مجاهدین خلق، داعش، «انقلابیون عراقی»، «عشایر انقلابی»، بدون شرح
ایرج مصداقی

محمود ائمی عضو دفتر سیاسی سابق مجاهدین با نام مستعار سیاوش جعفری در تاریخ  ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ در مورد تحولات موصل و دیگر شهرهای عراق و انقلاب عراق و ... و مقایسه‌ی آن با «انقلاب اکتبر» و ... چنین نوشت:‌
«این است، داستان امروز عراق در مناطق سنی نشین و سقوط سریع یكی بعد از دیگری شهرها بدست عشایر انقلابی عراق. مردمی كه از دیكتاتوری مالكی و دخالت های رژیم ولایت فقیه به ستوه آمده اند وخواهان یك نظام ضد دیكتاتوری هستند ....راستی هفته گذشته كدام تحلیلگر و یا پیشگوی تحولات سیاسی می‌توانست، بگوید كه هفته بعد، چه اتفاقی در عراق خواهد افتاد ؟ چه كسی فكر می‌كرد كه ۵۰ درصد خاك عراق ، ظرف ۳ تا ۴ روز از لوث وجود ارتش مالكی ، آزاد شود . ارتشی كه طی سالهای گذشته از جانب آمریكا و رژیم خمینی بخوبی آموزش دیده بود و به انواع و اقسام سلاحهای آمریكایی مسلح شده بود و از نظر سلاح بطور كیفی بر انقلابیون عشایر برتری داشت . هم چنین این ارتش از كمكهای بیدریغ اطلاعاتی، رژیم آخوندی بهره برده بود و تحت فرماندهی قاسم سلیمانی قرار گرفته بود ؟ ولی همه را غافلگیر كرد.
بقول “عمارازگان“ هم چون ، رعد درآسمان بی ابر، انقلاب شروع شد و ارتش پوشالی مالكی را تار ومار كرد . بله این است خاصیت موقعیت و“لحظه انقلاب“ در شرایطی كه فرابرسد همگان را متعجب و انگشت بدهان خواهد كرد همه تحلیل ها را زیر و رو خواهد كرد .»
 
 
محمود ائمی (سیاوش جعفری) دو روز بعد در  ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ ضمن شادمانی برای پیشروی انقلابیون عراقی به سمت بغداد در مقام یک تئوریسین انقلابی  از وضعیت عادی موصل و این که «اثری از برخوردهای خشن و اعدام‌های خیابانی و.....كه نشانه هایداعش است، وجود ندارد» نوشت:‌
 
«با پیشروی انقلابیون عراق به سمت بغداد، و تحولات برق آسا و سریع، تمامی محاسبات و ارزیابی های سیستم های اطلاعاتی و نظامی، آمریكا و عراق و بویژه رژیم ولایت فقیه كه خودش را قیم عراق میداند، بهم ریخته و غافل گیر شده است. این تحولات بشدت رژیم را دستپاچه و نگران آینده خود كرده است. برای برخورد با این مشكل، جمعبندی و چاره جویی را در دستور كارش قرار داده است.
.... در روزهای اول تحولات عراق، از همه عوامل خود می‌خواهد كه تا می‌توانید، عشایر انقلابی عراق را “داعش“ بنامید و تا میتوانید مجاهدین را هم به “داعش“ بچسبانید.  همه سایت‌ها و رسانه های خود را در این رابطه بسیج می‌كند. .
برغم این كه رهبران برجسته مذهبی و سیاسی عراق تسلط داعش بر مناطق را صریحا نفی كرده و با داعش بارها مرزبندی قاطع نموده اند، ولی تبلیغات رژیم آنچنان آنها را فریب داده است كه متاسفانه عده ای از ایرانیان و حتی افراد مستقل و چپ هم خواسته ویا ناخواسته دردام رژیم افتاده اند و گویی كه حرف رهبران عراق را هم نمی شنوند. آنها بی توجه به مواضع رهبران عشایر عراق، یك جانبه تحت تاثیر تبلیغات بلند گوهای رژیم، با مشاهده مواردی از، برخوردهای وحشیانه داعش، كل مقاومت مردم عراق را به زیر علامت سوال می برند .
این گونه تحلیل های نشاندهنده نظرگاه و تحلیل های سطحی، ایده‌آلیستی، غیردیالكتیكی و بدون درنظرگرفتن، موقعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی عراق می باشد. آنها مبنای مبارزات را نادیده گرفته و فقط با روبنا قضایا را تحلیل می‌كنند.
تحلیل های سطحی از این دست چه بخواهیم و چه نخواهیم، رژیم بنیادگرای آخوندی و مطامع آن در عراق و سیاست صدور ارتجاع را ازیاد می برد و خواسته و یا ناخواسته آب به آسیاب رژیم و مالكی میریزد و راه آنها را برای سركوب بیشر مردم عراق ، هموار مینماید. بگذریم كه افراد ویا چپ نماهایی هم بودند كه ازموضع و به نیابت ازجانب رژیم فرصت را عنیمت شمرده و لگدی هم به مجاهدین زدند و مجاهدین را به “فرصت طلبی“ و دفاع از داعش متهم كردند
ولی به نظر من ازهمه مهمتر این گونه تحلیل ها ، یك توهین وخیانت جدی به جنبش آزادیخواهانه مردم عراق است، كه همه ر ا متهم به بنیادگرایی و داعشی بنامیم . امیر قبیله دلیم و از رهبران عشایر انقلابی به صراحت میگوید كه داعش بیش از سه تا ۵ درصد نیرو ها ضد مالكی را هم تشكیل نمیدهد.

جنبشی كه بیش از یك سال فقط كار سیاسی كرده و به تحصن در ۵ استان كشور دست زده است، این جنبش مسالمت آمیز درمسیر حركت تكاملی خودش به مبارزه قهر آمیز تبدیل شده است.
ولی این روزها هر چه كه به جلو میرویم، دود و دمها رژیم و مالكی كنار رفته و واقعیت ها آشكارمیشود و همه به وجود یك جریان ضد دیكتاتوری درعراق كه خواهان نفی دیكتاتوری مالكی هستند، اعتراف میكنند. روز به روز دست تبلیغاتچی های دروغپرداز رژیم ،بیش از پیش رو میشود. ویدئوهایی كه از وضعیت شهرهای آزاد شده ازجمله موصل، برروی اینترنت گذاشته شده و یا مصاحبه های خبرنگارهای بین‌المللی با مردم درموصل، دروغ بودن این گونه تبلیغات و نسبت دادن قیام مردم عراق به داعش را بر ملاكرده است. موصل وضعیت عادی دارد، خدمات شهری بروال سابق برگشته است، اثری از برخوردهای خشن و اعدامهای خیابانی و.....كه نشانه های داعش است، وجود ندارد، مردم درمصاحبه ها میگویند، ما به نسبت زمانی كه ارتش مالكی در موصل بود، راحت تر هستیم.
این داستان همه انقلابها است كه نیروهای ارتجاعی به حریف خودشان، مارك میزنند تا چهره آنها را مخدوش كنند. درگذشته هم، سلطنت مدفون مجاهدین ومبارزین را، “ خرابكار“ ، “تروریست “،“ ماركسیست اسلامی“ و شاه سلطان ولایت آنها را “منافق“ ، “محارب “، “وابسته به آمریكا و شوروی و عراق ، اسرائیل و اردن و عربستان و فرانسه و اتحادیه اروپا و...“ همزمان می‌نامید و اكنون در عراق رژیم ولایت فقیه و همپالكی‌اش مالكی جنایتكار، آنها را “ داعش “ می‌خوانند.
بخش جنگ روانی وزارت اطلاعات، از طریق یگان سایبری رژیم، این گونه اخبار را به مدیای جهانی پمپاژ می‌كند، و سپس خبرگزاریهای رژیم وعراق همان خبر ها را از قول خبرگزاریهای دیگر نقل میكند كه منبع خبر لو نرود.
مضحك ا ین كه، مزدوران رژیم مانند محمدرضا اسكندری، احمقانه به هواداران مجاهدین توصیه می‌كنند كه سری به مدیای جهانی بزنید و ا خبار دست اول را از همان خبرهایی كه رژیم به شبكه جهانی پمپاژ كرده است ، بگیرند.!!؟
یك مزدور دیگر به نام حنیف حیدرنژاد، ازجنس خانواده های الدنگ، به مجاهدین توصیه میكند كه اخبار “جانبدارانه “ را متوقف كنید، منظور این مزدور این است كه “جانب عشایر انقلابی ومردم عراق» را رها كنید و مثل من جانب رژیم آخوندی را بگیرید.
وقاحت و بیشرمی را نگاه كنید، آنها در حالی كه ۵۰۰۰ کیلومتر از مرزهای عراق دور هستند، به مجاهدینی كه درعراق هستند اینگونه توصیه های سخیف را میكنند. ولی مجاهدین مانند گذشته این گونه دود ودمهای ارتجاعی را به پشیزی هم نمی‌گیرند و با قدرت از قیام مردم بجان آمده عراق ازستم مالكی، دفاع میكنند و دراین مسیر آماده پرداخت هربهایی هم هستند. ولی به این واقعیت ایمان داریم، قطعا آنهایی كه در سمت درست حركت تاریخ و رهایی خلقها از زیر ستم دیكتاتوریها بهر بهانه ای قرار نمیگیرند، ضرر كننده اصلی می‌باشند و نه مجاهدین آنها روزی در پیشگاه خلق‌ها خوار و رسوا خواهند شد.»
 
 
 
یکی دیگر از مسئولان مجاهدین با نام مستعار ساسان صمدی در مقاله‌ای تحت عنوان «داعش» یا مقاومت مردمی نوشت:‌
 
« این روزها رژیم از موضع ترس و وحشت به شدت دنبال این است كه قیام مردم عراق را به “داعش “بچسباند تا واقعیت آنچه كه بر سر سوگلی اش مالكی، آمده است را بپوشاند، زیرا آنچه كه امروز درعراق اتفاق می افتد فردا به نوعی نیز گریبانگیر آخوندها نیز خواهد شد.  ... واقعیت این است ، جنبشی كه اكنون در عراق شكل گرفته و رشد كرده است، یك شبه و خلق الساعه بوجود نیامده است، جنبشی است كه مراحل كمی خود را طی كرده و اكنون به یك مرحله كیفی رسیده است. یك سال سنی های عراق و نیروهای سكولار با تحصن خود همه راههای مسالمت آمیز را طی كرده اند، آنها بارها تاكید كرده بودند كه اگر مسیرمسالمت آمیز، ما را به خواستهایمان نزدیك نكند، راه دیگری را اتخاذ خواهیم كرد. درنتیجه مسیر مبارزه مسلحانه را مالكی و رژیم به مردم عراق تحمیل كرده اند.
جنبش كنونی عراق جنبشی نیست كه یك شبه و آنهم بصورت كودتایی بوسیله “داعش“  بوجود آمده باشد . مبارزه مسلحانه با موصل شروع نشده است، این جنبش ماه ها قبل در فلوجه و رمادی آغاز شده بود . مالكی و رژیم در اوایل شروع مبارزه مسلحانه در رمادی و فلوجه هم بسیار تلاش كردند كه آن را به داعش نسبت بدهند ، ولی چیزی نگذشت كه جهان فهمید ، این یك انقلاب مردمی است و “داعش“  نیست ، اگر چه كه ممكن است ، گروههای كوچكی از داعش هم حضور داشته باشد.
... . آنچه كه از موصل شروع شد، در واقع اوج گیری جنبش بوده است، جنبشی علیه دیكتاتوری مالكی كه با بوجود آوردن یك حكومت فرقه گرا، حذف و كنارگذاشتن سنی ها و نیروهای سكولار را درپیش گرفته بود . فرار نیروهای مالكی درمقابل عشایر مردمی و انقلابی ازموصل شروع نشده ، بلكه از فلوجه و الانبار آعاز گردیده بود و اكنون شدت گرفته است. وقتی كه  ۶۰۰۰۰، نیروی مالكی كه مدافع موصل بوده اند، فقط طی چند ساعت متلاشی و تارومار میشود، نشاندهنده این است كه مالكی با یك حركت توده ای در موصل كه سومین شهر بزرگ عراق است رو برو میباشد و نه تعداد كمی به نام “داعش“. ... وقتی كه نیرویی، برق آسا خودش را به دروازه های بغداد می‌رساند ، یك گروه محدود نمی‌تواند باشد، یك جنبش توده ای است كه توان بسیج توده ها و عشایر را دارد . حال كسانی كه سعی می‌كنند ، مبارزه توده های مردم عراق را “داعش“ بنامند ، بزرگترین خیانت را به كلمه مقدس آزادی و به مردم عراق و به مبارزه خلق‌ها ی منطقه برعلیه دیكتاتوری‌ها می‌نمایند. »
 
 
خدا می‌داند اگر خواب‌های پنبه‌دانه‌ای مسعود رجوی محقق می‌شد و بغداد به دست داعش سقوط می‌کرد نیروهای جنایتکار داعش با مردان مجاهد گرفتار آمده در لیبرتی چه می‌کردند و زنان مجاهد را در کدام بازار به فروش می‌گذاشتند."ابومحمد عدنانی" سخنگوی رسمی داعش گفته بود:« شیعیان را باید کشت آنها به عباس و فاطمه توسل می‌کنند آنها مشرک اند وارد خانه‌های آنها شوید و مثل گوسفند سرهای آنها را از تن نجسشان جدا کنید کشتن آنها برای شما مثل کشتن مگس باشد، جنگ امروز جنگ بین همه شیعیان و همه سنی ها است.»
 
 
در همین رابطه هواداران مجاهدین را هم از طریق کال کنفرانس‌ها بسیج می‌کردند تا تحلیل رهبری مجاهدین را بازتولید کنند و منکر جنایات داعش و تهیه‌ی فیلم‌های مربوط به جنایات این گروه شوند. در تاریخ ۱ تیرماه ۱۳۹۳ شیرین نریمان یکی از هواداران این سازمان در آمریکا که به «صدای آمریکا» نیز دعوت شده، در هیئت کارشناس جنگ‌های گریلایی در متنی مغشوش و بی سروته می‌نویسد:‌
 
«وقایعی که در عراق می‌گذرد بیشک بسیار پیچیده است. بخصوص که وقایع با شتاب بسیار شدیدی لحظه به لحظه در حال تغیر [تغییر] است. خبرهای بسیاری درست یا غلط نیز از اقسا [اقصی] نقاط عراق به گوش میرسد و یا دیده می‌شود. هر خبر باید که با دقت مورد تحقیق قرار گیرد تا حقیقت را یافت. چیزی که با توجه به کنترل خبر در ایران توسط آژانس‌های خبری و حضور هزاران نفر از ارتش سایبری در فضای مجازی امر بسیار سختی می‌باشد. چیزی که به شکل دردناکی در این روزها مشهود است نداشتن چشم‌انداز روشن از وقایع ویا داشتن اطلاع از درست و یا غلط بودن هر خبر برای عامه هموطنانمان در ایران می‌باشد.
به همین علت تکرار پروپاگاندای رژیم توسط روشنفکران و هنرمندان و اهل قلم در ایران بس دردناکتر می‌شود. دوستانی که بدون تحقیق و دنبال کردن خبرها، تبدیل به بلندگوهای رژیم می‌شودند و خبر از پیشروی داعش یک نیروی سنی تروریستی در عراق می‌شوند. آنها حتی فراتر رفته و جوانان و مردم را بر علیه دشمن معلوم نشده و مسلح شدن آنان برای مبارزه بر علیه بنیادگرایی سنی ترغیب هم می‌کنند. تاحدی که دیگر مزاح آمیز است. ... دردآور این هست که این استادان پشت سر هم کورکورانه فقط ویدیوهایی که رژیم از داعش در سایتها میگذرد را پخش میکنند. انگاری که ارتش سایبری رژیم را کاملا فراموش کردند. البته اگر کمی تحمل میکردند متوجه میشدند که بعضی از این فیلمها دو هفته قبل از شلوغی های عراق در نقطه نامعلومی در یکی از کشورهای عربی تهیه شده است و معلوم نیست که حتی آن در عراق بوده. ... ترکیب مبارزه ای نیروی داعش گوریلایی است به این معنی که اتفاقا به دلیل کمیت تعدادشان نمی‌توانند در یک منطقه متمرکز شوند و مرتبا در حال حرکت هستند. برای همین از یک نقطه به یک نقطه دیگر میروند. و دقیقا به خاطر همین دلیل نمی شود ادعا کرد که این نیروهای داعش هست که موصل با جمعیت 2 میلیون و یا تکریک [تکریت] و دیگر شهرهای عراق را گرفته باشند. ... نکته دیگر عدم حضور کردها در شرایط فعلی عراق میباشد آنها فقط مرزهای خود را نگهبانی میکنند و بس. البته باید متذکر شد که نیروهای آزادیخواه [منظور داعش] نیز به سمت کردستان پیشروی نکردند. ... چشم ها و گوشها را باز کنید و دنباله روی ارتش سایبری رژیم ملایان و همان بنیادگرایان شیعی که بیش از 35 سال برشما حکومت می‌کنند و زندگی را بر هر ایرانی زهر کردند نشوید، این است حرف آخر. حقیقت پشت ابرها نخواهند ماند و زمان همه چیز را ثابت میکند و این آینده هست که در مورد تک تک ما قضاوت خواهد کرد.»
 
 
منصور قدرخواه یکی از اعضای «شورای ملی مقاومت» مجاهدین، در مقاله‌ای به تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۳ که در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۳ در سایت همبستگی ملی اجازه‌ی انتشار یافت از شادی مردم عراق و منطقه و انقلاب عراق می‌نویسد:‌
 
پیشروی نیروها انقلابی عشایر و مردم بپاخاسته عراق بر علیه نیروهای پوشالی مالکی و شکست سریع ارتش ساخته آمریکا – مالکی در عراق تحت فرماندهی این جلاد تبهکار و دست‌نشانده خامنه‌یی براستی که شادی مردم ستم‌دیده عراق و منطقه و تعجب همه مردم دنیا را برانگیخت و بار دیگر شوک و ناباوری به دنیا و مخصوصاً جوامع غربی فرو آورد. در افکار عمومی سؤالات زیادی در مورد وقایع بی‌نظیر عراق از تحولات برق‌آسا بهتر بگوئیم انقلاب مردم عراق بوجود آمد و همگی دنبال مقصر این نادیدن و یا سیاست نادرست هستند. در این شوک و ناباوری اما برخی سیاستمداران و رسانه‌ها به جای دیدن و گفتن حقیقت همچنان به خاکپاشی به چشم جهانیان ادامه می دهند و این انقلاب را به گروه بنیادگرا و وحشی داعش نسبت می‌دهند. گروهی که در میان مردم عراق ریشه و جای ندارد و مسلماً نمی‌تواند در این ابعاد و با این سرعت مناطق وسیعی از عراق را تسخیر کند. ... آمریکا در عراق اینک بعد از بزرگترین سرمایه‌گذاری تاریخ در جهان دچار بزرگترین شکست و افتضاح تاریخش شده است. و حالا با میدان دادن به اخبار مجعول مبنی بر این که در عراق داعش همه کاره است می‌خواهد سیاست شکست‌خورده‌اش را توجیه کند. »
 
 
استراون استیونسون یک نماینده پارلمان اروپا که سال‌هاست به خدمت مجاهدین درآمده و به بلندگوی این سازمان تبدیل شده نیز در تاریخ ۸ ژوئیه و قبل از بریدن سر گروگان‌های غربی در مقابل دوربین توسط داعش، در گفتگو با السیاسه كویت در پاسخ به سؤال این نشریه که می‌پرسد :
 
«دولت عراق تاكید می‌كند كه سازمان تروریستی داعش و باقی مانده‌های حزب بعث كسانی هستند كه به استانهای نینوا و صلاح الدین حمله برده اند و محافل دیگر توطئه و طرحهای منطقه ای را كه عراق را هدف قرار داده اند می‌بینند ، نظر شما چیست؟»
 
پاسخ می دهد:‌
«برای رژیم‌های سركوبگر و جنایتكار، هر جا كه با انقلاب مردم مواجه می‌شوند آنها را تروریست یا وابسته به حركتهای تروریستی خارجی می‌نامند و دیگر ادعاهای مشابه ، ولی واقعیت این است كه همه مردم عراق از این رژیم در كشور ضربه خورده اند این واقعیت به طور خاص در مورد مردم استانهای شش گانه سنی نشین صادق است . تبلیغات مالكی و اربابانش در تهران كوركورانه توسط رسانه های غربی تكرار میشودو این كه این مناطق دردستان تروریستهای رادیكال داعش می‌باشد مسخره و بی اساس است . آزاد سازی حدود 100 هزار كیلومتر مربع از عراق با یك جمعیتی بالغ بر میلیونها نفر، غیر ممكن است برای یك گروه منزوی و رادیكال تشكیل شده از حداكثر فقط چند هزار نفر. طبعا داعش حضور دارد و از هر فرصتی سوء استفاده كرده است تا روی ناآرامی در عراق سرمایه گذاری كند، ولی در قیام عشایر و شهروندان عادی عراقی دست داشتند و در خشم بر علیه مالكی و در تلاش برای دفاع از خودشان بر علیه تعقیب قضایی و خشونت دائم وی قیام كردند. این روزها هم از مطبوعات عربی و حتی مطبوعات غربی روشن است كه این نیروهای عشایری و جداشدگان از ارتش عراق هستند كه این قیام را هدایت می‌كنند.»
 
 
حتی نوع حمله به منتقدان سیاست مجاهدین در ارتباط با داعش و تحولات عراق و چهارچوب آن و مواردی که می‌بایستی روی آن‌ها تأکید شود نیز از سوی رهبر عقیدتی مجاهدین مشخص می‌شود و کارگزاران آن را اجرا می‌کنند. به این نمونه توجه کنید:‌
 
«یك شاعر، واله و شیدای اصلاح طلبان نظام روحانی و رفسنجانی كه از شدت علاقه به نرمتنان نظام خل و چل شده است، بعد از تحولات عراق، بلافاصله به رژیم هشدار میدهد: هم چنانكه بارها گفته ام بازهم تكرار میكنم، تا دیر نشده، جام زهر را بالا بكش وگرنه سروكله مجاهدین و ارتش آزادیبخش ملی ایران پیدا خواهد شد. »
 
 
«قبل از شما هم یك شاعر بی بته، به رژیم انزار می‌دهد كه حواست باشد درعراق دخالت نكنی كه اوضاع خطرناك خواهد شد . معنی حرف او این است كه :
آقایان روحانی و رفسنجانی، حواستان باشد، نباید كاری كنید كه سرنگون بشوید، شما شاهید، شما ماهید، شما باید بمانید تا هم چنان خون بریزید و اعدام كنید و مردم را به فقر بنشانید، دزدیهای میلیاردی كنید، شما باید باشید تا دختران ایرانی در دبی به فروش برسند، مردم كلیه هایشان را بفروشند و ...زیرا اگر شما نباشید ، نیروهای “تروریستی“ سكت و فرقه“ !!؟ مجاهدین و سایر نیروهای انقلابی ... سر كار خواهند آمد. ننگ و نفرین بر شما سنگدلان باد.»
 
http://www.aftabkaran.com/pdf/Daesh.pdf
 
۵ روز بعد از بریدن سر یک خبرنگار آمریکایی جلوی دوربین توسط داعش، رهبر عقیدتی مجاهدین از ترس مقامات آمریکایی و بهایی که ممکن بود در این میان شخص وی مجبور به پرداخت آن شود موضع‌ خود را تغییر داد و این بار به اشاره‌ی او مجاهدین مواضع‌ جدیدی را اتخاذ کردند. از این نقطه به بعد دیگر در مقالات نوشته شده از سوی مسئولان مجاهدین حرفی از انقلابیون و عشایر انقلابی و ارتشی‌های انقلابی و ... نیست و همگی به یکباره همچون خود ایشان غیب می‌شوند!‌
 
در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۳ م – مشیری (رهنورد) یکی از مسئولان مجاهدین آهسته آّهسته خط جدید رهبری مجاهدین را در پیش گرفت و نوشت:‌
 
«اینكه می‌گویند علت فروپاشی دستگاه مالكی پیشروی سازمان تروریستی داعش و شكست ارتش تحت امرش در جبهه های مختلف بخصوص موصل بود، تنها قسمتی از واقعیت است و نه بخش اعظم آن.
علت پیشروی داعش در وهله اول نه در قدرتش بلكه در نارضایتی از مالكی بود. داعش با سواستفاده كردن از این نارضایتی و عدم كفایت و وابسته بودن مالكی به ایران سریعا پیشروی نمود. شكست موصل و فرار ارتش عراق در مقابل چند صد نفر بروز این نارضایتی بود. ارتش عراق یكباره فرو پاشید و همه تجهیزات خود را در موصل به مهاجمین واگذار كرد. داعش بجز تجهیزات و سلاح، چند صد میلیون دلار پول نقد بدست آورد و بسرعت در موصل شروع به سربازگیری كرد. طی چند هفته تعداد نفراتش از چند صد نفر به بیش از ۱۵۰۰۰ بالغ شد و حملات داعش تحت نام خلافت اسلامی به دیگر نقاط شروع شد و اكثرا نیز موفقیت آمیز بود. نجنگیدن ارتش در مقابل داعش به ضعیف بودن و ترسو بودن آن بر نمی‌گشت. این ارتش روحیه نداشت و نمی‌خواست برای مالكی بجنگد و شاید هم داعش را بر مالكی ترجیح می داد.»
 
 
حالا دیگر مجاهدین با بهانه‌‌ی این که پدر جد داعش خامنه‌ای است به زعم خودشان به تبلیغ علیه داعش مشغولند و مدعی هستند چه نشسته‌اید که موصل در دست داعش است و نفتش را هم به سوریه می‌فروشد.
 
در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۳۹۳ یکی از مسئولان مجاهدین با نام مستعار «عارف شیرازی» البته با «حافظ شیرازی» که ۶ قرن پیش فوت کرده اشتباه نشود نوشت:‌
 
«بعد از تسلط داعش بر موصل و چاههای نفتی عراق اولین محموله های نفتی خود را به حکومت اسد فروخت این فاکتها به روشنی مبین این است که داعش اگر نه دست ساز آخوندها و رژیم اسد اما حداقل همسنگر و هم پیمان و در خدمت منافع آنها می باشد. از اینرو میتوان علت مخالفت آخوندها با ائتلاف بین المللی علیه داعش را فهم کرد چون این ائتلاف علیه نیروئی است که در خدمت منافع رژیم اسد و آخوندها بوده و عملاً همسنگر با این دو رژیم و مزدوران عراقی و لبنانی آخوندها علیه ارتش آزاد سوریه می جنگیده است. مضافاً آخوندها از این وحشت دارند که اقدامات نیروهای ائتلاف در سوریه به داعش ختم نشده و ''عمق استراتژیک'' آنها یعنی رژیم اسد را نیز هدف قرار دهد، به این مسئله بعداً خواهم پرداخت.
 
اهداف ائتلاف بین المللی علیه داعش
با اوجگیری بحران عراق و پس از یکه تازیهای تروریستهای وابسته به ''خلافت اسلامی'' یا داعش و سقوط موصل، جامعه جهانی به تکاپو افتاده و زمزمه ایجاد یک ائتلاف بین المللی علیه آن شکل گرفت و کشورهای مختلف یکی پس از دیگری به آن پیوستند تا آنجا که رژیم آخوندی با این هدف که ضربه استراتژیک دریافتی درعراق یعنی برکناری نوری مالکی را حتی المقدور جبران کند خواستار پیوستن به آن شد.»
 
 
حالا دیگر هر روز اعوان و انصار رهبر عقیدتی مجاهدین در مذمت داعش، و پدر جد داعش و ریشه‌های آن در تهران و ... می‌نویسند.
 
آیا به چنین نیرویی می‌توان اعتماد کرد؟ آیا رهبری مجاهدین به پرنسیبی اعتقاد دارد؟ آیا این مواضع قبل از هر چیز نشاندهنده‌ی زوال شخصیتی یک جریان سیاسی و چشم‌بستن بر وجدان و شرافت اخلاقی نیست؟
 
ایرج مصداقی
۱۸ مهرماه ۱۳۹۳
 
 
 
بخشی از اخبار منتشر شده در سایت‌های مجاهدین (به عنوان مشت نمونه‌ی خروار) که از طریق آن‌ها می‌کوشیدند تسخیر شهرهای عراق توسط داعش را انکار کنند در زیر آمده است:‌
 
تسخیر کامل شهر موصل توسط انقلابیون و عشایر عراق
 
مردم موصل می‌گویند شهر نجات یافته و آزاد شده است
 
جنگجویان عراق به سمت جنوب با هدف رسیدن به بغداد حرکت کردند
 
تسخیر شهرستان تلعفر و فرار یکانهای ارتش مالکی از سایر شهرهای استان نینوا
 
پیشروی گروه‌های مسلح در شهرستان الحویجه
 
تسخیر کامل منطقه عظیم عراق توسط نیروهای مسلح
 
مخالفت با مرجعیت شیعه برای دادن حکم جهاد برای مقابله با داعش
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

ایرج مصداقی

فهرست مطالب ایرج مصداقی در سایت پژواک ایران 

*اسدالله لاجوردی چشم و چراغ خمینی و خامنه‌ای
*‏«نومسلمانان دو آتشه» در عرصه‌ی هنر
*علی فلاحیان جنایتکاری که از پرده بیرون می‌آید
*پوزش به خاطر اشتباهم در مورد تاریخ مصاحبه‌ی تلویزیونی احسان طبری
*برگی از تاریخ؛ «قرارداد ۱۹۱۹»، نایبیان کاشان، پدربزرگم حاج‌محقق‌الدوله
*محسنی‌اژه‌ای چرا خاوری را فراری داد ‏
*دکتر مسعود شیری «جاودانه‌ای» که غریبانه رفت
*پاسخی به ادعاهای محسن آرمین بازجو و شکنجه‌گر سابق و «اصلاح‌طلب» کنونی
*سو‌ءاستفاده از نام و یاد جاودانه‌ها ممنوع (به یاد حسن جهان آرا)
*آنچه از رئیسی در «کشتار ۶۷» دیدم
*سعید کریمیان چه کسی بود و چه سابقه‌ای داشت؟
*«گلزارخاوران» مشهد، پیش پای «آیت‌الله قتل‌عام» ذبح می‌شود
*شیوه‌های جدید مأموران وزارت اطلاعات در فضای مجازی
*تقدیر هم‌زمان دعایی از یک چهره‌ی ملی و یک «جنایتکار علیه بشریت»
*نگاهی به زندگی برادران ذاکر، مسئولان اطلاعاتی رژیم خمینی و فرقه‌ی رجوی
*خطرات «عشق‌بازی» خامنه‌ای با «امام زمان» برای ایران و منطقه ‏
*شیخ محمد یزدی رئیس قوه قضاییه که چماقدار بسیج می‌کرد
*هادی غفاری شکنجه‌‌گری در لباس «اصلاح‌طلبی»
*تحلیل CIA از تسخیر سفارت آمریکا در تضاد کامل با ادعا‌های مضحک فخرآور
*حسین طائب یکی از خطرناک‌ترین چهره‌های امنیتی
*دست‌پخت سایت «همبستگی ملی» و خانم دشتی
*هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای در نگاه آیت‌الله گلزاده غفوری
*گزارش محرمانه‌ی CIA در مورد هراس اتحاد شوروی از انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی
*گزارش محرمانه‌ی CIA در مورد مسئولیت مجاهدین در انفجار حزب جمهوری اسلامی
*رپرتاژ آگهی «صدای آمریکا» برای مطرح کردن «بچه‌پررو» و «رفیق‌آیت‌‌الله»
*هاشمی معمار سرکوب دهه ۶۰ بود و مانع کشتار در پس از ۸۸
*محمدی‌ری‌شهری جنایتکاری که به چپاول مشغول است
*محمدعلی سرلک تیرخلاص‌زن دهه‌ی ۶۰ که روزگار خوشی ندارد
*اسدالله «خالصی» هم پر کشید و رفت
*رؤسای زندان اوین در دهه‌ی ۶۰
*سعید حسین‌زاده، زندانی سیاسی معترض، محمد حسین‌زاده مدیر داخلی اوین در دهه‌ی ۶۰
*نصیر نصیری و اسماعیل شاهردوی و «بی‌معرفتی»
*محسن نادریان، لات با معرفت قربانی «قتل‌های زنجیره‌ای»
*سعید امامی «سرباز راستین اسلام» که بود و چه کرد؟
*موسوی اردبیلی یکی از مسئولان کشتار دهه ۶۰
*پسر وزیر بهداری، زندانی سیاسی ۱۳ ساله و شهید ۱۵ ساله‌ «جبهه حق علیه باطل»
*تیرخلاص‌زن‌های اوین در دهه‌ی ۶۰ که کشته شدند
*«ارتجاع غالب» و «ارتجاع مغلوب»، دو تیغه یک قیچی
*شبیه سازی صفحه‌ی فیس بوک من توسط دستگاه اطلاعاتی رژیم
*تجاوز به کودکان و «حافظه تاریخی» ما ایرانیان
*توطئه‌ وزارت اطلاعات و بخش سایبری آن تحت پوشش دفاع از «چپ»‌
*«تیرخلاص‌زنی» که در ویلای شخصی‌اش بیلیارد بازی می‌کند
*با چهره‌‌ی «حاج آقا حسینی» و شبکه‌ی اطلاعاتی رژیم آشنا شویم
*سوءاستفاده جنسی از کودکان و نوجوانان در زندان
*کپی کردن صفحه‌ی فیس بوکم توسط «از ما بهتران»
*نامه‌ی شریرانه‌ی نماینده‌ی مریم رجوی به «کانون دوستداران فرهنگ ایران» در واشنگتن
*خامنه‌ای‌ و قاری قرآن فاسد، خمینی و روحانیت فاسد
*مسابقه‌ی فوتبال در روز تاسوعا، بمبگذاری در «حرم امام رضا» در روز عاشورا
*بیایید تصور کنیم....
*با نحوه‌ی کارکرد دستگاه اطلاعاتی و امنیتی در فضای مجازی آشنا شویم
*فیروز محوی یا «دزد ناشی» کمیسیون خارجه‌ شورای ملی مقاومت!
*مشارکت «فرقه‌ی رجوی» در زمینه‌سازی قتل «فراز» و «رها»
*«فراز» و «رها» جدیدترین قربانیان «قتل‌های زنجیره‌ای»
*محسنی اژه‌ای همچنان محرمانه حکم قتل صادر می‌کند
*رازینی قاتلی که به جنایاتش «افتخار» می‌کند
*پورمحمدی جنایتکاری که شب‌ها راحت می‌خوابد
*آمار واقعی زندانیان قتل‌عام‌شده در تابستان ۶۷ و جعلیات پیرامون گور دسته‌جمعی
*فیلم کامل گفتگوی ایرج مصداقی با معاون مصطفی پورمحمدی در ژاپن
*«حاجی علوی و حاجی فلاحی» یا «حاجی رجوی و حاجی خزایی»
*توضیحی چند در مورد گفتگوی مهدی خزعلی با صدای آمریکا
*گفتگو با آوایی بازرس ویژه روحانی و خلف‌رضایی قاضی دیوان عالی‌ کشور، عاملان کشتار دهه‌ی ۶۰ ‏‏(بخش دوم) ‏
*گفتگوی اختصاصی با علیرضا آوایی یکی از مسئولان کشتار ۶۷ (قسمت اول)
*نگاهی گذرا به ریشه‌های قتل‌عام زندانیان در سال‌های ۶۰ و ۶۷
*دلایل واقعی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷
*از زندان برای آیت الله منتظری گزارش فرستادم
*ادعای جدید فرقه «صاحب‌مرده» رجوی مبنی بر عضویت من در هیأت کشتار ۶۷!
*گزارش کذب اعضای هیأت کشتار ۶۷ به آیت‌الله منتظری
*خروج مأموران ساواک از کشور در دیماه ۵۷، سفر به اسرائیل و اخراج از این کشور(گفتگو با پرویز معتمد)
*نگاهی دوباره به قاضی صلواتی و «برادر همسرش»
*پاسخی به ادعاهای بهروز جلیلیان در مورد «نه زیستن نه مرگ»
*بدون شرح!‌ آیا مسعود رجوی پاسخی برای این اسناد دارد؟
*آقای همنشین بهار! منظور وزیر کار امیر قاسم معینی است و نه هوشنگ انصاری
*اگر بهشتی زنده می‌ماند چه می‌شد؟‌
*مهدی سامع سرباز «ولی فقیه» در غیبت و «ارتجاع مغلوب»
*گوشه‌هایی از زندگی سراسر فساد کامران دانشجو چشم‌وچراغ خامنه‌ای در دانشگاه‌ها
*آیا عقلانیتی در اشرف دهقانی هست؟
*تلاش دستگاه اطلاعاتی رژیم برای تماس با پرویز ثابتی، ایجاد رابطه با آمریکا، شکایت از مجاهدین در گفتگو با پرویز معتمد
*نگاهی دوباره به نامه نگاری دبیر کنفدراسیون جهانی محصلین و مصطفی خمینی در دهه‌ی ۴۰
*مهدی سامع و «سه تفنگدار»ش
*بازداشت و دوران «حصر» خمینی تا تبعید در گفتگو با پرویز معتمد
*حمید اسدیان «مدیحه سرای» دربار رجوی و «ارزش غایی کلمات»
* جنگ و گریز ساواک با چریک «افسانه»‌ای حمید اشرف از نگاهی دیگر
*نگاهی اجمالی به سناریوی رژیم در مورد «زن» دستگیر شده در آلبانی
* مصطفی تاج زاده و «امام خمینی» و «دوران طلایی »
*دسته گل جدیدی که «تیرخلاص» زن اوین به آب داد
*داستان «استاد ادبیات از خراسان سرفراز» و «دیپلمات اسکاندیناوی»
*جنگ نیابتی شیعه و سنی و تعطیلی نهم ربیع‌الاول «آغاز امامت ولی عصر» و «عید‌الزهرا»
*«پرچم سرخ» تکان دادن سعید سلطانپور در روایت مجاهدین
*مروری بر «زخمی شدن قاسم سلیمانی» و «درب ضد انفجار اتمی» در تونل زیر زمینی سپاه در روایت مسعود رجوی
*جاودانه‌های خانواده‌ی محمدرحیمی در شعر زنده یاد نصیر نصیری
*شبکه‌ی نفوذی مجاهدین در رژیم، قربانی «خیانت» مسعود رجوی (بخشی از گزارش ۹۳)
* فیروز الوندی و «لاله‌های سرنگونش»
*«سرقت» شعرهای نصیر نصیری توسط مجاهدین و استفاده از آن در خاطرات محمود رویایی!
*نصیر نصیری همچون «بادی سرگردان» در جستجوی آشیانه‌‌اش
*آیا رژیم قصد آزادی رابرت لوینسون را دارد؟
*سید‌ابراهیم رئیسی جنایتکاری در مقام تولیت «آستان ضامن آهو»
*نگاهی ایدئولوژیک به نامه‌‌‌های مسعود رجوی خطاب به خبرگان و خامنه‌ای
*در رثای دکتر هادی اسماعیل‌زاده حقوقدان بزرگ میهن مان
*بارز شدن دشمنی هیستریک فرقه رجوی با زندانیان سیاسی مقاوم و مبارز
*دزد ناشی به کاهدان می زند («جنون» مسعود رجوی)
*«چه بی ثمر به در می‌کوبم» نگاهی به چند شعر نصیر نصیری
*عباس رحیمی آن «جان شیفته»
*کارزار غیرانسانی جماعت رجوی علیه بیماری عباس محمدرحیمی
*نقش اخلاق در رفتارهای سیاسی
*سرگیجه ی رجوی در برابر مظلومیت عباس محمدرحیمی
*حمله کینه توزانه ی مسعود رجوی به عباس محمدرحیمی سمبل جوانمردی و راستی
*مترجم نیروی دریایی آمریکا در زندان اوین؛ نماینده خمینی در نیروی دریایی، امام جماعت در آمریکا
*پیش‌بینی خروج نیروهای آمریکایی از عراق و خطرات ناشی از آن
*رجوی خواهان ادامه جنگ در لیبرتی، کمیساریای عالی پناهندگان خواهان انتقال فوری مجاهدین از عراق
*جنایت «لیبرتی» و مسئولیت مشترک خامنه‌ای و مسعود رجوی
*محمدحسن راستگو «مبتکر شیوه خاصی از آموزش و تفریح برای کودکان»
*پاسخ من به دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم برای مناظره در «دانشگاه هنر تهران»
*متن کامل نامه آیت‌الله گلزاده غفوری به ‌آیت‌الله منتظری: «با آب دیگری وضو بسازید»
*تلاش نافرجام فخرآور برای بدنام کردن اسماعیل خویی
*گل ــ زاده، نخ «دانه‌های تسبیح» * (قسمت دوم)
*من و فرهاد و زندان و «یه شب مهتاب» *
*«کشتار ۶۷» در شعر نصیر نصیری (شاعری که قربانی خمینی و رجوی شد)
*گفتگوی گزارشگران با ایرج مصداقی بمناسبت یادبود کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 1367
* جنایتکاران دهه ۶۰ پست دولتی دارند
*نصیر نصیری شاعری که قربانی خمینی و رجوی شد
*بقیه داستان «جیمزباند» و «رفیق آیت‌الله»
*روایت ایرج مصداقی از سیاه‌ترین دهه عمر جمهوری اسلامی - بخش نخست
*کوتاه و گویا؛ «انترناسیونال بچه‌پرروها»
*سکوت مسعود رجوی در قبال پذیرش پناهندگی یکی از متهمان قتل‌ کشیش‌های مسیحی در سوئد
*توطئه‌ی جدید دستگاه اطلاعاتی رژیم و مجاهدین علیه «نه زیستن، نه مرگ» و من
*«هوشنگ عیسی بیگلو» و «همنشین بهار» در روایت عرفان قانعی فرد پادوی دستگاه امنیتی
*رضا مصطفوی طباطبایی «خیر» حامی پرسپولیس یا یکی از عوامل گم‌شدن دکل نفتی
*به یاد مادر انسیه بخارایی کاشی (سید‌احمدی) که «لبخندش باغ ستاره‌ها بود»
*از جعل امضاهای ناشیانه پای بیانیه دلواپسان تا جعل امضا تحت نام «بیش از ۱۵۰۰نفر از دوستداران جنبش فدائی»
*اوین؛ از جوخه‌‌ی اعدام لاجوردی تا پارک قالیباف و لاریجانی
*چهل سال پس از ترور شریف واقفی؛ شباهت‌های رفتاری مسعود رجوی و تقی‌ شهرام
*چرا در مورد بیژن جزنی و حمید اشرف می‌نویسم؟
*من یا محسن درزی «تواب»، کدام یک بایستی پوزش بخواهیم؟
*سناریوی جدید دستگاه اطلاعاتی رژیم؛ مجاهدین عامل اسیدپاشی روی زنان
*فرخ نگهدار و تاریخی سراسر جعلی: چگونه جنبش فدایی، بیژن جزنی و حمید اشرف قربانی شده‌اند
*سازمان چریک‌های فدایی خلق و پذیرش رهبری خمینی در دوران انقلاب ضد‌سلطنتی
*«ایران اینترلینک» صدای دستگاه اطلاعاتی رژیم
*مسعود رجوی بیش از رژیم جمهوری اسلامی از نمایش جهانی فیلم «آن‌ها که گفتند نه» در هراس است
*کشتار وحشیانه با استناد به آیات قرآن و سنت
*پیش‌بینی هشت سال پیش نتایج تحریم اقتصادی رژیم و خروج نیروهای آمریکایی از عراق
*قاضی حسن تردست قاتل ریحانه جباری مرتکب جنایت دیگری شد
*دست‌خط‌های ارائه شده از سوی مجاهدین خلق به ایرج مصداقی
*واکنش رهبری عقیدتی مجاهدین به مقاله‌ی «مسعود رجوی سه دهه «فرار» از «جانبازی» و به خطر انداختن جان مجاهدین»
*تروریست سیدنی کیست و کتاب شعرش را چه کسی انتشار داد؟
*فراخوان «ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور» طنز یا فاجعه
*مسعود رجوی سه دهه «فرار» از «جانبازی» و به خطر انداختن جان مجاهدین
*پروژه‌ی «شهید‌سازی» از مرتضی سربندی مأمور اطلاعاتی و مسئول آموزش گارد پرواز سپاه پاسداران
*عملیات مروراید مجاهدین در بهار ۱۳۷۰ کردکشی یا دخالت سپاه‌پاسداران در عراق؟
*مجاهدین خلق، داعش، «انقلابیون عراقی»، «عشایر انقلابی»، بدون شرح
*تشابه احکام «داعش»‌گونه‌ی خمینی برای کشتار نظامیان و زندان سیاسی در مرداد ۶۷
*نگاهی دوباره به دیدگاه‌ه‌ای هفت سال پیش ایرج مصداقی پیرامون احتمال حمله‌‌نظامی، تحریم اقتصادی، بحران‌هسته‌ای و ...
*به مناسبت درگذشت امام جمعه شمیرانات: حجت‌الاسلام محسن دعاگو، امام جمعه، بازجو، شکنجه‌گر و فرمانده کمیته
*اعدام‌های ۶۷ از یک سال قبلش برنامه‌ریزی شده بود
*آزادی متهمان ترور «متخصصان هسته‌‌ای» یک رسوایی دیگر برای خامنه‌ای
*طرح یک پرسشنامه (مجاهدین در برابر پرسش‌های مردم) بخشی از «گزارش ۹۳»
*دخالت مجاهدین در امور داخلی عراق و حمایت از نیروهای تحت هژمونی «داعش» (بخشی از گزارش ۹۳)
*روحانیت انقلابی، متهم اصلی آتش‌سوزی سینما رکس آبادان
*مظفر الوندی پاسدار زندان یا مسئول دفتر «حقوق بشر» و دبیر مرجع «حقوق کودک»
* گورستان «خاوران»
*اعدام، یک پارامتر مهم در حیات سیاسی نظام جمهوری اسلامی است
*شبکه‌ی نفوذی مجاهدین در رژیم، قربانی «خیانت» مسعود رجوی (بخشی از گزارش ۹۳)
*قاضی محمد مقیسه و سه دهه جنایت علیه بشریت
*«فرد خوشنام» مجاهدین چه کسی است ؟
*سرنوشت مسعود دلیلی، یادآور سرنوشت سعید امامی (بخشی از گزارش ۹۳)
*توضیحی مختصر در مورد فرار مسعود رجوی از عراق و ترک صحنه‌ی جنگ
*دریافت «جایزه یواشکی» توسط خانم رجوی
*تصحیح یک اشتباه در ارتباط با گزارش ۹۳ و پوزش از آقای سعید جمالی
*گزارش 93 / واکاوی و بررسی فرهنگ و رفتار توتالیتاریستی مسعود رجوی
*ای کاش نه تیم ملی فوتبال، که جامعه‌ی ایران «کارلوس کی‌روشی» می‌داشت
*تصحیح یک روایت در مورد زنده یاد غلامحسین (شاپور) قناعتی
*«لعبتی هزار ماشالا»، نامه سرگشاده به عماد‌الدین باقی
*نگاه متفاوت من، محمد مصطفایی و وحید پوراستاد به علیرضا آوایی
*من و «حق» بیژن جزنی و کشتار ۳۰ فروردین ۱۳۵۴
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (بخش پایانی) نقش وابستگان فدراسیون فوتبال و تربیت‌بدنی در فساد
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱۶) لومپنیسم در حاکمیت، لومپنیسم در فوتبال و ...
*«عشق» و نسل برآمده از انقلاب ضد سلطنتی
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱۵) روحانیت و دلالان در فوتبال
*مسعود رجوی و «پرفسور راج بالدو» و جایزه «خدمات بشردوستانه بین‌المللی»
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱۴) نقش رمالان، جادوگران و مداحان در فوتبال
*نوروز در زندان‌های دهه‌ی ۶۰
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱۳) غوغای اعتیاد و دوپینگ
*انتخاب مریم رجوی به عنوان «پرافتخار زن سال ۲۰۱۳ » و پروفسور «راج بالدو»
*نگذارید دست‌های خونین خمینی را پاک کنند
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱۲) سرمایه‌داران نوکیسه در فوتبال
*مرتضی فهیم کرمانی صادر کننده‌ی اولین حکم ترور، سنگسار و قطع دست
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱۱) سرمایه‌داران نوکیسه و فوتبال
*سیدحسین موسوی تبریزی خشن‌ترین قاضی نظام، مدعی «اسلام رحمانی»
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته، سرمایه‌داران نوکیسه و فوتبال (۱۰)
*ادامه‌ی دشمنی دستگاه ولایت با زنده‌یاد فرخ‌رو پارسای
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۹) (سرمایه‌داران نوکیسه در فوتبال)
*علی یونسی و تکذیب محاکمه و اعدام نظامیان حزب توده
*ناصر میناچی مشمول «فامیل الدنگ»‌ نشد
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۸) هجوم سرمایه‌داران نوکیسه به بازار فوتبال
*مقوله‌ی حجت‌الاسلام «جعفر نیری» و مستند‌سازی کشتار ۶۷
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (بخش ۷) تحولات باشگاه پرسپولیس، استقلال و ...
*حسینعلی نیری رئیس دادگاه انتظامی قضات «رژیم کشتار »
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۶) دخالت سپاه پاسداران در فوتبال
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۵)
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۴)
*نگاهی دوباره به دستگاه اطلاعاتی نظام و قربانیان «انجمن پادشاهی»
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۳)
*طه طاهری (مسعود صدر‌الاسلام) و وزارت اطلاعات مسئول ربودن رابرت لوینسون
*سخنی با مریم رجوی؛ به یاد «گوهر» و «گوهر»ها
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۲)
*چند نفر در زندان قزلحصار اعتصاب غذا کرده‌اند؟ نگاهی به اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت
*نگاهی به فوتبال ایران در ۳۵ سال گذشته (۱)
*پاسخ مجاهدین به مقاله‌ی فریبا هادیخانلو «اشرف نشان» یا «تواب اتاق آزادی اوین»
*فریبا هادیخانلو «اشرف نشان» یا «تواب اتاق آزادی اوین»
*خطر اعدام متهمان ترور‌های هسته‌ای و «جاسوسی» برای موساد
*نهاد نمایندگی خامنه‌ای و تائید قتل‌عام‌های ۶۰ و ۶۷
*انشعاب و ایجاد تشکل؛ پاسخ به نامه‌ی سرگشاده‌ی آقای ریحانی
*حق تیر و شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی
*رادیو بی بی سی و گزارش بیطرفانه‌اش از عراق
*پس از قتل‌عام در اشرف، کشتار بزرگتری در چشم‌انداز است
*علیرضا یعقوبی «اشرفی» امروز و همکار سعید امامی و فلاحیان دیروز
*لزوم مبارزه با شخصیت‌سازی و شخصیت پرستی و پرهیز از مطلق‌کردن افراد
*قاضی صلواتی یکی از اضلاع مثلت «جنایت علیه بشریت»
*نامه سرگشاده به شیرین عبادی، «اسلام رحمانی» چاره‌ی کار نیست
*آیت‌الله گلزاده غفوری و پذیرش وکالت عباس امیرانتظام
*چه چیز خشم «‌اهل حق» در ایران را برانگیخت و خودسوزی‌ها چرا آغاز شد؟
*واکنش مشابه‌ مجلس شورای اسلامی و «شورای ملی مقاومت» به «استعفا»
*نگاهی ایدئولوژیک به نامه‌‌‌های مسعود رجوی خطاب به خبرگان و خامنه‌ای
*محمد‌علی امانی رئیس اوین و عضوی از خانواده‌ی جنایتکار و غارتگر امانی
*انفجار حرم عسگرین و اعتراف ژنرال جورج کیسی
*بخش منتشر نشده‌ی گزارش ۹۲، نامه‌ی سرگشاده به مسعود رجوی
*مکاتبات من با ابوالقاسم رضایی یکی از مسئولان مجاهدین در دیماه ۱۳۸۸
*سنگ بنای نابسامانی‌های کشور را هاشمی گذاشته-
* محمد مهرآیین، مظهر جنایت و فساد
*گزارش ۹۲، نامه‌ی سرگشاده به مسعود رجوی
*سیدحسین موسویان و شیخ حسن روحانی دو مدعی تحصیل در بریتانیا
*نگاهی به پرونده‌ی کهریزک و سوابق جنایتکارانه «قاضی حداد»
*حجت‌الاسلام محسن دعاگو، امام جمعه، بازجو، شکنجه‌گر و فرمانده کمیته
*نگاهی به زندگی جلیل بنده یکی از تیرخلاص‌زن‌های اوین
*سفر مصطفی محمد نجار به وین شلیک به لیست جدید اتحادیه‌‌ اروپا
*نقش مجید قدوسی یکی از عوامل کشتار ۶۷ در فوتبال
*سیدعباس ابطحی یکی از جنایتکاران علیه بشریت
*دستگیری یک شهروند اسلواکی اقدامی شکست‌خورده در راه تکمیل سناریوی ترورهای هسته‌ای
*حمله‌ی موشکی به لیبرتی آخرین اقدام تروریستی رژیم نخواهد بود
*«هوشنگ عیسی بیگلو» و «همنشین بهار» در روایت عرفان قانعی فرد پادوی دستگاه امنیتی
*آقای واحدی، بشارتی نه «خدا ترس است و نه با شرف»
*طه طاهری (مسعود صدر‌الاسلام) و وزارت اطلاعات مسئول ربودن رابرت لوینسون
*تلاش برای نجات تروریست‌های‌ سپاه قدس در تایلند
*نشریه‌ی پیکار، قاسم عابدینی و ترور آمریکایی‌ها
*رو در رو با فائزه هاشمی و «عبرت روزگار»
*آیا خامنه‌ای مخالف اعدام مارکسیست‌‌ها بود؟
* بدون شرح!
*«گفتگوهای زندان» و سندروم «دایی جان ناپلئون»
*مازیار بهاری و «اعترافات اجباری»
*حکم تاریخی دادگاه لاهه و واکنش ناگزیر «هیأت اجرایی راه کارگر»
*تاکسی زرد رنگ پژو ۴۰۵ و ترور پاسدار فریدون عباسی
*آیا مجاهدین و دشمنانشان فرهنگی مشابه دارند؟
*چه کسانی مستشاران آمریکایی در ایران را ترور کردند؟
*متهم کردن بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به مشارکت در ترور‌های هسته‌ای
*وزیر فتحی هوادار دکتر شریعتی چرا و چگونه «رفیق» شد؟
*«جهانبخش سرخوش» و «شرکا» همسو و همگام با رژیم
*من و «حق» بیژن جزنی و کشتار ۳۰ فروردین ۱۳۵۴
*آیا محمدی گیلانی حکم اعدام فرزندانش را داد؟
*نگاهی به جعلیات انتشار یافته از سوی ساموئیل کرماشانی در مورد مولود آفند و متهمان دستگیر شده در ایران
*ربودن مولود آفند، ارتباط آن با «ترورهای هسته‌ای»، اقلیم کردستان و موساد
* نگاهی دوباره به سناریوی «سربازان گمنام امام زمان» و قربانیان آن
*دلایل اتخاذ اقدامات امنیتی اجلاس «غیرمتعهدها» در تهران
*به فریاد متهمان بیگناه ترور «متخصصان هسته‌ای» برسید
*علیرضا آوایی، غلامرضا خلف رضایی زارع و چند جنایتکار علیه بشریت
*«حاج رضا» و کتایون ‌آذرلی و یک پروژه‌ی امنیتی
*چشم‌ها را باید شست، جور دیگر باید دید؛ پرسش‌هایی از سوی مخالفین ایران تریبونال
*دروغپردازی «حاج‌رضا» در مورد نحوه‌ی سفر به اروپا
*پرده‌‌ی دیگری از «داستان‌های هزار و یک شب» صاحب‌منصب قضایی رژیم
*«دو پیمانه آب و یک چمچه دوغ»، نگاهی به روایت‌های جعلی صاحب‌منصب قضایی رژیم
*پاسخ به چند سؤال در ارتباط با خاطرات و مصاحبه‌ی‌ تلویزیونی ثابتی و واکنش‌های پیرامون آن
*حاج احمد قدیریان مسئول گروه ضربت و جوخه‌های اعدام اوین
*«فرقان» در آیینه‌ی تاریخ
*مایک والاس و هاشمی رفسنجانی
*حمید رضا نقاشیان تجسم عینی حاکمیت فاسد
*چه کسی خامنه‌ای را در تیرماه ۶۰ ترور کرد؟
*تروریسم افسار گسیخته‌ی رژیم و مماشات بین‌المللی
*فراز و نشیب حزب توده در دهه‌ی ۶۰
*«اپوزیسیون» کی و چگونه کوک می‌شود؟
*سانسور بخش مهیج خبر «ان بی سی» در مورد نقش مجاهدین در ترور‌های تهران
*پرونده‌ی لیلا فتحی نمادی از ظلم و بی‌عدالتی دستگاه قضایی ولایت فقیه
*چه کسانی پشت بیانیه‌‌ی «کرکس‌ها متحد می‌شوند» هستند
*نقش رژیم در «قتل‌های زنجیره‌ای متخصصان» ایرانی
*نامه سرگشاده به آقای محمد نوری زاد
*نامه‌ی تیرماه ۱۳۶۶ آیت‌الله گلزاده غفوری به ‌آیت‌الله منتظری *
*نامه آیت‌الله گلزاده غفوری به ‌آیت‌الله منتظری: «با آب دیگری وضو بسازید»
*پاسخ به پرسش‌هایی چند در مورد بیانیه‌های ضد جنگ و تلاش‌های اکبر گنجی
*پاسخ به سؤالاتی چند در مورد گزارش آژانس بین‌المللی اتمی و امکان حمله نظامی غرب به ایران
*چند پرسش و پاسخ در مورد طرح ترور سفیر عربستان در آمریکا
*جاسوسی وابسته‌ی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در لندن علیه دانشجویان ایرانی
*«باغ‌ها آنگاه که شکفته‌ترند کوله‌ی پاییز را پربار می‌کنند»
*«از اوج و موج نگاهت عشق پیدا بود»
*به یاد شهلا و فریده و همه‌ی جاودانگان
*به یاد مادر جهان‌آرا و جاودانه‌اش «حسن»
*رقص ققنوس‌ها و آواز خاکستر
*به روز کردن لیست تروریستی و واکنش‌‌های رژیم
*محمد سلیمی یکی از جنایت‌کاران علیه بشریت و دست‌اندرکاران قتل‌عام ۶۷
*راه بهبود حقوق بشر در ایران از رسیدگی به قتل های ۶٧ می گذرد
*معامله‌ بر سر آزادی دو کوهنورد آمریکایی و باقی ماندن نام مجاهدین در لیست تروریستی
*گفتگو در مورد گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر
*نوری‌زاده و زنده‌یاد شاپور بختیار
*مروری بر روایت هاشمی رفسنجانی از پایان قتل‌عام ۶۷ و اطلاعات ارائه شده از سوی دادستانی
*با آب هفت دریا نیز ننگ کشتار ۶۷ را نمی‌توان شست
*لیست تروریستی آمریکا و رابطه آن با نجات جان ساکنان اشرف
*مادر هنوز غصه‌ی عطیه را دارد
*مادر امامی و آغوش پر از عشق‌اش
*آیا مجید انصاری راست می‌گوید؟
*محمدرضا صدر عاملی و رخت‌‌ دامادی‌اش
*نحوه برخورد دولت موسوی با کشتار ۶۷ و موارد نقض حقوق بشر در مجامع بین‌المللی
*تصحیح اطلاعات ارائه شده نادرست در مورد گزارشگر ویژه و ...
*انتخاب گزارشگر ویژه مردِ مسلمانِ غیرعرب و تصحیح چند اشتباه
*هوشنگ اسدی بدون هیچ پروایی همچنان دروغ می‌گوید
*از بهناز شرقی نمین تا هاله سحابی
*با چهره‌ی مجید قدوسی یکی از مسئولان کشتار ۶۷ آشنا شویم
*توضیحی در ارتباط با نقد کتاب هوشنگ اسدی
*نقدی بر «نامه‌هایی به شکنجه‌گرم»، چرا هوشنگ اسدی دروغ می‌گوید؟
*کدیور و روایت کشتار ۶۷
*کشتار در اشرف و منادیان «اسلام رحمانی»
*طه طاهری (مسعود صدر الاسلام) و مفقودشدن رابرت لوینسون
*۱۹ بهمن شکوه یک مقاومت؛ غم و اندوه غریبانه‌ی زندانیان
*با چهره‌ی داوود روزبهانی فرمانده حمله به پایگاه موسی خیابانی آشنا شویم
*برای مظلومیت و تنهایی محمدعلی حاج‌آقایی
*با چهره‌ی مرتضی اشراقی عضو هیئت کشتار ۶۷ آشنا شویم
*«خبر کوتاه‌ بود اعدام‌ شان‌ کردند!»*
*مهدی نادری‌فرد یکی از عوامل اصلی کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت
*یادی از آیت‌الله منتظری و نکاتی چند در ارتباط با میزگرد سیاسی ۳۰ آذر ۸۸ سیمای آزادی
*نامه سرگشاده به خانم زهرا رهنورد
*تاریخ گفت‌وگوهای درونی بخش مارکسیست لنینیست مجاهدین خلق و چریک‌های فدایی خلق
*فردا را چگونه باید ساخت؟
*برای آن‌هایی که خواهان حقیقت‌اند
*از به کارگیری شیوه‌های غیراخلاقی بپرهیزیم حتی در رابطه با دشمنانمان
*ايرج مصداقي و «غزل اميد»
*انتشار اخبار جعلی از سوی «پیک نت» در ارتباط با مهاجمان به خانه کروبی
*گرچه ما می‌گذریم راه می‌‌ماند ( در رثای جاوادنه‌های رضایی‌ جهرمی)
*معرفی عاملان و آمران و افراد مطلع از اعدام‌های مرداد ۶۷
*قتل‌عام ۶۷ در پاسخ‌های رسمی دولت جمهوری اسلامی
*ايرج مصداقي: غرب عاملان کشتار را مي‌شناسد
*نامه سرگشاده به میرحسین موسوی
*مادر امامی و آغوش پر از عشق‌اش
*«محمد نبودی ببینی»، برادرت را کشتند!
*گفت‌وگو با ايرج مصداقی درباره قاضی مقيسه: شريرترين چهره زندان‌های جمهوری اسلامی در دهه ۶۰
*«آیا زندگی باز به آن‌ها خواهد خندید»
*حق با شادی صدر است یا داریوش برادری
*برای مظلومیت و تنهایی محمدعلی حاج‌آقایی
*شورای حقوق بشر سازمان ملل و همسر سعید امامی!
*با چهره‌ی سید حسین مرتضوی یکی از جنایتکاران علیه بشریت آشنا شویم!
*بهار با بچه‌ها، بهار بی‌بچه‌ها (یادی از دلاوران خانواده‌‌ی مدائن)
*گفتگوی اشتراک با ایرج مصداقی در رابطه با کمپین دو میلیون امضا بر علیه مجازات اعدام
*داستان دستبوسی جنتی !
*«شرفیابی و درخواست عفو و انابه در حضور رهبری»
*اعدام توابان، تراژدی مضاعف
*سوءقصد به تواب نظام یا سناریوی جدید کودتاچیان
*احسان نراقی همچنان در خدمت قدرت
*نامه‌های علیرضا حاج صمدی به همسرش مریم گلزاده غفوری
*«کاظم» تبلور خشم و عصیان نسل برآمده از انقلاب ضد‌سلطنتی
*صدای «صادق» نسلی که در سکوت پرپر شد
*فرمانده حمله به پایگاه موسی خیابانی چه کسی بود؟
*کتاب «نگاهی به سازمان بین‌المللی کار، نقض حقوق بنیادین کار در ایران» - ایرج مصداقی
*وصیت نامه مریم گلزاده غفوری
*«سلامم غریبانه در هر خانه را خواهد زد»
*عبرت‌های روزگار
*گل- زادگان ( محمد کاظم)
*گل‌- زادگان ( محمدصادق)
*گل ــ زاده، نخ «دانه‌های تسبیح» * (قسمت دوم)
*مسعود علی‌محمدی آخرین قربانی دستگاه امنیتی ولایت فقیه
*دکتر گلزاده غفوری مدافع بزرگ حقوق مردم (قسمت اول)
*فرخ نگهدار و درد «فروپاشی» نظام
*شب لعنتی و فانوس (به یاد فاطمه کزازی)
*در رثای کسی که به جای حکومت بر سرهای بالای دار، بر قلب‌های مردم حکومت کرد
*پرسش و پاسخ در مورد فعل‌انفعالات عراق و وضعیت مجاهدین و ... (بخش دوم)
*پرسش و پاسخ در مورد فعل‌انفعالات عراق و وضعیت مجاهدین و ... (قسمت اول)
*آن کس که وابستگی‌های سیاسی و ایدئولوژیکش را نفی کند خود را نفی می‌کند
*امیر فرشاد ابراهیمی بازیچه‌ دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی
*گزارش‌های نادرست به ما خدمت نمی‌کنند- بخش سوم
*نقد فرهنگ سیاسی - حذف و سانسور در خاطرات زندان!- بخش دوم
*نقدی بر «آفتابکاران» نوشته‌ی محمود رویایی – بخش نخست
*به یاد آن که «عاشقانه زیست»
*همکاری یکی از فعالان اصلی لابی رژیم در انگلستان با فرماندهان سپاه پاسداران
*مسعود صدر‌الاسلام (طه طاهری)، همان صالح بازجوی معروف ۲۰۹ اوین نیست!
*گفت گو با ايرج مصداقي، نويسنده چهار جلد خاطرات زندان
*مذهب در خدمت شکنجه و کشتار
*احمد توکلی و قتل فجیع نرگس جباری
*آقای کروبی جنایات دیگر خامنه ای را هم افشا کنید
*کندوکاوی در وقایع پس از انتخابات 22 خرداد 1388
*همخوانی یک سیاست
*سخنی در باب فرصت طلبی گردانندگان سایت «اخبار روز»
*یگان ویژه پاسداران نیروی انتظامی و «نوپو»
*بازوهای نظام برای سرکوب جنبش های اعتراضی
*نامه سرگشاده به آقای مهدی کروبی
*فرهاد جعفری مدافع سینه چاک احمدی نژاد یا سهی سیفی وبگرد «روزآنلاین»
*آشنایی با چند تن از عوامل کشتار و جنایت در دهه‌ی ۶۰
*محمدرضا شریفی نیا تواب دو آتشه اوین و حامی احمدی نژاد
*نگاهی به سابقه‌ی چندتن از رهبران کودتای ۲۲ خرداد
*جعلیات جدید امیرفرشاد ابراهیمی در نامه سرگشاده به مجتبی خامنه ای
*پاسخ به سؤالات سایت گزارشگر در ارتباط با خیزش مردم ایران
*نگاهی به چهره‌ی چند جنایتکار
*مجید پورسیف کیست؟
*فاضل بازجوی بیرحم شعبه هفت اوین
*مجتبی حلوایی عسگر یکی از عاملان اصلی کشتار ۶۷
*تحلیلی بر نماز جمعه رفسنجانی
*فکور، بازجوی شعبه‌ی هفت اوین و تروریست بین‌المللی
*نقدی بر کتاب «آفتابکاران» نوشته محمود رویایی (مجموعه کامل)
*«فرهنگ» ناهنجار یک عضو شورای هماهنگی اتحاد جمهوری‌خواهان
*سخنی با اعضا و هواداران اکثریت و اتحاد جمهوریخواهان
*حجاریان و شقاوت یک نظام ضدبشری
*متن سخنرانی ایرج مصداقی در جلسه ایران، انتخاب دمکراتیک
*از ۳۰ خرداد ۶۰ تا ۳۰‌خرداد ۸۸
*آن کس که باید برود خامنه ای است
*کودتای جدید در رژیم کودتا
*با وزیر کشور کابینه‌ی احتمالی کروبی آشنا شویم
*سید ابراهیم نبوی و پرده پوشی یک دهه جنایت و سرکوب
*کندوکاوی در ارتباط با دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
*میرحسین موسوی و «برکات سازنده اسلام»
*اظهارات مصطفی تاج‌زاده در توجیه کشتار ۶۷
*متجاوز را «انتخاب» نمی‌کنند!
*مهدی کروبی و میرحسین موسوی و کشتار ۶۷
*نگاهی به تاریخچه‌‌ی شکایت علیه نقض حقوق سندیکایی و آزادی انجمن‌ها توسط دولت‌های ایران (بخش دوم)
*نگاهی به تاریخچه‌‌ی شکایت علیه نقض حقوق سندیکایی و آزادی انجمن‌ها توسط دولت‌های ایران (بخش اول)
*ناصر منصوری را روی برانکارد به قتل‌گاه بردند
*نام واقعی مجید قدوسی چیست؟
*سرهنگ سید لطف‌الله اتابکی کیست؟
*گفتگوی پژواک ایران با ایرج مصداقی در ارتباط با نقش‌گروه‌های چپ و مجاهدین در استقرار جمهوری اسلامی، حمایت از خمینی و...
*ادعاهای نادرست راجع به عکس‌های جنایتکاران
*ماشین جعل و دروغپردازی راه توده و پیک نت
*سرگذشت من و سرگذشت یک ترانه
*به یاد آن که «بهنام» بود
*تجربه‌اندوزی از تاریخ
*در خلوت پرشکوه عاشقان آزادی جاری‌ست...
*خاوران و مادران
*نقدی بر گزارش دیده‌بان حقوق بشر در مورد آزادی بیان و تجمع در مناطق کردنشین
*اقتدار مادران
*حسین مهرپور و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی
*میان ماه من تا ماه گردون!
*انتقام‌جویی نظام «عدل اسلامی» از خانواده‌ها (بخش دوم)
*چند نکته در ارتباط با مهر و موم کردن کانون مدافعان حقوق بشر
*انتقام‌جویی نظام «عدل اسلامی» از خانواده‌ها (بخش اول)
*برخورد گزینشی با حقوق زنان
*آرامگاه مادر !
*پرویز زند شیرازی نیز به ابدیت پیوست
*مادر، «افسانه است، اما دروغ نیست»
*دادگاه یا سرپوشی بر جنایت باندهای رژیم در شیراز
*رفیق‌دوست و حکم مهدورالدم
*مأموریت «یک اسکادران هموسکسوئل منحرف آمریکایی»!
*به پاس مقاومت و ایستادگی علی صارمی
*هشدارهای امنیتی سایت تابناک را جدی تلقی کنیم
*نوری زاده و دسته گل تازه به آب داده
*غلامرضا جلال و روایت‌های غیرواقعی زندان
*به یاد آن که «عاشقانه زیست»
*انتخاب اوباما شرایط را برای رژیم سخت‌تر می‌کند
*همنامی جنایتکاران و معضل اپوزیسیون- بخش دوم
*هویت اصلی داوود لشگری یکی از مسئولان کشتار ۶۷
*اپوزیسیون و معضل همنامی جنایتکاران
*آیا سانسور شاخ و دم دارد؟
*هیئت کشتار زندانیان سیاسی در روایت گروه‌ها و فعالان سیاسی!
*کشتار ۶۷، سعید شاهسوندی و پروژه‌ی جعل تاریخ
*بیستمین سالگرد کشتار ۶۷ و انتشار خاطرات جعلی
*گفتگو با ایرج مصداقی در مورد در مورد جناح‌های رژیم، خطر جنگ، خطرات اتمی شدن رژیم، وضعیت اپوزیسیون، جنبش‌های مردمی و ....
*سانسور زنان در انتخابات کانون نویسندگان ایران !
*«غنی سازی» دروغ و «توسعه» جعل در دستگاه رژیم
*پاسخ به «فراخوان» فریدون گیلانی و ذکر چند خاطره
*روایت وارونه‌ی مسعود بهنود و محسن سازگارا از ۳۰ خرداد
*سازگاران با جنایتکاران، ناسازگارا با قربانیان
*پاسخ به پرسش‌هایی چند در رابطه با کتاب «برساقه تابیده کنف»
*دست های خونین باندهای رژیم در انفجار شیراز
*داستان زنی که «هفت شوهر» دارد و حافظه‌ی تاریخی
*علی‌محمد بشارتی یکی از بنیانگذاران دستگاه سرکوب و جنایت رژیم
*امیرفرشاد ابراهیمی درس آموخته‌ی مکتب ولایت
*سید کاظم کاظمی، از بنیانگذاران سیستم اطلاعاتی، شکنجه‌گر و جلاد اصلی فعالین چپ ایران
*عید ۶۲ در زندان گوهردشت
*نوری‌زاده، بانک مرکزی جعلیات و عصاره ژورنالیسم بی‌اعتبار
*بخشی از نقشه‌‌های زندان‌های اوین، قزل‌حصار، گوهردشت و نیز محل‌های قتل‌عام تابستان۶۷ برگرفته شده از کتاب «نه‌زیستن، نه‌مرگ»(چاپ دوم)
*حاج احمد قدیریان مسئول گروه ضربت و جوخه‌های اعدام اوین
*دلایل واقعی کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷
*بهنود پدیده‌ای که از نو باید شناخت
*محمد مهرآیین یکی از مهم‌ترین دژخیمان اوین
*نقش های گوناگون هوشنگ اسدی تواب فعال زندان
*کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز
*برگشتگان ازدیار مردگان
*ILO - پیشرفت دولت جمهوری اسلامی در سال های گذشته در سازمان ‌بین‌المللی کار (بخش هشتم - پاياني)
*ILO - نگاهی به کنفرانس بین‌المللی کار و سیاست های به کار گرفته شده از سوی رژیم در این کنفرانس‌(بخش هفتم)
*ILO - تشکل‌های کارگری رژیم از نگاه سازمان بین‌المللی کار (بخش ششم)
*ILO - خانه کارگر جمهوری اسلامی (بخش پنجم)
*ILO - تشکل‌های کارگری در جمهوری اسلامی و مغایرت آن ها با کنوانسیون‌های بین‌‌المللی (بخش چهارم
*ILO - گزارش کمیته متخصصین در ارتباط با اجرای کنوانسیون ها و توصیه نامه ها به نود و سومین کنفرانس بین‌المللی کار و کمبودهای آن (بخش سوم)
*ILO - کنوانسیون های بین‌المللی که مورد تصویب دولت‌های ایران قرار گرفته‌‌‌اند (بخش دوم)
*ILO - کنوانسیون‌های بین‌المللی، ترفند‌های رژیم (بخش اول)
*برای مادرهایمان، «دل‌پاکان» و «دل‌سوختگان» روزگار
*کشتار ۶۷ در شعر زندان
*نگاهی گذرا به نمایشنامه‌های زندان
*اعلامیه جهانی حقوق‌بشر دستاورد بزرگ بشریت
*یقه واقعیت را نمی‌توان گرفت؛ (در مورد کتاب نه زیستن نه مرگ)
*آقای زرافشان به کجا می‌روید؟
*احکام خمینی و خامنه‌ای به حسینعلی نیری رئیس هیئت قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷
*نظرات «استاد» عبدالله شهبازی و چگونگی برخورد بقایای حزب توده با او
*روزشمارقتل‌عام ۱۳۶۷
*مسئولان قتل‌عام زندانیان سیاسی
*بخشی از نقشه‌‌های زندان‌های اوین، قزل‌حصار، گوهردشت و نیز محل‌های قتل‌عام تابستان۶۷ برگرفته شده از کتاب «نه‌زیستن، نه‌مرگ»(چاپ دوم)