست‌های‌ سپاه قدس در تایلند
*نشریه‌ی پیکار، قاسم عابدینی و ترور آمریکایی‌ها
*رو در رو با فائزه هاشمی و «عبرت روزگار»
*آیا خامنه‌ای مخالف اعدام مارکسیست‌‌ها بود؟
* بدون شرح!
*«گفتگوهای زندان» و سندروم «دایی جان ناپلئون»
*مازیار بهاری و «اعترافات اجباری»
*حکم تاریخی دادگاه لاهه و واکنش ناگزیر «هیأت اجرایی راه کارگر»
*تاکسی زرد رنگ پژو ۴۰۵ و ترور پاسدار فریدون عباسی
*آیا مجاهدین و دشمنانشان فرهنگی مشابه دارند؟
*چه کسانی مستشاران آمریکایی در ایران را ترور کردند؟
*متهم کردن بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مشارکت در ترور‌های هسته‌ای
*وزیر فتحی هوادار دکتر شریعتی چرا و چگونه «رفیق» شد؟
*«جهانبخش سرخوش» و «شرکا» همسو و همگام با رژیم
*من و «حق» بیژن جزنی و کشتار ۳۰ فروردین ۱۳۵۴
*آیا محمدی گیلانی حکم اعدام فرزندانش را داد؟
*نگاهی به جعلیات انتشار یافته از سوی ساموئیل کرماشانی در مورد مولود آفند و متهمان دستگیر شده در ایران
*ربودن مولود آفند، ارتباط آن با «ترورهای هسته‌ای»، اقلیم کردستان و موساد
* نگاهی دوباره به سناریوی «سربازان گمنام امام زمان» و قربانیان آن
*دلایل اتخاذ اقدامات امنیتی اجلاس «غیرمتعهدها» در تهران
*به فریاد متهمان بیگناه ترور «متخصصان هسته‌ای» برسید
*علیرضا آوایی، غلامرضا خلف رضایی زارع و چند جنایتکار علیه بشریت
*«حاج رضا» و کتایون ‌آذرلی و یک پروژه‌ی امنیتی
*چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید؛ پرسش‌هایی از سوی مخالفین ایران تریبونال
*دروغپردازی «حاج‌رضا» در مورد نحوه‌ی سفر به اروپا
*پرده‌‌ی دیگری از «داستان‌های هزار و یک شب» صاحب‌منصب قضایی رژیم
*«دو پیمانه آب و یک چمچه دوغ»، نگاهی به روایت‌های جعلی صاحب‌منصب قضایی رژیم
*پاسخ به چند سؤال در ارتباط با خاطرات و مصاحبه‌ی‌ تلویزیونی ثابتی و واکنش‌های پیرامون آن
*حاج احمد قدیریان مسئول گروه ضربت و جوخه‌های اعدام اوین
*«فرقان» در آیینه‌ی تاریخ
*مایک والاس و هاشمی رفسنجانی
*حمید رضا نقاشیان تجسم عینی حاکمیت فاسد
*چه کسی خامنه‌ای را در تیرماه ۶۰ ترور کرد؟
*تروریسم افسار گسیخته‌ی رژیم و مماشات بین‌المللی
*فراز و نشیب حزب توده در دهه‌ی ۶۰
*«اپوزیسیون» کی و چگونه کوک می‌شود؟
*سانسور بخش مهیج خبر «ان بی سی» در مورد نقش مجاهدین در ترور‌های تهران
*پرونده‌ی لیلا فتحی نمادی از ظلم و بی‌عدالتی دستگاه قضایی ولایت فقیه
*چه کسانی پشت بیانیه‌‌ی «کرکس‌ها متحد می‌شوند» هستند
*نقش رژیم در «قتل‌های زنجیره‌ای متخصصان» ایرانی
*نامه سرگشاده به آقای محمد نوری زاد
*نامه‌ی تیرماه ۱۳۶۶ آیت‌الله گلزاده غفوری به ‌آیت‌الله منتظری *
*نامه آیت‌الله گلزاده غفوری به ‌آیت‌الله منتظری: «با آب دیگری وضو بسازید»
*پاسخ به پرسش‌هایی چند در مورد بیانیه‌های ضد جنگ و تلاش‌های اکبر گنجی
*پاسخ به سؤالاتی چند در مورد گزارش آژانس بین‌المللی اتمی و امکان حمله نظامی غرب به ایران
*چند پرسش و پاسخ در مورد طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا
*جاسوسی وابسته‌ی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در لندن علیه دانشجویان ایرانی
*«باغ‌ها آنگاه که شکفته‌ترند کوله‌ی پاییز را پربار می‌کنند»
*«از اوج و موج نگاهت عشق پیدا بود»
*به یاد شهلا و فریده و همه‌ی جاودانگان
*به یاد مادر جهان‌آرا و جاودانه‌اش «حسن»
*رقص ققنوس‌ها و آواز خاکستر
*به روز کردن لیست تروریستی و واکنش‌‌های رژیم
*محمد سلیمی یکی از جنایت‌کاران علیه بشریت و دست‌اندرکاران قتل‌عام ۶۷
*راه بهبود حقوق بشر در ایران از رسیدگی به قتل های ۶٧ می گذرد
*معامله‌ بر سر آزادی دو کوهنورد آمریکایی و باقی ماندن نام مجاهدین در لیست تروریستی
*گفتگو در مورد گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر
*نوری‌زاده و زنده‌یاد شاپور بختیار
*مروری بر روایت هاشمی رفسنجانی از پایان قتل‌عام ۶۷ و اطلاعات ارائه شده از سوی دادستانی
*با آب هفت دریا نیز ننگ کشتار ۶۷ را نمی‌توان شست
*لیست تروریستی آمریکا و رابطه آن با نجات جان ساکنان اشرف
*مادر هنوز غصه‌ی عطیه را دارد
*مادر امامی و آغوش پر از عشق‌اش
*آیا مجید انصاری راست می‌گوید؟
*محمدرضا صدر عاملی و رخت‌‌ دامادی‌اش
*نحوه برخورد دولت موسوی با کشتار ۶۷ و موارد نقض حقوق بشر در مجامع بین‌المللی
*تصحیح اطلاعات ارائه شده نادرست در مورد گزارشگر ویژه و ...
*انتخاب گزارشگر ویژه مردِ مسلمانِ غیرعرب و تصحیح چند اشتباه
*هوشنگ اسدی بدون هیچ پروایی همچنان دروغ می‌گوید
*از بهناز شرقی نمین تا هاله سحابی
*با چهره‌ی مجید قدوسی یکی از مسئولان کشتار ۶۷ آشنا شویم
*توضیحی در ارتباط با نقد کتاب هوشنگ اسدی
*نقدی بر «نامه‌هایی به شکنجه‌گرم»، چرا هوشنگ اسدی دروغ می‌گوید؟
*کدیور و روایت کشتار ۶۷
*کشتار در اشرف و منادیان «اسلام رحمانی»
*طه طاهری (مسعود صدر الاسلام) و مفقودشدن رابرت لوینسون
*۱۹ بهمن شکوه یک مقاومت؛ غم و اندوه غریبانه‌ی زندانیان
*با چهره‌ی داوود روزبهانی فرمانده حمله به پایگاه موسی خیابانی آشنا شویم
*برای مظلومیت و تنهایی محمدعلی حاج‌آقایی
*با چهره‌ی مرتضی اشراقی عضو هیئت کشتار ۶۷ آشنا شویم
*«خبر کوتاه‌ بود اعدام‌ شان‌ کردند!»*
*مهدی نادری‌فرد یکی از عوامل اصلی کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت
*یادی از آیت‌الله منتظری و نکاتی چند در ارتباط با میزگرد سیاسی ۳۰ آذر ۸۸ سیمای آزادی
*نامه سرگشاده به خانم زهرا رهنورد
*تاریخ گفت‌وگوهای درونی بخش مارکسیست لنینیست مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی خلق
*فردا را چگونه باید ساخت؟
*برای آن‌هایی که خواهان حقیقت‌اند
*از به کارگیری شیوه‌های غیراخلاقی بپرهیزیم حتی در رابطه با دشمنانمان
*ايرج مصداقي و «غزل اميد»
*انتشار اخبار جعلی از سوی «پیک نت» در ارتباط با مهاجمان به خانه کروبی
*گرچه ما می‌گذریم راه می‌‌ماند ( در رثای جاوادنه‌های رضایی‌ جهرمی)
*معرفی عاملان و آمران و افراد مطلع از اعدام‌های مرداد ۶۷
*قتل‌عام ۶۷ در پاسخ‌های رسمی دولت جمهوری اسلامی
*ايرج مصداقي: غرب عاملان کشتار را مي‌شناسد
*نامه سرگشاده به میرحسین موسوی
*مادر امامی و آغوش پر از عشق‌اش
*«محمد نبودی ببینی»، برادرت را کشتند!
*گفت‌وگو با ايرج مصداقی درباره قاضی مقيسه: شريرترين چهره زندان‌های جمهوری اسلامی در دهه ۶۰
*«آیا زندگی باز به آن‌ها خواهد خندید»
*حق با شادی صدر است یا داریوش برادری
*برای مظلومیت و تنهایی محمدعلی حاج‌آقایی
*شورای حقوق بشر سازمان ملل و همسر سعید امامی!
*با چهره‌ی سید حسین مرتضوی یکی از جنایتکاران علیه بشریت آشنا شویم!
*بهار با بچه‌ها، بهار بی‌بچه‌ها (یادی از دلاوران خانواده‌‌ی مدائن)
*گفتگوی اشتراک با ایرج مصداقی در رابطه با کمپین دو میلیون امضا بر علیه مجازات اعدام
*داستان دستبوسی جنتی !
*«شرفیابی و درخواست عفو و انابه در حضور رهبری»
*اعدام توابان، تراژدی مضاعف
*سوءقصد به تواب نظام یا سناریوی جدید کودتاچیان
*احسان نراقی همچنان در خدمت قدرت
*نامه‌های علیرضا حاج صمدی به همسرش مریم گلزاده غفوری
*«کاظم» تبلور خشم و عصیان نسل برآمده از انقلاب ضد‌سلطنتی
*صدای «صادق» نسلی که در سکوت پرپر شد
*فرمانده حمله به پایگاه موسی خیابانی چه کسی بود؟
*کتاب «نگاهی به سازمان بین‌المللی کار، نقض حقوق بنیادین کار در ایران» - ایرج مصداقی
*وصیت نامه مریم گلزاده غفوری
*«سلامم غریبانه در هر خانه را خواهد زد»
*عبرت‌های روزگار
*گل- زادگان ( محمد کاظم)
*گل‌- زادگان ( محمدصادق)
*گل ــ زاده، نخ «دانه‌های تسبیح» * (قسمت دوم)
*مسعود علی‌محمدی آخرین قربانی دستگاه امنیتی ولایت فقیه
*دکتر گلزاده غفوری مدافع بزرگ حقوق مردم (قسمت اول)
*فرخ نگهدار و درد «فروپاشی» نظام
*شب لعنتی و فانوس (به یاد فاطمه کزازی)
*در رثای کسی که به جای حکومت بر سرهای بالای دار، بر قلب‌های مردم حکومت کرد
*پرسش و پاسخ در مورد فعل‌انفعالات عراق و وضعیت مجاهدین و ... (بخش دوم)
*پرسش و پاسخ در مورد فعل‌انفعالات عراق و وضعیت مجاهدین و ... (قسمت اول)
*آن کس که وابستگی‌های سیاسی و ایدئولوژیکش را نفی کند خود را نفی می‌کند
*امیر فرشاد ابراهیمی بازیچه‌ دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی
*گزارش‌های نادرست به ما خدمت نمی‌کنند- بخش سوم
*نقد فرهنگ سیاسی - حذف و سانسور در خاطرات زندان!- بخش دوم
*نقدی بر «آفتابکاران» نوشته‌ی محمود رویایی – بخش نخست
*به یاد آن که «عاشقانه زیست»
*همکاری یکی از فعالان اصلی لابی رژیم در انگلستان با فرماندهان سپاه پاسداران
*مسعود صدر‌الاسلام (طه طاهری)، همان صالح بازجوی معروف ۲۰۹ اوین نیست!
*گفت گو با ايرج مصداقي، نويسنده چهار جلد خاطرات زندان
*مذهب در خدمت شکنجه و کشتار
*احمد توکلی و قتل فجیع نرگس جباری
*آقای کروبی جنایات دیگر خامنه ای را هم افشا کنید
*کندوکاوی در وقایع پس از انتخابات 22 خرداد 1388
*همخوانی یک سیاست
*سخنی در باب فرصت طلبی گردانندگان سایت «اخبار روز»
*یگان ویژه پاسداران نیروی انتظامی و «نوپو»
*بازوهای نظام برای سرکوب جنبش های اعتراضی
*نامه سرگشاده به آقای مهدی کروبی
*فرهاد جعفری مدافع سینه چاک احمدی نژاد یا سهی سیفی وبگرد «روزآنلاین»
*آشنایی با چند تن از عوامل کشتار و جنایت در دهه‌ی ۶۰
*محمدرضا شریفی نیا تواب دو آتشه اوین و حامی احمدی نژاد
*نگاهی به سابقه‌ی چندتن از رهبران کودتای ۲۲ خرداد
*جعلیات جدید امیرفرشاد ابراهیمی در نامه سرگشاده به مجتبی خامنه ای
*پاسخ به سؤالات سایت گزارشگر در ارتباط با خیزش مردم ایران
*نگاهی به چهره‌ی چند جنایتکار
*مجید پورسیف کیست؟
*فاضل بازجوی بیرحم شعبه هفت اوین
*مجتبی حلوایی عسگر یکی از عاملان اصلی کشتار ۶۷
*تحلیلی بر نماز جمعه رفسنجانی
*فکور، بازجوی شعبه‌ی هفت اوین و تروریست بین‌المللی
*نقدی بر کتاب «آفتابکاران» نوشته محمود رویایی (مجموعه کامل)
*«فرهنگ» ناهنجار یک عضو شورای هماهنگی اتحاد جمهوری‌خواهان
*سخنی با اعضا و هواداران اکثریت و اتحاد جمهوریخواهان
*حجاریان و شقاوت یک نظام ضدبشری
*متن سخنرانی ایرج مصداقی در جلسه ایران، انتخاب دمکراتیک
*از ۳۰ خرداد ۶۰ تا ۳۰‌خرداد ۸۸
*آن کس که باید برود خامنه ای است
*کودتای جدید در رژیم کودتا
*با وزیر کشور کابینه‌ی احتمالی کروبی آشنا شویم
*سید ابراهیم نبوی و پرده پوشی یک دهه جنایت و سرکوب
*کندوکاوی در ارتباط با دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
*میرحسین موسوی و «برکات سازنده اسلام»
*اظهارات مصطفی تاج‌زاده در توجیه کشتار ۶۷
*متجاوز را «انتخاب» نمی‌کنند!
*مهدی کروبی و میرحسین موسوی و کشتار ۶۷
*نگاهی به تاریخچه‌‌ی شکایت علیه نقض حقوق سندیکایی و آزادی انجمن‌ها توسط دولت‌های ایران (بخش دوم)
*نگاهی به تاریخچه‌‌ی شکایت علیه نقض حقوق سندیکایی و آزادی انجمن‌ها توسط دولت‌های ایران (بخش اول)
*ناصر منصوری را روی برانکارد به قتل‌گاه بردند
*نام واقعی مجید قدوسی چیست؟
*سرهنگ سید لطف‌الله اتابکی کیست؟
*گفتگوی پژواک ایران با ایرج مصداقی در ارتباط با نقش‌گروه‌های چپ و مجاهدین در استقرار جمهوری اسلامی، حمایت از خمینی و...
*ادعاهای نادرست راجع به عکس‌های جنایتکاران
*ماشین جعل و دروغپردازی راه توده و پیک نت
*سرگذشت من و سرگذشت یک ترانه
*به یاد آن که «بهنام» بود
*تجربه‌اندوزی از تاریخ
*در خلوت پرشکوه عاشقان آزادی جاری‌ست...
*خاوران و مادران
*نقدی بر گزارش دیده‌بان حقوق بشر در مورد آزادی بیان و تجمع در مناطق کردنشین
*اقتدار مادران
*حسین مهرپور و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی
*میان ماه من تا ماه گردون!
*انتقام‌جویی نظام «عدل اسلامی» از خانواده‌ها (بخش دوم)
*چند نکته در ارتباط با مهر و موم کردن کانون مدافعان حقوق بشر
*انتقام‌جویی نظام «عدل اسلامی» از خانواده‌ها (بخش اول)
*برخورد گزینشی با حقوق زنان
*آرامگاه مادر !
*پرویز زند شیرازی نیز به ابدیت پیوست
*مادر، «افسانه است، اما دروغ نیست»
*دادگاه یا سرپوشی بر جنایت باندهای رژیم در شیراز
*رفیق‌دوست و حکم مهدورالدم
*مأموریت «یک اسکادران هموسکسوئل منحرف آمریکایی»!
*به پاس مقاومت و ایستادگی علی صارمی
*هشدارهای امنیتی سایت تابناک را جدی تلقی کنیم
*نوری زاده و دسته گل تازه به آب داده
*غلامرضا جلال و روایت‌های غیرواقعی زندان
*به یاد آن که «عاشقانه زیست»
*انتخاب اوباما شرایط را برای رژیم سخت‌تر می‌کند
*همنامی جنایتکاران و معضل اپوزیسیون- بخش دوم
*هویت اصلی داوود لشگری یکی از مسئولان کشتار ۶۷
*اپوزیسیون و معضل همنامی جنایتکاران
*آیا سانسور شاخ و دم دارد؟
*هیئت کشتار زندانیان سیاسی در روایت گروه‌ها و فعالان سیاسی!
*کشتار ۶۷، سعید شاهسوندی و پروژه‌ی جعل تاریخ
*بیستمین سالگرد کشتار ۶۷ و انتشار خاطرات جعلی
*گفتگو با ایرج مصداقی در مورد در مورد جناح‌های رژیم، خطر جنگ، خطرات اتمی شدن رژیم، وضعیت اپوزیسیون، جنبش‌های مردمی و ....
*سانسور زنان در انتخابات کانون نویسندگان ایران !
*«غنی سازی» دروغ و «توسعه» جعل در دستگاه رژیم
*پاسخ به «فراخوان» فریدون گیلانی و ذکر چند خاطره
*روایت وارونه‌ی مسعود بهنود و محسن سازگارا از ۳۰ خرداد
*سازگاران با جنایتکاران، ناسازگارا با قربانیان
*پاسخ به پرسش‌هایی چند در رابطه با کتاب «برساقه تابیده کنف»
*دست های خونین باندهای رژیم در انفجار شیراز
*داستان زنی که «هفت شوهر» دارد و حافظه‌ی تاریخی
*علی‌محمد بشارتی یکی از بنیانگذاران دستگاه سرکوب و جنایت رژیم
*امیرفرشاد ابراهیمی درس آموخته‌ی مکتب ولایت
*سید کاظم کاظمی، از بنیانگذاران سیستم اطلاعاتی، شکنجه‌گر و جلاد اصلی فعالین چپ ایران
*عید ۶۲ در زندان گوهردشت
*نوری‌زاده، بانک مرکزی جعلیات و عصاره ژورنالیسم بی‌اعتبار
*بخشی از نقشه‌‌های زندان‌های اوین، قزل‌حصار، گوهردشت و نیز محل‌های قتل‌عام تابستان۶۷ برگرفته شده از کتاب «نه‌زیستن، نه‌مرگ»(چاپ دوم)
*حاج احمد قدیریان مسئول گروه ضربت و جوخه‌های اعدام اوین
*دلایل واقعی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷
*بهنود پدیده‌ای که از نو باید شناخت
*محمد مهرآیین یکی از مهم‌ترین دژخیمان اوین
*نقش های گوناگون هوشنگ اسدی تواب فعال زندان
*کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز
*برگشتگان ازدیار مردگان
*ILO - پیشرفت دولت جمهوری اسلامی در سال های گذشته در سازمان ‌بین‌المللی کار (بخش هشتم - پاياني)
*ILO - نگاهی به کنفرانس بین‌المللی کار و سیاست های به کار گرفته شده از سوی رژیم در این کنفرانس‌(بخش هفتم)
*ILO - تشکل‌های کارگری رژیم از نگاه سازمان بین‌المللی کار (بخش ششم)
*ILO - خانه کارگر جمهوری اسلامی (بخش پنجم)
*ILO - تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیون‌های بین‌‌المللی (بخش چهارم
*ILO - گزارش کمیته متخصصین در ارتباط با اجرای کنوانسیون ها و توصیه نامه ها به نود و سومین کنفرانس بین‌المللی کار و کمبودهای آن (بخش سوم)
*ILO - کنوانسیون های بین‌المللی که مورد تصویب دولت‌های ایران قرار گرفته‌‌‌اند (بخش دوم)
*ILO - کنوانسیون‌های بین‌المللی، ترفند‌های رژیم (بخش اول)
*برای مادرهایمان، «دل‌پاکان» و «دل‌سوختگان» روزگار
*کشتار ۶۷ در شعر زندان
*نگاهی گذرا به نمایشنامه‌های زندان
*اعلامیه جهانی حقوق‌بشر دستاورد بزرگ بشریت
*یقه واقعیت را نمی‌توان گرفت؛ (در مورد کتاب نه زیستن نه مرگ)
*آقای زرافشان به کجا می‌روید؟
*احکام خمینی و خامنه‌ای به حسینعلی نیری رئیس هیئت قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷
*نظرات «استاد» عبدالله شهبازی و چگونگی برخورد بقایای حزب توده با او
*روزشمارقتل‌عام ۱۳۶۷
*مسئولان قتل‌عام زندانیان سیاسی
*بخشی از نقشه‌‌های زندان‌های اوین، قزل‌حصار، گوهردشت و نیز محل‌های قتل‌عام تابستان۶۷ برگرفته شده از کتاب «نه‌زیستن، نه‌مرگ»(چاپ دوم)